Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Informacja o polityce prywatności Xaxis

Xaxis konsekwentnie chroni prywatność użytkowników, dążąc do umocnienia ich zaufania do Internetu oraz cyfrowych reklam. W swojej działalności Xaxis skupia się na realizacji reklam istotnych dla odbiorcy oraz spersonalizowanych doświadczeń internetowych, nieustannie pracując nad innowacyjnymi metodami ochrony danych użytkownika.

Czym jest niniejsza Informacja o polityce prywatności?

Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności jest przedstawienie informacji gromadzonych przez Xaxis na stronach internetowych, w aplikacjach, innych zasobach cyfrowych (łącznie nazywanych „Stronami”), a także na firmowej stronie internetowej Xaxis www.xaxis.com („Strona Xaxis”). Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobów, w jakie wykorzystujemy te informacje w celu świadczenia „Usług” na rzecz naszych klientów. W dokumencie tym wyjaśniamy również sposoby zarządzania przez użytkownika ochroną danych oraz wykonywania przez niego prawa w zakresie niektórych danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Xaxis.

 

Kim jesteśmy?

Xaxis jest globalnym podmiotem wchodzącym w skład grupy GroupM, która działa w branży inwestycji medialnych. Na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz Szwajcarii podmiotem prawnym odpowiedzialnym za dane gromadzone przez Xaxis jest, za pośrednictwem dywizji Xaxis EMEA, grupa GroupM UK Digital Ltd. Poza terytorium EOG oraz Szwajcarii odpowiedzialnym podmiotem prawnym jest Xaxis, LLC. O ile nie określono inaczej, niniejsza Informacja o polityce prywatności nie dotyczy wykorzystania informacji przez jednostki niebędące podmiotami powiązanymi Xaxis, naszych klientów, usługodawców, a także inne podmioty trzecie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy zapoznać się z częścią „Kontakt”, znajdującą się na dole niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Należy zauważyć, iż niniejsza Informacja o polityce prywatności została przetłumaczona na inne języki z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi niniejszej Informacji o polityce prywatności, wersja angielska ma znaczenie nadrzędne.

ROZDZIAŁ I: USŁUGI XAXIS

Usługi Xaxis

Xaxis nie świadczy usług reklamowych („Usługi”) bezpośrednio na rzecz konsumentów. Naszymi klientami są korporacyjni klienci biznesowi, w tym reklamodawcy oraz agencje. Wśród naszych klientów są inne spółki grupy GroupM oraz WPP, które świadczą usługi reklamowe na rzecz własnych klientów.

Nasi klienci korzystają z Usług na własne potrzeby i/lub na rzecz swoich klientów, pomagając im zyskać wiedzę o reklamach realizowanych przez nich w Internecie (np. poznać strony, na których wyświetlono reklamy, dowiedzieć się, czy reklamy trafiły do odbiorców, a także to, czy odbiorcy reagowali na reklamy) oraz zwiększyć efektywność reklam. Ponadto pomagamy klientom kierować reklamy do konsumentów, którzy będą bardziej zainteresowani ich produktami i usługami.

Pomagając klientom w doborze odbiorców, do których powinni skierować swoje reklamy, wykorzystujemy pewne informacje demograficzne (takie jak wiek, płeć, wykształcenie, dochody oraz charakterystyka gospodarstwa domowego (np. liczba dzieci), dane geograficzne, zainteresowania, regularne zajęcia oraz inne, podobne informacje („Informacje o użytkowniku”). Poniżej przedstawiliśmy źródła powyższych informacji. Ten rodzaj reklamy określamy „Reklamą opartą na zainteresowaniach”.

Dla przykładu, jeżeli uznamy, że dany użytkownik jest zainteresowany zakupem telefonu komórkowego, nasze Usługi mogą umożliwić temu klientowi skierowanie do wybranego użytkownika Reklamy opartej na zainteresowaniach, która dotyczy określonego modelu telefonu komórkowego lub usługi komórkowej.

Rodzaje informacji, które gromadzimy i wykorzystujemy w ramach naszych Usług

W czasie oglądania przez użytkownika Stron i Reklam korzystających z naszych Usług oraz jego interakcji z tymi Stronami i Reklamami, celem naszych Usług jest gromadzenie i/lub stosowanie informacji o rodzajach stron internetowych odwiedzanych przez poszczególnych użytkowników oraz ich interakcji ze Stronami oraz reklamami naszych klientów. Gromadzimy również informacje umożliwiające identyfikację przeglądarki oraz urządzeń użytkowników oglądających reklamy naszych klientów. Informacje te obejmują następujące kategorie danych:

Identyfikatory techniczne

Identyfikatory te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika, środowiska reklamy mobilnej, i/lub urządzenia użytkownika. Najczęściej stosowanymi identyfikatorami technicznymi są:

 • Identyfikatory ciasteczek
 • Identyfikatory reklam w urządzeniach mobilnych (np. IDFA oraz identyfikatory Google Advertising ID)
 • Pośredni identyfikator „[mP]ID” podmiotu powiązanego [m]PLATFORM przypisany do powyższych identyfikatorów

Dodatkowe informacje techniczne

 • Adres protokołu internetowego („Adres IP”) oraz dane uzyskane na podstawie adresu IP takie jak ogólne dane geolokalizacyjne (kraj, województwo, miasto, i/lub kod pocztowy miejsca w jakim znajduje się urządzenie)
 • Rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki oraz system operacyjny
 • Rodzaj łącza internetowego (kablowe bądź Wi-Fi), sieć, do której podłączone jest urządzenie, operator sieci komórkowej (o ile ta informacja jest dostępna)
 • Szerokość/długość geograficzna, na której znajduje się użytkownik urządzenia (mobilnego).

Na potrzeby niniejszej Informacji o polityce prywatności „urządzenia” oznaczają komputery, smartfony, tablety, czytniki e-booków oraz inne urządzenia cyfrowe, które łączą się Internetem, natomiast „urządzenia mobilne” oznaczają smartfony i tablety.

Informacje o działaniach sieciowych użytkownika

Xaxis gromadzi niżej opisane informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Internetu w celu uzyskania wiedzy o działaniach, usługach oraz produktach, którymi może być zainteresowany użytkownik oraz interakcji użytkownika z określonymi reklamami. Informacje te obejmują:

 • Zapis kategorii przeglądanych przez użytkownika stron internetowych (w celu określenia zainteresowań)
 • Stronę, którą użytkownik przegląda przed obejrzeniem reklamy oraz po jej obejrzeniu
 • Datę i godzinę korzystania z Internetu
 • Częstotliwość korzystania z danej Strony
 • Hasła wyszukiwania wpisywane na danej Stronie
 • Interakcję z daną reklamą (np. to, czy użytkownik kliknął w reklamę)

Informacje o użytkowniku otrzymane od podmiotów trzecich

Dla potrzeb realizacji naszych Usług korzystamy również z Informacji o użytkowniku, zarówno typu online, jak i offline, w tym danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach, które otrzymujemy od podmiotów trzecich. Podmiotami trzecimi są, między innymi, nasi klienci oraz starannie dobrani usługodawcy. Usługodawcy przekazują nam Informacje typu offline o użytkowniku w powiązaniu z identyfikatorami ciasteczek, reklam, oraz innymi, podobnymi identyfikatorami, które pozwalają nam, naszemu klientowi bądź usługodawcy zidentyfikować konsumenta; nie otrzymujemy jednak takich informacji jak nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych informacji umożliwiających identyfikację osoby przypisanej do tych identyfikatorów.

W jaki sposób gromadzimy informacje w ramach naszych Usług?

Gromadzimy informacje na temat użytkowników oraz otrzymujemy je na rzecz naszych klientów w momencie, gdy użytkownik korzysta z zasobów sieciowych klientów będących beneficjentami usług Xaxis lub zasobów sieciowych należących do innych wydawców (np. portali informacyjnych). Do tego celu służą ciasteczka, identyfikatory reklam, piksele i inne technologie. Poniżej znajdują się definicje tych terminów:

Ciasteczko to niewielki, alfanumeryczny plik tekstowy zapisywany w przeglądarce przez stronę internetową, serwer reklamowy należący do podmiotu trzeciego lub inny podmiot trzeci, aby umożliwić rozpoznawanie przeglądarki oraz zapamiętanie Informacji o użytkowniku i innych informacji. Xaxis stosuje ciasteczka targetujące podmiotu trzeciego (jednostki powiązanej [m]PLATFORM) , które noszą nazwę „Mookie” i działają w ramach domeny mookie1.com. Ciasteczka Mookie są ciasteczkami stałymi, zawierającymi unikalne, losowo generowane wartości pozwalające nam odróżnić od siebie poszczególne przeglądarki oraz urządzenia. Są one powiązane z Informacjami o użytkowniku oraz innymi informacjami. Ciasteczka Mookie wraz ze skojarzonymi z nimi informacjami wykorzystujemy do świadczenia naszych Usług, w szczególności w celu realizacji działalności dotyczącej Reklam opartych na zainteresowaniach.
Identyfikator reklamy Alfanumeryczny identyfikator udostępniany przez platformę lub system operacyjny (taki jak Apple iOS lub Google Android), który umożliwia deweloperom aplikacji oraz podmiotom trzecim rozpoznanie urządzenia w określonym środowisku aplikacyjnym. Jest on powiązany z Informacjami o użytkowniku oraz innymi informacjami. Wraz z tymi informacjami jest wykorzystywany do realizacji naszych Usług, w szczególności usług dotyczących Reklam opartych na zainteresowaniach.
Piksel Wiersz kodu wykorzystywany przez Stronę lub podmiot trzeci w celu skojarzenia działań użytkownika w sieci z danym urządzeniem lub przeglądarką internetową, czyli odpowiednim identyfikatorem ciasteczka lub reklamy. Stosowanie pikseli pozwala nam na przykład ustalić, że określona Strona została odwiedzona przez użytkownika korzystającego z danego urządzenia lub przeglądarki.

 

Poniższa tabela zawiera informacje o ciasteczkach Mookie. Wszystkie z nich mają charakter „stały” (co oznacza, że są przechowywane do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkownika) i są mapowane względem domeny mookie1.com:

Nazwa ciasteczka Zachowanie ciasteczka Informacje przechowywane przez ciasteczko Termin ważności (dni)
Targetowanie (dane klienta) Targetowanie i optymalizacja (dane użytkownika) Raportowanie i odniesienia do źródła danych
id Y Y Y Unikalny numer seryjny 395 dni
mdata Y N N Unikalny numer seryjny, znacznik czasu utworzenia, wersja ciasteczka 395 dni
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikalny numer seryjny, znacznik czasu utworzenia, identyfikator przypisany do użytkownika (należący do naszego partnera) 10 dni

 

W jaki sposób {/wykorzystujemy te informacje?

Xaxis przetwarza gromadzone oraz otrzymywane informacje w celu realizacji wyżej opisanych Usług na rzecz klientów, jak również w celach administracyjnych, celach związanych z bezpieczeństwem oraz zapewnieniem zgodności z przepisami prawa. Realizujemy następujące usługi:

 

Dobór i realizacja reklamy, raportowanie

Analizujemy informacje zgromadzone w czasie wyświetlania reklam bazujących na naszych Usługach oraz informacje uzyskane od naszych partnerów. Grupujemy te informacje w zbiory identyfikatorów (które określamy mianem segmentów) na podstawie różnych składowych Informacji o użytkowniku, które opisano powyżej. Dla przykładu, niektóre z naszych segmentów dotyczą identyfikatorów użytkowników odwiedzających sportowe strony internetowe. Nasi klienci mogą następnie skorzystać z tych segmentów (poprzez nasze Usługi) w celu realizacji Reklam opartych na zainteresowaniach na własny rachunek bądź na rzecz swoich klientów, bazując na usługach naszych partnerów oraz usługodawców. Reklamy te są wyświetlane na komputerach, smartfonach oraz innych urządzeniach.

Możemy również uwzględnić oraz w tych samych celach wykorzystywać Informacje o użytkowniku otrzymane od innych, starannie dobranych podmiotów (w tym właścicieli Stron, dostawców danych oraz podmiotów zajmujących się agregacją danych).

Korzystamy również z wewnętrznego identyfikatora [m]PLATFORM (naszej jednostki powiązanej) o nazwie „[mP]ID”. Identyfikator [mP]ID stosujemy w celu skojarzenia ze sobą informacji dotyczących przeglądarki, systemu operacyjnego i/lub urządzenia, które w uzasadnionej opinii Xaxis lub [m]PLATFORM należą do jednego użytkownika. Pozwala nam to kierować do użytkownika odpowiedniejsze dla niego reklamy, bez względu na przeglądarkę, środowisko aplikacyjne oraz urządzenie.

 

Personalizacja

W celu świadczenia Usług spersonalizowanych pod kątem określonego klienta:

 • gromadzimy informacje na każdej Stronie klienta (na stronach internetowych, w aplikacjach oraz w innych zasobach cyfrowych) – zgodnie z opisem w dziale „W jaki sposób gromadzimy informacje w ramach naszych Usług”,
 • przechowujemy te informacje na urządzeniach lub uzyskujemy dostęp do tych informacji, znajdujących się na urządzeniach (za pomocą identyfikatorów ciasteczek oraz reklam),
 • analizujemy gromadzone informacje, czasem uwzględniając również inne informacje otrzymywane od klientów, oraz grupujemy je w segmenty identyfikatorów w oparciu o posiadane Informacje o użytkowniku.

 

Nasi klienci mogą wówczas skorzystać z tych segmentów w celu przesłania Reklam opartych na zainteresowaniach, we własnym imieniu lub na rzecz swoich klientów, na komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne użytkownika (wykorzystując w tym celu rozmaite środki).

Realizując tego rodzaju personalizację pod kątem klienta, dbamy o logiczną separację między segmentami tworzonymi dla danego klienta oraz segmentami i danymi innych klientów. Gromadzone w ten sposób dane oraz tworzone segmenty mogą zostać wykorzystane wyłącznie na rzecz skojarzonego z nimi klienta.

 

Pomiar efektywności

Przetwarzamy Informacje o użytkowniku w celu wyświetlenia reklam i ich oceny, poznania czynników odpowiadających za skuteczność reklam oraz opracowania raportów pozwalających nam przeanalizować i usprawnić realizację Usługi oraz efektywność reklamy.

Przechowywanie i dostęp do informacji

W celu realizacji naszych Usług, w przeglądarkach użytkowników, do których skierowano reklamy, przechowujemy ciasteczka Mookie. Ciasteczka te rozpoznajemy w momencie, gdy użytkownik korzystający z danej przeglądarki odwiedza strony internetowe naszych klientów oraz współpracujących z nami reklamodawców. Strony, na których zapisujemy i/lub odczytujemy lub staramy się zapisać i/lub odczytać ciasteczka Mookie informują użytkowników o ciasteczkach podmiotów trzecich, w szczególności, jeśli jest to wymagane prawnie, o ciasteczkach Mookie stosowanych na tych Stronach. Zestawienia danych, które otrzymujemy od naszych partnerów w związku z przesyłaniem reklam cyfrowych na urządzenia mobilne zawierają również identyfikatory reklam powiązane z platformą/systemem operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, które potrafimy rozpoznać.

 

Przykłady wykorzystania informacji gromadzonych oraz otrzymywanych w celu wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach:

 

 • Skojarzenie danych ze źródłem offline – zgodnie z informacjami podanymi powyżej w dziale „Informacje o użytkowniku otrzymywane od podmiotów trzecich”:
  • Od innych firm, w tym naszych klientów, partnerów oraz usługodawców, otrzymujemy informacje typu offline o użytkowniku, w tym informacje demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, które są gromadzone w sposób odrębny wobec naszych Usług oraz przekazywane nam, abyśmy mogli je wykorzystać do realizacji naszych Usług. Po stronie wspomnianych podmiotów gromadzących dane leży odpowiedzialność za realizację tego zadania w sposób należyty oraz zgodny z prawem, a także uzyskanie zgody na udostępnianie nam tych informacji do naszych celów.
  • Otrzymywane od usługodawców Informacje typu offline o użytkowniku są powiązane z identyfikatorami ciasteczek, reklam oraz innymi, podobnymi identyfikatorami, które pozwalają nam, naszemu klientowi bądź usługodawcy zidentyfikować klienta lub konsumenta.
  • Nie otrzymujemy takich informacji jak nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych, podobnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby przypisanej do otrzymywanych przez nas identyfikatorów.

 

 • Kojarzenie ze sobą urządzeń – wewnętrzny identyfikator [mP]ID naszego podmiotu powiązanego [m]PLATFORM stosujemy w celu skojarzenia ze sobą informacji dotyczących przeglądarki, środowiska aplikacyjnego i/lub urządzenia, które w naszej uzasadnionej opinii lub uzasadnionej opinii [m]PLATFORM należą do tego samego użytkownika, w celu skierowania do konkretnego użytkownika reklam, które będą dla niego przydatniejsze i lepiej do niego dobrane, bez względu na przeglądarkę, urządzenie oraz środowisko aplikacyjne.

 

 • Dokładne dane geograficzne lokalizacji – posiadając stosowne uprawnienia, możemy otrzymywać i/lub wykorzystywać w ramach świadczenia naszych Usług precyzyjne dane geograficzne odnośnie lokalizacji użytkownika. W przypadku, gdy gromadzimy tego typu dane, otrzymujemy je w postaci zestawienia przesłanego przez partnerów realizujących reklamy cyfrowe.

 

Ujawnianie informacji podmiotom trzecim

Xaxis udostępnia gromadzone przez siebie Informacje o użytkowniku (zob.: „Rodzaje informacji, które gromadzimy i wykorzystujemy w ramach realizacji naszych Usług”), a także informacje opracowane na ich podstawie, naszym klientom, podmiotom powiązanym oraz usługodawcom, którzy realizują usługi i zadania na naszą rzecz i/lub na rzecz naszych klientów, m.in. firm odpowiedzialnych za faktyczne wyświetlanie Reklam opartych na zainteresowaniach – w tym za platformy DSP, sieci reklamowe, wymiany reklamowe oraz serwery reklamowe. Nie gromadzimy nazwisk użytkowników, ich adresów pocztowych, adresów mailowych, numerów telefonu ani podobnych danych, które dzięki naszym Usługom pozwoliłyby na rozpoznanie poszczególnych użytkowników. Natomiast jeżeli użytkownik postanowi przekazać dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby poprzez jedną z reklam naszych klientów lub Stron, wówczas informacje te trafią do określonego klienta i będą podlegać jego polityce prywatności. Współpracujący z nami usługodawcy zasadniczo nie mogą wykorzystywać niezagregowanych informacji, które im ujawniamy, do celów innych, niż związane ze świadczeniem usług dla Xaxis lub na rzecz naszych klientów.

Jeżeli, opierając się na zasadnych przesłankach, uznamy, że z uwagi na obowiązujące przepisy lub postępowanie prawne mamy obowiązek ujawnienia informacji zewnętrznemu podmiotowi (w tym organom ścigania), spełnimy ten obowiązek. Ponadto możemy ujawniać informacje podmiotom trzecim (w tym audytorom oraz innymi usługodawcom).

Jednostka powiązana Xaxis o nazwie [m]PLATFORM prowadzi własną platformę do zarządzania danymi, którą Xaxis oraz inne podmioty powiązane wykorzystują w celu świadczenia usług. Informacje, które ujawniamy [m]PLATFORM mogą być wykorzystywane przez mPlatform oraz inne, wspomniane podmioty powiązane nie tylko w celu świadczenia usług na rzecz Xaxis i naszych klientów, ale również na rzecz wspomnianych podmiotów powiązanych oraz klientów tych podmiotów.

Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie Reklam Xaxis opartych na zainteresowaniach za pomocą jednego z dostępnych mechanizmów.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam stron trzecich wyświetlanych na podstawie ciasteczek targetujących Mookie w swojej przeglądarce internetowej, klikając poniżej. W ten sposób ciasteczko targetujące Mookie podmiotu trzeciego zostanie zastąpione ciasteczkiem informującym o rezygnacji. Dane dotyczące Reklam opartych na zainteresowaniach powiązane z zastąpionym ciasteczkiem Mookie podmiotu trzeciego nie będą stosowane do celów wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na urządzeniach i w przeglądarkach, które na podstawie zasadnej przesłanki skojarzyliśmy z przeglądarką, w przypadku której informacje te były gromadzone. Ponadto, dysponując faktyczną wiedzą o innych urządzeniach oraz przeglądarkach powiązanych z wykluczoną przeglądarką, w przypadku tych przeglądarek oraz urządzeń Xaxis również zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach.

Nasze ciasteczka umożliwiające rezygnację wygasają po upływie dziesięciu lat od ich pierwotnego utworzenia. W przypadku nabycia nowego urządzenia, aktualizacji lub zmiany przeglądarki internetowej lub usunięcia ciasteczka umożliwiającego wycofanie zgody, użytkownik będzie musiał ponownie przeprowadzić proces rezygnacji. Aby procesy związane z rezygnacją zadziałały prawidłowo, w ustawieniach przeglądarki należy umożliwić obsługę ciasteczek należących do podmiotów trzecich.

W środowisku przeglądarki użytkownik może zablokować obsługę ciasteczek należących zarówno do Xaxis, jak i innych usługodawców, a także usunąć je, stosując następujące metody:

 • Zmiana ustawień przeglądarki w celu zablokowania lub usunięcia ciasteczek, czego rezultatem będzie zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach, realizowanych na podstawie ciasteczek należących do Xaxis oraz innych dostawców. Zablokowanie lub usunięcie ciasteczek może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych bądź pełne korzystanie z oferty stron internetowych, a także Reklam opartych na zainteresowaniach. Ciasteczka można zablokować lub usunąć, postępując zgodnie z instrukcją obsługi w zakresie ustawień przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat ciasteczek znajdują się na stronach: aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com oraz http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Zmiana ustawień ciasteczek z poziomu właściciela strony internetowej w przypadku użytkownika, który udzielił nam zgody na korzystanie z ciasteczek; dostępne ustawienia ciasteczek mogą się różnić w zależności od przeglądarki. Rezygnacja z Reklam opartych na zainteresowaniach przesyłanych na podstawie ciasteczek targetujących Mookie oraz ciasteczek targetujących innych usługodawców, na następujących Stronach:

Aplikacje mobilne pozwalają na rezygnację z otrzymywania Reklam opartych na zainteresowaniach przesyłanych zarówno przez samo Xaxis, jak i Xaxis oraz innych usługodawców za pomocą następujących metod:

 • Przejście do ustawień urządzenia i wybranie opcji „Ogranicz śledzenie na potrzeby reklam”, czego rezultatem będzie zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach bazujących na identyfikatorach reklamowych Xaxis oraz innych dostawców.
 • Rezygnacja z wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie identyfikatorów reklamowych Xaxis oraz innych dostawców za pomocą aplikacji AppChoices. Prosimy zauważyć, że aplikacja AppChoices zadziała poprawnie pod warunkiem, że użytkownik nie wybrał w urządzeniu opcji „Ogranicz śledzenie na potrzeby reklam”. Dane gromadzone oraz otrzymywane na potrzeby Reklam opartych na zainteresowaniach w związku z zastąpionym identyfikatorem reklamowym nie będą stosowane przez Xaxis do celów wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na żadnych innych urządzeniach bądź przeglądarkach, które zasadnie skojarzyliśmy ze środowiskiem danej aplikacji mobilnej, w kontekście której informacje te były gromadzone. Ponadto, dysponując faktyczną wiedzą o innych urządzeniach oraz przeglądarkach powiązanych z wykluczonym środowiskiem aplikacji mobilnej, na określonych innych urządzeniach bądź przeglądarkach również nie będą wyświetlane Reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem Xaxis. Szersze informacje na temat aplikacji AppChoices znajdują się na stronie: http://youradchoices.com/appchoices.

 

Dodatkowe informacje dotyczące opcji, jakie użytkownik może wybrać w środowisku aplikacji można znaleźć na stronie: www.networkadvertising.org/mobile-choices.

Członkostwo w organizacjach

Network Advertising Initiative

Jesteśmy członkiem Network Advertising Initiative (NAI) oraz przestrzegamy Kodeksów postępowania NAI na rynkach objętych tymi ramami regulacyjnymi. Zgodnie z warunkami Kodeksów postępowania wymagamy od klientów Xaxis Marketplace (wcześniej Xaxis Publisher Network oraz 24/7 Access), aby w treści swojej polityki prywatności informowali użytkowników o swoich praktykach w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych osobowych oraz uwzględniali w niej informacje dotyczące wykorzystania na swoich stronach internetowych technologii i usług reklamowych podmiotów trzecich, rodzajów danych gromadzonych za pośrednictwem tych usług, wykorzystania i rozpowszechniania tych danych, a także udostępniali link do standardowej opcji rezygnacji z Reklam opartych na zainteresowaniach. Prowadzimy okresową ocenę Stron naszych klientów, aby zweryfikować, czy informują o swojej polityce prywatności w sposób należyty i aktualny.

W pełni popieramy dążenia branży reklamy cyfrowej do zwiększenia przejrzystości w obszarze Reklamy opartej na zainteresowaniach oraz segmentów dotyczących zdrowia. Dodatkowe informacje dotyczące standardowych segmentów (zainteresowań) bazujących na informacjach zdrowotnych, które wykorzystujemy realizując Reklamy oparte na zainteresowaniach można znaleźć klikając tutaj.

Prosimy kliknąć następujący link, aby przejść do strony internetowej Network Advertising Initiative, bazy informacji na temat Reklamy opartej na zainteresowaniach, informacji o prawach użytkownika, możliwości rezygnacji z otrzymywania Reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie naszych ciasteczek oraz podmiotów będących członkami NAI.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance oraz Digital Advertising Alliance of Canada

Jesteśmy członkiem organizacji Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) oraz Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). W związku z tym, postępujemy zgodnie z ramami regulacyjnymi DAA Self-Regulatory Principles, IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising, a także Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising organizacji DAAC w ramach rynków, do których stosują się te ramy regulacyjne.

 

Dodatkowe informacje

Xaxis wspiera stosowanie ikon Advertising Option (AdChoices oraz, w stosownych przypadkach, AppChoices), zgodnie z ramami samoregulacyjnymi (w USA), IAB Europe OBA Framework for Online Behavioral Advertising (w Europie), oraz Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising DAAC (w Kanadzie). Reklamy realizowane przez organizacje uczestniczące w wyżej wymienionych inicjatywach samoregulacyjnych zawierają, w miarę możliwości technicznych, stosowny logotyp. Klikając w Reklamę opartą na zainteresowaniach odbiorca otrzymuje informację o tej formie przekazu.

Prosimy kliknąć następujący link, aby przejść do strony internetowej organizacji DAA, na której znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat Reklam opartych na zainteresowaniach, ram samoregulacyjnych DAA, a także opcji rezygnacji z Reklam opartych na zainteresowaniach realizowanych na podstawie ciasteczek należących do nas oraz innych podmiotów będących członkami DAA.

Prywatność dzieci

Usługi oraz Strona internetowa Xaxis nie zostały stworzone z myślą o dzieciach (zgodnie z definicją podaną w mających zastosowanie przepisach) ani nie są do nich kierowane. Usługi te nie są również kierowane do stron internetowych zasadniczo przeznaczonych dla dzieci. Xaxis w sposób świadomy nie gromadzi informacji dotyczących dzieci (definiowanych zgodnie z wymogami wiekowymi danego kraju). Jeżeli użytkownik uważa, że dane, które otrzymaliśmy zostały przekazane przez dzieci i chciałby zażądać ich usunięcia, prosimy o kontakt .

 

Przekazanie danych w przypadku przejęcia podmiotu

W przypadku, gdy inna spółka nabędzie całość lub przeważającą część naszych aktywów na drodze konsolidacji, fuzji, nabycia aktywów, restrukturyzacji spółki lub innej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszystkich posiadanych bądź kontrolowanych informacji (w tym informacji przekazanych przez użytkownika za pomocą zakładki „Kontakt” na stronie internetowej Xaxis) podmiotowi odpowiedzialnemu za przejęcie.

Bezpieczeństwo informacji oraz globalne procesy przesyłania informacji

Postępujemy zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami branży reklamy internetowej w zakresie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do danych oraz ich nieuprawnionym przetwarzaniem, przechowywaniem i ujawnianiem. Standardy te obejmują niezbędne środki fizyczne i elektroniczne, a także działania administracyjne wymagane w celu zapewnienia ochrony integralności danych, jak również dostępu do danych i ich eksploatacji. Należy mieć jednak świadomość, iż mimo wszelkich starań mających na celu ochronę danych na naszych serwerach, żadna metoda przesyłania danych przez Internet nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Usługi Xaxis są wykorzystywane na całym świecie, zatem przesyłanie danych może odbywać się na całym świecie, w tym poza krajem użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Xaxis zapewnia szczególne zabezpieczenia w celu ochrony takich danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do jednostki powiązanej znajdującej się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („wzorcowe”) porozumienia z podmiotem otrzymującym dane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do podmiotu niebędącego jednostką powiązaną (np. usługodawcy świadczącego usługi na naszą rzecz) znajdującego się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („wzorcowe”) porozumienia bądź zapewniamy, aby przesyłanie danych było realizowane na podstawie innego należytego mechanizmu, np. certyfikatu zgodnego z porozumieniem między UE a USA o nazwie Privacy Shield.

Przechowywanie danych

Informacje gromadzone w ramach naszych Usług w formie niezagregowanej przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż 13 miesięcy. Dane te obejmują odwiedzone Strony, obejrzane treści, reakcje na reklamy, adresy IP, rodzaje stosowanych przeglądarek oraz ustawienia językowe. Przechowujemy te informacje przez okres 13 miesięcy, aby umożliwić naszym klientom realizację rocznych analiz porównawczych. Przykładem może być sprzedawca detaliczny chcący porównać efektywność internetowych działań reklamowych podczas tegorocznych oraz zeszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia. 13-miesięczny okres przechowywania danych pozwala klientom realizować takie porównania.

Informacje gromadzone w ramach naszych Usług w formie zagregowanej przechowujemy przez okres przekraczający 13 miesięcy.

ROZDZIAŁ II: STRONA INTERNETOWA XAXIS

Sposoby wykorzystania i udostępniania informacji na Stronie internetowej Xaxis

Szanujemy prywatność użytkowników Strony internetowej Xaxis i mamy świadomość, że przekazywanie informacji osobowych wynika z zaufania i przekonania, że będziemy korzystać z tych informacji w sposób odpowiedzialny. Niniejszy rozdział zawiera istotne informacje o sposobach wykorzystywania przez nas informacji gromadzonych przez Stronę internetową Xaxis, możliwości zarządzania przez użytkownika opcjami w zakresie prywatności oraz jego prawach związanych z pewnymi rodzajami danych dotyczących użytkownika, które są gromadzone przez Stronę internetową Xaxis.

Jakie informacje są gromadzone i wykorzystywane przez Xaxis?

W czasie gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej Xaxis, Xaxis może gromadzić i wykorzystywać następujące informacje:

 • informacje (m.in. dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu) przekazywane przez użytkownika przy okazji przesłania nam CV lub podania o pracę bądź żądania od nas informacji,
 • identyfikatory techniczne, umożliwiające rozpoznanie przeglądarki użytkownika, środowiska reklamy mobilnej, i/lub urządzenia użytkownika, w tym między innymi adresy IP oraz identyfikatory ciasteczek.

 

Jeżeli użytkownik za pomocą zakładki „Kontakt” na Stronie internetowej Xaxis przekazał nam informacje, możemy te informacje (w tym adres e-mail oraz wszelkie inne przekazane przez niego informacje) zachować wyłącznie w celu przesłania użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie bądź właściwych materiałów, a także wiadomości o charakterze marketingowym związanym z naszymi produktami i usługami, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Takie informacje osobowe możemy ujawniać podmiotom trzecim będącym dostawcami zautomatyzowanych usług marketingowych wyłącznie w wyżej wymienionych celach; dostawcy ci nie są uprawnieni do korzystania z tych informacji w celach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz Xaxis.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy na Stronie internetowej Xaxis?

Xaxis wykorzystuje tego rodzaju informacje w następujących celach:

 • w celu przekazania użytkownikowi żądanych informacji,
 • w związku z odpowiedzią na zapytanie użytkownika dotyczące Xaxis, działalności Xaxis oraz usług świadczonych przez Xaxis na rzecz klientów, w tym podmiotów wchodzących w skład grupy spółek, do której należy Xaxis,
 • w celu usprawnienia treści, wydajności oraz bezpieczeństwa Strony internetowej Xaxis,
 • w celu przetwarzania i oceny CV i/lub podań o pracę.

 

Czy przekazujemy Informacje o użytkowniku podmiotom trzecim?

Możemy również przesyłać informacje (w tym dane osobowe użytkownika) naszemu podmiotowi powiązanemu GroupM, usługodawcom oraz innym podmiotom trzecim współpracującym z nami w zakresie przetwarzania informacji w celach określonych w Rozdziale II niniejszej Informacji. W przypadku, gdy inna spółka przejmie całość lub przeważającą część naszych aktywów na drodze konsolidacji, fuzji, nabycia aktywów lub innej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji użytkownika (w tym danych osobowych) podmiotowi odpowiedzialnemu za przejęcie.

Informacje użytkownika, w tym jego dane osobowe, możemy również ujawnić stronom trzecim (w tym organom nadzorującym wykonywanie prawa), jeżeli w oparciu o zasadne przesłanki uznamy, że wymaga tego obowiązujące prawo lub jest to konieczne, aby wszcząć dochodzenie w sprawie domniemanych lub faktycznych niezgodnych z prawem lub w inny sposób zakazanych działań, w tym oszustw oraz sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla fizycznego bezpieczeństwa innych osób, a także zapobiec tym zdarzeniom lub podjąć w ich sprawie stosowne działania.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje użytkownika w celach marketingowych?

Użytkownikom przesyłamy wyłącznie informacje marketingowe na otrzymywanie których wyrazili zgodę.

Dokąd przesyłamy informacje użytkownika?

Xaxis jest spółką działającą w skali globalnej, zatem możemy przesyłać informacje użytkownika (w tym jego dane osobowe) do różnych krajów na całym świecie. W uzasadnionych przypadkach zapewnimy szczególne zabezpieczenia w celu ochrony takich danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do jednostki powiązanej znajdującej się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („wzorcowe”) porozumienia z podmiotem otrzymującym dane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych. W przypadku przesyłania danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do podmiotu niebędącego jednostką powiązaną (np. usługodawcy świadczącego usługi na naszą rzecz) z siedzibą poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („wzorcowe”) porozumienia bądź zapewniamy, aby przesyłanie danych było realizowane na podstawie innego należytego rozwiązania, np. certyfikatu zgodnego z porozumieniem między UE a USA o nazwie Privacy Shield.

W jaki sposób przechowujemy i chronimy informacje o użytkowniku?

Informacje, które gromadzimy za pomocą naszej Strony internetowej przechowujemy przez uzasadniony okres w celach określonych w Rozdziale II. Postępujemy zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami branży reklamy internetowej, aby ujawnione nam dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny, były poprawne oraz aktualne, oraz były przechowywane tylko przez okres, w którym jest to konieczne do realizacji określonych celów wykorzystania danych. Standardy te obejmują niezbędne środki fizyczne i elektroniczne, a także działania administracyjne wymagane w celu zapewnienia ochrony integralności danych, jak również dostępu do danych i ich eksploatacji. Należy mieć jednak świadomość, iż mimo wszelkich starań mających na celu ochronę danych na naszych serwerach, żadna metoda przesyłania danych przez Internet nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Linki do innych Stron

Strona internetowa Xaxis zawiera linki do Stron podmiotów trzecich. Znajdujące się na naszych Stronach linki do innych Stron internetowych nie są jednoznaczne z promocją tych Stron. Nie mamy kontroli nad Stronami, których linki znajdują się na naszej Stronie oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych Stron oraz ich politykę prywatności i praktyki w zakresie prywatności. Strony te mogą wykorzystywać ciasteczka, piksele oraz inne technologie, a także gromadzić informacje zgodnie z własną polityką prywatności. Z uwagi na powyższe, użytkownik powinien należycie zapoznać się z polityką prywatności każdej strony, na którą przechodzi z naszej Strony.

Wykorzystanie ciasteczek na Stronie internetowej Xaxis

Ciasteczko stanowi niewielki, alfanumeryczny plik tekstowy zapisywany w przeglądarce przez stronę internetową lub serwer reklamowy podmiotu trzeciego, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki oraz zapamiętanie Informacji o użytkowniku i innych informacji. (Szczegółowe informacje na temat ciasteczek można znaleźć powyżej w Rozdziale I). Ciasteczka stosujemy na Stronie internetowej Xaxis w celu usprawnienia jej treści, wydajności i bezpieczeństwa, a także umożliwienia użytkownikom udostępniania stron w sieciach społecznościowych.

Zarządzanie ciasteczkami

Informacje na temat rezygnacji z otrzymywania ciasteczek Xaxis i/lub ciasteczek innych usługodawców oraz zarządzania tymi ciasteczkami znajdują się w punkcie „Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody” powyżej w Rozdziale I.

Dzieci

Strona internetowa Xaxis nie została stworzona oraz nie działa w celu kierowania reklam do dzieci (zgodnie z właściwą definicją prawną). Xaxis w sposób świadomy nie gromadzi danych osobowych dzieci (definiowanych zgodnie z wymogami wiekowymi danego kraju). Dzieci chcące zadać pytanie lub skorzystać ze strony w sposób niewymagający przekazywania danych osobowych powinny poprosić rodzica bądź opiekuna, aby uczynił to w ich imieniu.

ROZDZIAŁ III: INFORMACJE NA TEMAT KRAJU, KONTAKT

EOG oraz Szwajcaria

Podstawy prawne przetwarzania informacji

Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i/lub przesyłamy dane osobowe osób z EOG oraz Szwajcarii wyłącznie jeśli mamy ku temu prawne podstawy, zazwyczaj zgodę użytkownika lub uzasadniony interes.

Jeśli obowiązujące przepisy prawne tego wymagają, Reklamy oparte na zainteresowaniach kierujemy wyłącznie do osób, które wyraziły na to zgodę.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie zgodnie z zakresem jego zgody na przetwarzanie danych osobowych w określony sposób, której użytkownik udzielił nam bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

Podstawą prawną, na jaką zgodnie z regulacjami Transparency & Consent Framework IAB Europe powołujemy się jako administrator danych w celu przetwarzania danych osobowych do wszelkich „Celów” za wyjątkiem „Pomiaru efektywności” (który obejmuje pomiar efektywności, analizę oraz tworzenie raportów w odniesieniu do stosownych danych osobowych) jest zgoda użytkownika. W przypadku tego ostatniego, jeżeli przetwarzamy dane w celu pomiaru lub analizy efektywności reklamy, naszym uzasadnionym interesem jest stwierdzenie, czy nasi dostawcy zrealizowali reklamę zgodnie z odpowiednią umową. Uważamy ponadto, że nasi klienci reklamowi posiadają uzasadniony interes, aby wiedzieć, czy ich reklama została faktycznie zrealizowana oraz czy była skuteczna. Uważamy, że działania te mają zasadnicze znaczenie dla reklam internetowych oraz nie wymagają decyzji, które mogłyby mieć wpływ na użytkowników.

Użytkownicy z Unii Europejskiej mają prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik może zgłosić sprzeciw, klikając  .

Prawa osób z terytorium EOG oraz Szwajcarii

Osoby zamieszkujące EOG oraz Szwajcarię mają szereg praw dotyczących swoich danych osobowych, w tym prawo dostępu do nich. Użytkownicy ci mają między innymi prawo do ograniczenia sposobów, w jakie wykorzystujemy ich dane osobowe w zakresie wielu aspektów naszego procesu przetwarzania danych osobowych.

W niektórych przypadkach, np. w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego oraz w związku z naszymi uzasadnionymi interesami – użytkownik ma również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych  oraz zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych . Użytkownik ma również prawo do otrzymania zestawienia swoich danych osobowych w pliku o standardowym formacie  oraz, w niektórych okolicznościach,  . Nie zachowujemy ani nie przechowujemy faktycznej historii przeglądania stron mającego związek z zastosowaniem identyfikatora ciasteczka targetującego Mookie bądź identyfikatora reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych. Stosujemy jednak metodę „oceny zagregowanej”, zgodnie z którą kategoryzujemy Strony przeglądane przez użytkownika, a następnie na podstawie kombinacji kategorii tworzymy segmenty oraz realizujemy Reklamy oparte na zainteresowaniach. W związku z tym nie mamy technicznej możliwości, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie zmiany w elementach danych, które skutkują przypisaniem go do danego segmentu, gdyż nie zachowujemy tych elementów. Użytkownik uważając, iż posiadamy lub wykorzystaliśmy elementy jego danych osobowych , ma prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych praw, zachęcamy do kontaktu. Użytkownik powinien się z nami również skontaktować w przypadku zmian w jego danych osobowych lub preferencjach, jeżeli nie chce, abyśmy przesyłali mu informacje, na otrzymywanie których wcześniej wyraził zgodę, a także w przypadku pytań dotyczących wykorzystania jego danych osobowych.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych swoich praw, użytkownik może skorzystać z prawa do złożenia skargi przed właściwym organem nadzoru Państwa Członkowskiego UE, który zamieszkuje lub w którym znajduje się nasza siedziba. Kliknij tutaj, aby wyszukać siedzibę miejscowego organu nadzoru.

Informacje otrzymywane od firm zajmujących się badaniami rynkowymi na terytorium Holandii

Jeżeli użytkownik udzielił zgody firmom zajmującym się badaniami rynkowymi na terytorium Holandii na ujawnianie Xaxis danych panelowych, zgodnie z zakresem takiej zgody mamy prawo, aby otrzymywać od tych firm informacje o użytkowniku oraz inne informacje, w tym identyfikatory panelowe. Możemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu realizacji badań i analiz, optymalizacji kampanii reklamowych, personalizacji reklam oraz tworzenia raportów na temat efektywności internetowych kampanii reklamowych.

Kalifornia

W oparciu o art. 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zażądać przekazania pewnych informacji na temat rodzajów danych osobowych, które w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zostały udostępnione przez firmy, z którymi posiadają oni ugruntowaną relację biznesową, stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby uzyskać listę podmiotów, którym Xaxis przekazało dane osobowe w celu realizacji własnych działań marketingowych Xaxis, należy skontaktować się z nami mailowo: privacy@xaxis.com lub listownie pod adresem Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, Nowy Jork, NY 10017, USA, z dopiskiem: Dział prawny. Na wiadomości odpowiadamy w terminie do 30 dni.

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia mamy obowiązek ujawnić, w jaki sposób reagujemy na sygnały „Nie śledź danych” oraz inne mechanizmy wyboru dotyczące Reklam opartych na zainteresowaniach. Nie opracowaliśmy jeszcze odpowiedzi na sygnały „Nie śledź danych”; tego rodzaju sygnały nie mają wpływu na nasze praktyki w zakresie gromadzenia danych. Uwzględniając zmieniającą się sytuację branżową oraz zmiany prawne, w dalszym ciągu prowadzimy badania nad potencjalnymi reakcjami na sygnały „Nie śledź danych”.

Naszą nadrzędną wartością jest poszanowanie preferencji użytkownika w zakresie prywatności. Dodatkowe informacje na temat możliwości rezygnacji z Reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć powyżej w punkcie „Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody” w Rozdziale I.

Zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności

Ze względu na zmienną naturę prawa w zakresie prywatności, regulacji, technologii cyfrowych oraz naszej działalności, możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej Informacji, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami (u góry strony znajduje się aktualna data wejścia w życie niniejszego dokumentu).

O nas

Za wyjątkiem sytuacji, w których działamy na żądanie klienta lub podmiotu trzeciego, w zakresie kontaktu użytkownika z naszymi Usługami, Xaxis pełni rolę administratora danych odpowiedzialnego za dane osobowe użytkownika (zgodnie z ustawową definicją tego lub zbliżonego znaczeniowo terminu).

Kontakt

Europa (Xaxis EMEA, dywizja grupy GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

Dział prawny – Xaxis, 26 Red Lion Square, Londyn, WC1R 4HQ, Wielka Brytania

Reszta świata (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

Dział prawny – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, Nowy Jork, NY 10017, USA