Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 25. maijs

Xaxis Paziņojums par privātumu

Uzņēmums Xaxis ir cieši apņēmies aizsargāt lietotāju privātumu un veicināt lietotāju uzticēšanos interneta un digitālajai reklāmai. Mēs nepārtraukti izvērtējam novatoriskus veidus, kā aizsargāt lietotāju privātumu, vienlaikus tiecoties nodrošināt atbilstošu reklāmu un pielāgotu tiešsaistes pieredzi mūsu klientiem.

Par ko ir šis paziņojums par privātumu?

Paziņojums par privātumu norāda, kādu informāciju Xaxis iegūst tīmekļa vietnēs, lietotnēs un citos digitālos līdzekļos (kopā mēs tos saucam „vietnes”), kā arī Xaxis korporatīvajā tīmekļa vietnē – www.xaxis.com (turpmāk – Xaxis tīmekļa vietne). Tajā ir paskaidrots, kā mēs izmantojam šo informāciju, lai klientiem sniegtu „Pakalpojumus”. Tāpat tajā ir paskaidrots, kā jūs varat pārvaldīt savas privātuma izvēles un izmantot savas tiesības attiecībā uz konkrētiem datiem par sevi, kurus iegūst un izmanto Xaxis.

 

Kas mēs esam?

Xaxis ir uzņēmums, kurš darbojas visā pasaulē kā daļa no „GroupM” plašsaziņas līdzekļu ieguldījumu grupas. Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – EEZ) un Šveicē par datiem, kurus iegūst Xaxis Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona (EMEA) nodaļa, ir atbildīga juridiskā persona – uzņēmums „GroupM UK Digital Ltd”. Ārpus EEZ un Šveices atbildīgā juridiskā persona ir uzņēmums „Xaxis, LLC”. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, šis paziņojums par privātumu neattiecas uz informāciju, kuru izmanto Xaxis saistītie uzņēmumi, klienti vai pakalpojumu sniedzēji un citas trešās personas.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, izmantojiet sadaļu „Sazinieties ar mums” paziņojuma par privātumu apakšējā daļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka paziņojums par privātumu ir pārtulkots no angļu valodas vairākās citās valodās. Ja starp paziņojuma par privātumu atšķirīgu valodu versijām ir pretrunas vai neatbilstības, galvenā ir angļu valodas versija.

1. DAĻA. XAXIS PAKALPOJUMI

Xaxis pakalpojumi

Xaxis savus pakalpojumus, kuri ir saistīti ar reklāmu (turpmāk – pakalpojumi), nesniedz tieši patērētājiem. Mūsu klienti ir korporatīvi uzņēmumi, tostarp reklāmdevēji un aģentūras. Mūsu klienti ir citi „GroupM” un „WPP” grupas uzņēmumi, kuri, savukārt, sniedz reklāmas pakalpojumus saviem klientiem.

Klienti izmanto mūsu pakalpojumus savās interesēs un/vai savu klientu interesēs, lai palīdzētu tiem izprast reklāmu, kuru klienti sniedz tiešsaistē (piemēram, kādās vietnēs reklāma ievietota, kurš to redzēja un vai kāds ar to ir mijiedarbojies vai nav bijusi nekāda mijiedarbība), un uzlabotu šīs reklāmas efektivitāti. Tāpat mēs palīdzam saviem klientiem sniegt reklāmu tieši tiem patērētājiem, kurus, visticamāk, interesētu klientu piedāvātie produkti un pakalpojumi.

Kad mēs palīdzam klientiem izvēlēties auditoriju, kurai sniegt reklāmu, mēs izmantojam noteiktu demogrāfisko informāciju (piemēram, vecumu, dzimumu, izglītību, ienākumu līmeni un mājsaimniecības apstākļus (piemēram, bērnu skaitu)), ģeogrāfiskos datus, intereses, darbības un līdzīgu informāciju (turpmāk – lietotāja informācija). Kur šī informācija tiek iegūta, mēs izskaidrosim tālāk. Šāda veida reklāmu sauc par „uz interesēm balstītu reklāmu”.

Piemēram, ja ir pamats domāt, ka lietotāju interesē mobilā tālruņa opcijas, mūsu pakalpojumi var palīdzēt klientiem sniegt šim lietotājam uz interesēm balstītu reklāmu par konkrētu mobilā tālruņa vai izstrādājuma veidu, un tas notiek šādi:

Ar mūsu pakalpojumiem iegūtās un izmantotās informācijas veidi

Kad jūs skatāties tādas vietnes, reklāmas un mijiedarbojaties ar tām, kurās tiek izmantoti mūsu pakalpojumi, kas paredzēti informācijas iegūšanai un/vai izmantošanai par to, kāda veida vietnes personas apmeklē un kā viņi mijiedarbojas ar vietnēm un mūsu klientu reklāmām. Mēs iegūstam arī informāciju par mūsu klientu reklāmu apskatījušo personu izmantotajiem pārlūkiem un ierīcēm. Šajā informācijā ir iekļautas tālāk norādītās datu kategorijas.

Tehniskie identifikatori (ID)

Tos var izmantot, lai identificētu personas pārlūku, mobilās reklāmas vidi un/vai ierīci, un parasti tie ir:

 • sīkfailu ID
 • mobilās reklāmas ID (piemēram, IDFA un Google reklāmas ID)
 • mūsu saistītā uzņēmuma „[m]PLATFORM” starpniekservera identifikators „[mP]ID” iepriekš minētajiem identifikatoriem

Papildu tehniskā informācija

 • Interneta protokola adrese („IP adrese”) un dati, kuri atvasināti no IP adreses, piemēram, neprecīzi ģeolokācijas dati, kas norāda ierīces valsti, reģionu, pilsētu un/vai pasta indeksu.
 • Interneta pārlūka veids, pārlūka valoda un operētājsistēma.
 • Savienojuma veids (vads vai Wi-Fi), tīkls, ar kuru ierīce ir savienota, un mobilo sakaru tīkla operators (ja informācija pieejama).
 • (Mobilās) ierīces ģeogrāfiskais garums/platums.

Šī paziņojuma par privātumu izpratnē „ierīce” ir datori, viedtālruņi, planšetdatori, e-grāmatu lasītāji un citas digitālās ierīces, kuras spēj uzturēt interneta savienojumu, bet „mobilā ierīce” ir viedtālruņi un planšetdatori.

Tiešsaistes darbību informācija

Xaxis iegūst tālāk norādīto informāciju par jūsu tiešsaistes pārlūkošanas darbībām, lai noteiktu, kāda veida darbības, pakalpojumi un izstrādājumi var jūs interesēt un kā jūs un citi lietotāji mijiedarbojas ar noteiktām reklāmām. Šī informācija ir:

 • ieraksti par apmeklēto vietņu un apskatīto lapu veidu (t. i., lai noteiktu intereses);
 • vietne/lapa, no kuras ieradāties pirms reklāmas apskatīšanas un kur devāties pēc tam;
 • tiešsaistes darbības datums un laiks;
 • vietnes apmeklēšanas biežums;
 • vietnē izmantotie meklēšanas termini;
 • mijiedarbība ar reklāmu (t. i., vai lietotājs noklikšķina uz reklāmas).

No trešajām pusēm saņemtā lietotāja informācija

Mēs saņemam gan tiešsaistes, gan bezsaistes lietotāja informāciju, ieskaitot demogrāfisko informāciju un informāciju par interesēm, kuru iegūst trešās personas izmantošanai mūsu pakalpojumos. Trešās personas ir mūsu klienti un rūpīgi izvēlēti pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam saņemt bezsaistes lietotāja informāciju, un šo informāciju mums sniedz pakalpojuma sniedzējs kopā ar sīkfailu ID, reklāmas ID vai līdzīgu lietotāja ID, kuri mums atklāj patērētāju, klientu vai pakalpojuma sniedzēju, taču mēs nesaņemam lietotāju vārdus, adreses, tālruņu numurus, e‑pastu adreses vai līdzīgus datus, kuri varētu ļaut identificēt konkrētu, ar šiem ID saistītu personu.

Kā mēs iegūstam informāciju, izmantojot mūsu pakalpojumus

Mēs iegūstam un saņemam informāciju par personām mūsu klientu interesēs, kad jūs apmeklējat mūsu klientu tiešsaistes līdzekļus, kuriem Xaxis sniedz pakalpojumus, vai trešo pušu izdevējus (piemēram, ziņu vietnes). Lai to varētu izdarīt, mēs izmantojam sīkfailus, reklāmas ID, pikseļus un citas tehnoloģijas. Iepazīstieties ar dažu terminu skaidrojumu.

Sīkfails ir mazs burtu un ciparu teksta fails, kuru pārlūkā saglabā tīmekļa vietne vai trešās personas reklāmas serveris, vai cita trešā persona, kura tīmekļa vietnei vai trešajai personai ļauj atpazīt šo pārlūku un atcerēties lietotāja informāciju un citu informāciju. Xaxis izmanto sava saistītā uzņēmuma „[m]PLATFORM” trešās personas mērķauditorijas noteikšanas sīkfailus, kurus sauc „Mookie” un kuri darbojas mookie1.com domēnā. Sīkfaili „Mookie” ir pastāvīgie sīkfaili, kuros ir unikālas, nejauši ģenerētas vērtības, kuras ļauj mūsu pakalpojumiem izšķirt pārlūkus un ierīces un ir saistītas ar lietotāja informāciju un citu informāciju. Sīkfaili „Mookie” kopā ar saistīto informāciju tiek izmantoti, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, jo sevišķi uz interesēm balstītu reklāmu.
Reklāmas ID ir burtu un ciparu identifikators, kuru padara pieejamu platforma vai operētājsistēma (piemēram, Apple iOS vai Google Android) un kurš lietotnes izstrādātājiem un trešajām personām ļauj lietotnes vidē atpazīt konkrēto ierīci. Tas ir saistīts ar lietotāja informāciju un citu informāciju, un kopā ar saistīto informāciju tiek izmantots, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, jo sevišķi uz interesēm balstītu reklāmu.
Pikselis ir koda rinda, kuru izmanto vietne vai trešā persona, lai piešķirtu tiešsaistes darbības ierīcei vai pārlūkam vai, konkrētāk, piemērojamajam sīkfailam vai reklāmas ID. Pikseļi mums ļauj reģistrēt, ka ar ierīci vai pārlūku ir apmeklēta konkrētā vietne vai lapa.

 

Tabulā tālāk sniegta informācija par sīkfailiem „Mookie”, kuri visi ir pastāvīgie sīkfaili (tos uzglabā, kamēr beidzas termiņš vai lietotājs tos dzēš/noņem) un kuri kartēti mookie1.com domēnā.

Sīkfaila nosaukums Sīkfaila izturēšanās iespēja Sīkfailā esošā informācija Derīguma termiņš (dienas)
Mērķauditorijas noteikšana (klienta dati) Mērķauditorijas noteikšana un optimizēšana (lietotāja dati) Ziņošana un attiecināšana
id Y Y Y Unikāls sērijas numurs 395 dienas
mdata Y N N Unikāls sērijas numurs, izveidošanas laikspiedols, sīkfaila versija 395 dienas
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikāls sērijas numurs, izveidošanas laikspiedols, datu partnera apmeklētāja ID 10 dienas

 

mēs izmantojam šo informāciju

Xaxis apstrādā iegūto un saņemto informāciju, lai sniegtu pakalpojumus klientiem, kā tas ir paskaidrots iepriekš, kā arī administratīvos, drošības un atbilstības nolūkos. Konkrētāk, mēs veicam šādas darbības:

 

Reklāmas atlase, sniegšana, ziņošana

Izmantojam savus pakalpojumus, mēs analizējam klienta reklāmas sniegšanas laikā iegūto informāciju, kā arī informāciju, kuru saņemam no saviem partneriem. Šo informāciju sakārtojam identifikatoru krājumos (sauktus par segmentiem), ņemot vērā lietotāja informācijas dažādos komponentus, kurus raksturojām iepriekš. Piemēram, mums ir segmentos sakārtoti ID, kuri apmeklē sporta vietnes. Mūsu klienti pēc tam var izmantot mūsu pakalpojumus, lai šos segmentus lietotu uz interesēm balstītas reklāmas sniegšanai savās interesēs vai savu klientu interesēs, izmantojot mūsu partnerus un pakalpojumu sniedzējus. Šo reklāmu var sniegt datoros, viedtālruņos un citās ierīcēs.

 

Tāpat mēs varam integrēt (un izmantot šiem pašiem nolūkiem) lietotāja informāciju, kura iegūta no citiem, rūpīgi atlasītiem uzņēmumiem (tostarp vietņu īpašniekiem, datu sniedzējiem un datu apkopotājiem).

 

Mēs arī izmantojam sava saistītā uzņēmuma „[m]PLATFORM” iekšējo identifikatoru – „[mP]ID”. „[mP]ID” lietojam, lai saistītu informāciju, kura attiecas uz pārlūkiem, vidēm un/vai ierīcēm un kuru mēs vai „[m]PLATFORM” pamatoti uzskata par piederošu vienam lietotājam. Tas mums palīdz sniegt noderīgāku un būtiskāku reklāmu konkrētam lietotājam neatkarīgi no pārlūka, vides vai ierīces.

 

Personalizēšana

Lai sniegtu klientam pielāgotus personalizēšanas pakalpojumus, mēs:

 • iegūstam informāciju katra klienta vietnēs (tas nozīmē tīmekļa vietnēs, lietotnēs un citos digitālos līdzekļos), kā aprakstījām iepriekš sadaļā „Kā mēs iegūstam informāciju, izmantojot mūsu pakalpojumus”;
 • piekļūstam šai informācijai vai saglabājam to ierīcēs (ar sīkfailu ID un reklāmas ID, kā nepieciešams); kā arī
 • analizējam iegūto informāciju, dažkārt kopā ar citu no klienta saņemto informāciju, un sakārtojam identifikatoru segmentos, ņemot vērā lietotāja informācijas dažādos komponentus.

 

Pēc tam mūsu klienti var izmantot šos segmentus uz interesēm balstītas reklāmas sniegšanai savās interesēs vai savu klientu interesēs lietotāju datorā, tālrunī un citās mobilās ierīcēs (tas notiek dažādos līdzekļos).

 

Klientiem raksturīgās personalizēšanas pakalpojumā vienam klientam veidotie segmenti ir loģiskā veidā atdalīti no citu klientu segmentiem un datiem. Šādā veidā iegūtie dati un izveidotie segmenti tiek izmantoti tikai šī konkrētā klienta interesēs.

 

Mērījumi

Mēs apstrādājam lietotāja informāciju, lai varētu sniegt reklāmu, un mērām reklāmas sniegumu, lai varētu uzzināt, kuri faktori reklāmdevējiem ir veiksmīgi vai neveiksmīgi attiecībā uz šo reklāmu, un lai ģenerētu ziņojumus, kuri palīdzētu izprast un uzlabot pakalpojuma lietošanu un reklāmas efektivitāti.

Informācijas glabāšana un piekļūšana tai

Lai nodrošinātu pakalpojumus, mēs saglabājam sīkfailus „Mookie” to personu pārlūkā, kuriem esam snieguši reklāmu, un pēc tam atpazīstam sīkfailus „Mookie”, kad šo pārlūku izmanto, lai piekļūtu mūsu sadarbības klientu un izdevēju tīmekļa vietnēm. Tām vietnēm, kurās mēs ievietojam un/vai lasām vai mēģinām ievietot un/vai lasīt sīkfailus „Mookie”, ir jāinformē jūs par trešo personu sīkfailiem šajās vietnēs ( jo sevišķi konkrēti par sīkfailiem „Mookie”, ja tas noteikts ar likumu). Datu plūsmās, kuras saņemam no partneriem saistībā ar digitālās reklāmas sniegšanu mobilo lietotņu vidēs, mēs saņemam arī reklāmas ID, kuri saistīti ar lietotāju mobilo ierīču platformām/operētājsistēmām, un atpazīstam šos reklāmas ID.

 

Mēs izmantojam informāciju, kura iegūta un saņemta uz interesēm balstītai reklāmai, un šāda informācija ir:

 

 • bezsaistes avotiem atbilstoši dati – kā norādīts iepriekš sadaļā „No trešajām pusēm saņemtā lietotāja informācija”:
  • mēs saņemam bezsaistes lietotāja informāciju, tostarp demogrāfisko informāciju un informāciju par interesēm, no citiem uzņēmumiem, kas var būt klienti, partneri un pakalpojumu sniedzēji, kura nav iegūta, izmantojot pakalpojumus, bet mēs to saņemam, lai varētu izmantot pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmumu, kuri iegūst šos datus, pienākums ir to darīt piemērotā veidā un likumīgi, saņemot atļauju kopīgot informāciju ar mums mūsu mērķiem;
  • kad saņemam bezsaistes lietotāja informāciju, šo informāciju nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar sīkfaila ID, reklāmas ID vai līdzīgu lietotāja ID, kurš klientam vai pakalpojuma sniedzējam atklāj klientu vai patērētāju;
  • mēs nesaņemam lietotāju vārdus, adreses, tālruņa numurus, e‑pasta adreses vai līdzīgus datus, kuri varētu ļaut identificēt konkrētu, ar saņemtajiem ID saistītu personu.

 

 • saistītas ierīces – mēs izmantojam sava saistītā uzņēmuma „[m]PLATFORM” iekšējo identifikatoru, lai saistītu informāciju, kura attiecas uz pārlūkiem, vidēm un/vai ierīcēm un kuru mēs vai „[m]PLATFORM” pamatoti uzskata par piederošu vienam lietotājam, lai varētu sniegt noderīgāku un būtiskāku reklāmu konkrētam lietotājam neatkarīgi no pārlūka, vides vai ierīces.

 

 • precīzas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati – kad mums ir nepieciešamās tiesības to darīt, mēs varam saņemt un/vai izmantot lietotāja precīzas ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus saistībā ar saviem pakalpojumiem. Kad mēs iegūstam šāda veida datus, tie ir iekļauti datu plūsmā, ko mēs saņemam no saviem partneriem saistībā ar digitālās reklāmas sniegšanu.

 

Informācijas izpaušana trešajām pusēm

Xaxis iegūto un no tās atvasināto informāciju (skatiet sadaļu „Ar mūsu pakalpojumiem iegūtās un izmantotās informācijas veidi” iepriekš) kopīgo ar klientiem, saistītajiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri mūsu un/vai mūsu klientu interesēs veic pakalpojumus un funkcijas, un tie var būt uzņēmumi, kuri ir atbildīgi par uz interesēm balstītas reklāmas reālo sniegšanu, kā arī uz pieprasījumu orientētas platformas, reklāmas tīkli, reklāmas biržas un sludinājumu serveri. Mēs neapkopojam lietotāju vārdus, adreses, tālruņa numurus, e‑pasta adreses vai līdzīgus datus, kuri ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ļautu identificēt konkrētu personu. Tomēr, ja jūs nolemjat sniegt datus, kuri ar kādu mūsu klienta reklāmu vai vietni ļautu identificēt konkrētu personu, šo informāciju saņem šis klients un uz to attiecas šī klienta privātuma politika. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem parasti nav dota atļauja izmantot neapkopotu informāciju, ko mēs tiem izpaužam, citā veidā kā vien, lai sniegtu pakalpojumus mums vai mūsu klientiem.

Ja ir pamats uzskatīt, ka saskaņā ar tiesību aktiem vai juridiskiem procesiem mums ir jāizpauž informācija trešajai personai (tostarp tiesību aizsardzības iestādēm), tad mēs to darīsim. Tāpat mēs varam izpaust informāciju trešajai personai, kura ir revidents vai cits pakalpojuma sniedzējs.

Mūsu saistītais uzņēmums „[m]PLATFORM” lieto un uztur patentētu datu pārvaldības platformu, kuru mēs un citi saistītie uzņēmumi izmanto pakalpojumu sniegšanai. Informāciju, kuru mēs izpaužam „[m]PLATFORM”, var izmantot pats „[m]PLATFORM” un citi līdzīgi saistītie uzņēmumi, lai ne tikai sniegtu pakalpojumus mums un mūsu klientiem, bet arī, lai sniegtu pakalpojumus šiem saistītajiem uzņēmumiem un to attiecīgajiem klientiem.

Atteikšanās/tiesības anulēt piekrišanu

Jūs varat atteikties no Xaxis uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot vairākas metodes.

Jūs varat izvēlēties nesaņemt pielāgotas trešās personas reklāmas jūsu izmantotajā pārlūkā ar mērķauditorijas noteikšanas sīkfailiem „Mookie”, noklikšķinot uz saites tālāk. Ja to izdarīsit, trešās personas mērķēšanas sīkfails „Mookie” tiks aizstāts ar „atteikšanās” sīkfailu, un visi uz interesēm balstītas reklāmas dati, kuri saistīti ar aizstāto trešās personas mērķēšanas sīkfailu„Mookie” netiks izmantoti uz interesēm balstītas reklāmas sniegšanai nevienā ierīcē un pārlūkā, kuru mēs esam pamatoti saistījuši ar pārlūku, kurā iegūta informācija. Turklāt, ja mums ir reālas zināšanas, ka ar atteikto pārlūku ir saistīta cita ierīce vai pārlūks, arī šai citai ierīcei vai pārlūkam tiks atteikta uz interesēm balstītas reklāmas sniegšana, izmantojot Xaxis pakalpojumus.

Mūsu atteikšanās sīkfailiem ir ieprogrammēts beigu termiņš, kas ir desmit gadi no to sākotnējās izdošanas dienas. Ja nopirksiet jaunu ierīci, jaunināsiet vai mainīsiet tīmekļa pārlūku, vai arī izdzēsīsiet šo atteikšanās sīkfailu, vēlreiz būs jāveic atteikšanās process. Lai atteikšanās process darbotos, pārlūkam jābūt iestatītam pieņemt trešās personas sīkfailus.

Pārlūka vidēs jūs arī varat atteikties no sīkfailiem vai noņemt Xaxis un citu pakalpojumu sniedzēju sīkfailus šādā veidā:

 • pielāgojot pārlūka iestatījumus, lai atteiktos no sīkfailiem vai noņemtu tos, un tas izbeigs uz interesēm balstītas reklāmas sniegšanu, izmantojot sīkfailus no Xaxis un citiem pakalpojumu sniedzējiem. Taču, ja jūs to izdarīsiet, var nebūt iespējams izmantot atsevišķas funkcijas atsevišķās tīmekļa vietnēs, kuras apmeklējat, vai pilnībā izmantot visus tīmekļa vietņu piedāvājumus un uz interesēm balstītu reklāmu. Jūs varat atteikties no sīkfailiem vai noņemt tos, ievērojot norādījumus, kuri sniegti pārlūka iestatījumos. Papildinformācija par sīkfailiem ir pieejama vietnēaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com un http://www.aboutads.info/consumers#cookies
 • pielāgojot sīkfailu iestatījumus tīmekļa vietnes īpašnieka līmenī, kurā jūs piešķīrāt mums savu piekrišanu mūsu sīkfailu lietošanai; sīkfailu iestatījumu opcijas var atšķirties atkarībā no tīmekļa vietnes īpašnieka. Informācija par atteikšanos no uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot mērķauditorijas noteikšanas sīkfailus „Mookie” un mērķauditorijas noteikšanas sīkfailus no citiem pakalpojumu sniedzējiem pieejama šādās vietnēs:

Mobilo lietotņu vidē jūs varat atteikties no uz interesēm balstītas reklāmas tikai no Xaxis vai no Xaxis un citiem pakalpojumu sniedzējiem šādos veidos:

 • dodoties uz savas ierīces privātuma iestatījumiem un ierīces iestatījumos atlasot „Limit Ad Tracking” (Ierobežot reklāmas izsekošanu), kas izbeigs uz interesēm balstītas reklāmas rādīšanu, izmantojot piemērojamo reklāmas ID no Xaxis un no citiem pakalpojumu sniedzējiem papildu Xaxis.
 • ar lietotni „AppChoices” atsakoties no uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot piemērojamo reklāmas ID, no Xaxis un/vai citiem pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai lietotne „AppChoices” darbotos pareizi, nedrīkst būt atlasīts ierīces iestatījums „Limit Ad Tracking” (Ierobežot reklāmas izsekošanu). Uz interesēm balstītas reklāmas dati, kuri pirms tam iegūti vai saņemti saistībā ar aizstāto reklāmas ID, netiks izmantoti ar Xaxis pakalpojumiem uz interesēm balstītai reklāmai nevienā citā ierīcē vai pārlūkā, kuru mēs esam pamatoti saistījuši ar mobilās lietotnes vidi, kurā iegūta informācija. Turklāt, ja mums ir reālas zināšanas, ka ar atteikto mobilās lietotnes vidi ir saistīta cita ierīce vai pārlūks, arī šai citai ierīcei vai pārlūkam tiks atteikta uz interesēm balstītas reklāmas sniegšana, izmantojot Xaxis pakalpojumus. Papildinformācija par lietotni „AppChoices” ir pieejama vietnē http://youradchoices.com/appchoices

Papildinformācija par lietotāja izvēli lietotņu vidē ir pieejama vietnē www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Dalība organizācijās

Tīkla reklāmas iniciatīva

Mūsu uzņēmums ir Tīkla reklāmas iniciatīvas (TRI) biedrs, un mēs ievērojam TRI Rīcības kodeksus tajos tirgos, kuros darbojas un ir spēkā šie pašregulējošie instrumenti. Saskaņā ar Rīcības kodeksiem mēs pieprasām saviem Xaxis tirgus (pirms tam Xaxis izdevēju tīkls un „24/7 Access”) klientiem informēt lietotājus par savu privātuma un informācijas iegūšanas praksi, un sniegt savā privātuma politikā informāciju par trešo personu reklāmas tehnoloģiju un pakalpojumiem savā vietnē, ar šiem pakalpojumiem iegūto datu veidu, šo datu lietošanu un izplatīšanu, kā arī sniegt nozares standarta atteikšanās iespēju no uz interesēm balstītas reklāmas. Mēs periodiski uzraugām mūsu klientu vietnes, lai noteiktu, vai tie atbilstoši publisko un atjaunina savus paziņojumus par privātumu.

Mēs pilnībā atbalstām digitālās reklāmas nozares centienus palielināt pārredzamību uz interesēm balstītas reklāmas un veselības aizsardzības segmentos. Lai uzzinātu papildinformāciju par standarta interešu segmentiem, pamatojoties uz informāciju vai interesēm, kuras saistītas ar veselību un kuras mēs varam izmantot, lai sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu, noklikšķiniet šeit.

 

Jūs varat noklikšķināt arī šeit, lai nokļūtu Tīkla reklāmas iniciatīvas vietnē, kura ir galvenā vieta, lai saņemtu informāciju par uz interesēm balstītu reklāmu un jums pieejamām izvēlēm un lai atteiktos no trešo personu uz interesēm balstītu reklāmu saņemšanas, izmantojot sīkfailus no mums un citiem TRI dalības uzņēmumiem.

Digitālās reklāmas alianse, Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianse un Kanādas Digitālās reklāmas alianse

Mūsu uzņēmums ir Digitālās reklāmas alianses (DAA), Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianses (EDAA) un Kanādas Digitālās reklāmas alianses (DAAC) biedrs, un kā šo organizāciju dalībnieks ievērojam DAA pašregulējošos principus, „IAB Europe” ES sistēmu ar uzvedību saistītajai tiešsaistes reklāmai un DAAC Kanādas pašregulējošos principus ar uzvedību saistītajai tiešsaistes reklāmai, proti, ievērojot tos tirgos, kuros ir piemērojami pašregulējošie principi.

 

Paplašinātais paziņojums

Xaxis atbalsta reklāmas opciju ikonu („AdChoices” un, kur pieejami, „AppChoices”) izvietošanu, kas ir daļa no dalības DAA pašregulējošā sistēmā (Amerikas Savienotajās Valstīs), „IAB Europe” OBA sistēmā ar uzvedību saistītajai tiešsaistes reklāmai (Eiropā) un DAAC Kanādas pašregulējošajos principos ar uzvedību saistītajai tiešsaistes reklāmai (Kanādā). Reklāmās, kuras nodrošina minēto sistēmu dalības organizācijas, tiks attēlota šeit norādītā ikona, ja tas ir tehniski iespējams. Noklikšķinot uz ikonas, jūs varat iepazīties ar informāciju par uz interesēm balstītu reklāmu.

Jūs varat noklikšķināt šeit, lai nokļūtu DAA vietnē, kurā ir papildu informācija par uz interesēm balstītu reklāmu un DAA pašregulējošo sistēmu, kā arī iespējām atteikties no trešo personu uz interesēm balstītu reklāmu saņemšanas, izmantojot sīkfailus no mums un citiem DAA dalības uzņēmumiem.

 

Bērnu privātums

Ne pakalpojumi, ne Xaxis tīmekļa vietne nav izstrādāta vai paredzēta bērniem (kā noteikts piemērojamajos likumos), vai galvenokārt bērniem paredzētām vietnēm. Mēs apzināti neiegūstam informāciju no bērniem (kas tiek noteikts saskaņā ar vecuma prasībām konkrētajā valstī). Ja uzskatāt, ka bērns mums ir sniedzis personas datus, un jūs vēlaties dzēst šo informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums .

 

Datu nodošana iegādes rezultātā

Ja cits uzņēmums iegūst visus vai gandrīz visus mūsu uzņēmuma aktīvus konsolidācijas, apvienošanas, aktīvu iegādes, uzņēmuma reorganizācijas vai cita darījuma rezultātā, mēs paturam tiesības nodot pārņēmējam visu informāciju (tostarp visu informāciju, kuru lietotājs mums varētu būt sniedzis, izmantojot Xaxis tīmekļa vietnes lapu/sadaļu „Kontakti”/„Sazinieties ar mums”), kura ir mūsu rīcībā vai mūsu kontrolē.

Informācijas drošība un globāla datu nosūtīšana

Mēs ievērojam vispārējus tiešsaistes reklāmas nozares standartus, lai aizsargātu no nesankcionētas piekļūšanas datiem, to nelikumīgas apstrādes, nesankcionētas saglabāšanas un nesankcionētas izpaušanas. Šie standarti nosaka nepieciešamo fizisko, elektronisko un pārvaldības pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu datu integritātes, piekļuves un izmantošanas aizsardzību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan ievērojam šos datu aizsardzības pasākumus mūsu serveros, neviens veids datu pārsūtīšanai internetā nav uzskatāms par pilnīgi drošu.

Xaxis pakalpojumus izmanto visā pasaulē, tādēļ mēs varam pārsūtīt datus uz visām pasaules valstīm, tostarp valstīm, kuras nav jūsu valsts. Kad nepieciešams, mēs izveidosim piemērotus drošības līdzekļus, lai nodrošinātu šo datu aizsardzību. Kad mēs nosūtām personas datus no EEZ vai Šveices saistītam uzņēmumam ārpus EEZ vai Šveices, mēs ar datu saņēmēju noslēdzam standarta („parauga”) līgumsaistības, lai nodrošinātu piemērota līmeņa datu aizsardzību. Kad mēs nosūtām personas datus no EEZ vai Šveices nesaistītam uzņēmumam (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz pakalpojumus mūsu interesēs) ārpus EEZ vai Šveices, mēs noslēdzam standarta („parauga”) līgumsaistības un noteikumus vai nodrošinām, lai šāda nosūtīšana notiek saskaņā ar citu derīgu mehānismu, piemēram, lai pakalpojumu sniedzējs ir sertificēts saskaņā ar ES–ASV privātuma aizsardzības regulējumu.

Datu saglabāšana

Mēs uzturam mūsu pakalpojumos iegūto informāciju neapkopotā veidā ne ilgāk par 13 mēnešiem. Šie dati ir apmeklētās vietnes, skatītais saturs, mijiedarbība ar reklāmām, IP adreses, pārlūka veids un valodas iestatījumi. Mēs uzturam šo informāciju 13 mēnešus, lai saviem klientiem ļautu veikt gada laikaposma analīzes. Piemēram, mazumtirgotājs var gribēt salīdzināt tiešsaistes reklāmas efektivitāti pašreizējā gada Ziemassvētkos ar efektivitāti iepriekšējā gadā. Saglabāšanas periods 13 mēneši ļauj klientam veikt šādu salīdzināšanu.

Mēs uzturam mūsu pakalpojumos iegūto informāciju apkopotā veidā ilgāk par 13 mēnešiem.

2. DAĻA. XAXIS TĪMEKĻA VIETNE

Kā informācija tiek izmantota un kopīgota Xaxis tīmekļa vietnē

Mēs cienām Xaxis tīmekļa vietnes lietotāju privātumu un apzināmies, ka tad, kad jūs izvēlaties sniegt informāciju par sevi, jūs ticat, ka mēs rīkosimies ar šo informāciju atbildīgi. Šajā daļā ir svarīga informācija par to, kā mēs izmantojam Xaxis tīmekļa vietnē iegūto informāciju un kā jūs varat pārvaldīt savas privātuma izvēles un izmantot savas tiesības attiecībā uz noteiktiem datiem par jums, kuri ir iegūti Xaxis tīmekļa vietnē.

Kādu informāciju mēs iegūstam un izmantojam?

Kad jūs lietojat Xaxis tīmekļa vietni, mēs varam iegūt un izmantot šādu informāciju:

 • jūsu sniegtu informāciju (kura var būt personas dati, piemēram, vārds, adrese, e‑pasta adrese un tālruņa numurs), kad mums iesniedzat savu CV vai darba pieteikumu vai pieprasāt no mums informāciju; un/vai
 • tehniski identifikatori, kurus var izmantot, lai identificētu personas pārlūku, mobilās reklāmas vidi un/vai ierīci, un tie var būt IP adrese un/vai sīkfailu ID.

 

Ja savu informāciju sniedzāt, izmantojot Xaxis tīmekļa vietnes lapu/sadaļu „Kontakti”/„Sazinieties ar mums”, mēs varam reģistrēt jūsu sniegto informāciju, tostarp e‑pasta adresi un jebkuru citu jūsu sniegtu personas informāciju tikai tādā nolūkā, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu vai sniegtu atbilstošus materiālus, un piekrišanas gadījumā sazinātos tirgvedības nolūkā par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Mēs varam izpaust personas informāciju trešo personu automātisku tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem tikai šajā nolūkā, un šiem pakalpojumu sniedzējiem nav ļauts izmantot šo informāciju citā nolūkā kā vien, lai sniegtu mums pakalpojumus.

Kā mēs izmantojam Xaxis tīmekļa vietnē iegūto informāciju?

Xaxis izmanto šo informāciju šādā veidā:

 • lai jums sniegtu jūsu pieprasīto informāciju;
 • lai reaģētu uz konkrētiem jautājumiem, kurus jūs uzdodat par uzņēmumu Xaxis, par tā uzņēmējdarbību, klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Xaxis grupas uzņēmumiem;
 • lai uzlabotu Xaxis tīmekļa vietnes saturu, ātrumu un drošību; un/vai
 • lai apstrādātu un izskatītu jūsu CV un/vai darba pieteikumu.

 

Vai mēs nododam informāciju trešajām personām?

Mēs varam nosūtīt jūsu informāciju (tostarp jūsu personas datus) mūsu saistītajam uzņēmumam „GroupM”, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām, kuras mums palīdz apstrādāt šo informāciju tādos nolūkos, kas norādīti šī paziņojuma par privātumu 2. daļā. Turklāt, ja cits uzņēmums iegūst visus vai gandrīz visus uzņēmuma aktīvus konsolidācijas, apvienošanas, iegādes vai cita darījuma rezultātā, mēs paturam tiesības nodot pārņēmējam jūsu informāciju (tostarp jūsu personas datus).

Mēs arī varam izpaust jūsu informāciju (arī jūsu personas datus) trešajām personām, tostarp tiesību aizsardzības iestādēm, ja ir pamats uzskatīt, ka saskaņā ar likumu vai juridiskiem procesiem mums ir jāizpauž informācija, lai varētu izmeklēt, novērst vai uzsākt procesu pret iespējamu vai notiekošu nelikumīgu vai citādi aizliegtu darbību, tostarp, bet ne tikai krāpšanos un situācijām, kurās iespējams citas personas fiziskās drošības apdraudējums.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju tirgvedībai?

Mēs jums sniedzam tikai jūsu pieprasītu tirgvedības informāciju.

Kur mēs sūtam jūsu informāciju?

Xaxis ir globāls uzņēmums, tādēļ mēs varam pārsūtīt jūsu informāciju (tostarp jūsu personas datus) uz visām pasaules valstīm, tostarp valstīm, kuras nav jūsu valsts. Ja nepieciešams, mēs izveidosim piemērotus drošības līdzekļus, lai nodrošinātu jūsu informācijas aizsardzību. Kad mēs nosūtām personas datus no EEZ vai Šveices saistītam uzņēmumam ārpus EEZ vai Šveices, mēs ar datu saņēmēju noslēdzam standarta („parauga”) līgumsaistības, lai nodrošinātu piemērota līmeņa datu aizsardzību. Kad mēs nosūtām personas datus no EEZ vai Šveices nesaistītam uzņēmumam (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz pakalpojumus mūsu interesēs) ārpus EEZ vai Šveices, mēs noslēdzam standarta („parauga”) līgumsaistības vai nodrošinām, lai šāda nosūtīšana notiek saskaņā ar citu derīgu mehānismu, piemēram, lai pakalpojumu sniedzējs ir sertificēts saskaņā ar ES–ASV privātuma aizsardzības regulējumu.

Kā mēs glabājam un aizsargājam jūsu informāciju?

Xaxis tīmekļa vietnē iegūto informāciju mēs glabājam pamatotu laika posmu nolūkiem, kas norādīti 2. daļā. Mēs ievērojam vispārējus tiešsaistes reklāmas nozares standartus, lai garantētu, ka mums izpaustie personas dati ir drošībā, precīzi un aktuāli, un tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu izmantošanas nolūkam. Šie standarti nosaka nepieciešamo fizisko, elektronisko un pārvaldības pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu datu integritātes, piekļuves un izmantošanas aizsardzību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan ievērojam šos datu aizsardzības pasākumus mūsu serveros, neviens veids datu pārsūtīšanai internetā nav uzskatāms par pilnīgi drošu.

Saites uz citām vietnēm

Xaxis tīmekļa vietnē ir saites uz trešo pušu vietnēm. Saite no jebkuras mūsu vietnes uz citu vietni neparedz, ka mēs esam apstiprinājuši šo vietni. Mēs nekontrolējam vietnes, uz kurām sniedzam saites, un neesam atbildīgi par šo vietņu saturu vai privātuma politiku un praksi. Šīs vietnes var izmantot sīkfailus, pikseļus un citu tehnoloģiju, kā arī iegūt jūsu informāciju saskaņā ar savu privātuma politiku. Tādēļ rūpīgi pārskatiet privātuma politiku, kas tiek piemērota tajās vietnēs, kurām piekļūstat no mūsu vietnes.

Sīkfailu izmantošana Xaxis tīmekļa vietnē

Sīkfails ir mazs burtu un ciparu teksta fails, kuru pārlūkā saglabā tīmekļa vietne vai trešās personas reklāmas serveris, vai cita trešā persona, kura tīmekļa vietnei vai trešajai personai ļauj atpazīt šo pārlūku un atcerēties lietotāja informāciju un citu informāciju. (Sīkāku informāciju par sīkfailiem skatiet 1. daļā iepriekš.) Mēs izmantojam sīkfailus Xaxis tīmekļa vietnē, lai uzlabotu Xaxis tīmekļa vietnes saturu, ātrumu un drošību un ļautu kopīgot lapas sociālajos tīklos.

 

Sīkfailu pārvaldība

Lai uzzinātu, kā pārvaldīt vai atteikties no Xaxis sīkfailiem un/vai sīkfailiem no Xaxis un citiem pakalpojumu sniedzējiem, skatiet 1. daļas apakšnodaļu „Atteikšanās/tiesības anulēt piekrišanu” iepriekš.

Bērni

Xaxis tīmekļa vietne nav izstrādāta bērnu (kā noteikts piemērojamajos likumos) piesaistīšanai vai tiem paredzēta. Mēs apzināti neiegūstam personas datus no bērniem (kas tiek noteikts saskaņā ar vecuma prasībām konkrētajā valstī). Ja esat bērns un vēlaties uzdot jautājumu vai lietot šo vietni tādā veidā, ka nepieciešams iesniegt personas datus, lūdziet to izdarīt savam vecākam vai aizbildnim.

3. DAĻA. INFORMĀCIJA PAR KONKRĒTU VALSTI UN ŠTATU; SAZIŅA AR MUMS

EEZ un Šveice

Informācijas apstrādes juridiskais pamatojums

Mēs iegūstam, lietojam, kopīgojam un/vai nosūtām EEA un Šveicē dzīvojošo personu datus tikai tad, kad mums tam ir likumīgs pamatojums, kurš parasti ir lietotāja piekrišana vai mūsu tiesiskas intereses.

Atbilstoši piemērojamajiem likumiem, mēs sniedzam uz interesēm balstītu reklāmu tikai tām personām, kuras ir sniegušas tam piekrišanu.

Mēs apstrādāsim jūsu datus tikai tādā mērā, kādā jūs esat snieguši savu piekrišanu, kuru var sniegt mums tieši vai ar trešo personu starpniecību, lai jūsu informāciju izmantotu noteiktā veidā.

Ar datu pārziņa pilnvarām mēs izmantojam to, ka piekrišana kalpo par likumīgu pamatojumu visiem „nolūkiem” saskaņā ar „IAB Europe” pārredzamības un piekrišanas regulējumu, izņemot „mērījumus” (kuru nolūks ir mērījumi, analīze un ziņošana par konkrētajiem personas datiem). Saistībā ar pēdējo nolūku, kad mēs apstrādājam datus, lai izmērītu reklāmas sniegšanu vai analizētu tās efektivitāti, mums ir likumīgas intereses saprast, vai mūsu piegādātāji ir snieguši tādu reklāmu, par kuru mēs esam vienojušies. Tāpat mēs uzskatām, ka reklāmas klientiem ir likumīgas intereses saprast, vai reklāma ir sniegta un vai tā ir efektīva. Mēs uzskatām, ka šīs darbības ir tiešsaistes reklāmas pamatā, taču saistībā ar tām nav jāpieņem lēmumi, kuri var ietekmēt atsevišķas personas.

Ja esat Eiropas Savienības iedzīvotājs, jums ir tiesības iebilst pret jebkuru šāda veida apstrādi. Ja vēlaties iebilst, lūdzu, klikšķiniet  .

Personu tiesības EEZ un Šveicē

Personām EEZ un Šveicē ir virkne tiesību saistībā ar personas datiem, tostarp tiesības piekļūt savai informācijai. Ja esat šāds lietotājs, daudzos gadījumos jums ir tiesības ierobežot un samazināt veidus, kādos mēs izmantojam jūsu personas datus, kad tos apstrādājam.

Atsevišķos gadījumos, piemēram, apstrādājot personas datus tiešās tirgvedības nolūkos vai saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm, jums arī ir tiesības iebilst pret to, ka apstrādājam jūsu personas datus , un jūs varat arī pieprasīt, lai mēs izdzēšam jūsu personas datus . Jums arī ir tiesības iegūt jūsu personas datu kopiju viegli pieejamā formātā , un atsevišķos gadījumos jūs varat arī  . Mēs nesaglabājam un neuzglabājam jūsu reālo pārlūkošanas vēsturi, kura saistīta ar sīkfaila „Mookie” ID vai mobilās reklāmas ID. Tā vietā mēs izmantojam „apkopota aprēķina” metodi, ar kuru jūsu pārlūkotās vietnes tiek sadalītas kategorijās un šo kategoriju kombinācijas tiek izmantotas, lai izveidotu segmentus un sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu. Tādējādi mēs tehniski nevaram sniegt iespēju mainīt atsevišķus datu elementus, kuri palīdz radīt segmentus, jo mēs nesaglabājam šos elementus. Ja uzskatāt, ka mums ir vai mēs esam izmantojuši kļūdainus personas datu elementus par jums, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā anulēt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei .

Ja jums ir jautājumi par kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums. Sazinieties ar mums arī tad, ja mainās jūsu personas dati vai prioritātes, ja nevēlaties, lai mēs nosūtām iepriekš pieprasīto informāciju vai ja jums ir jautājumi par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.

Neierobežojot citas jūsu tiesības, jums ir arī tiesības pret mums iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē tajā ES dalībvalstī, kurā jūs atrodaties vai kurā atrodamies mēs. Noklikšķiniet šeit, lai atrastu vietējo uzraudzības iestādi.

No tirgus izpētes uzņēmumiem saņemtā informācija Nīderlandē

Ja ir sniegta piekrišanu tirgus izpētes uzņēmumiem Nīderlandē izpaust jūsu pārskata datus uzņēmumam Xaxis, tad, ievērojot šādas piekrišanas apjomu, no šādiem uzņēmumiem mēs varam saņemt lietotāja informāciju un citu informāciju, tostarp pārskata ID; kā arī mēs varam izmantot šo informāciju tikai tam, lai veiktu izpēti un analīzi, optimizētu kampaņu, pielāgotu reklāmu un ziņotu par tiešsaistes reklāmas kampaņu efektivitāti.

Kalifornija

Saskaņā ar Kalifornijas Civilkodeksa sadaļu 1798.83 Kalifornijas iedzīvotāji var saņemt noteiktu informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu par tiem „personas informācijas” veidiem, kurus uzņēmumi, ar kuriem izveidotas uzņēmējdarbības attiecības, ir kopīgojuši ar trešajām personām tiešās tirgvedības mērķiem. Lai pieprasītu to uzņēmumu, ja tādi ir, sarakstu, kuriem Xaxis ir sniedzis personas informāciju savas tirgvedības nolūkā, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu privacy@xaxis.com vai pastu: Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, ASV, Attn: Legal Department. Atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā.

Kalifornijas tiesību akti nosaka, lai mēs izpaužam, kā mēs reaģējam uz pārlūka signālu „Do Not Track” (Neizsekot) vai citiem izvēles mehānismiem, kuri attiecas uz reklāmu, kura balstīta uz interesēm. Mēs vēl neesam izstrādājuši reakciju uz pārlūka signālu „Do Not Track” (Neizsekot) un, saņemot šādu signālu, nemainām mūsu datu iegūšanas praksi. Mēs turpināsim izvērtēt iespējamo reakciju uz signālu „Do Not Track” (Neizsekot), ņemot vērā tendences vai tiesiskās izmaiņas.

Mūsu apņemšanās ir cienīt jūsu privātuma izvēles. Papildinformāciju par to, kā atteikties no uz interesēm balstītas reklāmas, skatiet 1. daļas apakšnodaļā „Atteikšanās/tiesības anulēt piekrišanu” iepriekš.

Izmaiņas paziņojumā par privātumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka privātuma tiesību un normatīvo aktu, digitālo tehnoloģiju un mūsu uzņēmējdarbības mainīgā rakstura dēļ, mēs varam laiku pa laikam mainīt šo paziņojumu par privātumu. Lūdzu, periodiski pārskatiet šo paziņojumu par privātumu, lai iepazītos ar izmaiņām, kuras varētu būt radušās (kad būs veiktas izmaiņas, to spēkā stāšanās datumu mēs aktualizēsim un norādīsim lapas augšdaļā).

Par mums

Ja vien nerīkojas saskaņā ar klienta vai citas trešās personas norādījumiem, Xaxis ir datu pārzinis, kurš ir atbildīgs par jūsu personas datiem (kā šis termins vai līdzīgs termins noteikts piemērojamajos likumos), kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu pakalpojumiem.

Sazinieties ar mums

Eiropa (Xaxis Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona (EMEA) nodaļa „GroupM UK Digital Ltd.”)

DPO@GroupM.com

JURIDISKIE JAUTĀJUMI – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, Apvienotā Karaliste

Pasaule (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

JURIDISKIE JAUTĀJUMI – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, ASV