Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г.

XaxisДекларация за защита на личните данни

Като компания, Xaxis е твърдо решена да защитава поверителността на потребителите и да насърчава доверието им в интернет и дигиталната реклама. Ние непрекъснато оценяваме иновативни начини за защита на поверителността на потребителите, като същевременно се стремим да предоставяме адекватна рекламна и потребителска онлайн практическа работа от името на нашите клиенти.

Какво включва тази Декларация за защита на личните данни?

Декларацията за защита на личните данни описва информацията, която Xaxis събира от уебсайтове, приложения и други дигитални канали (ние ги наричаме с общото понятие „Сайтове“), на фирмения уебсайт на Xaxis, www.xaxis.com („Уебсайт на Xaxis“). Обясняваме как използваме тази информация, за да предоставяме „Услуги“ на нашите клиенти. Също така обясняваме как можете да управлявате своите избори за ниво на поверителност и да упражнявате правата си относно определени ваши лични данни, които сесъбират и използват от Xaxis.

 

Кои сме ние?

Xaxis е глобален бизнес, който е част от медийно-инвестиционната група GroupM. В Европейското икономическо пространство („EEA“) и Швейцария, чрез подразделението Xaxis EMEA, юридическото лице, отговорно за данните, събирани от Xaxis, е GroupM UK Digital Ltd. Извън EEA и Швейцария отговорното юридическо лице е Xaxis, LLC. Освен ако не е изрично упоменато, използването на информация от свързани компании (извън Xaxis), наши клиенти, доставчици на услуга и други трети страни не е предмет на тази Политика за защита на личните данни.

Ако имате каквито и да е въпроси, моля, вижте секцията „Контакти“ в края на тази Политика за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че тази Политика за защита на личните данни е била преведена от английски на многобройни различни езици. Ако има противоречие или разминаване в различните езикови версии на тази Политика за защита на личните данни, за определяща се счита английската версия.

РАЗДЕЛ 1: УСЛУГИ НА XAXIS

Услуги на Xaxis

Xaxis не предоставя своите свързани с рекламата услуги („Услуги“) директно на потребителите. Вместо това нашите клиенти са корпоративни бизнес организации, включително рекламодатели и агенции. Нашите клиенти включват други компании от групите GroupM и WPP, които на свой ред изпълняват рекламни услуги за техните собствени клиенти.

Нашите клиенти използват Услугите ни за своя сметка и/или от името на техните собствени клиенти, за да им помогнат да разберат рекламата, пускана от тези клиенти онлайн (напр. в кой сайт е излязла, кой я е видял и дали някой е взаимодействал с нея) и да подобрят ефективността й; ние също им помагаме да се опитват да пускат реклами на консуматори, които е по-вероятно да бъдат заинтригувани от техните продукти и услуги.

Когато помагаме на клиентите да избират аудиторията, на която изпращат рекламите си, ние ползваме определена демографска информация (като възраст, пол, образование, доходи и семейно положение (напр. брой деца), география, интереси, занимания и други подобни („Информация за потребителя“). По-долу обясняваме откъде идва тази информация. Наричаме този тип реклама „Реклама, базирана на интереси“.

Например ако ние мислим, че даден потребител се интересува от мобилни телефони, нашите „Услуги“ могат да помогнат на клиентите ни да подават реклама, базирана на интереси към този потребител, касаеща определен тип продукти или услуги с мобилни телефони, както следва:

Видове информация, която ние събираме и използваме чрез прилагане на нашите Услуги

Когато разглеждате и взаимодействате със Сайтове и с реклами, при които са били ползвани нашите Услуги, нашите Услуги са настроени така, че да събират и/или използват информация за типа страници, които хората посещават, и взаимодействието, което осъществяват със Сайтовете и с рекламите на нашите клиенти. Ние също събираме информация, която разпознава браузърите и устройствата на хората, които са видели рекламата на нашите клиенти. Тази информация включва следните категории данни:

Технически идентификатори

Те могат да се използват за идентифициране на браузъра на даден човек, мобилната му рекламна среда и/или устройство и в типичния случай включват:

 • Идентификационни бисквитки
 • ID-та на мобилни реклами (напр. IDFA и Google Advertising ID)
 • За нашия партньор: [m]PLATFORM’s „[mP]ID“ прокси идентификатор за по-горните ID-та

Допълнителна техническа информация

 • Адрес на интернет протокола („IP адрес“) и данни, взети от IP адреса, като непрецизна геолокализация, уточняваща страна, регион, град и/или пощенски код на устройство
 • Тип интернет браузър, език на браузъра и операционна система
 • Тип връзка (кабелна или Wi-Fi), мрежа, в която е включено устройството, и мобилен доставчик (ако е наличен)
 • Географска дължина и ширина на (мобилното) устройство.

За целите на тази Политика за защита на личните данни, понятието „устройство“ включва компютри, смартфони, таблети, електронни четци и други дигитални устройства, способни да поддържат интернет връзка, както и „мобилно устройство“ включва смартфони и таблети.

Информация за онлайн активност

Xaxis събира информацията, обяснена по-долу, относно вашите търсения и поведение в интернет, за да определи от какви активности, услуги и продукти вие и други потребители бихте могли да се интересувате и как вие и други потребители контактувате с определени реклами. Тази информация включва:

 • Записи на видовете уебсайтове и страници, разгледани от вас (за да се установят интересите ви)
 • Сайтове/страници, от които сте дошли преди и които сте посетили след виждането на дадена реклама
 • Дата и час на онлайн активността
 • Честота на посещения на даден сайт
 • Термини за търсене в даден сайт
 • Контакт с рекламата (т.е. дали потребителят клика на нея)

Информация за потребителя, получена от трети страни

Ние също така получаваме и онлайн, и офлайн информация за потребителя, събирана от трети страни, включително такава за демографията и интересите му; тя се използва в нашите Услуги. Тези „трети страни“ включват нашите клиенти и грижливо подбрани доставчици на услуги.  Когато получаваме офлайн потребителски данни, тази информация се предоставя на нас чрез доставчик на услуги във връзка с идентификационен номер на бисквитка, рекламен идентификатор или подобен потребителски идентификатор, който идентифицира потребител за нас, клиента или доставчика на услуги, но не получаваме потребителски имена, пощенски адреси, телефонни номера, имейли или други подобни данни, които биха позволили идентифицирането на конкретен човек, свързан с тези ID-та.

Как събираме информация чрез нашите Услуги

Ние събираме информация и получаваме информация от името на нашите клиенти за физически лица, когато посещавате онлайн пространството на нашите клиенти, за които Xaxis  предоставя услуги или издатели, които са трети страни (например новинарски сайтове). За да правим това, ние ползваме бисквитки, рекламни идентификатори, пиксели и други технологии. Ето някои обяснения на тези термини:

Бисквитка е малък буквено-цифров текстов файл, който се съхранява в браузър от уебсайт или от рекламен сървър на трета страна или друга трета страна, и който позволява на този уеб сайт или трета страна да разпознава този браузър и да си спомня информация за потребителя и друга информация. Xaxis ползва подадени от трети страни таргетиращи бисквитки на свързаната [m]PLATFORM, които се наричат „Муки“ (Mookie) и действат на домейна mookie1.com domain. Муки бисквитките  са постоянни бисквитки, съдържащи уникални произволно генерирани стойности, които позволяват на нашите Услуги да разграничават браузърите и устройствата, и са свързани с информацията за потребителя и друга информация. Постоянните (муки) бисквитки, заедно с тази свързана информация, се ползват при работата на нашите Услуги и по-конкретно при активности с реклама, базирана на интереси.
Рекламен идентификатор е буквено-цифров идентификатор, предоставен от платформа или операционна система (като Apple iOS или Google Android), който позволява на разработчиците на приложения и на трети страни да разпознават конкретно устройство в среда на приложение. Той е свързан с информация за потребителите и друга информация и, заедно с тази свързана информация, се използва при изпълнението на нашите Услуги, и по-специално при реклами, базирани на интереси.
Пиксел  е ред от код, който се използва от Сайт или трета страна, за да подава онлайн дейности на устройство или браузър, или по-конкретно на приложимата бисквитка или рекламен идентификатор. Ползването на пикселен маркер ни позволява да записваме, например че дадено устройство или браузър е посетил конкретен уебсайт или страница.

 

Следната таблица съдържа информация за муки бисквитките, всички от които са постоянни бисквитки (тоест те се съхраняват до изтичането им или докато бъдат изтрити/премахнати от потребител), пренесени в домейна mookie1.com:

Име на бисквитката Възможно поведение на бисквитката Информация, пазена в бисквитката Срок на трайност (дни)
Таргетиране (данни на клиента) Таргетиране и оптимизация (данни на потребителя) Отчитане и приписване
id да да да Уникален сериен номер 395 дни
mdata да не не Уникален сериен номер, точен час на създаване, версия на бисквитката 395 дни
syncdata_<PARTNER> да не не Уникален сериен номер, точен час на създаване, ID на данните на партньорския посетител 10 дни

 

Как ние използваме тази информация

Xaxis  обработва информацията, която събира и получава за целите на предоставянето на Услугите на клиентите, които сме обяснили по-горе, както и за административни цели, сигурност и съответствие със законите. По-конкретно, ние правим следното:

 

Избор на реклами, Доставка, Отчитане

Ние анализираме събраната информация, когато клиентската реклама се доставя посредством Услугите ни, и информацията, получена от нашите партньори. Ние организираме тази информация в колекции от идентификационни номера (които ние наричаме „сегменти“), въз основа на различни компоненти на информацията за потребителя, която обяснихме по-горе. Наример може да имаме сегменти от ID-та, които посещават спортни сайтове. Нашите клиенти могат тогава да използват нашите Услуги, за да използват тези сегменти, като предоставят реклами въз основа на интереси от свое име или от името на своите клиенти, като използват нашите партньори и доставчици на услуги. Тези реклами могат да се предоставят през компютри, смартфони и други устройства.

 

Ние можем също да интегрираме (и да използваме за същите цели) потребителска информация, получена от други внимателно подбрани компании (включително собственици на сайтове, доставчици на данни и събирачи на данни).

 

Ние също използваме вътрешно ID на нашата партньорска [m]PLATFORM, наречено „[mP]ID“. Ние използваме [mP]ID, за да свързваме информация, касаеща браузъри, среда и/или устройства, за която ние или [m]PLATFORM разумно считаме, че принадлежи на същия потребител. Това ни помага да доставяме по-полезна и адекватна реклама на конкретен потребител, без значение от браузъра, средата или устройството.

 

Персонализация

За да пpeдоставяме на конкретен клиент нашите пресонализирани Услуги, ние:

 • събираме информация за сайтовете на всеки клиент (това включва уебсайтове, приложения и други дигитални пространства), както е описано по-горе в „Как събираме информация чрез нашите Услуги“;
 • достигаме или съхраняваме тази информация на устройства (чрез ID-та на бисквитки и рекламни ID-та, според нуждата); и
 • анализираме събраната информация, понякога с друга информация, получена от клиента, и я организираме в сегменти от идентификационни номера, въз основа на различните потребителски данни .

 

Нашите клиенти могат да използват тези сегменти, за да представят от свое име или от името на своите клиенти реклами въз основа на интересите на потребителите на техните компютри, телефони и други мобилни устройства (това става по различни начини).

 

Където предоставяме тази персонализация, специфична за клиента, сегментите, които изграждаме за един клиент, са логически отделени от сегментите и данните на други клиенти. Събраните по този начин данни и произведените сегменти могат да се използват само от името на конкретния клиент.

 

Измерване

Ние обработваме информацията за потребителите, за да показваме реклами и да измерваме доставянето на тези реклами, за да разберем кои фактори правят рекламата успешна или неуспешна за рекламодателите и да генерираме отчети, за да се разбере и подобри използването на Услугата и ефективността на рекламата.

 

Съхраняване и досъп до информацията

За да предоставим нашите Услуги, ние съхраняваме постоянните бисквитки в браузъра или браузърите на физическите лица, на които сме изпратили реклами и след това разпознаваме бисквитките, когато този  браузър (браузъри) се използва за достъп до уебсайтове на наши клиенти и издатели, с които работим. В сайтовете, в които влизаме и/или четем или се стремим да влезем и/или четем, постоянните бисквитки трябва да ви кажат за използването на бисквитки на трети страни( и, по-специално, за постоянни бисквитки конкретно,  където това се изисква от закона ),  на тези сайтове. В потока данни, които получаваме от нашите партньори във връзка с предоставянето на дигитална реклама в мобилни приложения, ние също получаваме рекламни идентификатори, свързани с потребителските мобилни устройства и технити платформи/операционни системи и разпознаваме тези рекламни идентификатори.

 

Ние използваме получената и събрана информация за реклама, базирана на интереси, като:

 

 • Съвпадащи данни с офлайн източници – както е посочено по-горе в „Информация за потребителите, получена от трети страни“:
  • Ние получаваме офлайн информация за потребителите, включително демографска информация и информация за интересите, от други компании, включително нашите клиенти, партньори и доставчици на услуги, която се събира извън Услугите и ни се предоставя за ползване в нашите Услуги. Отговорността на тези фирми, събиращи подобни данни, е да го правят по подходящ и законов начин и да разрешат споделянето на тази информация с нас за нашите цели.
  • Когато получаваме офлайн потребителски данни, тази информация ни се предоставя чрез доставчик на услуги във връзка с идентификационен номер на бисквитка, рекламен идентификатор или подобно потребителско ID, коeто идентифицира клиент или потребител на клиента или доставчика на услуги.
  • Ние не получаваме имена, пощенски адреси, телефонни номера, имейл адреси или подобни данни, които биха позволили идентифицирането на конкретно лице, свързано с идентификационните номера, които получаваме.

 

 • Свързване на устройства – ние използваме вътрешния [mP] ID идентификатор на нашата филиална [m] PLATFORM, за да свържем информация за браузъри, среда и/или устройства, които [m] PLATFORM или ние основателно вярваме, че принадлежат на един и същ потребител, за да ни помогнат да осигурим по-полезна и подходяща реклама, независимо от браузъра, околната среда или устройството.

 

 • Данни за точно географско местоположение – когато имаме необходимите права да го направим , ние можем да получим и/или използваме точни данни за географското местоположение на потребителя във връзка с нашите услуги. Там, където събираме този вид данни, те се предоставят в информационната емисия, която получаваме от нашите партньори във връзка с предоставянето на цифрова реклама.

 

Разкриване на информация към трети страни

Xaxis споделя информацията, която събираме за Вас (вижте „Видове информация, които събираме чрез нашите услуги“ по-горе) и информация, изведена от нея, с нашите клиенти, филиали и доставчици на услуги, които извършват услуги и функции от наше име и/или от името на нашите клиенти, като например компании, които са отговорни за действителното предоставяне на реклами въз основа на интереси – включително платформи за търсенето, рекламни мрежи, обмен на реклами и рекламни сървъри. Ние не събираме имена на потребители, пощенски адреси, телефонни номера, имейл адреси или подобни данни, които биха позволили идентифицирането на дадено лице чрез нашите Услуги. Ако обаче решите да предоставите данни, които биха позволили идентифицирането на конкретно лице чрез реклама на нашите клиенти или Сайтове, тази информация ще бъде получена от този клиент и ще бъде предмет на декларацията за поверителност на този клиент. Нашите доставчици на услуги по принцип нямат право да използват несвързана с тях информация, която им предоставяме за каквато и да е друга цел освен предоставянето на услуги на нас или на нашите клиенти.

Ако разумно смятаме, че сме задължени по закон или правен процес да разкриваме информация на трета страна (включително правоприлагащи органи), тогава ние ще направим това. Освен това може да разкриваме информация на трета страна (включително одитор или друг доставчик на услуги).

Нашият филиал [m]PLATFORM оперира и поддържа собствена платформа за управление на данни, която ние и други филиали може да използваме, за да предоставяме услуги. Информацията, която разкриваме на [m]PLATFORM, може да бъде използвана от mPlatform и други подобни филиали не само да предоставя услуги на нас и на нашите клиенти, но и да предоставя услуги на тези филиали и техните клиенти.

 

 

Отказ/Право на изтеглянена съгласие

Можете да се откажете от базираната на интереси реклама на Xaxis чрез няколко механизма.

Можете да изберете да не получавате персонализирани реклами от трети страни чрез постоянни бисквитки за насочване в браузъра, който използвате, като кликнете по-долу. Ако направите това , идващата от трета страна бисквитка ще бъде заменена с бисквитка за отказване  и всякакви базирани на интереси рекламни данни, свързани със заместената, идваща  от трета страна  бисквитка за насочване , няма да се използват за рекламиране възоснова на интереси на всяко устройство или браузър, които разумно се свързват с браузъра, където е била събрана информацията. Освен това, ако реално знаем, че друго устройство или браузър е свързано с изключения браузър, това друго устройство или браузър също ще бъде изключено от получаването на рекламиране въз основа на интереси чрез Xaxis.

Бисквитките ни за отказване са програмирани да изтекат десет години след първоначалното им издаване. Ако купувате ново устройство, надстройвате или променяте уеб браузъри или изтривате тази бисквитка за отказване, ще трябва отново да извършите процеса на отказване. За да може процесът на отказване да работи, браузърът ви трябва да е настроен да приема бисквитки на трети страни.

В браузърните среди може да откажете или премахнете бисквитките както от Xaxis, така и от други доставчици на услуги чрез следните методи:

 • Коригиране на настройките на браузъра ви, за да откажете или премахнете бисквитките, което би довело до премахването на рекламирането въз основа на интереси чрез бисквитки от Xaxis и други доставчици . Възможно е обаче, правейки това, да не можете да използвате определени функции на определени уебсайтове, които посещавате, или да се възползвате пълноценно от всички предложения на уеб сайтовете и рекламирането въз основа на интереси. Можете да откажете или премахнете бисквитките, като следвате указанията, предоставени в настройките на браузъра ви. Допълнителна информация за бисквитките е налице на адрес aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com и http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Промяна на настройките на бисквитките на ниво собственик на уебсайт, в който сте ни предоставили вашето  съгласие за използването на бисквитките ни; опциите за настройките на бисквитките може да са различни според собственика на уеб сайта. Изключването на рекламиране въз основа на интереси чрез постоянни насочващи бисквитки, както и бисквитките за насочване на други доставчици на услуги, на следните Сайтове:

В среда на мобилни приложения можете да се откажете от рекламиране въз основа на интереси само от Xaxis или от Xaxis и други доставчици на услуги чрез следните методи:

 • Отидете на настройките за поверителност на устройството си и изберете „Ограничаване на проследяването на рекламите“ чрез настройките на устройството си, което ще доведе до премахването на рекламирането въз основа на интереси чрез съответния рекламен идентификационен номер от Xaxis и от други доставчици  в допълнение към Xaxis.
 • Отмяна на рекламиране въз основа на интереси чрез съответния рекламен идентификационен номер от Xaxis и/или други доставчици чрез приложението AppChoices. Моля, имайте предвид, че за да функционира правилно приложението AppChoices, вашата настройка „Ограничаване на проследяването на рекламите“ не трябва да е избрана. Данните за рекламиране въз основа на интереси, събрани по-рано или получени във връзка с премахнатото рекламно ID, няма да се използват през Xaxis за рекламиране въз основа на интереси на всяко друго устройство или браузър, които разумно сме свързали със средата на мобилното приложение, където е събрана информацията. Освен това, ако реално знаем, че друго устройство или браузър е свързано с отказаното мобилно приложение, това друго устройство или браузър също ще бъде изключено от получаването на рекламиране въз основа на интереси чрез Xaxis. Допълнителна информация относно приложението AppChoices е налице на http://youradchoices.com/appchoices{/.

Допълнителна информация относно избора на потребителя в средите на приложението е налице на www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Членство

Инициатива за мрежова реклама

Ние членуваме в Инициативата за мрежова реклама (NAI) и се придържаме към нейня Кодекс за поведение в тези пазари, където авторегулаторните изисквания са приети и важат. В съответствие с Кодекса за поведение ние изискваме нашите клиенти в Xaxis Marketplace (по-рано Xaxis Publisher Network и 24/7 Access) да информират потребителите за своите практики за поверителност и събиране на информация чрез техните политики за поверителност и да включат в своите декларации за поверителност информация относно използването на рекламните технологии и услуги на трети страни в техните сайтове, видовете данни, събрани чрез тези услуги, използването и разпространението на тези данни и връзка към стандартен отказ от рекламиране въз основа на интереси. Ние периодично наблюдаваме сайтовете на нашите клиенти, за да определим дали адекватно обявяват и актуализират своите декларации за поверителност.

Ние изцяло подкрепяме усилията на индустрията за дигитална реклама за увеличаване на прозрачността в областта на рекламирането въз основа на интереси и здравни сегменти. За повече информация относно сегменти от стандартни интереси въз основа на информация или интереси, свързани със здравето, които можем да използваме за целите на рекламирането въз основа на интереси, моля, кликнете тук

 

Можете също така да кликнете тук, за да стигнете до сайта на Инициатива за мрежова реклама, централно място за информация относно рекламирането въз основа на интереси и възможностите, които имате, както и да се откажете от получаването на рекламиране въз основа на интереси от трети страни посредством бисквитки от нас и от фирми, членове на NAI.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance и Digital Advertising Alliance of Canada

Ние сме член на Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) и Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) и във връзка с тези членства спазваме саморегулаторните принципи на DAA, рамката на IAB Europe за онлайн поведенческа реклама в ЕС и канадските саморегулаторни принципи на DAAC за онлайн поведенческа реклама, респективно, в тези пазари, където важи съответната саморегулаторна рамка.

 

Изрично уведомление

Xaxis поддържа внедряването на иконите за опции за рекламиране (AdChoices и, ако има такива, AppChoices) като част от участието си в саморегулиращата рамка на DAA  (в Съединените щати),  рамката на OAB за онлайн поведенческа реклама на IAB Europe (в Европа) и  канадските саморегулаторни принципи на DAAC за онлайн поведенческа реклама (в Канада). Рекламите, които се предоставят от организации, които участват в тези рамки, ще показват иконата, показана по-долу, когато това е възможно от технологична гледна точка. Кликането на иконата ви дава информация за рекламата, въз основа на интереси.

Можете да  кликнете тук, за да стигнете до сайта на DAA, който има допълнителна информация за рекламирането въз основа на интереси и саморегулиращата рамка на DAA като механизъм за отказване от получаване на рекламиране въз основа на интереси от трети страни, посредством бисквитки от нас и други компании-членки на DAA.

 

Детска поверителност

Нито Услугите, нито уебсайтъ на Xaxis са разработени за или насочени към деца (както е определено от приложимото законодателство) или към сайтове, насочени основно към деца. Ние съзнателно не събираме информация от деца (определени според възрастовите изисквания на съответната държава). Ако мислите, че дете ни е дало личните си данни и вие бихте искали те да се премахнат, моля, свържете се с нас .

 

Пренос на данните в  случай на закупуване на компанията

В случай че друга компания придобие всички или почти всички активи на нашия бизнес чрез консолидация, сливане, покупка на активи, корпоративна реорганизация или друга транзакция, си запазваме правото да прехвърлим цялата информация  (включително всяка информация, която може да са предоставили чрез нашата страница „Контакт“/„Свържете се с нас“ на уебсайта на Xaxis), която е на ваше разположение или под наш контрол към придобиващата страна.

 

Информационна безопасност и глобален обмен на данни

Ние следваме общоприетите стандарти на онлайн рекламната индустрия, за да се предпазим от неоторизиран достъп, незаконна обработка, неразрешено задържане и неразрешено разкриване на данни. Тези стандарти включват предприемане на необходимите физически, електронни и управленски дейности, необходими за защита на целостта на данните, достъпа и използването им. Имайте предвид обаче, че въпреки тези усилия за защита на данните на нашите сървъри, не се гарантира сигурен начин за предаване по интернет.

Xaxis предоставя Услугите си глобално, следователно можем да пренасяме данни по целия свят, включително в държави, различни от вашата. Където е необходимо, ние ще поставим защитни механизми, за да осигурим защита на тези данни. Когато прехвърляме лични данни от ЕEA или Швейцария до филиал извън ЕЕA или Швейцария, влизаме в стандартни договорни клаузи („модел“) с получателя, за да се осигури подходящо ниво на защита на данните.  Когато прехвърляме лични данни от ЕЕА или Швейцария на несвързано лице (като доставчик на услуги, извършващ услуги от наше име) извън ЕЕА или Швейцария, ние или сключваме договорни клаузи и условия, или гарантираме че прехвърлянето е в съответствие с друг валиден механизъм, като например доставчикът на услуги, сертифициран по силата на договорената между ЕС и САЩ Рамка за защита на поверителността.

Задържане на данни

Ние съхраняваме информацията, която събираме чрез услугите си, в необобщена форма, за период от не повече от 13 месеца. Тези данни включват посетените сайтове, преглежданото съдържание, взаимодействията на рекламите, IP адресите, типа на браузъра и езиковите настройки. Поддържаме тази информация за 13-месечния период, за да дадем възможност на клиентите ни да извършват сравнителни анализи по години. Например, търговец на дребно може да пожелае да сравни ефективността на онлайн рекламите си по Коледа за текущата година спрямо ефективността през предходната година. 13-месечният период на задържане позволява на клиента да извърши такова сравнение.

Ние поддържаме информацията, която събираме чрез услугите си, в обобщена форма за период, по-дълъг от 13 месеца.

 

РАЗДЕЛ 2: УЕБСАЙТ НА XAXIS

Как се използва и  споделя информацията на уебсайта на Xaxis

Ние уважаваме поверителността на потребителите на уебсайта на Xaxis и разбираме, че когато решите да ни предоставите информация за себе си, ни имате доверие, че ще действаме отговорно с тази информация. Този раздел съдържа важна информация за това как използваме събраната чрез уебсайта на Xaxis информация и как можете да управлявате избора си на поверителност и да упражнявате вашите права по отношение на определени данни за вас, които се събират чрез уебсайта на Xaxis.

Каква информация събираме и използваме?

Когато използвате уебсайта на Xaxis, може да събираме и използваме следната информация:

 • Информацията (която може да включва лични данни, като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер), предоставени от вас, когато ни изпратите ваша автобиография или заявка за работа или поискате информация от нас; и/или
 • Технически идентификатори, които могат да бъдат използвани за идентифициране на браузъра на даден човек, мобилната рекламна среда и/или устройството, които могат да включват IP адрес и/или идентификатори на бисквитки.

 

Ако ни предоставите информация чрез нашата страница „Контакт“/„Свържете се с нас“ на уебсайта на Xaxis, можем да съхраняваме информация, която предоставяте, включително имейл адреса и всяка друга лична информация, която предоставяте, единствено за целите да отговорим на вашето запитване или да ви предоставим подходящ материал и, ако сте съгласни, маркетингови съобщения за нашите продукти и услуги. Можем да разкриваме тази лична информация на доставчици на услуги за автоматизация на маркетинг от трети страни единствено за тези цели; тези доставчици на услуги нямат право да използват тази информация за друга цел, освен да ни предоставят услуги.

Как използваме информацията, която сме събрали в уебсайта на Xaxis?

Xaxis използва тази информация по следните начини:

 • За да ви достави информацията, която сте поискали;
 • За да отговори на конкретни заявки, които може да подадете към Xaxis, неговия бизнес, услугите, които предоставя на клиентите, включително и на компаниите от групата;
 • За подобряване на съдържанието, скоростта и сигурността на уебсайта на Xaxis; и/или
 • За обработване и разглеждане на вашето CV и/или заявление за работа.

 

Предаваме ли вашата информация на трети страни?

Можем да изпратим вашата информация (включително личните ви данни) на нашата партньорска фирма GroupM, на доставчици на услуги и други трети страни, за да ни помогнат да обработим тази информация за целите, посочени в раздел 2 от настоящата Декларация за поверителност. Освен това, в случай че друга компания придобие всички или почти всички активи на нашия бизнес чрез консолидация, сливане, покупка или друга транзакция, си запазваме правото да прехвърлим информацията (включително личните ви данни) на придобиващата страна.

Също така може да разкрием вашата информация (включително личните ви данни) на трети лица, включително правоприлагащи органи, когато основателно смятаме, че сме длъжни да направим това по закон и с цел разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на предполагаеми или действителни незаконни или иначе забранени дейности, включително, но не само, измами и ситуации, които включват потенциални заплахи за физическата безопасност на всяко лице.

Как използваме вашата информация за маркетинг?

Ние ще ви предоставим само маркетингова информация, която сте поискали.

Къде изпращаме вашата информация?

Ние сме глобална компания и затова можем да прехвърлим информацията ви (включително личните ви данни) в държави от целия свят, включително държави извън вашата държава. Когато е необходимо, ще въведем подходящи предпазни мерки, за да гарантираме, че вашата информация е защитена. Когато прехвърляме лични данни от ЕEA или Швейцария до филиал извън ЕЕA или Швейцария, влизаме в стандартни договорни клаузи („модел“) с получателя, за да се осигури подходящо ниво на защита на данните.  Когато прехвърляме лични данни от ЕЕА или Швейцария на несвързано лице (като доставчик на услуги, извършващ услуги от наше име) извън ЕЕА или Швейцария, ние или сключваме договорни клаузи и условия, или гарантираме че прехвърлянето е в съответствие с друг валиден механизъм, като например това, че доставчикът на услугие сертифициран по силата на договорената между ЕС и САЩ Рамка за защита на поверителността.

 

Как пазим и защитаваме вашата информация?

Ние ще съхраняваме вашата информация, която събираме, на уебсайта на Xaxis за разумен период от време за целите, посочени по-горе в този Раздел 2. Ние следваме общоприетите стандарти на онлайн рекламната индустрия, за да гарантираме, че личните ви данни, разкрити на нас, са защитени, точни и актуални и се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които се използват.  Тези стандарти включват предприемане на необходимите физически, електронни и управленски дейности, необходими за защита на целостта на данните, достъпа и използването им. Имайте предвид обаче, че въпреки тези усилия за защита на данните на нашите сървъри, не се гарантира сигурен начин за предаване по интернет.

Линкове към други сайтове

Уебсайтът на Xaxis съдържа линкове към сайтове на трети страни. Линк от нашия сайт към друг сайт не означава, че ние одобряваме този сайт. Ние не контролираме сайтовете, към които се свързваме, и не носим отговорност за тяхното съдържание или техните правила или практики за поверителност. Тези сайтове могат да използват бисквитки, пиксели и други технологии и да събират информацията ви в съответствие със собствените си правила за поверителност. Ето защо трябва внимателно да прегледате правилата за поверителност, които важат за всички сайтове, до които имате достъп от нашия сайт.

Използване на бисквитките в уебсайта на Xaxis

Бисквитка е малък буквено-цифров текстов файл, който се съхранява в браузър от уебсайт или от рекламен сървър на трета страна или друга трета страна и който позволява на този уебсайт или трета страна да разпознава този браузър и да си спомня информация за потребителя и друга информация. (За повече информация относно бисквитките, моля, вижте Раздел 1 по-горе.) Използваме бисквитки на уебсайта на Xaxis, за да подобрим съдържанието, скоростта и сигурността на уебсайта на Xaxis и да ви позволим да споделяте страници със социалните мрежи.

Управляване на бисквитките

За информация как да се откажете от или да управлявате бисквитките на Xaxis и/или тези от Xaxis и от други доставчици на услуги, моля, вижте подраздел „Отказ/Право на изтегляне на съгласие“ в Раздел 1 по-горе.

Деца

Уебсайтът Xaxis не е замислен или конструиран така, че да привлича деца (както те са определени от приложимото законодателство). Ние не събираме съзнателно лични данни от деца (определени съгласно възрастовите изисквания за съответната държава). Ако сте дете и искате да зададете въпрос или да използвате този сайт по какъвто и да е начин, който изисква да изпратите личните си данни, моля, свържете се с родителя или настойника си, за да го направи от ваше име.

РАЗДЕЛ 3: КОНТАКТ С НАС – КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ СПОРЕД ДЪРЖАВАТА

ЕЕА и Швейцария

Правни основания за  обработка на информацията

Ние събираме, използваме, споделяме и/или прехвърляме лични данни на физически лица в ЕЕА и Швейцария само когато имаме законно основание за това, което типично включва съгласие на потребителя или законните ни интереси.

Когато се изисква от приложимото законодателство, ние предоставяме само рекламиране въз основа на интереси на лица, които са предоставили съгласие за тази дейност.

До степен, в която разчитаме на вашето съгласие, което може да бъде предоставено пряко на нас или чрез трета страна, да използваме информацията ви по определени начини, ние ще обработваме вашите лични данни в рамките на това съгласие.

В качеството си на администратор на данни възнамеряваме да разчитаме на съгласието като основа за всички „цели“  съгласно Рамката за прозрачност и съгласие на IAB Европа , различни от „Измерване“ (чиято цел включва измерване, анализ и отчитане по отношение на приложимите лични данни). Във връзка с подобна цел, когато обработваме данни за измерване на доставянето на реклама или анализираме нейната ефективност, имаме легитимен интерес да разберем, че нашите доставчици са доставили рекламата, която са договорили да доставят. Освен това считаме, че рекламните клиенти имат легитимен интерес да разберат дали рекламата им е доставена и дали е ефективна. Смятаме, че тези дейности са от основно значение за онлайн рекламирането, но не водят до решения, които засягат отделни лица.

Ако сте в Европейския съюз, имате право да се противопоставите на тази обработка. Ако искате да възразите, моля, кликнете  .

 

Права на личността в страните от ЕЕА и Швейцария

Лицата в ЕЕА и Швейцария имат редица права по отношение на личните им данни, включително правото на достъп до своята информация. За такиша потребители в много случаи, когато обработваме личните ви данни, може да имате и правото да ограничавате или стеснявате начините, по които използваме тези лични данни.

При определени обстоятелства – например когато обработваме вашите лични данни за насочване на маркетингови цели или в съответствие с нашите законни интереси, вие също имате правото да възразявате срещу обработката на вашите лични данни от нас  и можете също така да поискате да изтрием личните ви данни .  Имате и право да получите копие на личните си данни в леснодостъпен формат  и при определени обстоятелства може също  .  Ние не запазваме и не съхраняваме историята на действителните ви браузърни активности заедно с идентификационния номер на постоянната „бисквитка“ или мобилния рекламен идентификатор. Вместо това използваме методология за „обобщено отчитане“, която категоризира сайтовете, които преглеждате, и използва комбинации от тези категории за създаване на сегменти и предоставяне на рекламиране въз основа на интереси. Вследствие на това не можем технически да ви предложим възможността да промените отделните елементи на данните, които водят до разпределението на сегментите, просто защото не ги запазваме.  Ако смятате, че притежаваме или сме използвали неточни елементи от лични данни за вас, имайте предвид, че имате правото да оттеглите вашето съгласие за обработката на вашите лични данни по всяко време .

Ако имате въпроси относно някое от тези права, моля, свържете се с нас. Трябва също така да се свържете с нас, ако вашите лични данни или предпочитания се променят, ако не искате да ви изпратим информацията, която сте поискали по-рано, или ако имате някакви въпроси относно използването на вашите лични данни.

Без да ограничавате каквито и да било други права, които имате, вие също имате правото да подадете жалба срещу нас пред надзорен орган в държавата членка на ЕС, в която се намирате или в която ние се намираме.  Кликнете тук, за да намерите своя местен надзорен орган.

Информация, получена от компании за маркетингови изследвания в Холандия

Ако сте предоставили съгласие на фирми за маркетингови проучвания в Холандия да разкрият вашите панелни данни на Xaxis, тогава въз основа на обхвата на такова съгласие: може да получим потребителска информация и друга информация, включително панелни идентификатори, от тези дружества; и можем да използваме тази информация само за целите на изследванията и анализа, оптимизирането на кампаниите, персонализирането на рекламите и отчитането на ефективността на онлайн рекламните кампании.

Калифорния

Съгласно член 1798.83 от Калифорнийския граждански кодекс жителите на Калифорния могат да получат определена информация за видовете „лична информация“ , която компании, с които имат установени бизнес отношения, са споделяли с трети страни за целите на директния маркетинг през предходната календарна година. За да заявите списък с фирми, ако има такива, на които Xaxis са предоставили лични данни за собствени маркетингови цели, моля, свържете се с нас чрез имейл на privacy@xaxis.com или по пощата на Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, САЩ, Attn: Legal Department. Моля, изчакайте 30 дни за отговор.

Законът в Калифорния изисква от нас да разкрием как реагираме на сигнали от браузъра „Не проследявай“ или други механизми за избор, свързани с рекламирането въз основа на интереси. Все още не сме разработили отговор на сигнала от браузъра „Не проследявай“ и не променяме нито една от нашите практики за събиране на данни, когато получаваме такива сигнали. Ще продължим да оценяваме потенциалните отговори на сигнали „Не проследявай“ в светлината на развитието на индустрията или законовите промени.

Ние се ангажираме да зачитаме вашите  решения за поверителност. За повече информация относно отказването от рекламиране въз основа на интереси, моля, вижте подраздел „Отказ/Право на изтегляне на съгласие“ в Раздел 1 по-горе.

Промени в тази Политика за защита на личните данни

Моля, имайте предвид, че поради променящия се характер на законите за неприкосновеността на личния живот и на регулациите, цифровите технологии и нашата дейност, можем да променяме тази Декларация за поверителност от време на време. Моля, преглеждайте периодично тази Декларация за поверителност, за да сте наясно с евентуалните промени (ние ще актуализираме датата на влизане ш сила в началото на страницата, за да ви помогнем да разберете кога са направени промените).

 

За нас

Освен когато действа по указание на клиент или друго трето лице, Xaxis е администратор на данни, отговорен за вашите лични данни (тъй като този термин или подобен термин е определен от приложимото законодателство), когато взаимодействате с нашите Услуги.

Контакт

Европа (Xaxis EMEA, подразделенеие на GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

ПРАВЕН ОТДЕЛ – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, Обединено кралство

За цял свят (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

ПРАВЕН ОТДЕЛ – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, САЩ