Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

Meddelelse fra Xaxis om databeskyttelse

Xaxis er forpligtet til at beskytte brugerens privatliv og støtter brugerens fortrolighed på internettet og i digital annoncering. Vi evaluerer løbende innovative måder til at beskytte privatlivets fred, mens vi også søger at levere relevant annoncering og skræddersyede online oplevelser på vegne af vores kunder.

Hvad står der i denne meddelelse om databeskyttelse?

Denne meddelelse om databeskyttelse beskriver de oplysninger, som Xaxis indsamler fra websites, applikationer og andre digitale ejendomme, som vi henviser til som “sites“), og fra Xaxis’ virksomhedswebsite www.xaxis.com (“Xaxis’ website“). Vi forklarer, hvordan vi bruger disse oplysninger til at yde “service” til vores kunder. Vi forklarer også, hvordan du kan administrere dine valg om privatlivets fred og udøve dine rettigheder vedrørende visse oplysninger om dig, der indsamles og bruges af Xasis.

 

Hvem er vi?

Xaxis er en virksomhed, der drives globalt som del af medieinvesteringsgruppen GroupM. I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS“) og Schweiz er GroupM UK Digital Ltd den juridiske enhed, der er ansvarlig for de oplysninger, som Xaxis indsamler. Udenfor EØS og Schweiz er den ansvarlige juridiske enhed Xaxis, LLC. Udover som ellers udtrykkeligt angivet er brugen af oplysningerne udført af selskaber, der ikke er del af Xaxis, eller kunder, serviceudbydere og andre tredjeparter ikke dækket af denne meddelelse om databeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål, henviser vi til afsnittet “Kontakt os” nederst i denne meddelelse om databeskyttelse.

Bemærk venligst, at denne meddelelse om databeskyttelse er blevet oversat fra engelsk til flere forskellige sprog. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner af denne meddelelse om databeskyttelse, vil den engelske version have forrang.

 

SEKTION 1: XAXIS’ SERVICER

Xaxis’ servicer

Xaxis yder ikke sine annonceringsrelaterede servicer (“servicer“) direkte til forbrugere. I stedet er  vores kunder virksomheder, herunder annoncører og bureauer. Vores kundebase inkluderer andre GroupM- og WPP-koncernvirksomheder, der udfører annoncerelaterede servicer for deres egne kunder.

Vores kunder bruger vores service på deres egne vegne og/eller på vegne af deres kunder for at hjælpe dem med atforstå den annoncering, som kunderne leverer online (fx hvilke sites den blev leveret på, hvem der så den, og hvorvidt nogen interagerede med den) og til at forbedre effektiviteten af annonceringen, og vi kan også hjælpe dem med at forsøge at levere annoncering til forbrugere, der højst sandsynligt er interesserede i deres produkter og servicer.

Når vi hjælper kunder med at vælge målgrupper til deres annoncering, bruger vi visse demografiske oplysninger (fx alder, køn, uddannelse, indkomst og husholdningsstatus (fx antal børn)), geografi, interesser, aktiviteter og lignende oplysninger (“brugeroplysninger“). Vi forklarer nedenfor, hvor disse oplysninger kommer fra. Vi kalder denne type af annoncering for “interessebaseret annoncering“.

Hvis vi f.eks. tror, at en bruger er interesseret i mobiltelefoner, kan vores service hjælpe vores kunder med at levere interessebaseret annoncering til denne bruger om en bestemt type mobiltelefonprodukt eller service som følgende:

Typer af oplysninger vi indsamler og bruger gennem tilvejebringelsen af vores servicer

Når du har set og interageret med sites og annoncer, hvor vores servicer er brugt, er vores servicer designet til at indsamle og/eller bruge oplysninger om den type af websider, som enkeltpersoner besøger og om interaktioner, som de har med Sites og med vores kunders annoncer. Vi indsamler også oplysninger, der identificerer de browsere og enheder, som enkeltpersonerne har brugt til at se vores kunders annoncering. Disse oplysninger inkluderer de følgende kategorier af data:

Tekniske identifikatorer

Disse kan blive brugt til at identificere en enkeltpersons browser, mobilt annoncemiljø og/eller enhed, og inkluderer typisk:

 • Cookie-id’er
 • Mobilannonce-id’er (fx IDF’er og Google Advertising-id’er)
 • Vores tilknyttede [m]PLATFORM’s “[mP]id” som proxy-identifikator for ovenstående id’er

Yderligere tekniske oplysninger

 • Internetprotokoladresse (“IP-adresse“) og data afledt fra en IP-adresse, som fx ikke-præcis geolokationsdata, der indikerer landet, regionen, byen og/eller postnummeret for, hvor en enhed befinder sig
 • Type af internetbrowser, browsersprog og operativsystem
 • Forbindelsestype (kabelbaseret eller wi-fi) eller netværk, hvortil enheden er forbundet og mobilselskab (hvis tilgængelig)
 • Længdegrad/breddegrad for (mobil)enhed.

Med hensyn til denne meddelelse om databeskyttelse inkluderer “enhed” computere, smartphones, tablets, e-læsere og andre digitale enheder, der har en internetforbindelse, og “mobilenhed” inkluderer smartphones og tablets.

Online aktivitetsoplysninger

Xaxis indsamler de ovenfor angivne oplysninger om dine online browseraktiviteter for at bestemme, hvilke typer af aktiviteter, servicer og produkter, som du og andre brugere kan være interesserede i, og hvordan du og andre brugere interagerer med visse annoncer. Disse oplysninger inkluderer:

 • Registre over typer af sete sites og sider (fx for at klarlægge interesser)
 • Site/side, som du kom fra og besøgte bagefter, da du så en annonce
 • Dato og tidspunkt for online aktivitet
 • Hyppighed for besøg på et site
 • Søgeord brugt på et site
 • Interaktion med en annonce (fx hvorvidt en bruger klikker på en annonce)

Brugeroplysninger modtaget fra tredjeparter

Vi modtager også både online og offline brugeroplysninger, som er indsamlet af tredjeparter, herunder demografiske og interessemæssige oplysninger til brug i vores servicer. Tredjeparterne inkluderer vores kunder og omhyggeligt udvalgte serviceudbydere.  Når vi modtager offline brugeroplysninger, leveres disse oplysninger til os via en serviceudbyder sammen med et cookie-id, annonce-id eller lignende bruger-id, der identificerer en forbruger for os, kunden eller serviceudbyderen, men vi modtager ikke brugeres navne, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller lignende oplysninger, der ville kunne identificere en bestemt fysisk person, der er forbundet med disse id’er.

 

Hvordan vi indsamler oplysninger gennem vores servicer

Vi indsamler oplysninger og modtager oplysninger på vegne af vores kunder om enkeltpersoner, når du besøger de online ejendomme for vores kunder, til hvem Xaxis leverer servicer, eller tredjepartsudgivere (fx nyhedssider). For at gøre dette bruger vi cookies, annonce-id’er, pixels og andre teknologier. Her er nogle forklaringer på disse termer:

Cookie er en lille alfanumerisk tekstfil, der opbevares i en browser af et website eller af en tredjepartsannonceserver eller andre tredjeparter, så websitet eller tredjeparten kan genkende browseren og huske brugeroplysninger og andre oplysninger. Xaxis bruger målrettede tredjeparts-cookies til dets associerede [m]PLATFORM, der er navngivet “Mookie” og ligger på domænet mookie1.com. Mookie-cookies er permanente cookies, der indeholder unikke tilfældigt genererede værdier, der giver vores servicer mulighed for at skelne mellem browsere og enheder, og er tilknyttet brugeroplysninger og andre oplysninger. Mookie-cookies bruges sammen med disse tilknyttede oplysninger af vores servicer og særligt til interessebaserede annonceringsaktiviteter.
Annonce-id er en alfanumerisk identifikator gjort tilgængelig af en platform eller et operativsystem (som Apple iOS eller Google Android), der giver app-udviklere og tredjeparter mulighed for at genkende en bestemt enhed i et app-miljø. Det er tilknyttet brugeroplysninger og andre oplysninger og bruges sammen med disse tilknyttede oplysninger i udførelsen af vores servicer og særligt til interessebaserede annonceringsaktiviteteter.
Pixel er en kodelinje, der bruges af et site eller en tredjepart til at tildele online aktiviteter til en enhed eller browser, eller mere specifikt til den tilgængelige cookie eller annonce-id. Brug af pixels giver os mulighed for f.eks. at registrere, at en enhed eller browser har besøgt et bestemt site eller side.

 

Det følgende diagram giver oplysninger om Mookie-cookies, som alle er “permanente” cookies (hvilket betyder, at de opbevares, indtil de udløber eller slettes/fjernes af en bruger) kortlagt på domænet mookie1.com:

Cookie-navn Cookie-adfærdsegenskab Oplysninger opbevaret i cookierne Udløb (dage)
Målretning (kundedata) Målretning og optimering (brugerdata) Rapportering og tillæggelse
id Y Y Y Unikt serienummer 395 dage
mdata Y N N Unikt serienummer, tidsstempel for oprettelse, cookie-version 395 dage
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikt serienummer, tidsstempel for oprettelse, datapartners besøgs-id 10 dage

 

Hvordan vi bruger disse oplysninger

Xaxis behandler de oplysninger, som vi indsamler og modtager, med det formål at yde service til kunderne som forklaret ovenfor samt til administrations-, sikkerheds- og overholdelsesformål. Konkret udfører vi følgende aktiviteter:

 

Annonceudvælgelse, levering, rapportering

Vi analyserer de indsamlede oplysninger, når kundens annoncering leveres ved at bruge vores servicer og oplysninger modtaget fra vores partnere. Vi organiserer disse oplysninger i samlinger af id’er (som vi kalder segmenter) baseret på forskellige komponenter af brugeroplysninger, som er beskrevet ovenfor. For eksempel har vi segmenter af id’er, der besøger sportsrelaterede sites. Vores kunder kan derefter bruge vores service til at bruge disse segmenter til at levere interessebaseret annoncering på deres egne vegne eller på vegne af deres kunder ved at bruge vores partnere og serviceudbydere. Denne annoncering kan leveres på tværs af computere, smartphones og andre enheder.

 

Vi kan også integrere (og bruge til de samme formål) brugeroplysninger indhentet fra andre omhyggeligt udvalgte virksomheder (herunder site-ejere, dataudbydere og RSS-læsere).

 

Vi gør også brug af interne identifikatorer for vores associerede [m]PLATFORM kaldet  “[mP]id”. Vi bruger [mP]id til at tilknytte oplysninger relateret til browsere, miljøer og/eller enheder, som vi eller [m]PLATFORM rimeligt mener tilhører den samme bruger. Dette hjælper os med at yde mere brugbar og relevant annoncering til en specifik bruger, uafhængigt af browser, miljø eller enhed.

 

Personlig tilpasning

For at yde vores kundespecifikke personligt tilpassede servicer:

 • indsamler vi oplysninger på hver kundes sites (dette inkluderer websites, apps og andre digitale ejendomme) – som beskrevet ovenfor i “Hvordan vi indsamler oplysninger gennem vores Services”;
 • tilgår eller opbevarer vi disse oplysninger på enheder (via cookie-id’er og annonce-id’er, som tilgængelige); og
 • analyserer vi de indsamlede oplysninger, nogle gange sammen med andre oplysninger, vi har modtaget fra kunder, og organiserer dem i segmenter af id’er baseret på forskellige brugeroplysninger.

 

Vores kunder kan derefter bruge disse segmenter til at levere, på deres egne vegne eller på vegne af deres kunder, interessebaseret annoncering til brugere på deres computere, telefoner og andre mobilenheder.

 

Hvor vi leverer denne kundespecifikke personlige tilpasning, er segmenterne, vi udarbejder for en kunde, logisk aggregeret fra segmenterne og andre kunders data. Data indsamlet på denne måde og de heraf udarbejdede segmenter kan kun bruges på vegne af denne specifikke kunde.

 

Måling

Vi behandler brugeroplysninger til at levere annoncering og måle leveringen af disse annonceringer for at lære om, hvilke faktorer der gør annonceringen vellykket eller ej for annoncører, og for at generere rapporter til at forstå og forbedre servicebrugen og effekten af annonceringen.

Opbevaring og informationsadgang

For at yde vores servicer opbevarer vi Mookie-cookies i browsere tilhørende enkeltpersoner, til hvem vi har leveret annoncering og derefter genkende Mookie-cookiene, når disse browser(e) bruges til at tilgå websites, der tilhører vores kunder og udgivere, vi arbejder sammen med. Sites, hvorpå vi gemmer og/eller aflæser Mookie-cookies eller forsøger at gemme og/eller aflæse Mookie-cookies, bør på disse sites fortælle dig om brugen af tredjepartscookies og særligt om Mookie-cookies specifikt, hvor det er krævet af loven. I datafeedet, som vi modtager fra vores partnere i forbindelse med levering af digital annoncering i mobilapplikationsmiljøer, modtager vi også annonce-id’er associeret med brugernes mobilenhedsplatform/operativsystemer og genkender disse annonce-id’er.

 

Vi bruger de indsamlede og modtagne oplysninger til interessebaseret annoncering, som fx:

 

 • Matchende data til offline kilder – som indikeret oven for under “Brugeroplysninger modtaget fra tredjeparter”:
  • Vi modtager offline brugeroplysninger, herunder demografiske oplysninger og interesseoplysninger, fra andre virksomheder, herunder vores kunder, partnere og serviceudbydere, der er indsamlet uden for servicerne og leveres til os til brug i vores servicer. Det er disse virksomheders ansvar at gøre dette på en hensigtsmæssig og lovlig måde og at tillade deling af disse oplysninger med os til vores formål.
  • Når vi modtager offline brugeroplysninger, leveres disse oplysninger til os via en serviceudbyder sammen med et cookie-id, annonce-id eller lignende bruger-id, der identificerer en kunde eller forbruger for kunden eller serviceudbyderen.
  • Vi modtager ikke nogen navne, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller lignende oplysninger, der ville kunne identificere en bestemt enkeltperson forbundet med det id, vi modtager.

 

 • Linkende enheder – vi bruger den interne [mP]id-identifikator for vores associerede [m]PLATFORM til at associere oplysninger relateret til browsere, miljøer og/eller enheder, som[m]PLATFORM eller vi rimeligt mener tilhører den samme bruger, for at hjælpe med at levere mere brugbar og relevant annoncering uafhængigt af browser, miljø eller enhed.

 

 • Præcis geografisk lokationsdata – når vi har de nødvendige rettigheder til at gøre dette, kan vi modtage og/eller bruge en brugers præcise geografiske lokationsdata i forbindelse med vores servicer. Hvor vi indsamler denne type af oplysninger, er det angivet i datafeedet fra vores partnere i forbindelse med leveringen af digital annoncering.

 

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Xaxis deler oplysninger, som vi indsamler om dig (se “Typer af oplysninger vi indsamler gennem vores services” ovenfor), og oplysninger afledt deraf, til vores kunder, selskaber og serviceudbydere, der udfører servicer og funktioner på vores vegne og/eller på vegne af vores kunder, fx virksomheder der er ansvarlige for den faktiske levering af interessebaseret annoncering – herunder demand-platforme, annonceringsnetværk, annonceveksling og annonceservere. Vi indsamler ikke brugeres navne, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller lignende oplysninger, der ville kunne identificere en bestemt enkeltperson gennem vores servicer. Hvis du dog beslutter at angive oplysninger, der ville kunne identificere en bestemt enkeltperson via en af vores kunders annoncer eller sites, vil disse oplysninger blive modtaget af kunden og vil være underlagt denne kundes privatlivspolitik. Vores serviceudbydere har generelt ikke tilladelse til at bruge ikke-aggregerede oplysninger, som vi videregiver til dem til ethvert formål udover at yde servicer til os eller vores kunder.

Hvis vi rimeligt mener, at vi er juridisk forpligtede til at videregive oplysninger til en tredjepart (herunder ifm. retshåndhævelse), vil vi gøre dette. Derudover kan vi videregive oplysninger til en tredjepart (herunder en revisor eller anden serviceudbyder).

Vores associerede selskab [m]PLATFORM driver og vedligeholder en proprietær dataplatform, som vi og andre associerede selskaber kan bruge til at yde servicer. Oplysningerne, som vi videregiver til [m]PLATFORM, kan bruges af mPLATFORM og andre selskaber til ikke bare at yde servicer til os og vores kunder, men også til at yde servicer til disse selskaber og deres respektive kunder.

Frameldelse/ret til at tilbagetrække samtykke

Du kan framelde dig Xaxis’ interessebaserede annoncering gennem forskellige mekanismer.

Du kan vælge ikke at modtage skræddersyet tredjepartsannoncering via Mookie-målrettede cookies i den browser, du bruger, ved at klikke nedenfor. Hvis du gør dette, vil din målrettede tredjepartsmookie-cookie blive erstattet af en “frameldelses-cookie”, og alle interessebaserede annonceringsoplysninger, der er linket til den erstattede målrettede tredjepartsmookie-cookie, vil ikke blive brugt til interessebaseret annoncering på enhver enhed eller browser, som vi har linket til den browser, hvor oplysningerne blev indsamlet. Derudover, hvis vi har reel viden om, at en anden enhed eller browser er linket til den frameldte browser, vil den anden enhed eller browser også blive frameldt fra at modtage interessebaseret annoncering via Xaxis.

Vores frameldelsescookies er programmeret til at udløbe ti år efter, de oprindeligt blev udstedt. Hvis du køber en ny enhed, opgraderer eller ændrer webbrowser eller sletter denne frameldelsescookie, skal du udføre frameldelsesprocessen igen. For at frameldelsesproces skal virke, skal din browser indstilles til at acceptere tredjepartscookies.

I browsermiljøer kan du også afvise eller fjerne cookies fra både Xaxis og andre serviceudbydere via de følgende metoder:

 • Justering af dine browserindstillinger for at afvise eller fjerne cookies, der kan resultere i eliminering af interessebaseret annoncering via cookies fra Xaxis og fra andre udbydere. Ved at gøre dette kan du dog ikke være i stand til at bruge visse funktioner på visse websites, som du besøger, eller drage fuld fordel af alle websiteudbud og interessebaseret annoncering. Du kan afvise eller fjerne cookies ved at følge anvisningerne, der er angivet i dine browserindstillinger. Yderligere oplysninger om cookies kan fås på aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com og http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Justering af cookieindstillingerne på niveauet af websiteejer, hvor du gav os dit samtykke til brug af cookies; muligheder for cookieindstillinger kan variere efter websiteejer. Frameldelse af interessebaseret annoncering via målrettede Mookie-cookies samt de målrettede cookies fra andre serviceudbydere på de følgende sites:

I mobilappmiljøer kan du framelde interessebaseret annoncering fra blot Xaxis eller både fra Xaxis og andre serviceudbydere via de følgende metoder:

 • *Gå til privatlivsindstillinger på din enhed, og vælg “Begræns annoncesporing” via dine enhedsindstillinger, hvilket vil resultere i eliminering af interessebaseret annoncering via det gældende annonce-id fra Xaxis og fra andre udbydere udover Xaxis.
 • Frameldelse af interessebaseret annoncering via det gældende annonce-id fra Xaxis og/eller andre udbydere via appen AppChoices. Bemærk venligst, at for at appen AppChoices kan fungere ordentligt, skal din enhedsindstilling “Begræns annoncesporing” ikke vælges. Interessebaseret annonceringsdata indsamlet eller modtaget tidligere i forbindelse med det erstattede annonce-id vil ikke blive brugt via Xaxis til interessebaseret annoncering på nogen anden enhed eller browser, som vi rimeligt har linket til mobilappmiljøet, hvor oplysningerne blev indsamlet. Derudover, hvis vi har reel viden om, at en anden enhed eller browser er linket til det frameldte mobilappmiljø, vil den anden enhed eller browser også blive frameldt at modtage interessebaseret annoncering via Xaxis. Yderligere oplysninger om appen AppChoice er tilgængelig på  http://youradchoices.com/appchoices.

 

Yderligere oplysninger om brugervalg i applikationsmiljøer er tilgængelig på www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Medlemskaber

Initiativ til netværksannoncering

Vi er medlem af initiativet til netværksannoncering (NAI) og overholder NAI’s etiske regler på disse markeder, hvor disse selvregulerende strukturer gælder og er i kraft. I overensstemmelse med de etiske regler kræver vi, at vores kunder i Xaxis Marketplace (tidligere Xaxis Publisher Network og 24/7 Access) informerer brugerne om deres privatlivsrettigheder og praksis i forhold til indsamling af oplysninger via deres privatlivspolitik og at inkludere politikker om brug af tredjeparts annonceteknologi og servicer på deres sites, typerne af data indsamlet gennem disse servicer, brug og distribution af disse data og et link til en branchestandardudformet frameldelse fra interessebaseret annoncering. Vi overvåger regelmæssigt vores kunders sites for at vurdere, hvorvidt de i tilstrækkelig grad videresender og opdaterer deres databeskyttelseserklæringer.

Vi støtter fuldt ud den digitale annonceringsbranches bestræbelser på at øge gennemsigtigheden i området for interessebaseret annoncering og sundhedssegmenter. For yderligere oplysninger om standardinteressesegmenter baseret på sundhedsrelaterede oplysninger eller interesser, som vi kan bruge til interessebaseret annonceringsformål, kan du klikke her.

 

Du kan også klikke her for at komme til sitet for initiativet til netværksannoncering, en central lokation for oplysninger om interessebaseret annoncering og de valg, der er tilgængelig for dig, og for at framelde dig fra at modtage interessebaseret annoncering fra tredjeparter via cookies fra os og NAI-medlemsvirksomheder.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance og Digital Advertising Alliance of Canada

Vi er medlem af Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), og Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) og skal i forbindelse med disse medlemsskaber overholde DAA Self-Regulatory Principles, IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising, samt DAAC’s Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising, på de markeder, hvor den relevante selvregulerende struktur er gældende respektivt.

 

Udvidet meddelelse

Xaxis understøtter anvendelsen af Advertising Option-ikoner (AdChoices og AppChoices, hvor det er relevant) som del af deltagelsen i DAA’s selvregulerende struktur (i USA), IAB Europe OBA Framework for Online Behavioral Advertising (i Europa) og DAAC’s Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising (i Canada). Annoncering, der leveres af organisationer, der deltager i disse rammer vil vise ikonet nedenfor, når det er teknologisk muligt. Ved at klikke på ikonet får du oplysninger om interessebaseret annoncering.

Du kan klikke her for at komme til DAA-sitet, som har yderligere oplysninger om interessebaseret annoncering og DAA’s selvregulerende rammer og en mekanisme til at framelde sig fra at modtage interessebaseret annoncering fra tredjeparter via cookies fra os og andre DAA-medlemsvirksomheder.

 

Børns privatliv

Hverken servicerne fra eller Xaxis’ website er udviklet til ellerhenvendt til børn (som defineret i gældende lovgivning) eller til sites primært henvendt til børn. Vi indsamler ikke forsætligt oplysninger om børn (bestemt i forhold til alderskrav for det gældende land). Hvis du mener, at et barn har givet os personoplysninger, og du ønsker at få disse oplysninger fjernet, skal du kontakte os .

 

Overførsel af oplysninger i tilfælde af overdragelse

I tilfælde af en anden virksomhed overtager alle eller en væsentlig del af aktiverne i vores virksomhed gennem en konsolidering, fusion, opkøb af aktiver, omstrukturering eller anden transaktion, forbeholder vi os ret til at overføre alle oplysninger (herunder enhver oplysning som brugerne kan have givet gennem vores “Kontakt”/”Kontakt os”-side på Xaxis’ website), som vi er i besiddelse af eller som er under vores kontrol til den erhvervende part.

 

Informationssikkerhed og global dataoverførsel

Vi følger generelt de accepterede industristandarder for online annoncering til at beskytte mod uautoriseret adgang til, uretmæssig behandling af, uautoriseret opbevaring af og uautoriseret videregivelse af oplysninger. Disse standarder inkluderer at påtage sig nødvendige fysiske, elektroniske og administrative aktiviteter, der er krævet til at beskytte dataintegritet, adgang og brug. Husk venligst på, at til trods for disse bestræbelser på at beskytte data på vores servere, kan ingen overførselsmetoder på internettet garanteres som sikre.

Xaxis’ servicer bruges globalt, og derfor kan vi overføre data til lande i hele verden, herunder lande uden for dit land. Vi vil, hvor det er nødvendigt, iværksætte passende sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at disse data er beskyttet. Når vi overfører personoplysninger fra EØS eller Schweiz til et associeret selskab uden for EØS eller Schweiz, indgår vi standardkontrakter med modtageren for at sikre et passende niveau af databeskyttelse.  Når vi overfører personoplysninger fra EØS eller Schweiz til et ikke-associeret selskab (som fx en serviceudbyder, der udfører servicer på vores vegne) uden for EØS eller Schweiz, indgår vi enten standardkontrakter og -betingelser eller sikrer, at overførslen er underlagt en anden gyldig mekanisme, som fx at serviceudbyderen er certificeret under EU’s og USA’s værn om privatlivets fred.

Opbevaring af oplysninger

Vi opretholder oplysningerne, som vi indsamler gennem vores servicer i ikke-aggregeret form i en periode på ikke mere end 13 måneder. Disse oplysninger inkluderer besøgte sites, læst indhold, annnonceinteraktioner, IP-adresser, browsertype og sprogindstillinger. Vi opretholder oplysningerne i en periode på 13 måneder for at give vores kunder mulighed for at udføre år-til-år-analyser. For eksempel kan en detailhandler ønske at sammenligne effektiviteten af sine online annonceringsaktiviteter til jul i det aktuelle år med effektiviteten i det forrige år. En periode på 13 måneder giver kunden mulighed for at udføre sådan en sammenligning.

Vi opretholder oplysninger, vi indsamler gennem vores servicer i aggregeret form i en længere periode end 13 måneder.

 

SEKTION 2: XAXIS’ WEBSITE

Hvordan oplysningerne bruges og deles på Xaxis’ website

Vi respekterer vores brugeres privatliv, og anerkender, at når du vælger at give os oplysninger om dig selv, stoler du på, at vi handler på en ansvarlig måde med oplysningerne. Denne sektion indeholder vigtig information om, hvordan vi bruger de indsamlede oplysninger via Xaxis’ website, og hvordan du kan administrere dine valg om databeskyttelse og udøve dine rettigheder vedrørende visse data om dig, der indsamles via Xaxis’ website.

Hvilke oplysninger indsamler og bruger vi?

Når du bruger Xaxis’ website, kan vi indsamle og bruge de følgende oplysninger:

 • Oplysninger (som kan inkludere personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) givet af dig, når du indsender dit CV eller en jobansøgning til os eller anmoder om oplysninger fra os; og/eller
 • Tekniske identifikatorer, der kan bruges til at identificere en enkeltpersons browser, mobilannonceringsmiljø og/eller enhed, der kan inkludere IP-adresse og/eller cookie-id’er.

 

Hvis du giver os oplysninger gennem “Kontakt”/”Kontakt os” på Xaxis’ website, må vi registrere de oplysninger, du giver, herunder dine e-mailadresser og andre personoplysninger du giver, udelukkende til formålet at svare på din forespørgsel eller give dig relevant materiale, og hvor du har givet samtykke, med markedsføringskommunikation om vores produkter og servicer. Vi må videregive disse personoplysninger til tredjepartsudbydere af servicer til markedsføringsautomatisering udelukkende til disse formål; disse serviceudbydere har ikke tilladelse til at bruge disse oplysninger til andre formål end at yde servicer til os.

Hvordan bruger vi de oplysninger, vi indsamler på Xaxis’ website?

Xaxis bruger disse oplysninger på følgende måder:

 • Til at give dig oplysninger, som du har anmodet om;
 • Til at svare på specifikke forespørgsler, du måtte stille vedrørende Xaxis, deres forretning, servicer de udbyder til kunder, herunder koncernselskaberne;
 • Til at forbedre indholdet, hastigheden og sikkerheden på Xaxis’ website; og/eller
 • Til at behandle og overveje dit CV og/eller jobansøgning.

 

Giver vi dine oplysninger til tredjeparter?

Vi må sende dine oplysninger (herunder dine personoplysninger) til vores associerede selskab GroupM, serviceudbydere og tredjeparter til at hjælpe os med at behandle disse oplysninger til de formål, der er fremsat i denne Sektion 2 i denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse. Derudover, i det tilfælde at en anden virksomhed erhverver sig alle eller dele af aktiverne af vores virksomhed gennem en konsolidering, fusion, opkøb eller anden transaktion, forbeholder vi os ret til at overføre dine oplysninger (herunder dine personoplysninger) til den erhvervende part.

Vi må også videregive oplysninger (herunder dine personoplysninger) til tredjeparter, herunder ifm. retshåndhævelse, når vi rimeligt mener, at vi er krævet til dette i henhold til loven, og for at efterforske, forhindre eller skride til handling vedrørende mistænkt eller faktisk uretmæssig aktivitet eller på anden vis ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, bedrageri og situationer, der involverer potentielle trusler mod enhver persons fysiske sikkerhed.

Hvordan bruger vi dine oplysninger til markedsføring?

Vi leverer kun markedsføringsinformation, som du har anmodet om.

Hvor sender vi dine oplysninger hen?

Vi er en global virksomhed, og derfor kan vi overføre dine oplysninger (herunder dine personoplysninger) til lande i verden, herunder lande uden for dit land. Vi vil, hvor det er nødvendigt, iværksætte passende sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at dine oplysninger er beskyttet. Når vi overfører personoplysninger fra EØS eller Schweiz til et associeret selskab uden for EØS eller Schweiz, indgår vi standardkontrakter med modtageren for at sikre et passende niveau af databeskyttelse.  Når vi overfører personoplysninger fra EØS eller Schweiz til et (som fx en serviceudbyder, der udfører servicer på vores vegne) uden for EØS eller Schweiz, indgår vi enten standardkontrakter eller sikrer, at overførslen er underlagt en anden gyldig mekanisme, som fx serviceudbyderen, der certificeres under EU’s og USA’s værn mod privatlivets fred.

Hvordan opbevarer og beskytter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, som vi indsamler på Xaxis’ website, i en rimelig periode for de formål, der er fremsat ovenfor i denne Sektion 2. Vi følger generelt accepterede industristandarder for online annoncering for at sikre, at dine personoplysninger, som er videregivet til os, holdes sikre, nøjagtige og opdaterede, og kun opbevares så længe det er nødvendigt for de formål, hvortil de bruges.  Disse standarder inkluderer at påtage sig nødvendige fysiske, elektroniske og administrative aktiviteter, der er krævet til at beskytte dataintegritet, adgang og brug. Husk venligst på, at til trods for disse bestræbelser på at beskytte data på vores servere, kan ingen overførselsmetoder på internettet garanteres som sikre.

Link til andre sites

Xaxis’ website linker til tredjepartssites. Et link fra et af vores sites til et andet site antyder ikke vores opbakning af det site. Vi kontrollerer ikke de sites, hvortil vi linker, og er ikke ansvarlige for deres indhold eller deres privatlivspolitikker og -praksisser. Disse sites kan anvende cookies, pixels og anden teknologi og indsamler dine oplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivspolitik. Derfor bør du omhyggeligt gennemse de privatlivspolitikker, der gælder for de sites, du tilgår fra vores site.

Brug af cookies på Xaxis’ website

En cookie er en lille alfanumerisk tekstfil, der opbevares i en browser af et website eller tredjeparts annonceserver eller en anden tredjepart, der tillader det website eller den tredjepart at genkende browseren og huske brugeroplysninger og andre oplysninger. (For flere oplysninger om cookies, kan du læse mere i Sektion 1 ovenfor.) Vi bruger cookies på Xaxix’ website til at forbedre indholdet, hastigheden og sikkerheden på Xaxis’ website og til at tillade dig at dele sider på sociale netværk.

Administrere cookies

For information om, hvordan du framelder eller administrerer Xaxis’ cookies og/eller cookies fra både Xaxis og andre serviceudbydere, kan du læse mere i undersektionen “Frameld/Ret til at tilbagetrække samtykke” i Sektion 1 ovenfor.

Børn

Xaxis’ website er ikke målrettet eller designet til at tiltrække børn (som defineret af gældende lovgivning). Vi indsamler ikke forsætligt personoplysninger fra børn (fastlagt i overensstemmelse med alderskravet i det gældende land). Hvis du er et barn, og du ønsker at stille et spørgsmål eller bruge dette site på nogen måde, der kræver, at du indsender dine personoplysninger, skal du få dine forældre til at gøre dette på dine vegne.

 

SEKTION 3: LANDESPECIFIK INFORMATION; KONTAKT OS

EØS og Schweiz

Juridisk grundlag for behandling af oplysninger

Vi indsamler, bruger, deler og/eller overfører kun enkeltpersoners personoplysninger i EØS og Schweiz, når vi har retmæssigt grundlag til dette, hvilket typisk medfører brugersamtykke eller vores retmæssige interesser.

Hvor det er krævet af gældende lovgivning, leverer vi kun interessebaseret annoncering til enkeltpersoner, der har givet samtykke til dette.

I det omfang vi regner med dit samtykke, hvilket kan gives enten direkte til os eller via en tredjepart, til at bruge dine oplysninger på visse måder, vil vi behandle dine personoplysninger inden for omfanget af det samtykke.

I vores kapacitet som dataansvarlig tilsigter vi at regne med dit samtykke som retmæssigt grundlag for alle “formål” under IAB Europe’s Transparency & Consent Framework  bortset fra “Måling” (hvis formål inkluderer måling, analyse og rapportering med hensyn til gældende personoplysninger). I forbindelse med sådan et formål, når vi behandler data for at måle leveringen af annoncerne eller analyserer deres effektivitet, har vi en retmæssig interesse i at forstå, at vores leverandører har leveret den annoncering, som de har indgået kontrakt til at levere. Derudover mener vi, at annonceringskunder har en retmæssig interesse i at forstå, hvorvidt deres annoncering leveres, og hvorvidt den er effektiv. Vi mener, at disse aktiviteter er afgørende for online annoncering, men ikke resulterer i beslutninger, der påvirker enkeltpersoner.

Hvis du er i Den Europæiske Union, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Hvis du vil gøre indsigelse, kan du klikke  .

Rettigheder forfysiske personer i EØS og Schweiz

Fysiske personer i EØS og Schweiz har et antal rettigheder med hensyn til deres personoplysninger, herunder retten til adgang. For disse brugere, hvor vi i mange tilfælde behandler dine personoplysninger, kan du have ret til at begrænse måderne, hvorpå vi bruger disse personoplysninger.

Under visse omstændigheder hvor vi f.eks. behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller i henhold til vores retmæssige interesser har du også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger , og du kan også anmode om, at vi sletter dine personoplysninger .  Du har også ret til at indhente en kopi af dine personoplysninger i et let tilgængeligt format , og under visse omstændigheder kan du også  .  Vi opbevarer ikke dine faktiske browseraktiviteter i forbindelse med et Mookie-cookie-id eller et mobilannoncerings-id. I stedet kan vi bruge en “aggregeret scoring”, der kategoriserer de sites, du besøger, og derefter bruge kombinationer af disse kategorier til at oprette segmenter og levere interessebaseret annoncering. Som konsekvens er vi teknisk ikke i stand til at tilbyde dig at ændre individuelle elementer af data, som leder til segmentallokering, ganske enkelt fordi vi ikke opbevarer dem.  Hvis du mener, at vi har eller har brugt unøjagtige persondataelementer om dig,skal du være opmærksom på, at du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger til enhver tid .

Hvis du har spørgsmål om nogle af disse rettigheder, kan du kontakte os. Du bør også kontakte os, hvis dine personoplysninger eller præferencer ændrer sig, hvis du ikke ønsker, at vi skal sende dig information, som du tidligere har anmodet om, eller hvis du har forespørgsler om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Uden at begrænse andre rettigheder, du måtte have, har du også ret til at indgive en klage mod os hos en tilsynsmyndighed i det EU-medlemsland, hvor du er baseret, eller hvor vi er baseret.  Klik her for at finde din lokale tilsynsmyndighed.

Information modtaget fra markedsresearchvirksomheder i Holland

Hvis du har givet samtykke til markedsresearchvirksomheder i Holland til at videregive dine paneloplysninger til Xaxis, kan vi ud fra omfanget af et sådant samtykke modtage brugeroplysninger og andre oplysninger, herunder panel-id’er fra sådanne virksomheder, og vi kan bruge disse oplysninger til research og analyse, kampagneoptimering, annoncetilpasning og rapportering af effektiviteten af online annoncekampagner.

Californien

I medfør af Sektion 1798.83 i California Civil Code kan borgere i Californien indhente visse oplysninger om typerne af “personoplysninger”, som virksomheder, med hvem de har et etableret forretningsforhold, har delt med tredjeparter for direkte markedsføringsformål i løbet af det foregående kalenderår. For at anmode om en liste over virksomheder, til hvilke Xaxis har givet personoplysninger til deres egne markedsføringsformål, kan du kontakte os via e-mailprivacy@xaxis.com eller pr. post til Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Att.: Juridisk afdeling. Giv venligst 30 dage til svar.

Californiens lovgivning kræver os at videregive, hvordan vi svarer på “Spor ikke”-signaler eller andre valgmekanismer relateret til interessebaseret annoncering. Vi har endnu ikke udviklet et svar til “Spor ikke”-browsersignaler og ændrer ikke vores praksis om dataindsamling, når vi modtager sådanne signaler. Vi fortsætter med at evaluere potentielle svar til “Spor ikke”-signaler i lyset af industriudviklinger eller juridiske ændringer.

Vi er forpligtede til at efterkomme dine  valg om privatlivets fred. For yderligere oplysninger om frameldelse af interessebaseret annoncering kan du se mere i undersektionen “Frameld/Ret til at tilbagetrække samtykke” i Sektion 1 ovenfor.

Ændringer i denne meddelelse om databeskyttelse

Vær venligst opmærksom på, at på grund af den ændrede karakter af databeskyttelseslovgivningen og bestemmelser, digitale teknologier og vores forretning, kan vi modificere denne meddelelse om databeskyttelse fra tid til anden. Gennemse venligst denne meddelelse om databeskyttelse regelmæssigt for at blive opmærksom på ændringer, der kan være sket (vi vil opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst på siden for at hjælpe dig, når der er blevet foretaget ændringer).

Om os

Udover at handle efter kundens eller en tredjeparts anvisning er Xaxis dataansvarlig for dine personoplysninger (da denne term eller lignende term er blevet defineret af gældende lov), når du interagerer med vores servicer.

Kontakt os

Europa (Xaxis EMEA, en afdeling af GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, Storbritannien

Globalt (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA