Datum stupanja na snagu: 25. svibnja 2018.

Obavijest o zaštiti privatnosti tvrtke Xaxis

Tvrtki Xaxis iznimno je važna zaštita privatnosti i promicanje pouzdanja korisnika u internetskom i digitalnom oglašavanju. Neprestano vrednujemo inovativne načine zaštite korisničke privatnosti te u isto vrijeme nastojimo pružiti relevantno oglašavanje i prilagođena iskustva na internetu u interesu naših klijenata.

Što je u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti?

U ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti opisuju se informacije koje tvrtka Xaxis prikuplja s internetskih stranica, aplikacija i drugih digitalnih posjeda (sve ih zajedno zovemo „Stranice”) te na korporativnoj internetskoj stranici tvrtke Xaxis, www.xaxis.com („internetska stranica Xaxis”). Objašnjavamo kako koristimo te informacije radi pružanja „Usluga” svojim klijentima. Objašnjavamo i kako možete upravljati svojim izborima zaštite privatnosti i ostvariti svoja prava povezana s određenim podacima o vama koje prikuplja i obrađuje tvrtka Xaxis.

 

Tko smo mi?

Xaxis je tvrtka koja posluje u cijelom svijetu kao dio grupacije za ulaganje u medije GroupM. Pravno tijelo odgovorno za podatke koje prikuplja poduzeće Xaxis u Europskom gospodarskom prostoru („EGP”) i Švicarskoj, putem uprave EMEA poduzeća Xaxis, je tvrtka GroupM UK Digital Ltd. Izvan EGP-a i Švicarske odgovorno je pravna osoba Xaxis, LLC. Osim ako je izričito navedeno drukčije, ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti nisu obuhvaćeni slučajevi kada naša pridružena društva koja nisu dio tvrtke Xaxis, klijenti, pružatelji usluga i druge treće strane koriste informacije.

Ako imate pitanja, pogledajte odjeljak „Obratite nam se” na dnu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Napominjemo da je ova Obavijest o zaštiti privatnosti prevedena s engleskog na više drugih jezika. U slučaju bilo kakvih sukoba ili neujednačenosti između inačica na drugim jezicima ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, prevladava inačica na engleskom jeziku.

 1. ODJELJAK: USLUGE TVRTKE XAXIS

Usluge tvrtke Xaxis

Tvrtka Xaxis ne pruža svojeusluge povezane s oglašavanjem („Usluge”) izravno potrošačima. Naši su klijenti korporacije, uključujući oglašivače i agencije. Neki su od naših klijenata druge tvrtke grupacije Group M i WPP, koja pružaju usluge povezane s oglašavanjem vlastitim klijentima.

Naši klijenti koriste naše Usluge za vlastite potrebe i/ili u ime svojih klijenata kako bi im pomogli da razumiju oglašavanje koje klijenti isporučuju na mreži (npr. na kojim je mjestima isporučeno, tko ga je vidio i je li netko bio u interakciji s njim ili ne) te unaprijedili učinkovitost tog oglašavanja. Također im pomažemo da isporuče oglašavanje onim potrošačima koje će vjerojatnije zanimati njihovi proizvodi i usluge.

Kada pomažemo klijentima u odabiru ciljane publike kojoj će isporučiti svoje oglašavanje, koristimo se određenim demografskim informacijama (kao što su dob, spol, obrazovanje, prihod i status domaćinstva (npr. broj djece)), geografskim informacijama, informacijama o interesima, aktivnostima i sličnim informacijama („Korisničke informacije”). U nastavku objašnjavamo odakle dobivamo te informacije. Tu vrstu oglašavanja zovemo „Oglašavanje zasnovano na interesu”.

Na primjer, ako smatramo da korisnika zanimaju mogućnosti mobilnih telefona, naše će Usluge pomoći našim klijentima u isporuci oglasa zasnovanih na interesu tom korisniku o određenoj vrsti proizvoda ili usluge povezane s mobilnim telefonom, na primjer:

Vrste informacija koje prikupljamo pružanjem naših usluga

Kada prikazujete i u interakciji ste sa Stranicama i oglasima gdje se koriste naše Usluge, naše su Usluge napravljenje za prikupljanje i/ili uporabu informacija o vrsti mrežnih mjesta koje pojedinci posjećuju i o interakciji koju imaju sa Stranicama i oglasima naših klijenata. Prikupljamo i informacije koje identificiraju preglednike i uređaje pojedinaca koji su prikazali oglase naših klijenata. Te informacije obuhvaćaju sljedeće kategorije podataka:

Tehničke identifikatore

Njima se mogu identificirati preglednik pojedinca, okruženje mobilnog oglašavanja i/ili uređaj i obično obuhvaćaju:

 • Identifikacijske oznake kolačića
 • Identifikacijske oznake mobilnog oglašavanja (npr. IDFA i identifikacijske oznake usluge Google Advertising)
 • Proxy identifikator „[mP]ID” za gore spomenute identifikacijske oznake našeg pridruženog društva [m]PLATFORM

Dodatne tehničke informacije

 • Adresu internetskog protokola („Adresa IP-a”) i podatke dobivene iz adrese IP-a, kao što su neprecizni geolokacijski podaci kojima se označavaju zemlja, regija, grad i/ili poštanski broj uređaja
 • Vrstu internetskog preglednika, jezik preglednika i operativni sustav
 • vrstu priključka (žični ili Wi-Fi), mreža na koju je uređaj priključen i naziv mobilnog operatera (ako je primjenjivo)
 • Geografsku dužinu/širinu (mobilnog) uređaja.

U svrhe ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, „uređaj” uključuje računala, pametne telefone, tablete, e-čitače i ostale digitalne uređaje koji mogu održati internetsku vezu, a „mobilni uređaj” uključuje pametne telefone i tablete.

Informacije o mrežnoj aktivnosti

Poduzeće Xaxis prikuplja informacije objašnjene u nastavku o vašoj aktivnosti mrežnog pregledavanja radi određivanja koje bi vrste aktivnosti, usluga i proizvoda mogle zanimati vas i druge korisnike te kakva je interakcija vas i drugih korisnika s određenim oglasima. Te informacije obuhvaćaju:

 • Zapise o vrstama internetskih stranica i stranica koje ste prikazali (npr. u cilju utvrđivanja interesa)
 • Internetska stranica/stranica s koje ste došli prije i posjetili nakon prikaza oglasa
 • Datum i sat mrežne aktivnosti
 • Učestalost posjećivanja neke internetske stranice
 • Pojmovi za pretraživanje upotrijebljeni na nekoj Internetskoj stranici
 • Interakcija s nekim oglasom (npr. hoće li korisnik kliknuti na oglas)

Korisničke informacije primljene od trećih strana

Primamo i mrežne i izvanmrežne Korisničke informacije koje prikupljaju treće strane, uključujući demografske i informacije o interesu za uporabu u našim Uslugama. Treće strane uključuju naše klijente i pažljivo odabrane pružatelje usluga.  Kada primimo izvanmrežne Korisničke informacije, te nam informacije pruža pružatelj usluge u vezi s identifikacijskom oznakom kolačića, identifikacijskom oznakom oglašavanja ili sličnom korisničkom identifikacijskom oznakom kojom mi, klijent ili pružatelj usluga identificiramo korisnika, ali ne primamo imena korisnika, poštanske adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte ili slične podatke kojima bi se omogućila identifikacija određenog pojedinca povezanog s tim identifikacijskim oznakama.

 

Kako prikupljamo informacije putem Naših Usluga

Prikupljamo informacije i primamo informacije u ime naših klijenata o pojedincima kada posjetite mrežne posjede naših klijenata za koje poduzeće Xaxis pruža usluge izdavača trećih strana (na primjer mrežna mjesta s novostima). Kako bismo to napravili, rabimo kolačiće, identifikacijske oznake oglašavanja, piksele i druge tehnologije. Evo nekoliko objašnjenja ovih pojmova:

Kolačić je mala alfanumerička tekstualna datoteka koju na pregledniku pohranjuju internetsku stranicu ili reklamni poslužitelj treće strane ili druga treća strana, a koja omogućava toj internetskoj stranici ili trećoj strani prepoznavanje tog preglednika i pamćenje Korisničkih informacija i drugih informacija. Poduzeće Xaxis koristiciljane kolačiće svoga pridruženog društva [m]PLATFORM, koji su nazvani „Mookie” i rade na domeni mookie1.com. Kolačići Mookie trajni su kolačići koji sadrže jedinstvene slučajno generirane vrijednosti koje omogućuju našim Uslugama razlikovanje preglednika i uređaja i povezani su s Korisničkim informacijama i drugim informacijama. Zajedno s tim povezanim informacijama kolačići Mookie rabe se u pružanju naših Usluga, osobito prilikom reklamnih aktivnosti na internetu.
Identifikacijska oznaka oglašavanja je alfanumerički identifikator koji omogućavaju platforma ili operativni sustav (kao što su Apple iOS ili Google Android), a koji omogućava razvojnim inženjerima aplikacije i trećim stranama prepoznavanje određenog uređaja u aplikacijskom okruženju. Povezan je s Korisničkim informacijama i drugim informacijama i, zajedno s tim povezanim informacijama koriste se u pružanju naših Usluga, osobito prilikom reklamnih aktivnosti na internetu.
Piksel je redak kôda kojeg koristi internetska stranica ili treća strana radi pripisivanja mrežnih aktivnosti uređaju ili pregledniku, točnije primjenjivom kolačiću ili identifikacijskoj oznaci oglašavanja. Uporabom piksela možemo zabilježiti, na primjer, da su uređaj ili preglednik posjetili određenu internetsku stranicu ili stranicu.

 

U tablici u nastavku navedene su informacije o kolačićima Mookie, od kojih su svi „trajni kolačići” (što znači da se pohranjuju dok ne isteknu ili dok ih korisnik ne izbriše/ukloni) preslikani na domenu mookie1.com:

Naziv kolačića Sposobnost ponašanja kolačića Informacije koje su sadržane u kolačiću Istek (dani)
Targetiranje (podaci klijenta) Ciljanje i optimizacija (korisnički podaci) Izvješćivanje i pripisivanje
id D D D Jedinstveni serijski broj 395 dana
mdata D N N Jedinstveni serijski broj, vremenska oznaka izrade, inačica kolačića 395 dana
syncdata_<PARTNER> D N N Jedinstveni serijski broj, vremenska oznaka izrade, identifikacijska oznaka posjetitelja podatkovnog partnera 10 dana

 

Kako rabimo ove informacije

Tvrtka Xaxis obrađuje informacije koje prikupi i primi u svrhe pružanja Usluga klijentima koje smo gore opisali, kao i u administrativne, sigurnosne i svrhe usklađenosti. Točnije, izvodimo sljedeće aktivnosti:

 

Odabir oglasa, isporuka, izvješćivanje

Analiziramo prikupljene informacije kada isporučimo oglašavanje klijentu uporabom naših Usluga i informacija koje smo primili od naših partnera. Te informacije organiziramo u kolekcije identifikacijskih oznaka (koje nazivamo segmentima), na osnovi različitih gore objašnjenih Korisničkih informacija. Na primjer, možemo imati segmente identifikacijskih oznaka koje posjećuju sportske internetske stranice. Naši klijenti potom mogu koristiti naše Usluge da bi upotrijebili te segmente radi isporuke oglašavanja na Internetu u svoje ime ili u ime svojih klijenata, koristeći naše partnere i pružatelje usluga. To oglašavanje može se isporučiti po različitim računalima pametnim telefonima i drugim uređajima.

 

Možemo i objediniti (i upotrijebiti u iste svrhe) Korisničke informacije dobivene od drugih pažljivo odabranih poduzeća (uključujući vlasnike internetske stranice, davatelje podataka i agregatore podataka).

 

Koristimo se i unutarnjim identifikatorom našeg pridruženog društva [m]PLATFORM, zvanim „[mP]ID”. Rabimo [mP]ID radi povezivanja informacija koje se odnose na preglednike, okruženja i/ili uređaje za koje mi ili [m]PLATFORM opravdano smatramo da pripadaju istom korisniku. To nam pomaže u pružanju korisnijeg i relevantnijeg oglašavanja određenom korisniku neovisno o pregledniku, okruženju ili uređaju.

 

Personalizacija

U cilju pružanja personalizacijskih Usluga specifičnih za pojedinog klijenta, mi radimo sljedeće:

 • prikupljamo informacije na internetskim stranicama svakog klijenta (to uključuje internetske stranice, aplikacije i ostale digitalne posjede) – kako je gore objašnjeno u odjeljku „Kakoprikupljamo informacije putem Naših Usluga”;
 • pristupamo ili pohranjujemo te informacije na uređajima (putem identifikacijskih oznaka kolačića i identifikacijskih oznaka oglašavanja, kako je primjenjivo) i
 • analiziramo prikupljene informacije, ponekad s drugim informacijama primljenih od klijenta i organiziramo ih u segmente identifikacijskih oznaka, na osnovi različitih Korisničkih informacija.

 

Naši klijenti mogu zatim upotrijebiti te segmente radi isporuke, u svoje ili u ime svojih klijenata, oglašavanja na internetu korisnicima na računalima, telefonima i drugim mobilnim uređajima (ovo se izvodi različitim sredstvima).

 

Kada pružamo personalizaciju specifičnu za pojedinog klijenta, segmenti koje izgradimo za jednog klijenta logički se odvajaju od segmenata i podataka drugih klijenata. Podaci prikupljeni na ovaj način i proizvedeni segmenti mogu se koristiti samo u ime tog specifičnog klijenta.

 

Mjerenje

Obrađujemo Korisničke informacije radi isporuke oglasa i mjerenja isporuke tih oglasa, da bismo saznali koji čimbenici čine oglašavanje uspješnim ili neuspješnim za oglašivače i izradili izvješća kako bismo razumjeli i unaprijedili uporabu Usluge i učinkovitost oglašavanja.

 

Pohrana i pristup informacijama

Kako bismo pružili Usluge, pohranjujemo kolačiće Mookie na pregledniku (preglednicima) pojedinaca kojima smo isporučili oglašavanje te potom prepoznajemo kolačiće Mookie kada se tajpreglednik (preglednici) upotrijebe radi pristupa internetskim stranicama naših klijenata i izdavača s kojima radimo. Internetske stranice na koja ispuštamo i/ili očitavamo ili želimo ispustiti i/ili očitati kolačiće Mookie trebala bi vas obavijestiti o uporabi kolačića trećih stranate, osobito, kolačića Mookie posebno, gdje je to propisano zakonom, na tim internetskim stranicama. U sažetcima sadržaja podataka koje primimo od naših partnera u vezi s isporukom digitalnog oglašavanja u okruženjima mobilnih aplikacija primamo i identifikacijske oznake oglašavanja povezane s platformama / operativnim sustavima mobilnih uređaja korisnika i prepoznajemo te identifikacijske oznake  oglašavanja.

 

Koristimo prikupljene i primljene informacije za oglašavanje na internetu, na primjer:

 

 • Podudaranje podataka s izvanmrežnim izvorima – kako je navedeno u odjeljku „Korisničke informacije primljene od trećih strana”:
  • Primamo izvanmrežne Korisničke informacije, uključujući demografske i informacije o interesu, od drugih poduzeća, uključujući naše klijente, partnere i pružatelje usluga, a koje se prikupljaju izvan Usluga i pružaju nam se za uporabu u našim Uslugama. Odgovornost je poduzeća koja prikupljaju te podatke to činiti na primjeren i zakonit način te dopustiti dijeljenje tih informacija s nama za naše svrhe.
  • Kada primimo izvanmrežne Korisničke informacije, te nam informacije ustupa pružatelj usluge u vezi s identifikacijskom oznakom kolačića, identifikacijskom oznakom oglašavanja ili sličnom korisničkom identifikacijskom oznakom kojom se za klijenta ili pružatelja usluga identificira kupac ili potrošač.
  • Ne primamo imena, poštanske adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte ili slične podatke kojima bi nam se omogućila identifikacija određenog pojedinca povezanog s identifikacijskim oznakama koje primimo.

 

 • Povezujući uređaji – koristimo se unutarnjim identifikatorom [mP]ID našeg pridruženog društva [m]PLATFORM radi povezivanja informacija povezanih s preglednicima, okruženjima i/ili uređajima za koje [m]PLATFORM ili  mi opravdano smatramo da pripadaju istom korisniku, a radi pružanja korisnijeg i relevantnijeg oglašavanja neovisno o pregledniku, okruženju ili uređaju.

 

 • Podaci o preciznoj geografskoj lokaciji – kada imamo potrebna prava na to, možemo primati i/ili koristiti podatke o korisnikovoj preciznoj geografskoj lokaciji u vezi s našim Uslugama. Kada prikupljamo te vrste podataka, ustupaju nam se u sažetku sadržaja podataka koje primamo od naših partnera u vezi s isporukom digitalnog oglašavanja.

 

Otkrivanje informacija trećim stranama

Poduzeće Xaxis dijeli informacije koje prikupimo o vama (pogledajte gornji odjeljak „Vrste informacija koje prikupljamo putem naših Usluga”) i informacije koje izvedemo iz njih s našim klijentima, pridruženim poduzećima i pružateljima usluga koji pružaju usluge i djeluju u naše ime i/ili u ime naših klijenata, kao što su poduzeća koja su odgovorna za stvarnu isporuku oglašavanja na internetu – uključujući platforme na strani potražnje, oglašivačke mreže, razmjene oglašavanja i reklamne poslužitelje. Ne prikupljamo imena korisnika, poštanske adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte ili slične podatke kojima bi nam se omogućila identifikacija određenog pojedinca putem naših Usluga. Međutim, ako odlučite ustupiti podatke kojima bi se omogućila identifikacija određenog pojedinca putem jednog od oglasa ili internetskih stranica naših klijenata, tada te informacije prima taj klijent i podliježu pravilima zaštite privatnosti tog klijenta. Našim pružateljima usluga uglavnom nije dopušteno koristiti neobjedinjene informacije koje im otkrijemo u bilo koje druge svrhe osim u svrhe pružanja usluga nama ili našim klijentima.

Ako opravdano smatramo da nas zakon ili pravni postupak obavezuje na otkrivanje informacija trećoj strani (uključujući tijela za provođenje zakona), učinit ćemo to. Nadalje možemo otkriti informacije trećoj strani (uključujući revizora ili drugog pružatelja usluga).

Naše pridruženo poduzeće [m]PLATFORM upravlja i održava vlasničku platformu za upravljanje podacima koju mi i ostala pridružena poduzeća možemo rabiti radi pružanja usluga. Informacije koje otkrijemo tvrtki [m]PLATFORM mogu koristiti pridruženo društvo Platform i druga pridružena društva ne samo radi pružanja usluga nama i našim klijentima, nego i radi pružanja usluga tim pridruženim društvima i njihovim klijentima.

Isključivanje / Pravo na povlačenje privole

Možete isključiti primanje oglašavanja na internetu poduzeća Xaxis uporabom nekoliko mehanizama.

Možete odlučiti da ne želite primati prilagođene oglase trećih strana putem ciljanih kolačića Mookie na pregledniku koji rabite ako kliknete dolje. Ako to napravite, vaši ciljani kolačići Mookie treće strane  zamijenit će se kolačićima za „isključivanje”, a bilo koji podaci oglašavanja na internetu povezani sa zamijenjenim ciljanim kolačićem Mookie treće strane  neće se rabiti za oglašavanje zasnovano na interesu na bilo kojem uređaju ili pregledniku koje smo opravdano povezali s preglednikom gdje su informacije prikupljene. Nadalje, ako stvarno znamo da je drugi uređaj ili preglednik povezan s preglednikom s kojega je napravljeno isključivanje, i na tom drugom uređaju ili pregledniku također se isključuje primanje oglašavanja na internetu putem poduzeća Xaxis.

Naši kolačići za odjavu programirani su da isteknu deset godina nakon prvotnog izdavanja. Ako kupite novi uređaj, nadogradite ili promijenite internetski preglednik ili izbrišete ovaj kolačić za isključivanje, ponovno ćete trebati izvesti postupak isključivanja. Vaš preglednik mora biti postavljen za prihvaćanje kolačića treće strane radi uspješnog postupka odjave.

U okruženjima preglednika možete i odbiti ili ukloniti kolačiće s poduzeća Xaxis i drugih pružatelja usluga uporabom sljedećih metoda:

 • Prilagođavanjem postavki svog preglednika na način da odbija ili uklanja kolačiće, čime se eliminira oglašavanje zasnovano na interesu putem kolačića s poduzeća Xaxis i drugih pružatelja. No, ako to napravite, nećete moći koristiti određene značajke na određenim internetskim stranicama koja posjetite ili potpuno iskoristiti sve ponude internetske stranice i oglašavanje zasnovano na interesu. Možete odbiti ili ukloniti kolačiće slijedeći upute navedene u postavkama preglednika. Više informacija o kolačićima navedeno je na poveznicamaaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com i http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Podešavanje postavki kolačića na razini vlasnika internetske stranice gdje ste nam dali privoluza uporabu kolačića; postavke kolačića mogu varirati ovisno o vlasniku internetske stranice. Isključivanje oglašavanja zasnovano na interesu putem ciljanih kolačića Mookie, kao i ciljanih kolačića drugih pružatelja usluga na sljedećim internetskim stranicama:

U okruženjima mobilnih aplikacija možete isključiti oglašavanje zasnovano na interesu samo iz tvrtke Xaxis ili i iz tvrtke Xaxis i drugih pružatelja usluga putem sljedećih metoda:

 • Ako odete u postavke privatnosti vašeg uređaja i odaberete „Ograniči praćenje oglasa” putem postavki svog uređaja, čime ćete eliminirati oglašavanje zasnovano na interesu pomoću primjenjive identifikacijske oznake oglašavanja iz tvrtke Xaxis i drugih pružatelja osim tvrtke Xaxis.
 • Ako isključite oglašavanje zasnovano na interesu putem primjenjive identifikacijske oznake oglašavanja iz tvrtke Xaxis i/ili drugih pružatelja putem aplikacije AppChoices. Napominjemo da postavka uređaja „Ograniči praćenje oglasa” ne smije biti odabrana ako želite da aplikacija AppChoices normalno radi. Podatke oglašavanja na internetu koji su prethodno prikupljeni ili primljeni u vezi sa zamijenjenom identifikacijskom oznakom oglašavanja neće koristiti tvrtkaXaxis za oglašavanje na internetu na bilo kojem drugom uređaju ili pregledniku koje smo opravdano povezali s okruženjem mobilne aplikacije gdje su informacije prikupljene. Nadalje, ako stvarno znamo da je drugi uređaj ili preglednik povezan s okruženjem mobilne aplikacije iz koje je napravljeno isključivanje, i na tom drugom uređaju ili pregledniku također se isključuje primanje oglašavanja zasnovana interesu putem poduzeća Xaxis. Dodatne informacije o aplikaciji AppChoices navedene su na poveznici http://youradchoices.com/appchoices.

Dodatne informacije o korisničkom izboru u aplikacijskim okruženjima navedene su na poveznici www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Članstva

Network Advertising Initiative (Inicijativa mrežnog oglašavanja)

Član smo udruge Network Advertising Initiative (NAI) i pridržavamo se Pravila ponašanja NAI-a na onim tržištima gdje se primjenjuju ti samoregulatorni okviri i gdje su na snazi. U skladu s Pravilima ponašanja, zahtijevamo od klijenata usluge Xaxis Marketplace (prije Xaxis Publisher Network i 24/7 Access) da obavijeste korisnike o praksama prikupljanja informacija i zaštite privatnosti putem pravila zaštite privatnosti te da u svoja pravila zaštite privatnosti uključe informacije o uporabi oglašivačke tehnologije i usluga trećih strana na njihovim internetskim stranicama, vrsti podataka koji se prikupljaju putem tih usluga, uporabi i distribuciji tih podataka te poveznicu za standardno isključivanje oglašavanja zasnovanog na interesu. Povremeno nadziremo Internetske stranice radi utvrđivanja objavljuju li i ažuriraju izjave o zaštiti privatnosti na primjeren način.

U potpunosti podržavamo napore industrije digitalnog oglašavanja u smislu povećanja transparentnosti u području segmenata oglašavanja na internetu i zdravlja. Više informacija o standardnim interesnim segmentima temeljenim na informacijama povezanim sa zdravljem ili interesima koje možemo upotrijebiti u svrhe oglašavanja na internetu možete saznati ako kliknete ovdje.

 

Možete i kliknuti ovdje da biste došli na internetsku stranicu udruge Network Advertising Initiative, središnjeg mjesta za informacije o oglašavanju zasnovanom na interesu i izborima koji su vam na raspolaganju te za isključivanje primanja oglašavanja zasnovanog na interesu trećih strana putem kolačića od nas i drugih tvrtki članica NAI-a.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance i Digital Advertising Alliance of Canada

Članica smo udruga Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) i Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) te u vezi s tim članstvima pridržavamo se Samoregulatornih načela DAA-a, Okvira IAB Europe EU-a za mrežno bihevioralno oglašavanje i DAAC-ovih kanadskih Samoregulatornih načela za mrežno bihevioralno oglašavanje  na onim tržištima gdje se primjenjuje primjenjivi samoregulatorni okvir.

 

Poboljšana obavijest

Tvrtka Xaxis podržava primjenu ikona za Mogućnost oglašavanja (AdChoices i, gdje je primjenjivo, AppChoices) u sklopu sudjelovanja u Samoregulatornom okviru DAA-a (u Sjedinjenim Američkim Državama), Okvira IAB Europe OBA-a za mrežno bihevioralno oglašavanje (u Europi) i DAAC-ovih kanadskih Samoregulatornih načela za mrežno bihevioralno oglašavanje (u Kanadi). Oglasi koje daju organizacije koje sudjeluju u ovim okvirima imat će ikonu prikazanu u nastavku kada je to tehnološki izvedivo. Klikom na ikonu dobit ćete informacije o oglašavanju na internetu.

Možete kliknuti ovdje radi pristupa internetskoj stranici DAA-a, gdje su navedene dodatne informacije o oglašavanju na internetu i DAA-ovom samoregulatornom okviru, kao i o mehanizmima za isključivanje primanja oglašavanja zasnovanog na interesu treće strane putem kolačića od nas i drugih tvrtki članica DAA-a.

 

Privatnost djece

Usluge i internetska stranica tvrtke Xaxis nisu razvijeni nitiusmjereni na djecu (kako je definirano mjerodavnim zakonom) ni na internetske stranice primarno usmjerene na djecu. Mi ne prikupljamo svjesno informacije od djece (određeno u skladu sa zahtjevima o dobi za odgovarajuću zemlju). Ako smatrate da nam je dijete ustupilo osobne podatke i željeli bisteda te informacije uklonimo, molimo obratite nam se .

 

Prijenos podataka u slučajukupnje

Ako drugo društvo kupi svu ili uglavnom svu imovinu naše tvrtke konsolidacijom, spajanjem, kupnjom imovine, korporativnom reorganizacijom ili nekom drugom transakcijom, pridržavamo pravo prijenosa svih informacija koje kupac može posjedovati (uključujući bilo koje informacije koje je korisnik možda ustupio putem stranice „Kontakt” / „Obratite nam se” na internetskoj stranici tvrtke Xaxis) koje posjedujemo ili su pod našom kontrolom.

Informacijska Sigurnost i globalni prijenosi podataka

Slijedimo opće prihvaćene standarde u industriji mrežnog oglašavanja radi zaštite od neovlaštenog pristupa podacima, nezakonite obrade, neovlaštenog zadržavanja ili neovlaštenog otkrivanja podataka. Ti standardi uključuju poduzimanje potrebnih fizičkih, elektroničkih i upravljačkih aktivnosti radi zaštite cjelovitosti, pristupa i uporabe podataka. Međutim, imajte na umu da se ne jamči sigurnost nijedne metode prijenosa putem interneta unatoč ovim naporima zaštite podataka na našim poslužiteljima.

Usluge tvrtke Xaxis koriste se u cijelom svijetu, stoga možemo prenositi podatke u zemlje širom svijeta, uključujući i zemlje izvan vaše zemlje. Tamo gdje je to potrebno, uvest ćemo odgovarajuće zaštite da bismo osigurali zaštitu tih podataka. Kada prenosimo osobne podatke iz EGP-a ili Švicarske pridruženom društvu izvan EGP-a ili Švicarske, sklapamo standardne („ogledne”) ugovorne klauzule s primateljem da bismo osigurali primjerenu razine zaštite podataka.  Kada prenosimo osobne podatke iz EGP-a ili Švicarske tijelu koje nije povezano s nama (primjerice pružatelju usluga koji pruža usluge u naše ime) izvan EGP-a ili Švicarske, sklapamo standardne („ogledne”) ugovorne klauzule i uvjete ili se pobrinemo da je prijenos u skladu s drugim važećim mehanizmom, primjerice da je pružatelj usluga certificiran prema europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti.

Zadržavanje podataka

Informacije koje prikupimo putem naših usluga zadržavamo u neobjedinjenom obliku ne dulje od 13 mjeseci. Ti podaci uključuju posjećene internetske stranice, prikazani sadržaj, interakcije s oglasima, adrese IP-a, vrstu preglednika i jezične postavke. Zadržavamo te podatke 13 mjeseci da bismo klijentima omogućili izvršavanje analize godinu za godinom. Na primjer, prodavač na malo može poželjeti usporediti učinkovitost svojih aktivnosti mrežnog oglašavanja na Božić aktualne godine s učinkovitošću prethodne godine. 13-mjesečnim zadržavanjem tom se klijentu omogućava izvođenje takve usporedbe.

Informacije koje prikupimo putem naših usluga zadržavamo u objedinjenom obliku u razdoblju duljem od 13 mjeseci.

2. ODJELJAK: INTERNETSKA STRANICA TVRTKE XAXIS

Kako se informacije koriste i dijele na internetskoj stranici tvrtke Xaxis

Poštujemo privatnost korisnika internetske stranice tvrtke Xaxis i shvaćamo da nam vi, kada odlučite ustupiti nam podatke o sebi, vjerujete da ćemo s tim informacijama odgovorno postupati. U ovom odjeljku navedene su informacije o tome kako koristimo informacije prikupljene putem internetske stranice tvrtke Xaxis i kako možete upravljati izborima zaštite privatnosti i ostvarivati vaša prava u vezi s određenim podacima o sebi koji se prikupljaju na internetskoj stranici tvrtke Xaxis.

Koje informacije prikupljamo i koristimo?

Kada koristite internetsku stranicu tvrtke Xaxis, možemo prikupljati i koristiti sljedeće informacije:

 • informacije (koje mogu uključivati osobne podatke kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj) koje nam ustupate kada nam šaljete životopis ili prijavu za posao ili tražite informacije od nas i/ili
 • tehničke identifikatore koji se mogu koristiti radi identifikacije preglednika pojedinca, okruženja mobilne aplikacije i/ili uređaja koji mogu uključivati adresu IP-a i/ili identifikacijske oznake kolačića.

 

Ako nam ustupite informacije putem stranice „Kontakt” / „Obratite nam se” na internetskoj stranici trvtke Xaxis, možemo zadržati informacije koje ustupite, uključujući adresu e-pošte i bilo koje druge osobne informacije koje pružite, samo u svrhu odgovora na vaš upit ili slanja relevantnog materijala i, ako ste dali privolu, marketinških obavijesti o našim proizvodima i uslugama. Možemo otkriti ove osobne informacije pružateljima automatizacijskih usluga marketinga treće strane samo u te svrhe; tim pružateljima usluga nije dopušteno koristiti te informacije ni u kakve druge svrhe osim u svrhe pružanja usluga nama.

 

Kako koristimo informacije koje prikupimo na internetskoj stranici tvrtke Xaxis?

Tvrtka Xaxis koristi te informacije na sljedeći način:

 • pružanje informacija koje ste zatražili;
 • odgovor na specifične upite koje možda imate o tvrtki Xaxis, njegovom poslovanju, uslugama moje pruža klijentima, uključujući i društva njegove grupacije;
 • unaprjeđenje sadržaja, usluge i sigurnosti internetske stranice tvrtke Xaxis i/ili
 • obrada i razmatranje vašeg životopisa i/ili prijave za posao.

 

Ustupamo li vaše informacije trećim stranama?

Možemo poslati vaše informacije (uključujući vaše osobne podatke) našem pridruženom društvu GroupM, pružateljima usluga i drugim trećima stranama kako bi nam pomogle obraditi te informacije u svrhe navedene u 2. odjeljku ove Obavijesti o zaštiti privatnosti. Nadalje, ako drugo društvo kupi svu ili uglavnom svu imovinu naše tvrtke integracijom, spajanjem, kupnjom ili nekom drugom transakcijom, pridržavamo pravo prijenosa vaših informacija kupcu (uključujući vaše osobne podatke).

Možemo i otkriti vaše informacije (uključujući vaše osobne podatke) trećim stranama, uključujući tijela za provođenje zakona, kada opravdano smatramo da nas na to obavezuje zakon te u svrhu istraživanja, sprječavanja ili djelovanja u vezi s nezakonitim ili na drugi način zabranjenim aktivnostima, stvarnima ili na koje sumnjate, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijevare i situacije koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti bilo koje osobe.

Kako koristimo vaše informacije za marketing?

Poslat ćemo vam samo one marketinške informacije koje ste zatražili.

Kamo šaljemo vaše informacije?

Mi smo globalna tvrtka i stoga možemo prenositi vaše informacije (uključujući vaše osobne podatke) u države širom svijeta, uključujući zemlje izvan vaše zemlje. Tamo gdje je to potrebno, uvest ćemo odgovarajuće zaštite radi jamčenja zaštite vaših informacija. Kada prenosimo osobne podatke iz EGP-a ili Švicarske pridruženom društvu izvan EGP-a ili Švicarske, sklapamo standardne („ogledne”) ugovorne klauzule s primateljem da bismo osigurali primjerenu razinu zaštite podataka.  Kada prenosimo osobne podatke iz EGP-a ili Švicarske tijelu koje nije povezano s nama (primjerice pružatelju usluga koji pruža usluge u naše ime) izvan EGP-a ili Švicarske, sklapamo standardne („ogledne”) ugovorne klauzule ili se pobrinemo da je prijenos u skladu s drugim važećim mehanizmom, primjerice da je pružatelj usluga certificiran prema europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti.

Kako čuvamo i štitimo vaše informacije?

Čuvat ćemo vaše informacije koje prikupimo na internetskoj stranici tvrtke Xaxis tijekom opravdanog razdoblja u svrhe određene gore u ovom 2. odjeljku. Slijedimo opće prihvaćene standarde industrije mrežnog oglašavanja da bismo osigurali da se osobni podaci koji nam se otkriju sigurno čuvaju, da su točni i ažurirani i da se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe u koje se rabe.  Ti standardi uključuju poduzimanje potrebnih fizičkih, elektroničkih i upravljačkih aktivnosti radi zaštite cjelovitosti, pristupa i uporabe podataka. Međutim, imajte na umu da se ne jamči sigurnost nijedne metode prijenosa putem interneta unatoč ovim naporima zaštite podataka na našim poslužiteljima.

Povezivanje na druge internetske stranice

Internetska stranica tvrtke Xaxis ima poveznice na internetske stranice trećih strana. Poveznica s bilo koje od naših internetskih stranica na drugu internetsku stranicu ne podrazumijeva naše odobravanje te internetske stranice. Nemamo nadzor nad internetskim stranicama na koje stravljamo poveznice i nismo odgovorni za njihov sadržaj ili pravila ili prakse zaštite privatnosti. Te internetske stranice mogu koristiti kolačiće, piksele i drugu tehnologiju te prikupljati vaše informacije u skladu s njihovim vlastitim pravilima zaštite privatnosti. Stoga biste trebali pažljivo pregledati pravila zaštite privatnosti koja se primjenjuju na bilo koje internetske stranice kojima pristupite s naše internetske stranice.

Uporaba kolačića na internetskoj stranici tvrtke Xaxis

Kolačić je mala alfanumerička tekstualna datoteka koju na pregledniku pohranjuje internetska stranica ili reklamni poslužitelj treće strane ili druga treća strana, a koja omogućava toj internetskoj stranici ili trećoj strani prepoznavanje tog preglednika i pamćenje Korisničkih informacija i drugih informacija. (Više informacija o kolačićima navedeno je u gornjem 1. odjeljku). Koristimo kolačiće na internetskoj stranici tvrtke Xaxis radi unaprjeđenja sadržaja, brzine i sigurnosti internetske stranice tvrtke Xaxis te da bismo vam omogućili dijeljenje stranica društvenim mrežama.

Upravljanje kolačićima

Informacije o tome kako isključiti ili upravljati kolačićima tvrtke Xaxis i/ili kolačićima tvrtke Xaxis i drugih pružatelja usluga navedene su u pododjeljku „Isključivanje / pravo na povlačenje privole” gornjeg 1. odjeljka.

Djeca

Internetska stranica Xaxis nije namijenjena ni osmišljena privlačenju djece (kako je definirano mjerodavnim zakonom). Mi ne prikupljamo svjesno osobne podatke od djece (određeno u skladu sa zahtjevima o dobi za odgovarajuću zemlju). Ako ste dijete i želite postaviti pitanje ili koristiti ovo mjesto na bilo koji način za koji vam je potrebno slanje osobnih podataka, neka to za vas učini roditelj ili skrbnik.

3. ODJELJAK: INFORMACIJE SPECIFIČNE ZA SAVEZNE DRŽAVE I ZEMLJE; KONTAKT

EGP i Švicarska

Pravne osnove  za obradu informacija

Mi prikupljamo, koristimo, dijelimo i/ili prenosimo osobne podatke pojedinaca u EGP-u i Švicarskoj samo kada imamo zakonsku osnovu za to, a to uglavnom uključuje korisničku privolu ili naše legitimne interese.

Kada se to zahtijeva mjerodavnim zakonom, isporučivat ćemo oglašavanje na internetu samo pojedincima koji su nam dali privolu za tu aktivnost.

U onoj mjeri u kojoj se oslanjamo na vašu privolu, a koju nam možete dati izravno ili posredstvom treće strane, za uporabu vaših informacija na određene načine, obrađivat ćemo vaše osobne podatke u djelokrugu te privole.

U našoj funkciji voditelja obrade podataka namjeravamo se oslanjati na privolu kao pravnu osnovu za sve „Svrhe”prema Okviru transparentnosti i privole IAB Europe osim „Mjere” (a koja Svrha uključuje mjerenje, analizu i izvješćivanje s obzirom na primjenjive osobne podatke). U vezi s takvom Svrhom kada obrađujemo podatke za mjerenje isporuke oglašavanja ili analiziranja njegove učinkovitosti imamo legitiman interes u razumijevanju da su naši dobavljači isporučili oglašavanje za koje su angažirani. Nadalje, smatramo da klijenti koji oglašavaju imaju legitiman interes u razumijevanju činjenice je li njihovo oglašavanje isporučeno ili nije i je li učinkovito. Smatramo da su ove aktivnosti temeljne u mrežnom oglašavanju, ali neće prouzročiti odluke koje bi utjecale na pojedince.

Ako ste u Europskoj uniji, imate pravo podnijeti pritužbu na bilo koju od ovih obrada. Ako želite podnijeti pritužbu, kliknite  .

Prava pojedinaca u EGP-u i Švicarskoj

Pojedinci u EGP-u i Švicarskoj imaju brojna prava s obzirom na njihove osobne podatke, uključujući i pravo na pristup informacijama. Za te korisnike, u mnogim slučajevima gdje obrađujemo vaše podatke, možete imati i pravo na ograničenje načina na koje koristimo te osobne podatke.

U određenim okolnostima – na primjer, kada obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga ili u skladu s našim legitimnim interesima – imate i pravo na prigovor na obradu svojih osobnih podataka , a možete i zatražiti da izbrišemo vaše osobne podatke.   Imate i pravo na dobivanje primjerka svojih osobnih podataka u lako pristupačnom formatu  te, u određenim okolnostima, možete i zatražiti .  Mi ne zadržavamo niti pohranjujemo vašu stvarnu povijest pregledavanja u vezi s identifikacijskom oznakom kolačića Mookieili  identifikacijske oznake mobilnog oglašavanja. Koristimo metodologiju „skupnog ocjenjivanja” kojom se kategoriziraju internetske stranice koja pregledavate, a zatim koristimo kombinacije tih kategorizacija radi izrade segmenata i isporuke oglašavanja na internetu. Stoga nismo tehnički u mogućnosti ponuditi vam mogućnost izmjene pojedinih elemenata podataka koji vode do dodjele segmenata jednostavno zato što ih ne zadržavamo.  Ako smatrate da držimo ili smo upotrijebili netočne elemente osobnih podataka o vama, napominjemo da imate pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku .

Ako imate pitanja o bilo kojem od tih prava, obratite nam se. Trebate nam se obratiti i ako vam se promijene osobni podaci ili preference, ako ne želite da vam šaljemo informacije koje ste prethodno zatražili ili ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako koristite vaše osobne podatke.

Ne ograničavajući bilo koja druga prava koja imate, imate i pravo na podnošenje pritužbe protiv nas pri nadležnom nadzornom tijelu u državi članici EU-a u kojoj se nalazite ili u kojoj se mi nalazimo.  Kliknite ovdjeda biste pronašli lokalno nadležno nadzorno tijelo.

Informacije primljene od tvrtki za marketinško istraživanje u Nizozemskoj

Ako ste dali privolu tvrtkama za marketinško istraživanje u Nizozemskoj da otkriju vaše panel podataka tvrtki Xaxis, u tom slučaju, na temelju opsega te privole: možemo primati Korisničke informacije i druge informacije, uključujući identifikacijske oznake panela, od tih tvrtki; i možemo koristiti te informacije samo u svrhu istraživanja i analize, optimizacije kampanje, prilagođavanja oglašavanja i izvješćivanja o učinkovitosti mrežnih oglašivačkih kampanja.

Kalifornija

U skladu s odjeljkom 1798.83 Građanskog zakonika Kalifornije stanovnici Kalifornije mogu dobiti određene informacije o vrsti „osobnih informacija” koje su tvrtke s kojima su uspostavili poslovne odnose podijelile s trećima stranama u svrhe izravnog marketinga tijekom prethodne kalendarske godine. Da biste zatražili popis tvrtki, ako ih ima, kojima je tvrtka Xaxis ustupila osobne informacije za vlastite marketinške svrhe, obratite nam se e-porukom na  privacy@xaxis.com ili poštom na Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, za: Pravni odjel Potrebno je 30 dana za odgovor.

Prema kalifornijskom zakonu, obavezni smo objaviti kako odgovaramo na signale preglednika „Ne prati” ili druge mehanizme izbora u vezi s oglašavanjem na internetu. Još nismo razvili odgovor na signale preglednika „Ne prati” i ne mijenjamo nijednu od praksi prikupljanja podataka kada primimo te signale. Nastavit ćemo vrednovati potencijalne odgovore na signale „Ne prati” u svjetlu razvoja u industriji ili pravnih promjena.

Predani smo poštovanju vaših izbora zaštite privatnosti. Više informacija o isključivanju oglašavanja na internetu navedeno je u pododjeljku „Isključivanje / pravo na povlačenje privole” gornjeg 1. odjeljka.

Promjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti

Napominjemo da zbog promjenjive prirode zakona i propisa, digitalnih tehnologija i našeg poslovanja, možemo s vremena na vrijeme izmijeniti ovu Obavijest o zaštiti privatnosti. Povremeno pregledajte ovu Obavijest o zaštiti privatnosti da biste se upoznali s bilo kojim promjenama koje su možda nastale (ažurirat ćemo datum stupanja na snagu na vrhu stranice da biste znali kada su promjene učinjene).

O nama

Osim kada djelujemo po nalogu klijenta ili druge treće strane, tvrtka Xaxis je voditelj obrade podataka odgovoran za vaše osobne podatke (u smislu u kojem je taj termin definiran mjerodavnim zakonom) kada ste u interakciji s našim Uslugama.

Obratite nam se

Europa (Xaxis EMEA, dio grupacije GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Svijet (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA (SAD)