Jõustunud alates: 25. mai, 2018

Xaxise privaatsusteatis

Xaxis on pühendunud kasutajate privaatsuse tagamisele ning turvalisuse suurendamisele veebis ja digireklaaminduses. Analüüsime pidevalt uusi võimalusi privaatsuse tagamiseks ning samuti püüame edastada olulist informatsiooni ning kohaldatud veebikogemust meie klientide tarbeks.

Privaatsusteatise sisu

Privaatsusteatis kirjeldab infot, mida Xaxis kogub veebilehtedelt, rakendustelt ja muult digivaralt (nimetame neid kokkuvõtvalt „saitideks”), ning Xaxise ettevõtte kodulehelt www.xaxis.com (“Xaxise koduleht”). Selgitame, kuidas kasutame kogutud teavet klientidele teenuste osutamiseks. Samuti selgitame, kuidas hallata oma privaatsussätteid ja rakendada oma andmetega seotud õigusi, mis puudutab Xaxise kogutud infot.

 

Meist

Xaxis on ülemaailmselt tegutsev ettevõtte, mis kuulub GroupM meediainvesteeringute gruppi. Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis on olemas Xaxise allüksus, kuid seaduslikult Xaxise kogutava info eest vastutav kogu on GroupM UK Digital Ltd. Väljaspool EMP-d ja Šveitsi on vastutavaks koguks Xaxis LLC. Xaxisega mitteseotud osapoolte, meie klientide, teenusepakkujate ja kolmandate osapoolte kogutud info ei ole käesoleva privaatsusteatise sihtmärk, kui ei ole selgelt väljendatud teisiti.

Kui teil on seoses selle teatisega küsimusi, leiate meie kontaktandmed teatise alt.

Juhime tähelepanu, et teatist on tõlgitud inglise keelest paljudesse teistesse keeltesse. Kui teatise sisus leidub erinevates keeltes ebakõlasid, tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

1.OSA XAXISE TEENUSED

Xaxise teenused

Xaxis ei osuta reklaamiteenuseid („Teenused”) otse tarbijatele. Selle asemel on meie klientideks eraettevõtted, sealhulgas reklaamiagentuurid. Meie klientide hulka kuuluvadteised GroupM ja WPP grupi ettevõtted, kes omakorda osutavadreklaamija seotud teenuseid oma klientidele.

Meie kliendid kasutavad meie teenuseid enda või oma klienditeda tarbeks, et analüüsida klientide edastatavat veebireklaami (nt mis saitidel seda edastatakse, kes seda näevad ja kas kasutajad reageerivad sellele) ja tõhustada reklaamimõju ning aidata klientidel katsetada reklaami edastamist tarbijatele, kes on suurema tõenäosusega nende toodetest ja teenustest huvitatud.

Aitamaks oma klientidel reklaami sihtgruppi tuvastada kasutame teatud demograafilisi näitajaid (nt vanus, sugu, haridus, sissetulek, perekonnaseis – sh laste arv -, geograafiline asukoht, huvid, tegevused jms ehk kokkuvõtlikult kasutajainfo). Allpool selgitame, kust see info tuleb. Seda tüüpi reklaamimist nimetame huvidepõhiseks reklaamiks.

Näiteks: kui arvame, et kasutaja on huvitatud mobiiltelefoni rakendustest, siis meie teenuste kaudu saab meie kliend edastada sellele kasutajale huvidepõhist reklaami mobiiltelefoni toodete või teenuste kohta:

Info liigid, mida kogume ja kasutame oma teenuste osutamise kaudu

Kui külastate saite ja suhtlete meie teenuste kaudu pakutava reklaamiga, koguvad ja/või kasutavad meie teenused infot selle kohta, milliseid veebisaite inimesed külastavad ja kuidas nad nendega suhtlevad, sh meie klientide reklaamidega. Samuti kogume infot, mis tuvastab meie klientide reklaame vaadanud isikute brauserid ja seadmed. Kogutava info hulka kuuluvad järgnevad andmekategooriad:

Tehnilised näitajad

Neid kasutatakse isiku brauseri, reklaamikeskkonna ja/või seadme tuvastamiseks ja nende hulka kuuluvad:

 • Küpsiste-ID
 • Mobiilse reklaami ID (nt IDFA-d, Google’i reklaami ID-d)
 • Meie koostööpartneri [m]PLATFORMi „[mP]ID“ vahetuvastaja ülalnimetatute tuvastamiseks

Täiendav tehniline info

 • IP-aadress ja sellelt leitavad andmed, nt mittetäpsed asukoha andmed, mis tuvastavad kasutatava seadme riigi, regiooni, linna ja/või postiindeksi
 • Veebibrauseri tüüp, brauseri keel ja operatsioonisüsteem.
 • Ühenduse tüüp (kaabel või Wi-Fi), võrk ning mobiilne andmeside (kui on saadaval)
 • Seadme pikkus- ja laiuskraad.

Selle privaatsusteatise raames mõeldakseseadme all arvuteid, nutitelefone, tahvelarvutied, e-lugereid ja muid võrguühendust võimaldavaid digiseadmeid, ningmobiilse seadme all kanutitelefone ja tahvelarvuteid.

Võrgu aktiivsusinfo

Xaxis kogub allpool nimetatud teavet teie võrguaktiivsuse kohta, et kindlaks määrata, millised tegevused, teenused ja tooted teile ning teistele kasutajatele huvi võivad pakkuda ning kuidas teatud reklaamidega suheldakse. Selle info hulka kuuluvad:

 • Külastatud saitide ja lehtede andmed (et huvid kindlaks määrata)
 • Saidid, mida külastasite enne ja pärast reklaami nägemist
 • Võrguaktiivsuse kuupäev ja kellaaeg
 • Saidi külastamise sagedus
 • Saidil kasutatud otsingusõnad
 • Reklaamiga suhtlemine (nt kas kasutaja klikkab reklaamile)

Kasutajainfo kolmandatelt osapooltelt

Kogume nii võrguühendusega kui ka -ühenduseta kasutajainfot kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas demograafilised näitajad ja huvialad, et neid oma teenustes kasutada. Kolmandate osapoolte hulka kuuluvad meie kliendid ja hoolikalt valitud teenusepakkujad. Kui saame võrguvälist tarbijainfot, tuleb see meile teenusepakkujalt, kes kasutab küpsiste ID-d, reklaami ID-d või muud sarnast tarbija ID-d, mis tuvastab kliendi või tarbija meile kui teenusepakkujale, kuid me ei saa mitte mingit infot seoses nimede, meiliaadressidega või muu sarnase infoga, mille järgi saaks tuvastada konkreetse isiku.

Info kogumine meie teenuste kaudu

Klientide palvel kogume infot isikute kohta, kui nad külastavad meie klientide veebirakendusi, mis kasutavad Xaxise teenuseid või kolmandate osapoolte rakendusi (nt uudistesaidid). Selleks kasutame küpsiseid, reklaami ID-d, piksleid ja muid lahendusi. Järgnevalt seletame mõned terminid lahti:

Küpsis on väike tekstikujuline andmeblokk veebibrauseris, mis võimaldab seda kasutaval saidil külastav brauser ära tunda ning jätta meelde kasutajaga seotud informatsioon. Xaxis kasutab kolmandate osapoolte sihtotstarbelisi küpsiseid, mille on loonud meie koostööpartner [m]PLATFORM, mida tuntakse Mookie’dena ja mis töötavad domeenis mookie1.com. Mookie’d on sihtotstarbelised küpsised, mis sisaldavad suvaliselt genereeritud väärtusi, mis võimaldavad meie teenustel eristada brausereid ja seadmeid ning on seotud kasutajainfoga. Mookie’d ja nendega seotud infot kasutatakse meie teenuste sooritamiseks, eriti huvipõhises reklaamis.
Reklaami ID on tekstikujuline tuvastaja platvormis või operatsioonisüsteemis (nt Apple iOS-is või Google Androidis), mis võimaldab arendajatel ja kolmandatel osapooltel ära tunda kindlat seadet rakenduse keskkonnas. See on seotud kasutajainfo ja muu asjakohase infoga ning seda kasutatakse meie teenuste sooritamiseks, eriti huvidepõhiseks reklaamiks.
Piksel on koodirida, mida kasutab konkreetne sait või kolmas osapool, et edastada veebipõhiseid tegevusi seadmele või brauserile, või täpsemalt kasutatavale „küpsisele“ või reklaami ID-le. Piksli kasutamine võimaldab salvestada andmeid seadme või brauseri saidikülastuse kohta.

 

Järgnev tabel annab ülevaate Mookie’dest ehk järjepidevatest küpsistest (see tähendab, et nad salvestatakse aegumistähtajani või kuni kasutaja nad kustutab), mida kaardistab mookie1.com domeen:

Küpsise nimetus Käitumismuster Salvestatav info Aegumistähtaeg (päevades)
Sihtotstarve (kliendi andmed) Sihtotstarve ja optimeerimine (kasutaja andmed) Analüüs ja määramine
id Y Y Y Individuaalne seerianumber 395 päeva
m-andmed Y N N Individuaalne seerianumber, loomise ajatempel, küpsise versioon 395 päeva
syncdata_<PARTNER> Y N N Individuaalne seerianumber, loomise ajatempel, andmepartneri külastaja ID 10 päeva

 

Kuidas infot kasutame

Xaxis töötleb kogutud infot klientidele teenuse osutamiseks, nagu eespool kirjeldatud. Samuti kasutame infot asjaajamise, turvalisuse ja ühilduvuse eesmärkidel. Täpsemalt teeme järgnevat:

 

Reklaami valik, kohaletoimetamine, analüüs

Analüüsime kogutud infot, kui kliendi reklaam edastatakse meie teenuste kaudu ning meie partneritelt on info vastu võetud. Jaotame selle info ID-kogudeks (ehk segmentideks) sõltuvalt erinevatest kasutajainfo osistest, mida eelnevalt kirjeldasime. Näiteks võib meil olla ID segmente spordisaitide külastamise kohta. Meie kliendid saavad kasutada meie teenuseid ja neid segmente, et omalt poolt või oma klientide poolt edastada huvidepõhist reklaami kasutajate arvutitesse, telefonidesse ja muudesse mobiilsetesse seadmetesse (erinevatel viisidel). Reklaame edastatakse arvutitesse, nutitelefonidesse ja muudesse mobiilsetesse seadmetesse.

Samuti integreerime (ja kasutame samaks eesmärgiks) teistelt hoolikalt valitud ettevõtetelt (sh saitide omanikud, andmekogujad ja agregaatorid) saadud kasutajainfot.

Samuti kasutame [m]PLATFORMisisetuvastajaid ehk [mp]ID-sid. Kasutame neid selleks, et loogiliselt seostada brauserite, keskkondade ja/või seadmetega seotud infot sama kasutajaga nii meiekui ka [m]PLATFORMi tarbeks. See aitab osutada tõhusamat reklaamiteenust konkreetsele kasutajale sõltumata brauserist, seadmest jakeskkonnast.

 

Isiksustamine

Kliendikeskse isiksustamise teenuse osutamiseks:

 • kogume infot igalt kliendi saidilt (sh veebilehed, rakendused ja muu digitaaltarkvara) nagu kirjeldatud eelnevalt info kogumise all;
 • salvestame info seadmetesse (küpsiste ja reklaami ID kaudu, kuidas parasjagu võimalik); ja
 • analüüsime kogutud infot, samuti muud kliendilt saadud infot ning jaotame selle ID segmentidesse sõltuvalt olemasolevast kasutajainfost.

Meie kliendid saavad neid segmente, et omalt poolt või oma klientide poolt edastada huvidepõhist reklaami kasutajate arvutitesse, telefonidesse ja muudesse mobiilsetesse seadmetesse (erinevatel viisidel).

Isiksustamisel eraldatakse ühele kliendile loodavad segmendid teiste klientide segmentidest ja andmetest. Sel viisil kogutud andmeid ja loodud segmente saab kasutada vaid konkreetne klient.

 

Mõõtmine

Töötleme kasutajainfot, et edastada reklaame ning mõõta nende edastamise edukust, tuvastada reklaamide edukuse või selle puudumise tegureid ning analüüsida saadut, et parandada teenuse kasutamise võimalikkust ja reklaamide tõhusust.

Salvestamine ja ligipääs

Teenuste osutamiseks salvestame Mookie’d isikute brauseritesse, kellele oleme reklaame edastanud. Mookie’d tuvastatakse, kui teiebrauser kasutab meie klientide või koostööpartnerite veebilehti. Saidid, millega töötame või hakkame töötama, kasutavad Mookie’sid, et teavitada teid kolmandate osapoolte küpsistest (ja, eriti, sel jhuul, kui seda nõuab seadus), külastatavatel saitidel. Mobiilirakenduskeskkondades edastatud digireklaami kohta saadavas andmevoos saame teada ka reklaami ID-d, mis on seotud kasutajate mobiilseadme platvormi või operatsioonisüsteemiga ning suudame need reklaami ID-d tuvastada.

 

Kasutame kogutud infot huvidepõhiseks reklaamiks, nagu näiteks:

 

 • Andmete sobitamine võrguväliste allikatega – nagu viidatud kolmandatelt osapooltelt saadud kasutajainfo all:
  • Saame teistelt ettevõtetelt, sh meie klientidelt, koostööpartneritelt ja teenuseosutajatelt, võrguvälist kasutajainfot, mida kogutakse kasutades meie teenuseid ning edaspidiseks rakendamiseks meie pakutavates teenustes. Nende ettevõtete kohustus on koguda infot seaduslikult ning jagada seda meiega meie eesmärkide täitmiseks.
  • Kui saame võrguvälist kasutajainfot, tuleb see meile teenusepakkujalt küpsiste ID, reklaami ID või muu sarnase kasutaja ID kaudu, mis tuvastab kliendi või tarbija meile kui teenusepakkujale.
  • Me ei saa mitte mingit infot seosesnimede, meiliaadressidega või muu sarnase infoga, mille järgi saaks tuvastada konkreetse isiku ID järgi.

 

 • Ühilduvad seadmed – kasutame [m]PLATFORMi loodud [mP]ID-d , et seostada brauserite, keskkondade ja/või seadmetega seotud infot sama kasutajaga, kui meil või[m]PLATFORMil on põhjust uskuda seotusse, osutamaks kasulikku ja olulist reklaamiteenust sõltumata brauserist, keskkonnast või seadmest.

 

 • Täpse geograafilise asukoha andmed – kui meil on vastavad õigused, kogume ja/või kasutame infot kasutaja täpse geograafilise asukoha kohta seoses meie teenustega. Nende andmete kogumine esitub ka andmevoos, mille saame oma partneritelt seoses digitaalse reklaami edastamisega.

 

Info avaldamine kolmandatele osapooltele

Xaxis jagab teie kohta kogutud infot (vt teenuste kaudu kogutava info alt) ja sellest tuletatud andmeid klientide, koostööpartnerite ja kolmandate teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid meie või meie klientide nimel eesmärgiga edastada huvidepõhist reklaami, kaasa arvatud nõudeplatvormid, reklaamvõrgustikud, reklaamivahetused ja reklaamiserverid. Me ei saa mitte mingit infot seoses nimede, meiliaadresside, telefoninumbrite või muu sarnase infoga, mille järgi saaks tuvastada konkreetse isiku meie teenuste kaudu. Kui te otsustate avaldada infot, mis võimaldaks tuvastada kindla isiku mõne meie kliendi reklaami või saidi kaudu, siis see info läheb sellele kliendile ja allub tema privaatsuseeskirja sätetele. Meie teenusepakkujatel pole üldjuhul luba kasutada mitteagregaatinfot muul kui teenuste pakkumise eesmärgil.

Kui oleme põhjendatult ja seaduspõhiselt kohustatud avaldama infot kolmandale osapoolele (sh politseile), siis teemegi seda. Lisaks võime avaldada infot kolmandale osapoolele (sh audiitorile vm teenusepakkujale).

Meie koostööpartner [m]PLATFORM hooldab ja salvestab andmehaldusplatvormi, mida meie ja teised osapooled võivad teenuste osutamiseks kasutada. Infot, mida avaldame [m]PLATFORMile, võidakse kasutada nende ja teiste koostööpartnerite poolt mitte ainult meile ja meie klientidele teenuse osutamiseks, vaid ka teistele koostööpartneritele ja nende klientidele teenuse osutamiseks.

Lahkumisvõimalus/Õigus nõusolek tagasi võtta

Võite Xaxise huvidepõhisest reklaamist mitmel moel taanduda.

Allolevale klikates saate loobuda kolmandate osapoolte edastatavast reklaamist Mookie’de kaudu oma brauseris. Seda tehes asendatakse teie kolmanda osapoole sihtotstarbeline Mookie kõrvalejäämise küpsisega ja asendatud Mookidega kogutud huvidepõhise reklaami andmeid ei kasutata seadmetes või brauseris, mille oleme seostanud brauseriga, kust info pärines. Kui meile teadaolevalt on muu seade või brauser ühendatud kõrvalejäämise brauseriga, siis jäetakse ka need muud seadmed või brauser Xaxise huvidepõhise reklaami edastamisest välja.

Väljajäämise küpsised aeguvad kümme aastat pärast nende väljastamist. Uue seadme ostmisel, uuenduse läbiviimisel, brauseri vahetamisel või väljajäämisküpsise kustutamisel tuleb protsess uuesti läbi teha. Protsessi toimimiseks peab brauser olema seadistatud nii, et aktsepteerib kolmandate osapoolte küpsiseid.

Brauseris võite keelduda või eemaldada nii Xaxise kui ka teiste teenusepakkujate „küpsised“. Selleks:

 • Kohandage oma brauseri sätteid „küpsistest“ keeldumiseks või nende eemaldamiseks, mis peatab huvidepõhise reklaami Xaxise või teiste teenusepakkujate „küpsiste“ kaudu edastamise. Sel juhul ei pruugi aga olla võimalik kasutada teatud sätteid või rakendusi mingitel veebisaitidel või nende pakutavate teenuste puhul. Küpsiste keelamiseks järgige oma brauseri juhiseid. Rohkem infot küpsiste kohta: aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com, ja http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Küpsiste kohandamine saidi omanikuna, kui olete eelnevalt andnud nõusoleku meie küpsiste kasutamiseks; sätted võivad varieeruda sõltuvalt saidi omanikust. Huvidepõhise reklaami sihtotstarbeliste Mookie’de ja teiste teenusepakkujate küpsiste eemaldamise info järgnevatelt saitidelt:

Mobiilirakendustes võite keelduda või eemaldada nii ainult Xaxise kui ka Xaxise ja teiste teenusepakkujate küpsistest. Selleks:

 • Minge oma seadme privaatsussätetesse ja valige „Piira reklaami jälgimist“. Sellega eemaldate huvidepõhise reklaami edastamise Xaxise ja teiste teenusepakkujate reklaami ID kaudu.
 • Huvidepõhisest reklaamist keeldumine reklaami ID kaudu, mis tuleb Xaxiselt või teistelt teenusepakkujatelt, kasutades AppChoices rakendust. Tähelepanu: AppChoicesi korrektseks funktsioneerimiseks ei tohi seadmel valida „Piira reklaami jälgimist“ sätet. Varasemalt kogutud andmeid huvidepõhise reklaami kohta ei kasutata seoses Xaxise reklaamiga ühelgi seadmel või brauseril, mille oleme seostanud mobiilirakendusega, kus info kogumine toimus. Kui meile teadaolevalt on muu seade või brauser ühendatud kõrvalejääva rakendusega, siis jäetakse ka need muud seadmed või brauser Xaxise huvidepõhise reklaami edastamisest välja. Lisainfo AppChoices kohta on saadaval http://youradchoices.com/appchoices.

Lisainfo rakenduste kasutajavalikute kohta http://youradchoices.com/appchoices.

 

Liikmesus

Veebireklaami algatus

Oleme NAI (veebireklaami algatuse) liige ning järgime selle tegutsemispõhimõtteid turgudel, kus rakenduvad ja toimivad isereguleerivad raamistikud. Vastavalt tegutsemispõhimõtetele nõuame, et Xaxise Turu (endine Xaxise Avalik Võrk ja 24/7 Ligipääs) kliendid teavitaksid kasutajaid nende privaatsussätetest ja infokogumismeetmetest oma privaatsuseeskirjade kaudu. Samuti nõuame, et nende eeskirjad sisaldaksid infot klientide saitidel kasutatava kolmandate osapoolte reklaamitehnoloogiate ja teenuste ning nende kaudu kogutava ning jagatava info kohta ja linki huvidepõhisest reklaamist kõrvalejäämise kohta. Jälgime regulaarselt oma klientide saite, et kindel olla, et nende privaatsusteated on adekvaatsed ja ajakohased.

Toetame digireklaamitööstuse jõupingutusi suurendamaks huvidepõhise reklaami ja tervisesegmentide läbipaistvust. Rohkem infot terviseinfoga seotud huvisegmentide kohta, mida võidakse kasutada huvidepõhise reklaami otstarbeks, siin.

 

Siia klikates jõuate NAI kodulehele, kus leiate keskse info huvidepõhise reklaami ja teile saadaval olevate valikute kohta. Samuti on võimalik loobuda nii meie kui ka teiste NAI liikmete ja kolmandate osapoolte huvidepõhisest reklaamist.

DAA (digitaalse reklaami ühendus), EDAA (Euroopa digitaalse reklaami ühendus) ning DAACi(Kanada digitaalse reklaami ühendus)

Oleme DAA (digitaalse reklaami ühendus), EDAA (Euroopa digitaalse reklaami ühenduse) ning DAACi (Kanada digitaalse reklaami ühenduse) liige ja sellest tulenevalt järgime DAA eneseregulatsiooni põhimõtteid, IAB Euroopa EL-i raamistikku veebikäitumise reklaamindusest ja DAACi veebikäitumise reklaami eneseregulatsiooni põhimõtteid vastavalt sellele, millisel turul nimetatud põhimõtted kehtivad.

Täiendatud teatis

Xaxis toetab reklaamisätete ikoonide kasutamist (Adchoices cõi Appchoices) kui osa DAA eneseregulatsiooni raamistikust (USA-s), IAB Euroopa OBA raamistikust veebikäitumise reklaami kohta (Euroopas), ja DAACi veebikäitumsie reklaami eneseregulatsiooni põhimõtetest (Kanadas). Nendes raamistikes osalevate organisatsioonide reklaamid kujutavad alljärgnevat ikooni, kui see tehnoloogiliselt võimalik on. Ikoonile klikates saate infot huvidepõhise reklaamimise kohta.

Siia klikates jõuate DAA kodulehele, kus leiate täiendavat infot huvidepõhise reklaami ja DAA raamistiku kohta. Samuti on seal olemas mehhanism, mille kaudu loobuda kolmanda osapoole küpsiste kaudu edastatavast huvidepõhisest reklaamist nii meilt kui teistelt DAA liikmetelt.

 

Laste privaatsus

Nii Services kui ka Xaxise veebisait pole mõeldud ega suunatud, lastele (nagu seaduses sätestatud) ega lastele mõeldud saitidele. Me ei kogu teadlikult ingot lastelt (vastavalt vanusepiirangutele, mis kehtivad konkreetses riigis). Kui arvate, et laps on avaldanud meie isiklikku infot ja te soovite andmete kustutamist, palun võtke meiega ühendust.

 

 

Andmete ülekandmine ettevõtte ülevõtmise korral.

Juhul, kui muu ettevõte võtab üle kõik või peaaegu kõik meie või meie platvormi varad kas ühinemise, ostu, ümberstruktureerimise või muu tehingu kaudu, on meil õigus kanda kogu meie kasutuses olev platvormiga seonduv info üle sellele muule ettevõttele (sealhulgas info, mis pärineb Xaxise kodulehelt „võtke meiega ühendust“ rakenduse alt).

Info turvalisus ja ülemaailmsed andmekanded

Järgime üldtunnustatud veebireklaamitööstuse standardeid, et vältida lubamatut ligipääsu ning ebaseaduslikku andmetöötlust, kaasa arvatud andmete hoiustamist ja avaldamist. Seetõttu rakendame vajalikke füüsilisi, elektroonilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta andmete tõesust, ligipääsetavust ja kasutamist. Palun pidage meeles, et kaitsemeetmetest hoolimata ei ole ükski interneti vahendusel tehtav andmekanne täielikult turvaline.

Xaxise teenuseid kasutatakse ülemaailmselt ja seetõttu võime edastada andmeid riikidesse üle kogu maailma, kaasa arvatud väljapoole teie koduriigist. Vajaduse korral kasutame turvameetmeid, et tagada andmete kaitse. Kui edastame EMP-s või Šveitsis kogutud andmeid neist väljaspool seisvatele osapooltele, sõlmime vastuvõtjaga vastava lepingu, et tagada andmete kaitse. Kui edastame EMP-s või Šveitsis kogutud andmeid nendega mitte seotud ettevõttele või isikule (nt meie käepikendusena tegutsev teenusepakkuja) väljaspool kumbagi, sõlmime nendega lepingu või sätestame samaväärsed tingimused tagamaks, et andmete vastuvõtja kohustuks järgima mingit turvamehhanismi, nt et teenusepakkujal peaks olema EL-USA privaatsussätete raamistiku sertifikaat.

Andmete hoiustamine

Oma teenuste kaudu kogutud andmeid säilitame nende originaalkujul maksimaalselt 13 kuud. Nende andmete hulka kuuluvad külastatud saidid, vaadatud sisu, reklaamisuhtlused, IP-aadressid, brauseri tüüp ning keelesätted. Andmeid hoiustatakse 13 kuud, et võimaldada meie klientidel iga-aastaseid analüüse teha. Näiteks võib hulgimüüja võrrelda veebireklaami tõhusust käesoleva aasta jõulude müügituluga eelmise aasta omaga. 13-kuuline hoiustamisperiood võimaldab selliseid võrdlusi teha.

Oma teenuste kaudu kogutud ja töödeldud andmeid säilitame kauem kui 13 kuud.

3. OSA XAXISE KODULEHT

Kuidas infot kasutatakse ja jagatakse Xaxise kodulehel

Peame lugu Xaxise kodulehe kasutajate privaatsusest ja teadvustame, et kui jagate meiega oma andmeid, usaldate meid nendega vastutustundlikult ümber käima. Selles osas selgitame, kuidas kasutame Xaxise kodulehel kogutud infot ning kuidas saate hallata oma privaatsussätteid ja rakendata enda kohta kogutavat infot puudutavaid õigusi.

Millist infot kogume ja kasutame

Kui kasutate Xaxise kodulehte, võime saada teie kohta järgnevat infot:

 • Teie poolt antav info (sh isiklikud andmed, nt nimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber), kui saadate meile CV või teete infopäringu;
 • Tehnilised näitajad, mida saab kasutada tuvastamaks isiku brauser, mobiilse reklaami keskkond ja/või seade, mis sisaldab IP-aadressi ja/või küpsiste ID-d.

 

Kui info tuleb meiega ühenduse võtmisest Xaxise kodulehe kaudu, salvestame teie poolt antava info, sh teie meiliaadress ja muu isiklik info, mida jagate. Salvestamise eesmärk on teie päringule vastata ning edastada asjakohaseid materjale või, kui olete andnud vastava nõusoleku, infot meie toodete ja teenuste kohta. Samadel eesmärkidel võime avaldada seda infot kolmandale osapoolele, kes omakorda ei tohi seda infot kasutada millekski muuks kui meile teenuste osutamiseks.

Kuidas kasutame Xaxise kodulehel kogutavat infot

Xaxis kasutab kogutud infot järgnevalt:

 • Anda teile teie soovitud infot;
 • Vastata Xaxisega seotud küsimustele, sh selle ärieesmärk, klientidele pakutavad teenused ja partnerettevõtted;
 • Parandada Xaxise kodulehe sisu, kiirust ja turvalisust ja/või
 • Analüüsida teie CV-d.

 

Kas avaldame infot kolmandatele osapooltele?

Võime edastada teie andmeid (sh isikuandmeid) GroupM koostööpartneritele, teenusepakkujatele või kolmandatele osapooltele, et analüüsida infot privaatsusteatise 2. osas kirjeldatud eesmärkidel. Juhul, kui muu ettevõte võtab üle kõik või peaaegu kõik meie või meie platvormi varad kas ühinemise, ostu, ümberstruktureerimise või muu tehingu kaudu, on meil õigus kanda kogu meie kasutuses olev info üle sellele muule ettevõttele (sh teie isikuandmed).

Samuti võime avaldada teie infot (sh isikuandmeid) kolmandatele osapooltele, sh õiguskaitseasutustele, kui on põhjuslikku alust arvata, et selleks on vajadus, või selleks, et uurida, ennetada või tegeleda kahtlase või ebaseaduslike tegevustega, nt pettus, ja lahendada olukordi, kus isik võib olla füüsilises ohus.

 

Kuidas infot turustamiseks kasutame

Saadame teile ainult sellist turuinfot, mida olete soovinud.

Kuhu saadame teie info

Oleme globaalne ettevõte ja seetõttu võime edastada andmeid (sh teie isikuandmeid) riikidesse üle kogu maailma, kaasa arvatud väljapoole teie koduriigist. Vajaduse korral kasutame turvameetmeid, et tagada andmete kaitse. Kui edastame EMP-s või Šveitsis kogutud andmeid neist väljaspool seisvatele osapooltele, sõlmime vastuvõtjaga vastava lepingu, et tagada andmete kaitse. Kui edastame EMP-s või Šveitsis kogutud andmeid nendega mitte seotud ettevõttele või isikule (nt meie käepikendusena tegutsev teenusepakkuja) väljaspool kumbagi, sõlmime nendega lepingu või sätestame samaväärsed tingimused tagamaks, et andmete vastuvõtja kohustuks järgima mingit turvamehhanismi, nt et teenusepakkujal peaks olema EL-USA privaatsussätete raamistiku sertifikaat.

Kuidas hoiame ja kaitseme teie infot

Salvestame Xaxise kodulehelt kogutud teie kohta käivat infot mõistliku ajavahemiku jooksul eesmärkidel, mida on kirjeldatud 2. osas. Järgime üldtunnustatud veebireklaamitööstuse standardeid, et tagada, et teie avaldatud infot hoitakse turvaliselt, täpselt ja ajakohasena ning vaid nii kaua, et täita kirjeldatud eesmärke. Seetõttu rakendame vajalikke füüsilisi, elektroonilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta andmete tõesust, ligipääsetavust ja kasutamist. Palun pidage meeles, et kaitsemeetmetest hoolimata ei ole ükski interneti vahendusel tehtav andmekanne täielikult turvaline.

Teiste saitidega ühendumine

Xaxise koduleht uhendub kolmandate osapoolte saitidega. Meie saidiga ühenduses olev sait ei viita veel meiepoolsele toetusele sellele saidile. Me ei kontrolli meiega ühendvaid saite ega vastuta nende sisu ega privaatsusteatiste ja -praktikate eest. Need saidid võivad kasutada küpsiseid, piksleid ja muud tehnoloogiat ning koguda teie andmeid vastavalt oma privaatsuseeskirjadele. Seega peaksite hoolikalt tutvuma meie saidi kaudu külastatavate saitide privaatsuseeskirjadega.

Küpsiste kasutamine Xaxise kodulehel

Küpsis on väike tekstikujuline andmeblokk veebibrauseris, mis võimaldab seda kasutaval saidil külastav brauser ära tunda ning jätta meelde kasutajaga seotud informatsioon. (Lisainfo küpsiste kohta leiate 1. osast.) Xaxise kodulehel kasutame küpsiseid, et edendada sisu, kiirust ja veebilehe turvalisust ning et võimaldada teil jagada lehti sotsiaalmeedias.

 

Küpsiste haldamine

Selle kohta, kuidas hallata või jääda kõrvale Xaxise ja/või teiste teenusepakkujate küpsistest, leiate infot 1. osas väljajäämise ja nõusoleku tagasivõtmise alt.

Lapsed

Xaxise koduleht ei ole mõeldud ligi meelitama lapsi (nagu seaduses sätestatud). Me ei kogu teadlikult infot lastelt (vastavalt vanusepiirangutele, mis kehtivad konkreetses riigis). Kui olete laps ja soovite küsida või meie saiti kasutada viisil, mis nõuab isiklike andmete avaldamist, paluge seda teha oma vanemal või muul seaduslikul hooldajal teie eest.

3. OSA RIIGIKESKNE INFO; MEIEGA ÜHENDUST VÕTMINE

EMP ja Šveits

Infotöötluse seaduslikud alused

Kogume, kasutame, jagame või kanname üle isiklikku infot EMP ja Šveitsi piires ainult siis, kui meil on selleks seaduslik õigus, mis juhul üldiselt on kasutaja ka oma nõusoleku andnud.

Vastavalt seadusele edastame huvidepõhist reklaami vaid isikutele, kes on selleks nõusoleku andnud.

Nõusolekut võime küsida me ise, aga ka kolmas osapool, et kasutada teie infot teatud viisil ning lähtuvalt teie nõusoleku piirangutest otsustatakse, kuidas kogutud infoga ümber käiakse.

Meie rollis andmekontrollijana ja lähtuvalt IAB Euroopa läbipaistvuse ja nõusoleku raamistikust arvestame nõusoleku kui seadusliku alusega kõigi meie eesmärkide täitmiseks, välja arvatud mõõtmiseks (mille eesmärkideks on analüüs ja isiklikest andmetest lähtuv raporteerimine). Seoses eesmärkidega tahame alati veenduda, et meie koostööpartnerid edastavad seda reklaami, mida nad lepingujärgselt edastama peaksid. Lisaks usume, et klientidel on tõsine huvi mõistmaks, kas nende reklaamid jõuavad inimesteni tõhusalt. Usume, et need tegevused on veebireklaamiks väga olulised ega mõjuta mitte kuidagi üksikisikuid.

Kui olete Euroopa Liidu kodanik, on teil õigus andmetöötluse vastu pretensioon esitada. Kui soovite seda teha, .

 

EMP ja Šveitsi kodanike õigused

EMP ja Šveitsi kodanikel on mitmeid õiguseid seoses isikuandmetega, sh info kättesaadavusega. Seetõttu on paljudel juhtudel, mil teie andmeid töötleme, teil õigus piirata, mil määral seda teha saame.

Teatud olukordades – kui töötleme teie andmeid turundamiseesmärgil meie otsestest huvidest lähtuvalt – on teil täielik õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest, samuti võitenõuda oma isiklike andmete kustutamist. Teil on ka õigus saada koopia oma andmetest kergesti loetavas formaadis ning mõnel juhul võitenõuda oma andmete edastamist kolmandale osapoolele. Me ei salvesta ega hoiusta teie brauseriajalugu seoses Mookie ID-ga ega mobiilse reklaami ID-ga. Selle asemel kasutame meetodit, mis võimaldab kategoriseerida teie külastatavad saidid ning kasutada neid kombinatsioone segmenteerimiseks ja huvidepõhise reklaami edastamiseks. Seetõttu ei saa me tehnilistel põhjustel pakkuda teile võimalust muuta andmete üksikosiseid, millest segment kokku pannakse, sest me lihtsalt ei hoiusta neid. Kui leiate, et oleme teie andmetega ebatäpselt toiminud, siis pidage meeles, et teil on õigus oma isikuandmete töötluse nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui teil on õiguste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust. Samuti võtke meiega ühendust, kui teie andmed või eelistused muutuvad, kui te ei soovi enam saada meilt sama infot, mida eelnevalt soovisite, või kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta.

Piiramata teisi õigusi on teil ka õigus esitada kaebus meie kohta EL-i liikmesriigi vastavale institutsioonile vastavalt teie või meie asukohale. Klikake siia, et leida oma piirkonna vastav institutsioon.

Turu-uuringute ettevõtetelt saadav info Hollandis

Kui olete andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks Hollandis loaga edastada see info Xaxisele, siis vastavalt nõusoleku ulatusele saame kasutajainfot ja muud seotud andmeid, sh ID andmed turu-uuringute ettevõtetelt. Saadud infot kasutame ainult uuringuteks ja analüüsiks, kampaaniate parendamiseks, reklaamide kohandamiseks ja veebireklaami tõhususe analüüsimiseks.

California

Vastavalt California tsiviilkoodeks sektsioon 1798.83-le võivad California osariigi elanikud saada infot oma isikuandmete kasutamise kohta ettevõtetelt, kellega nad on sõlminud ärisuhte, kui need ettevõtted on jaganud andmeid kolmanda osapoolega turunduseesmärkidel. Kui soovite saada ettevõtete nimekirja, kellega Xaxis jagab isiklikke andmeid oma turustamiseesmärkidel, palun võtke meiegameilitsi ühendust privacy@lightreaction.com või kirjutage at Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, märksõna: „Legal Department“. Päringule vastamine võib võtta kuni 30 päeva.

California seaduse kohaselt peame avaldama, kuidas reageerime brauseri „mitte jälitada“ signaalidele või muudele valiksätetele, mis on seotud huvidepõhise reklaami edastamisega. Me pole veel välja töötanud vastust „mitte jälitada“ signaalidele ega muuda oma andmekogumismeetodeid sellist signaali vastu võttes. Küll aga kaalume pidevalt võimalikke vastuseid „mitte jälitada“ signaalile lähtuvalt tööstuse arengust või seadusemuudatustest.

Peame lugu teie privaatsussätetest. Huvidepõhise reklaami vältimise täiendavaks infoks tutvuge lähemalt kõrvalejäämise/nõusoleku tagasivõtmise õiguse 1. osas ülalpool.

Privaatsusteatise muudatused

Juhime tähelepanu, et sõltuvalt privaatsusseaduste ja -regulatsioonide, digilahenduste ja meie ettevõtte muutustest võime seda teatist aeg-ajalt kohandada. Tutvuge regulaarselt privaatsusteatisega, et kõigi võimalike muudatustega kursis olla (uuendame jõustumise kuupäeva lehe ülaservas, et teaksite, millal muudatused sisse on viidud).

 Meist

Lisaks teenusepakkujale on Xaxis ka andmekontrollija ning vastutab teie isikliku info (nagu seaduses määratletud) eest, kui te suhtlete meie teenustega.

Meie kontaktandmed

Euroopa (Xaxis EMEA, GroupM UK Digital osakond Ltd.)

privacy@lightreaction.com

REGISTREERITUD – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Ülemaailmne (Xaxis, LLC)

privacy@lightreaction.com

Registreeritud – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA