Voimaantulopäivä: 25. toukokuuta 2018

Xaxis-tietosuojailmoitus

Xaxis on tiukasti sitoutunut suojelemaan käyttäjien yksityisyyttä ja edistämään käyttäjien luottamusta Internetiin ja digitaaliseen mainontaan. Arvioimme jatkuvasti innovatiivisia tapoja suojella käyttäjien yksityisyyttä samalla, kun pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme myös oleellisia mainoksia ja mukautettuja verkkokokemuksia.

 Mitä tämä tietosuojailmoitus sisältää?

Tämä tietosuojailmoitus kuvaa miten  Xaxis  kerää tietoja verkkosivustoista, sovelluksista ja muista digitaalisista ominaisuuksista  ( joihin kaikkiin viittaamme “Sivustoina“) ja Xaxis-yrityksen verkkosivustoon www.xaxis.com(“Xaxis-verkkosivustona“). Selitämme, kuinka käytämme näitä tietoja tarjotaksemme asiakkaillemme “Palveluita”. Selitämme myös, miten voit hallita tietosuojavalintoja ja käyttää oikeuksiasi suhteessa tiettyihin tietoihin , joita  Xaxis kerää ja käyttää .

 

Keitä me olemme?

Xaxis on yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti osana GroupM-mediasijoitusryhmää. Euroopan talousalueella (“ ETA “) ja Sveitsissä Xaxis EMEA -toimialansa välityksellä Xaxis-yhtiön keräämistä tiedoista vastaava oikeushenkilö on GroupM UK Digital Ltd. ETA:n ja Sveitsin ulkopuolella vastaava oikeushenkilö on Xaxis, LLC. Ellei toisin mainita, tietosuojailmoituksen piiriin kuulumattomien Xaxis-tytäryhtiöidemme, asiakkaidemme, palveluntarjoajien ja muiden kolmansien osapuolten antamat tiedot eivät kuulu tämän ilmoituksen piiriin.

Jos sinulla on kysyttävää, katso Ota yhteyttä -osa tämän tietosuojailmoituksen lopusta.

Huomaa, että tämä tietosuojailmoitus on käännetty englanninkielestä useille eri kielille. Jos tämän tietosuojailmoituksen eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

 

OSA 1: XAXIS-PALVELUT

Xaxis-palvelut

Xaxis ei tarjoa  mainontaan liittyviä palveluja  (”  Palvelut “) suoraan kuluttajille. Sen sijaan asiakkaamme ovat yrityksiä, mukaan lukien mainostoimistoja ja agentuureja. Asiakkaitamme ovat  muut GroupM-konsernin yritykset ja WPP-konserniyhtiöt, jotka puolestaan tuottavat mainontaan liittyviä palveluita omille asiakkailleen.

Asiakkaamme käyttävät Palveluitamme omissa nimissään ja/tai omien asiakkaidensa puolesta auttaakseen heitä ymmärtämään mainontaa, jota asiakkaat toimittavat verkossa (esim. millä sivustoilla sitä esitettiin, kuka näki sen ja oliko kukaan vuorovaikutuksessa sen kanssa) ja parantaakseen mainonnan tehokkuutta ja autamme heitä myös kokeilemaan mainontaa kuluttajille, jotka todennäköisemmin ovat kiinnostuneita heidän tuotteistaan ja palveluistaan.

Kun autamme asiakkaita valitsemaan kohdeyleisöä mainosten tuottamiseksi, käytämme tiettyjä demografisia tietoja (kuten ikä, sukupuoli, koulutus, tulot ja kotitalouden tila (esim. lasten lukumäärä)), maantieteellisiä tietoja, kiinnostuksenkohteita, toimintoja ja vastaavia tietoja (“ Käyttäjätiedot“). Selitämme jäljempänä, mistä tämä tieto tulee. Me kutsumme tämäntyyppistä mainontaa “kiinnostusperusteiseksi mainonnaksi “.

Jos esimerkiksi uskomme, että käyttäjä on kiinnostunut matkapuhelimen lisävarusteista, palvelujemme avulla asiakkaamme voivat tarjota kyseiselle käyttäjälle kiinnostusperusteisia mainoksia tietystä matkapuhelintuotteesta tai -palvelusta seuraavasti:

Millaisia tietoja keräämme ja käytämme Palveluiden tarjoamisessa

Kun katsot ja toimit vuorovaikutuksessa sivustojen ja Palvelujamme hyödyntävän mainosten kanssa, Palvelujemme  tarkoituksena on kerätä ja/tai käyttää tietoja siitä, minkä tyyppisillä verkkosivuilla ihmiset käyvät ja millaisessa vuorovaikutuksessa he ovat sivustojen ja asiakkaidemme mainosten kanssa. Keräämme myös tietoja, jotka tunnistavat niiden henkilöiden selaimet ja laitteet, jotka ovat katsoneet asiakkaidemme mainontaa. Nämä tiedot sisältävät seuraavat tietoluokat:

Tekniset tunnisteet

Näitä voidaan käyttää henkilön selaimen,  mobiilimainonta ympäristön ja/tai laitteen tunnistamiseen ja tyypillisesti sisältävät:

 • Evästetunnisteet
 • Mobiilimainostunnukset (esim. IDFA-tunnukset ja Google-mainostunnukset)
 • Tytäryhtiöemme [m]PLATFORMin “[mP]ID”-välityspalvelimen tunnus yllämainituille tunnuksille

 

Tekniset lisätiedot

 • Internet-protokollan osoite (“IP-osoite“) ja IP-osoitteesta saadut tiedot, kuten epätarkat sijaintitiedot, jotka ilmaisevat laitteen maan, alueen, kaupungin ja postinumeron
 • Internet-selain, selaimen kieli ja käyttöjärjestelmän tyyppi
 • Yhteyden tyyppi (langallinen tai langaton), verkko, johon laite on liitetty ja matkapuhelinoperaattori (jos käytettävissä)
 • Pituus-/leveysaste (mobiililaitteesta).

Tässä tietosuojailmoituksessa “laite” viittaa tietokoneisiin, älypuhelimiin, tablet-tietokoneisiin, e-lukijoihin ja muihin digitaalisiin laitteitteisiin, jotka ylläpitävät Internet-yhteyttä ja “mobiililaite” viittaa älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin.

Verkkotoimintatiedot

Xaxis kerää jäljempänä selostetut tiedot verkon selaustoiminnasta, millä määritellään, millaiset toiminnat, palvelut ja tuotteet saattavat kiinnostaa sinua ja muita käyttäjiä, ja miten sinä ja muut käyttäjät toimivat vuorovaikutuksessa tiettyjen mainosten kanssa. Nämä tiedot sisältävät:

 • Tiedot tallennettujen sivustojen ja sivujen tyypeistä (kiinnostuksen kohteiden selvittämiseksi)
 • Sivusto/sivu, jolta päädyit mainokseen, ja minne siirryt sen jälkeen
 • Verkkotoiminnan päivämäärä ja kellonaika
 • Sivustolla käyntien toistuvuus
 • Sivustolla käytetyt hakutermit
 • Vuorovaikutus mainoksen kanssa (esimerkiksi käyttäjä napsauttaa mainosta)

Kolmannen osapuolen luovuttamat käyttäjätiedot

Saamme myös kolmansien osapuolten keräämät verkko- ja offline-käyttäjätiedot, mukaan lukien demografiset ja kiinnostusperusteiset tiedot käytettäviksi Palveluihimme. Kolmannet osapuolet ovat asiakkaitamme ja huolellisesti valittuja palveluntarjoajia.  Kun saamme offline-käyttäjätietoja, ne toimitetaan meille palveluntarjoajan kautta evästetunnuksen, mainostunnuksen tai vastaavan käyttäjätunnuksen yhteydessä, jonka avulla me, asiakas tai palveluntarjoaja voi tunnistaa kuluttajan, mutta me emme saa käyttäjien nimiä, postitusosoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai vastaavia tietoja, jotka mahdollistaisivat tietyn yksilön tunnistuksen näillä tunnuksilla.

 

Miten keräämme tietoja Palvelujemme kautta

Keräämme tietoja ja vastaanotamme asiakkaidemme tietoja henkilöistä, kun vierailet asiakkaidemme verkko-ominaisuuksissa, joille Xaxis tarjoaa palveluja, tai kolmannen osapuolen julkaisijoilla (esimerkiksi uutissivustoilla). Tähän tarkoitukseen käytämme evästeitä, mainostunnuksia, kuvapisteitä ja muita teknologioita. Seuraavassa on joidenkin termien selityksiä:

Eväste on pieni aakkosnumeerinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tai kolmannen osapuolen mainospalvelin tai muu kolmas osapuoli tallentaa selaimeen ja jonka avulla kyseinen verkkosivusto tai kolmas osapuoli voi tunnistaa kyseisen selaimen ja muistaa käyttäjätiedot ja muut tiedot. Xaxis käyttää yhteistyökumppaninsa [m]PLATFORMin kolmannen osapuolen kohdistusevästeitä , joita kutsutaan nimellä “Mookie” ja jotka toimivat mookie1.com-verkkotunnuksessa . Mookie-evästeet ovat pysyviä evästeitä, jotka sisältävät satunnaisesti tuotettuja arvoja, joiden avulla palvelut voivat erottaa käyttäjätietoihin ja muihin tietoihin liittyvät selaimet ja laitteet. Mookie-evästeitä ja niihin liittyviä tietoja käytetään palvelujemme tuottamiseen ja erityisesti kiinnostusperusteiseen mainontaan.
Mainostunniste on alustan tai käyttöjärjestelmän (kuten Apple iOS tai Google Android) saatavana oleva aakkosnumeerinen tunniste, jonka avulla sovelluskehittäjät ja kolmannet osapuolet voivat tunnistaa tietyn laitteen sovellusympäristössä. Se liittyy käyttäjätietoihin ja muihin tietoihin, ja yhdistettynä näihin liittyviin tietoihin sitä käytetään Palvelujemme tuottamiseen ja erityisesti kiinnostusperusteisten mainontatoimien suorittamiseen.
Kuvapiste on koodirivi, jota sivusto tai kolmas osapuoli käyttää verkkotoimintojen määrittämiseen laitteeseen tai selaimeen tai tarkemmin soveltuvaan evästeeseen tai mainostunnukseen. Kuvapisteen käytöllä voimme tallentaa esimerkiksi sen, että laite tai selain on käynyt tietyllä sivustolla tai sivulla.

 

 

 

Seuraavassa taulukossa on tietoja Mookie-evästeistä, jotka ovat kaikki “pysyviä” evästeitä (eli niitä säilytetään, kunnes ne vanhenee tai käyttäjä poistaa ne), jotka on liitetty mookie1.com-verkkotunnukseen:

Evästeen nimi Evästeenk käytöskyky Evästeen sisältämät tiedot Vanhentuminen (päivää)
Kohdistaminen (asiakastiedot) Kohdistaminen ja optimointi (käyttäjätiedot) Raportointi ja attribuutio
tunnus K K K Ainutlaatuinen sarjanumero 395 päivää
mdata K E E Ainutlaatuinen sarjanumero, luomisen aikaleima, evästeen versio 395 päivää
syncdata_<PARTNER> K E E Ainutlaatuinen sarjanumero, luomisen aikaleima, datakumppanin vierailijatunnus 10 päivää

 

Kuinka käytämme näitä tietoja

Xaxis käsittelee tiedot, joita se kerää ja vastaanottaa palvelujen tarjoamiseksi asiakkaille, jotka olemme edellä selostaneet, sekä hallinnollisiin ja turvallisuuteen liittyviin tarkoituksiin ja sääntöjen noudattamiseen. Suoritamme erityisesti seuraavia toimintoja:

 

Mainoksen valinta, toimittaminen, raportointi

Analysoimme sekä kerätyt tiedot, kun asiakasmainonta toimitetaan Palvelujemme avulla, että yhteistyökumppaneilta saamamme tiedot. Järjestämme nämä tiedot tunnistekokoelmiin (segmenteiksi), jotka perustuvat edellä selostettujen käyttäjätietojen eri osiin. Esimerkiksi meillä voi olla tunnistesegmentti käyttäjistä, jotka vierailevat urheilusivustoilla. Asiakkaamme voivat sitten käyttää Palveluamme ja  näitä segmenttejä toimittaakseen kiinnostusperusteista mainontaa omille asiakkailleen käyttämällä kumppaneitamme ja palveluntarjoajiamme. Mainonta voidaan toimittaa eri tietokoneilla, älypuhelimilla ja muilla laitteilla.

 

Voimme myös integroida (ja käyttää samoja tarkoituksia varten) tietoja muista tarkkaan valituista yrityksistä (mukaan lukien sivuston omistajilta, tiedontarjoajilta ja -kokoajilta saamamme käyttäjätiedot).

 

Käytämme myös kumppanimme [m]PLATFORMin sisäistä tunnistetta nimeltä “[mP]ID”. Käytämme [mP]ID-tunnistetta yhdistämään selaimiin, ympäristöihin ja/tai laitteisiin liittyviä tietoja, joiden me tai [m]PLATFORM kohtuudella uskomme kuuluvan samalle käyttäjälle. Tämä auttaa meitä tarjoamaan käyttäjälle oleellisempaa ja tärkeämpää mainontaa selaimesta, ympäristöstä tai laitteesta riippumatta.

 

Mukauttaminen

Jotta voimme tarjota asiakaskohtaisia mukauttamispalveluja, me:

 • keräämme tietoja kunkin asiakkaan sivustosta (sisältäen verkkosivustot, sovellukset ja muut digitaaliset ominaisuudet) – kuten edellä kuvattiin kohdassa Kuinka keräämme tietoja Palvelujemme kautta;
 • käytämme tai tallennamme näitä tietoja laitteille (evästetunnusten ja mainostunnusten avulla soveltuvin osin); ja
 • analysoimme kerätyt tiedot, joskus muilta asiakkailta saatujen tietojen kanssa, ja järjestämme ne eri käyttäjätietoihin perustuviin tunnistesegmentteihin.

 

Asiakkaamme voivat käyttää näitä segmenttejä toimittamaan omissa nimissään tai asiakkaidensa puolesta kiinnostusperusteista mainontaa käyttäjien tietokoneille, puhelimille ja muille mobiililaitteille (tämä tapahtuu monin eri tavoin).

 

Jos tarjoamme tätä asiakaskohtaista mukauttamista, yhdelle asiakkaalle rakennettavat segmentit on loogisesti erotettu muiden asiakkaiden segmenteistä ja tiedoista. Tällä tavalla kerättyjä tietoja ja tuotettuja segmenttejä voidaan käyttää vain kyseisen asiakkaan puolesta.

 

Mittaaminen

Käsittelemme käyttäjätietoja mainosten toimittamiseksi ja mainosten näyttämisen mittaamiseksi, jotta saataisiin selville, mitkä seikat tekevät mainonnasta mainostajille menestyneen tai epäonnistuneen ja tuottaaksemme raportteja ymmärtääksemme ja parantaakseemme palvelun käyttöä ja mainonnan tehokkuutta.

Tallentaminen ja tietojen käyttö

Palvelujemme toimittamiseksi tallennamme Mookie-evästeitä sellaisten henkilöiden selaimissa, joille olemme toimittaneet mainoksia ja tunnistamme Mookie-evästeet, kun kyseistä  selainta käytetään asiakkaidemme ja julkaisijoidemme sivustoilla. Sivustojen, joilla käytämme ja/tai luemme Mookie-evästeitä tai joilla aiomme käyttää ja/tai lukea niitä, pitäisi kertoa sinulle kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä (ja nimenomaan erityisesti Mookie-evästeiden käytöstä silloin, kun laki vaatii kyseisiä sivustoja niin tekemään. Kumppaniemme digitaalisten mainosmateriaalien mobiilisovelluksiin toimittamista syötteistä saamme myös mainostunnisteita, jotka liittyvät käyttäjien mobiililaitteisiin/käyttöjärjestelmiin, ja tunnistamme nämä  mainostunnisteet.

 

Käytämme kiinnostusperusteiseen mainontaan kerättyjä ja vastaanotettuja tietoja, kuten esimerkiksi:

 

 • Kohdistamme tiedot offline-lähteisiin – kuten edellä kuvattiin kohdassa “Kolmannen osapuolen luovuttamat käyttäjätiedot”
  • Saamme sellaisia offline-käyttäjätietoja, mukaan lukien demografisia tietoja ja kiinnostustietoja muilta yrityksiltä, kuten asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja palveluntarjoajilta, jotka kerätään Palvelujen ulkopuolella ja toimitetaan käytettäväksi Palveluissamme. On näiden yritysten vastuulla kerätä kyseiset tiedot asianmukaisella ja lain sallimalla tavalla ja sallia näiden tietojen jakaminen meidän tarkoituksiimme.
  • Kun saamme offline-käyttäjän tietoja, ne toimitetaan meille palveluntarjoajan kautta sellaisen evästetunnuksen, mainostunnuksen tai vastaavan käyttäjätunnuksen yhteydessä, joka yksilöi asiakkaan tai kuluttajan asiakkaalle tai palveluntarjoajalle.
  • Emme saa nimiä, postitusosoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai vastaavia tietoja, jotka mahdollistaisivat tietyn tunnistetietoihin liittyvän henkilön tunnistamisen.

 

 • Laitteiden yhdistäminen – käytämme yhteistyökumppanin [m]PLATFORMin  sisäistä  [mP]ID-tunnistetta  yhdistämään selaimiin ja ympäristöihin ja/tai laitteisiin liittyviä tietoja, joiden me tai [m]PLATFORM kohtuudella uskomme kuuluvan samalle käyttäjälle tai  auttaaksemme tarjoamaan entistä hyödyllisempää ja relevanttia mainontaa selaimesta, ympäristöstä tai laitteesta riippumatta.

 

 • Tarkka maantieteellinen sijaintitieto – kun meillä on siihen tarvittavat oikeudet, voimme vastaanottaa ja/tai käyttää käyttäjän tarkkaa maantieteellistä sijaintitietoa Palvelujemme yhteydessä. Kun keräämme tämäntyyppisiä tietoja, ne toimitetaan kumppaneiltamme saadussa tietosyötössä digitaalisen mainonnan toimittamisen yhteydessä.

 

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Xaxis jakaa sinusta kerättyjä tietoja (ks. “Palvelumme keräämät tiedot tyypit” yllä) ja niistä johdettuja tietoja asiakkaille, tytäryhtiöille ja palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja ja toimintoja puolestamme ja/tai asiakkaidemme puolesta, kuten yritykset, jotka ovat vastuussa kiinnostusperusteisen mainonnan tosiasiallisesta toimittamisesta – mukaan lukien kysyntäsivustot, mainosverkot, mainospainot ja mainospalvelimet. Emme kerää käyttäjien nimiä, postitusosoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai vastaavia tietoja, jotka mahdollistaisivat tietyn henkilön tunnistamisen palvelujemme kautta. Jos kuitenkin päätät antaa tietoja, jotka mahdollistavat tietyn henkilön tunnistamisen jonkun asiakkaamme mainosten tai sivustojen kautta, tällöin kyseinen asiakas vastaanottaa nämä tiedot, ja ne kuuluvat silloin kyseisen asiakkaan tietosuojakäytännön alaisuuteen. Palveluntarjoajamme eivät yleensä ole oikeutettuja käyttämään heille luovuttamiamme yksilöityjä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin palvelujen tarjoamiseen meille tai asiakkaillemme.

Jos me kohtuullisesti uskomme, että meillä on laillisista syistä tai oikeudellisesta menettelystä johtuen velvollisuus paljastaa tietoja kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien lainvalvonta), niin teemme niin. Lisäksi saatamme luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien tilintarkastaja tai muu palveluntarjoaja).

Yhteistyökumppanimme [m]PLATFORM toimii ja ylläpitää omaa tietojenkäsittelyalustaa, jota me ja muut tytäryhtiöt voimme käyttää palvelujen tarjoamiseen. MPlatform ja muut tytäryhtiöt voivat käyttää [m] PLATFORM:lle antamiaan tietoja paitsi tarjotakseen meille ja asiakkaillemme palveluja myös tarjotakseen palveluita tytäryhtiöille ja niiden asiakkaille.

Kieltäytyminen/oikeus peruuttaa hyväksyntä

Voit poistaa Xaxis-kiinnostusperusteisen mainonnan käytöstä useilla mekanismeilla.

Voit valita, ettet saa räätälöityjä kolmannen osapuolen mainoksia Mookie-kohdistettujen evästeiden kautta käyttämälläsi selaimella napsauttamalla alla. Jos teet niin, kolmannen osapuolen Mookie- kohdistuseväste korvataan opt-out-evästeellä  ja mitään kiinnostusperusteista mainontaa, joka liittyy korvattuun kolmannen osapuolen Mookie-kohdistusevästeeseen, ei käytetä kiinnostusperusteiseen mainontaan millään laitteella tai selaimella, joka on kohtuudella yhteydessä selaimeen, josta tietoja kerättiin. Lisäksi, jos olemme todenneet, että toinen laite tai selain liittyy poissuljettuun selaimeen, myös toista laitetta tai selainta estetään saamasta kiinnostusperusteista mainontaa Xaxis:n kautta.

Opt-out-evästeemme on ohjelmoitu vanhenemaan kymmenen vuotta niiden alkuperäisen julkaisemisen jälkeen. Jos ostat uuden laitteen, päivität tai vaihdat verkkoselaimia tai poistat tämän opt-out-evästeen, sinun on suoritettava opt-out-prosessi uudelleen. Jotta opt-out-prosessi onnistuisi, sinun on asetettava selaimesi hyväksymään kolmannen osapuolen evästeet.

Voit myös kieltäytyä tai poistaa evästeitä selainympäristöissä sekä Xaxisilta että muilta palveluntarjoajilta seuraavin tavoin:

 • Selaimen asetusten muuttaminen evästeiden hylkäämiseksi tai poistamiseksi, mikä johtaisi kiinnostusperusteisen mainonnan poistamiseen Xaxis:n ja muiden palveluntarjoajien evästeiden kautta. Tällöin et välttämättä voi käyttää tiettyjä ominaisuuksia tietyillä verkkosivuilla, joita käytät, tai hyödyntää täysin kaikkia verkkosivustojen tarjouksia ja kiinnostusperusteisia mainoksia. Voit kieltää tai poistaa evästeitä seuraamalla selaimen asetuksissa annettuja ohjeita. Lisätietoja evästeistä on osoitteissa aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com ja http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Evästeasetusten muuttaminen verkkosivuston omistajan tasolla, jossa annoit meille suostumuksesi evästeiden käyttöön; evästeasetukset voivat vaihdella verkkosivuston omistajan mukaan. Kiinnostusperusteisen mainonnan poistaminen Mookie-kohdistusevästeen kautta sekä muiden palveluntarjoajien kohdistusevästeiden kautta seuraavilla sivustoilla:

Mobiilisovellusympäristöissä voit estää kiinnostusperusteisen mainonnan vain Xaxis:lta tai sekä Xaxis:lta että muilta palveluntarjoajilta seuraavilla tavoilla:

 • Siirry laitteesi tietosuoja-asetukseen ja valitse Rajaa mainosten seuranta -vaihtoehto laitteesi asetuksista. Tällöin kiinnostusperusteisen mainonnan poistaminen tapahtuu Xaxis-mainostunnisteen ja muiden tarjoajien kautta Xaxis:n lisäksi.
 • Kiinnostusperusteisen mainonnan poistaminen sovelluksesta Xaxis-mainostunnisteen ja/tai muun tarjoajan AppChoices-sovelluksen kautta. Huomaa, jotta AppChoices-sovellus toimisi oikein, Rajoitetun mainoksen seurannan -asetusta ei saa valita. Korvatun mainostunnuksen yhteydessä aiemmin kerätty tai vastaanotettu kiinnostusperusteinen mainostustieto ei ole käytössä Xaxis:n kautta kiinnostusperusteiseen mainontaan millään muulla laitteella tai selaimella, joka on kohtuudella liitetty mobiilisovellusympäristöön, josta tiedot kerättiin. Lisäksi, jos meillä on tosiasiallinen tieto siitä, että toinen laite tai selain on liitetty opt-out-mobiilisovellusympäristöön, myös toinen laite tai selain estetään saamasta Xaxis-kiinnostusperusteista mainontaa. Lisätietoja AppChoices-sovelluksesta on osoitteessa http://youradchoices.com/appchoices.

Lisätietoja käyttäjävalinnoista sovellusympäristöissä on saatavana osoitteesta www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Jäsenyydet

Network Advertising Initiative

Olemme verkostomainonta-aloitteen (Network Advertising Initiative, NAI) jäsen ja noudatamme NAI:n käytännesääntöjä niillä markkinoilla, joilla nämä itsesääntelykehykset ovat voimassa. Käytännesääntöjen mukaisesti vaadimme, että Xaxis Marketplace (aiemmin Xaxis Publisher Network ja 24/7 Access) -asiakkaat tiedottavat käyttäjiään heidän yksityisyydensuoja- ja tiedonkeruumenetelmistään tietosuojakäytäntönsä avulla ja sisällyttävät heidän tietosuojakäytäntöihinsä tiedot kolmannen osapuolen mainosteknologiasta ja -palveluista sivustoillaan, näiden palveluiden kautta kerättyjen tietojen tyypit, näiden tietojen käytön ja jakelun sekä linkin alan opt-out-vakiojärjestelyyn kiinnostusperusteisesta mainonnasta. Seuraamme säännöllisesti asiakkaidemme sivustoja selvittääkseemme, ovatko he ilmoittaneet ja päivittäneet tietosuojalausuntojaan riittävästi.

Tuemme täysin digitaalisen mainosalan pyrkimyksiä lisätä avoimuutta kiinnostusperusteisen mainonnan ja terveydenhuollon segmenttien aloilla. Saat lisätietoja terveydellisiin tietoihin perustuvista vakiokiinnostussegmenteistä, joita voimme käyttää kiinnostusperusteiseen mainontaan napsauttamalla tätä.

Voit myös napsauttaa tätä päästäksesi verkkomainonta-aloitesivustolle, jossa on saatavilla hyvin tietoa kiinnostusperusteisesta mainonnasta ja käytettävissäsi olevista vaihtoehdoista sekä kolmansien osapuolten kiinnostusperusteisen mainonnan vastaanottamisesta evästeiden kautta meiltä ja NAI-jäsenyrityksiltä.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance ja Digital Advertising Alliance of Canada

Olemme jäsen seuraavissa organisaatioissa: Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) ja Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). Näihin jäsenyyksiin liittyen noudatamme seuraavia ohjesääntöjä: DAA Self-Regulatory Principles, IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising ja DAAC:n Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising, soveltuvin osin, niillä markkinoilla, joilla itsesääntelyä sovelletaan.

 

Tehostettu ilmoitus

Xaxis tukee Mainosasetus -kuvakkeiden (AdChoices ja, jos saatavilla, AppChoices) käyttöönottoa ja noudattaa seuraavia ohjesääntöjä: DAA:n itsesääntelykehyssopimus (Yhdysvalloissa), IAB Europe OBA Framework for Online Behavioral Advertising  (Euroopassa) ja     DAAC:n Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising (Kanadassa). Näihin puitesopimuksiin osallistuvien organisaatioiden tarjoamat mainokset näyttävät alla olevan kuvakkeen, kun se on teknisesti mahdollista. Napsauttamalla kuvaketta saat tietoja kiinnostusperusteisesta mainonnasta.

Napsauttamalla tätä pääset DAA-sivustolle, jossa on lisätietoja kiinnostusperusteisesta mainonnasta ja DAA:n itsesääntelyn kehyssopimuksesta sekä tavasta, jolla voit estää kolmannen osapuolen kiinnostusperusteisen mainonnan vastaanottamisen evästeiden kautta meiltä ja muilta DAA:n jäsenyrityksiltä.

Lasten yksityisyys

Palveluja ja Xaxis-verkkosivustoa ei ole kehitetty lapsiin (kuten heidät on määritelty sovellettavassa laissa) kohdistuvaa mainontaa varten eikä sitä käytetä siihen tarkoitukseen eikä myöskään ensisijaisesti lapsille suunnattuilla sivustoilla. Meemme tietenkään kerää tietoja lapsilta (määritetty sovellettavan maan ikävaatimusten mukaan). Jos uskot, että lapsesi on antanut meille henkilötietojaan ja sinä haluat poistaa tiedot, ota meihin yhteyttä .

 

Tiedonsiirto yritysjärjestelyn yhteydessä

Jos toinen yritys hankkii kaikki tai olennaisen osan liiketoiminnastamme sulautumisen, yhdistymisen, varojen hankinnan, yritysjärjestelyn tai muun liiketoimen kautta, pidätämme oikeuden siirtää kaikki tiedot hankkivalle osapuolelle (mukaan lukien kaikki tiedot, jotka käyttäjä on saattanut toimittaa meille Xaxis-verkkosivuston Yhteystiedot / Ota yhteyttä -sivun kautta), joka on meidän hallussamme tai omistuksessamme.

Tietosuoja ja globaalit tiedonsiirrot

Seuraamme yleisesti hyväksyttyjä verkkomainostandardeja, jotta voimme estää tietojen luvattoman käytön ja niiden laittoman käsittelyn, säilyttämisen ja luovuttamisen. Näihin standardeihin sisältyy tarvittavien fyysisten, sähköisten ja hallintatoimien tekeminen tietojen eheyden ja käytön suojaamiseksi. Muista kuitenkin, että huolimatta näistä pyrkimyksistä suojata palvelimemme tiedot, mikään Internetin välityksellä tapahtuva lähetystapa ei ole täysin turvallinen.

Xaxis-palveluja käytetään maailmanlaajuisesti ja siksi voimme siirtää tietoja maihin eri puolilla ympäri maailmaa, mukaan lukien muut maat kuin asuinmaasi. Suoritamme tarvittaessa asianmukaiset suojatoimet varmistaaksemme, että nämä tiedot on suojattu. Kun siirrämme henkilötietoja ETA:sta tai Sveitsistä kumppanille, joka sijaitsee ETA:n tai Sveitsin ulkopuolella, solmimme vakiomuotoiset (“malli”) sopimuslausekkeet  vastaanottajan kanssa tietosuojan asianmukaisen tason varmistamiseksi.  Kun siirrämme ETA:sta tai Sveitsistä henkilötietoja taholle, joka ei sijaitse ETA-alueella tai Sveitsissä (kuten palveluntarjoajalle, joka huolehtii palveluista), solmimme joko vakiomuotoiset (“malli”) sopimuslausekkeet ja ehdot tai varmistamme sen, että siirto on toisen pätevän mekanismin, kuten EU:n ja USA:n välisen puitesopimuksen nojalla sertifioidun palveluntarjoajan mukainen.

Tietojen säilyttäminen

Palvelumme kautta keräämämme tiedot säilytetään ei-aggregoidussa muodossa enintään 13 kuukauden ajan. Nämä tiedot sisältävät vierailut sivustolla, sisällön tarkastelun, mainosten vuorovaikutukset, IP-osoitteet, selaimen tyypin ja kieliasetukset. Säilytämme näitä tietoja 13 kuukauden ajan, jotta asiakkaamme pystyvät suorittamaan vuoden mittaisia analyysejä. Esimerkiksi vähittäiskauppias voi haluta vertailla verkkomainostustoimintojensa tehokkuutta kuluvan vuoden jouluna verrattuna edellisvuoden tehokkuuteen. 13 kuukauden säilytysaika mahdollistaa kyseiselle asiakkaalle tällaisen vertailun.

Säilytämme palvelumme kautta kerättyjä tietoja yhdistetyssä muodossa yli 13 kuukauden ajan.

 

OSA 2: XAXIS-VERKKOSIVUSTO

Miten tietoja käytetään ja jaetaan Xaxis-verkkosivustolla

Kunnioitamme Xaxis-verkkosivuston käyttäjien yksityisyyttä ja ymmärrämme, että kun päätät antaa meille tietoja itsestäsi, uskot meidän käyttävän tietoja vastuullisella tavalla. Tämä osio sisältää tärkeitä tietoja siitä, miten käytämme Xaxis-verkkosivuston kautta kerättyjä tietoja ja miten voit hallita tietosuojavalintoja ja käyttää oikeuksiasi suhteessa tiettyihin tietoihin, jotka kerätään Xaxis-verkkosivustolla.

Mitä tietoja me keräämme ja käytämme?

Kun käytät Xaxis-verkkosivustoa, voimme kerätä ja käyttää seuraavia tietoja:

 • Tiedot (joihin voi sisältyä henkilötietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), kun toimitat meille CV:n tai työpaikkahakemuksen tai pyydät meiltä tietoja; ja/tai
 • Tekniset tunnisteet, joita voidaan käyttää henkilön selaimen, mobiilimainonta ympäristön ja/tai laitteen tunnistamiseen ja joka voi sisältää IP-osoitteen ja/tai evästeiden tunnukset.

 

Jos annat meille tietoja Xaxis-verkkosivuston “Yhteystiedot” / “Ota yhteyttä” -sivulla, voimme säilyttää antamasi tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi ja kaikki muut henkilötiedot, ainoastaan vastataksemme kyselyysi tai tarjotaksemme sinulle olennaista materiaalia ja, jos olet sen hyväksynyt, markkinointiviestintään tuotteistamme ja palveluistamme. Voimme luovuttaa nämä henkilötiedot kolmannen osapuolen markkinointiautomaation palveluntarjoajille ainoastaan näihin tarkoituksiin. Nämä palveluntarjoajat eivät saa käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen meille palveluja.

Miten voimme käyttää Xaxis-verkkosivustolla kerättyjä tietoja?

Xaxis käyttää näitä tietoja seuraavilla tavoilla:

 • Antamaan sinulle pyytämäsi tiedot;
 • Jotta voimme vastata tiettyihin kyselyihin koskien Xaxis-yhtiötä, sen liiketoimintaa tai palveluja, jotka se tarjoaa asiakkaille, mukaan lukien sen konserniyhtiöt;
 • Parantaaksemme Xaxis-verkkosivuston sisältöä, nopeutta ja turvallisuutta;
 • Jotta voimme käsitellä ja arvioida ansioluettelosi ja/tai työhakemuksesi.

 

Luovutammeko tietoja kolmansille osapuolille?

Voimme lähettää tietojasi (mukaan lukien henkilötietosi) kumppanillemme GroupM:lle, palveluntarjoajille ja muille kolmansille osapuolille, jotta voimme käsitellä kyseisiä tietoja tämän tietosuojatiedon osassa 2 mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi, jos toinen yritys hankkii kaikki tai olennaisen osan liiketoiminnastamme konsolidoinnin, yhdistymisen, sulautumisen, oston tai muun liiketoimen kautta, pidätämme oikeuden siirtää tietojasi (mukaan lukien henkilötietosi) hankkivalle taholle.

Me voimme myös luovuttaa tietojasi (mukaan lukien henkilötietosi) kolmansille osapuolille, mukaan lukien lainvalvonta, kun koemme perustellusti, että meidän on velvollisuus tehdä niin lain perusteella ja jotta voidaan tutkia, estää tai ryhtyä toimenpiteisiin epäiltyjen tai todellisten laittomien tai muutoin kielletyn toiminnan vuoksi, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, petokset ja tilanteet, joihin liittyy mahdollisia uhkia henkilön fyysiselle turvallisuudelle.

Miten käytämme tietojasi markkinointiin?

Annamme sinulle vain pyytämäsi markkinointitiedot.

Minne lähetämme tietojasi?

Olemme globaali yritys, joten voimme siirtää tietojasi (myös henkilötietojasi) maihin eri puolilla maailmaa, mukaan lukien muut maat kuin asuinmaasi. Suoritamme tarvittaessa asianmukaiset turvatoimet sen varmistamiseksi, että tietosi suojataan.  Kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueelta tai Sveitsistä kumppanille, joka sijaitsee ETA:n tai Sveitsin ulkopuolella, solmimme vakiomuotoiset (“mallin”) sopimuslausekkeet vastaanottajan kanssa, joilla varmistetaan tietosuojan asianmukainen taso.  Kun siirrämme ETA-alueelta tai Sveitsistä henkilötietoja taholle, joka ei sijaitse ETA-alueella tai Sveitsissä (kuten palveluntarjoajalle, joka suorittaa palveluja meille), solmimme vakiomuotoiset (“malli”) sopimuslausekkeet tai varmistamme, että siirto tapahtuu toisen voimassa olevan mekanismin, kuten EU:n ja USA:n välisen puitesopimuksen mukaisesti sertifioidun palveluntarjoajan toimesta.

Miten säilytämme ja suojaamme tietojasi?

Pidämme Xaxis-verkkosivustollamme keräämämme tiedot kohtuullisen ajan aikaisemmin tässä osassa 2 mainittuihin tarkoituksiin. Seuraamme yleisesti hyväksyttyjä online-mainostandardeja, jotta varmistetaan, että meille luovuttamiasi henkilötietoja säilytetään turvallisesti, tarkkoina ja ajantasaisina ja että niitä säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta.  Näihin standardeihin sisältyy tarvittavien fyysisten, sähköisten ja hallintatoimien tekeminen tietojen eheyden ja käytön suojaamiseksi. Muista kuitenkin, että huolimatta näistä pyrkimyksistä suojata palvelimemme tiedot, mikään Internetin välityksellä tapahtuva lähetystapa ei ole täysin turvallinen.

Linkittäminen muihin sivustoihin

Xaxis-sivuston linkit kolmansien osapuolten sivustoille. Linkki mistä tahansa omalta sivustolta toiselle sivustolle ei tarkoita sitä, että olemme hyväksyneet kyseisen sivuston. Emme hallitse sivustoja, jotka me linkitämme, emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai muista käytännöistä. Nämä sivustot voivat käyttää evästeitä, kuvapisteitä ja muuta teknologiaa, ja kerätä tietojasi omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Siksi sinun on luettava huolellisesti käyttämiisi sivustoihin sovellettavat tietosuojakäytännöt.

Evästeiden käyttö Xaxis-verkkosivustolla

Eväste on pieni aakkosnumeerinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tai kolmannen osapuolen mainospalvelin tai muu kolmas osapuoli tallentaa selaimeen ja jonka avulla kyseinen sivusto tai kolmas osapuoli voi tunnistaa kyseisen selaimen ja muistaa käyttäjätiedot ja muut tiedot. (Lisätietoja evästeistä on aiempana kohdassa 1.) Käytämme evästeitä Xaxis-verkkosivustolla, jotta voimme parantaa Xaxis-verkkosivuston sisältöä, nopeutta ja turvallisuutta sekä jakaa sivuja sosiaalisiin verkostoihin.

Evästeiden hallinta

Lisätietoja Xaxis-evästeiden ja/tai evästeiden poistamisesta Xaxisilta ja muilta palveluntarjoajilta tai niiden hallinnoimisesta on kohdassa 1 “Hyväksy/hylkää suostumus”.

Lapset

Xaxis-sivustoa ei ole tarkoitettu tai suunniteltu houkuttelemaan lapsia (kuten sovellettava laki heidät määrittelee). Emme tietoisesti kerää lapsia (määritetty sovellettavan maan ikävaatimuksen mukaisesti) koskevia henkilötietoja. Jos olet lapsi ja haluat esittää kysymyksen tai käyttää tätä sivustoa millään tavalla, joka edellyttää sinua lähettämään henkilötietojasi, pyydä vanhempaasi tai holhoojasi tekemään se puolestasi.

 

OSA 3: OSAVALTIO- JA MAAKOHTAISET TIEDOT; YHTEYDENOTTO MEIHIN

ETA ja Sveitsi

Tietojenkäsittelyn oikeudelliset perusteet

Keräämme, käytämme, jaamme ja/tai siirrämme yksityishenkilöiden henkilötietoja ETA-alueella ja Sveitsissä vain silloin, kun meillä on siihen laillinen perusta, mikä tyypillisesti tarkoittaa käyttäjän suostumusta tai oikeutettuja etujamme.

Sovellettavan lain edellyttämällä tavalla tarjoamme vain kiinnostusperusteista mainontaa henkilöille, jotka ovat antaneet suostumuksen kyseiseen toimintaan.

Siinä määrin, kun luotamme suostumukseesi, joka voidaan toimittaa meille suoraan tai kolmannen osapuolen kautta,  käyttää tietojasi tietyin tavoin, käsittelemme henkilötietosi tämän suostumuksen puitteissa.

Rekisterinpitäjänä voimme luottaa lupaan laillisena perustana kaikkiin tarkoituksiin IAB Europe’s Transparency & Consent Framework -sopimuksen puitteissa  muihin kuin mittaukseen (jonka tarkoitus sisältää mittaukset, analyysit ja raportoinnin sovellettavien henkilötietojen osalta). Tällaisen tarkoituksen yhteydessä, kun käsittelemme tietoja mainonnan toimittamisen mittaamiseksi tai sen tehokkuuden analysoimiseksi, meillä on oikeutettu intressi ymmärtää, että toimittajamme ovat toimittaneet mainoksen, jonka he ovat sitoutuneet toimittamaan. Lisäksi uskomme, että mainostoimistoilla on oikeutettu intressi ymmärtää, onko niiden mainos toimitettu ja onko se ollut tehokas. Uskomme, että nämä toimet ovat olennaisia verkkomainonnalle, mutta eivät johda yksilöitä koskeviin päätöksiin.

Jos olet Euroopan unionin alueella, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä. Jos haluat vastustaa, napsauta  .

Henkilöiden oikeudet ETA-alueella ja Sveitsissä

ETA-alueen ja Sveitsin kansalaisilla on tietyt oikeudet henkilötietojensa osalta, mukaan lukien oikeus päästä käsiksi omiin tietoihinsa. Monissa näissä tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on myös oikeus rajoittaa tapoja, joilla näitä henkilötietoja käytetään.

Tietyissä olosuhteissa – esimerkiksi silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin tai oikeutettujen etujemme mukaisesti – sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä toimestamme  ja voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi .  Sinulla on myös oikeus hankkia kopio henkilötiedoista helposti saatavilla olevassa muodossa  ja tietyissä tilanteissa voit myös  .  Emme säilytä ja tallenna todellista selaustoimintojen historiaa yhdessä Mookie-evästetunnusteen tai mobiilimainostunnuksen kanssa. Sen sijaan käytämme aggregoitua pisteytysmenetelmää, joka luokittelee selatut sivustot ja käyttää sitten näiden luokittelujen yhdistelmiä segmenttien luomiseen ja tuottamaan kiinnostusperusteista mainontaa. Tämän vuoksi emme voi teknisesti tarjota mahdollisuutta muuttaa yksittäisiä tietomääriä, jotka johtavat segmentin jakamiseen siitä yksinkertaisesta syystä, että me emme säilytä niitä.  Jos uskot, että pidämme tai käytämme henkilötietojasi, jotka ovat epätarkkoja, huomaa, että sinulla on  oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa. .

Jos sinulla on kysyttävää mistä tahansa näistä oikeuksista, ota meihin yhteyttä. Ota yhteyttä meihin myös, jos henkilötietosi tai henkilökohtaiset asetuksesi muuttuvat, jos et halua lähettää meille aiemmin pyydettyjä tietoja tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme henkilötietojasi.

Rajoittamatta muita mahdollisia oikeuksia, sinulla on myös oikeus tehdä kantelu meitä vastaan valvontaviranomaiselle EU:n jäsenvaltiossa, jossa olet tai jossa me olemme.  Napsauta tätä paikallisen valvontaviranomaisen löytämiseksi.

Tiedot, jotka on  saatu Alankomaissa sijaitsevilta markkinatutkimusyrityksiltä

Jos olet antanut suostumuksen Alankomaissa sijatsevalle markkinatutkimusyritykselle paneelitietojen luovuttamiseksiXaxis:lle, niin tällaisen suostumuksen soveltamisalan perusteella voimme saada käyttäjätietoja ja muita tietoja, mukaan lukien paneelitunnukset, tällaisista yrityksistä; ja voimme käyttää näitä tietoja vain tutkimus- ja analysointitarkoituksiin, kampanjan optimointiin, mainonnan räätälöintiin ja raportointiin verkkomainoskampanjoiden tehokkuudesta.

Kalifornia

Kalifornian asukkaat saattavat Kalifornian asukkaat saavat 1798.83 §:n nojalla tiedot siitä, millaisia “henkilötietoja” yritykset, joiden kanssa heillä on vakiintunut liikesuhde, ovat jakaneet kolmansien osapuolten kanssa suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Jos haluat pyytää luetteloa yrityksistä, joille Xaxis on luovuttanut henkilötietojasi omiin markkinointitarkoituksiinsa, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä  sähköpostitse privacy@xaxis.com tai postitse osoitteessa Xaxis, 140 East 45 th Street, 12 th Floor, New York, NY 10017, Attn: Legal Department. Vastauksen saaminen voi kestää 30 päivää.

Kalifornian lakien mukaisesti meidän on ilmoitettava, miten reagoimme selaimen “Älä seuraa” -signaaliin tai muihin valintamekanismeihin, jotka liittyvät kiinnostusperusteiseen mainontaan. Emme ole vielä kehittäneet vastausta selaimen “Älä seuraa” -signaaleihin, emmekä muuta tiedonkeräyskäytäntöjämme, kun saamme tällaisia signaaleja. Jatkamme edelleen mahdollisten vasteiden arviointia “Älä seuraa” -signaaleja alan kehityksen tai oikeudellisten muutosten valossa.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan sinun yksityisyyden valintojasi. Lisätietoja kiinnostusperusteisen mainonnan poistamisesta on osan 1kohdassa Estäminen / oikeus peruuttaa hyväksyntä.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Huomaa, että tietosuojalakien ja -määräyksien, digitaalisten tekniikoiden ja liiketoimintamme muuttuessa voimme muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ajoittain. Lue tämä tietosuojailmoitus säännöllisesti saadaksesi tietää mahdollisista muutoksista (päivitämme voimaantulopäivämäärän sivun yläreunassa niin, että näet, milloin muutokset on tehty).

Tietoa meistä

Xaxis on henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä (kuten tämä termi tai vastaava termi on määritelty sovellettavassa laissa) ollessasi vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa.

Ota yhteyttä

Euroopassa (Xaxis EMEA, a division of GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

OIKEUDELLINEN – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Maailmanlaajuisesti (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

OIKEUDELLINEN – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA