Datum začetka veljavnosti: 25. maj 2018

Obvestilo o zasebnosti družbe Xaxis

Družba Xaxis je trdno zavezana k varovanju zasebnosti uporabnika in spodbujanju zaupanja uporabnika v internet in digitalno oglaševanje. Neprestano ocenjujemo inovativne načine za varovanje zasebnosti uporabnika in si v imenu strank obenem prizadevamo zagotoviti ustrezno oglaševanje in spletne izkušnje po meri.

Kaj vsebuje to obvestilo o zasebnosti?

Obvestilo o zasebnosti opisuje informacije, ki jih družba Xaxis zbira s spletnih mest, aplikacij in drugih digitalnih storitev (s skupnim imenom “strani“) ter s spletnega mesta družbe Xaxis, www.xaxis.com (“spletno mesto družbe Xaxis“). Pojasnjuje, kako te informacije uporabljamo za zagotavljanje “storitev” svojim strankam. Pojasnjuje tudi, kako lahko upravljate s svojimi izbirami v zvezi z zasebnostjo in uveljavljate svoje pravice v zvezi z določenimi podatki o vas, ki jih zbira in uporablja družba Xaxis.

 

Kdo smo?

Xaxis je globalno podjetje, ki deluje v okviru skupine za naložbe v medije GroupM. V Evropskem gospodarskem prostoru EGS in Švici je GroupM Digital Ltd, preko oddelka Xaxis EMEA, pravna oseba, odgovorna za podatke, ki jih zbira Xaxis. Zunaj EGS in Švice je odgovorna pravna oseba Xaxis, LLC. Če ni izrecno navedeno drugače, uporaba podatkov s strani podružnic, ki niso del družbe Xaxis, naših strank, naših ponudnikov storitev in drugih tretjih strani ni vključena v to obvestilo o zasebnosti.

Če imate kakršna koli vprašanja, glejte razdelek “Stopite v stik z nami” na dnu tega obvestila o zasebnosti.

Upoštevajte, da je bilo obvestilo o zasebnosti prevedeno iz angleščine v več različnih jezikov. Če obstajajo konflikti ali neskladnosti med različnimi jezikovnimi različicami tega obvestila o zasebnosti, prevlada angleška različica.

 

RAZDELEK 1: STORITVE DRUŽBE XAXIS

Storitve družbe Xaxis

Družba Xaxis svojih storitev, povezanih z oglaševanjem, (“storitev“) ne zagotavlja neposredno potrošnikom. Naše stranke so podjetja, vključno z oglaševalci in agencijami. Med naše stranke spadajo druga podjetja iz skupin GroupM in WPP, ki nato izvajajo storitve, povezane z oglaševanjem, za svoje stranke.

Naše stranke uporabljajo naše storitve v lastnem imenu in/ali v imenu svojih strank, da bi jim pomagale razumeti oglaševanje, ki ga stranke izvajajo na spletu (npr. na katerih straneh je bilo oglaševanje izvedeno, kdo ga je videl in ali je prišlo do interakcije), in da bi izboljšali uspešnost takšnega oglaševanja. Pomagamo jim tudi pri tem, da poskusijo oglaševanje zagotoviti potrošnikom, ki bi jih bolj verjetno zanimali njihovi izdelki in storitve.

Ko strankam pomagamo izbirati publiko, ki ji bodo zagotovile oglaševanje, uporabljamo določene demografske podatke (npr. starost, spol, izobrazba, dohodek in status gospodinjstva (npr. število otrok)), geografijo, interese, aktivnosti in podobne informacije (“informacije o uporabniku“). V nadaljevanju pojasnjujemo, od kod te informacije prihajajo. To vrsto oglaševanja imenujemo “oglaševanje na osnovi interesov“.

Če na primer menimo, da uporabnika zanimajo možnosti glede mobilnih telefonov, lahko naše storitve našim strankam pomagajo pri izvajanju oglaševanja na osnovi interesov za tega uporabnika o določeni vrsti mobilnega telefona ali storitev, kot sledi:

Vrste informacij, ki jih zbiramo in uporabljamo z zagotavljanjem naših storitev

Za vaš ogled in interakcijo s spletnimi mesti in oglasi, kjer se uporabljajo naše storitve, so naše storitve oblikovane tako, da zbirajo in/ali uporabljajo informacije o vrsti spletnih mest, ki jih posamezniki obiščejo, ter o interakcijah, ki jih imajo s spletnimi mesti in oglasi naših strank. Zbiramo tudi informacije, ki identificirajo brskalnike in naprave posameznikov, ki so si ogledali oglase naših strank. Te informacije vključujejo naslednje kategorije podatkov:

Tehnični identifikatorji

Uporabljajo se lahko za identifikacijo posameznikovega brskalnika, okolja za mobilno oglaševanje in/ali naprave. Običajno vključujejo:

 • identifikacijske kode (ID) piškotka;
 • identifikacijske kode (ID) mobilnega oglaševanja (npr. IDFA in oglaševalski ID Google);
 • identifikator proxy “[mP]ID” naše podružnice [m]PLATFORM za zgoraj navedene ID.

Dodatne tehnične informacije

 • Naslov internetnega protokola (“naslov IP“) in podatki, izpeljani iz naslova IP, kot so nenatančni podatki o geolokaciji, ki označujejo državo, regijo, mesto in/ali poštno številko naprave;
 • vrsta internetnega brskalnika, jezik brskalnika in operacijski sistem;
 • vrsta povezave (žična ali brezžična), omrežje, na katerega je povezana naprava, in mobilni operater (če je na voljo);
 • zemljepisna dolžina in širina (mobilne) naprave.

Za namene tega obvestila o zasebnosti izraz “naprava” vključuje računalnike, pametne telefone, tablične računalnike, e-bralnike in druge digitalne naprave, ki lahko vzdržujejo internetno povezavo, izraz “mobilne naprave” pa vključuje pametne telefone in tablične računalnike.

Informacije o spletni dejavnosti

Družba Xaxis zbira informacije, pojasnjene spodaj, o vaši dejavnosti brskanja po spletu, da bi določila, katere vrste dejavnosti, storitev in izdelkov bi zanimale vas in druge uporabnike ter kako poteka interakcija med vami in drugimi uporabniki ter določenimi oglasi. Te informacije vključujejo:

 • evidence o vrstah spletnih mest in strani, ki ste si jih ogledali (tj. da bi ugotovili, kakšni so vaši interesi);
 • spletna mesta oz. spletne strani, s katerih ste prišli in ki ste jih obiskali po tem, ko ste si ogledali oglas;
 • datum in čas spletne dejavnosti;
 • pogostost obiskov spletnega mesta;
 • iskalne izraze, ki ste jih uporabili na spletnem mestu;
 • interakcije z oglasom (npr. ali uporabnik klikne na oglas).

Informacije o uporabniku, prejete od tretjih strani

Prejemamo tudi informacije o uporabniku, spletne in nespletne, ki jih zbirajo tretje strani, vključno z demografskimi podatki in podatki o interesih, ki jih uporabljamo pri svojih storitvah. Med tretje strani sodijo naše stranke in skrbno izbrani ponudniki storitev. Ko prejmemo nespletne informacije o uporabniku, nam ponudnik storitev te informacije posreduje skupaj z ID piškotka, oglaševalskim ID ali podobnim ID uporabnika, s pomočjo katerega lahko potrošnika identificiramo mi, stranka ali ponudnik storitev, vendar ne prejmemo imen uporabnikov, njihovih poštnih naslovov, telefonskih številk, naslovov elektronske pošte ali podobnih podatkov, s katerimi bi lahko identificirali specifičnega posameznika, povezanega s temi ID.

 

Kako zbiramo informacije preko svojih storitev

Informacije o posameznikih zbiramo in prejemamo v imenu svojih strank, ko obiščete spletna mesta naših strank, ki jim storitve zagotavlja družba Xaxis ali drugi oglaševalci (npr. strani z novicami). Da lahko to počnemo, uporabljamo piškotke, oglaševalske ID, slikovne pike in druge tehnologije. V nadaljevanju sledi nekaj pojasnitev izrazov:

Piškotek je majhna alfanumerična besedilna datoteka, ki jo v brskalnik shrani spletno mesto, oglaševalski strežnik tretje strani ali druga tretja stran in ki spletnemu mestu ali tretji strani omogoča, da prepozna brskalnik ter si zapomni informacije o uporabniku in druge informacije. Družba Xaxis uporablja ciljno usmerjene piškotke podružnice [m]PLATFORM, ki se imenujejo “Mookie” in delujejo na domeni mookie1.com. Piškotki Mookie so trajni piškotki, ki vsebujejo enoznačno naključno ustvarjeno vrednost, ki našim storitvam omogoča razlikovanje med brskalniki in napravami ter je povezana z informacijami o uporabniku in drugimi informacijami. Piškotki Mookie se skupaj s temi povezanimi informacijami uporabljajo pri izvajanju naših storitev, zlasti pri oglaševalskih dejavnostih na osnovi interesov.
Oglaševalska identifikacijska koda (ID) je alfanumerični identifikator, ki ga da na voljo platforma ali operacijski sistem (npr. Apple iOS ali Google Android) in ki razvijalcem aplikacij in tretjim stranem omogoča prepoznavanje posamezne naprave v okolju aplikacije. Povezana je z informacijami o uporabniku in drugimi informacijami. Skupaj s temi povezanimi informacijami se uporablja pri izvajanju naših storitev, zlasti pri oglaševalskih dejavnostih na osnovi interesov.
Slikovna pika je vrstica kode, ki jo spletna stran ali tretja stran uporablja za pripisovanje aktivnosti napravi ali brskalniku oz., bolj specifično, zadevnemu piškotku ali oglaševalskemu ID. Uporaba slikovne pike nam omogoča, da zabeležimo, na primer, kdaj je naprava ali brskalnik obiskal specifično spletno mesto ali stran.

 

V spodnji razpredelnici so navedeni podatki o piškotkih Mookie, ki so vsi “trajni” piškotki (kar pomeni, da se shranijo do izteka ali dokler jih uporabnik ne izbriše/odstrani), povezani z domeno mookie1.com:

Ime piškotka Zmogljivost piškotka Informacije v piškotku Iztek (dnevi)
Ciljna usmerjenost (podatki o stranki) Ciljna usmerjenost in optimizacija (podatki o uporabniku) Poročanje in pripisovanje
id Da Da Da Enoznačna serijska številka 395 dni
mdata Da Ne Ne Enoznačna serijska številka, časovni žig ustvarjenja, različica piškotka 395 dni
syncdata_<PARTNER> Da Ne Ne Enoznačna serijska številka, časovni žig ustvarjenja, ID obiskovalca pri podatkovnem partnerju 10 dni

 

Kako te informacije uporabljamo

Družba Xaxis obdeluje informacije, ki jih zbere in prejme, za namene zagotavljanja zgoraj opisanih storitev za stranke, pa tudi za upravne in varnostne namene ter namene skladnosti. Izvajamo predvsem naslednje dejavnosti:

 

Izbira in dostava oglasov ter poročanje

Analiziramo informacije, ki se zberejo, ko se izvede oglaševanje stranke z uporabo naših storitev in ko prejmemo informacije od svojih partnerjev. Te informacije razvrstimo v zbirke ID (pravimo jim segmenti) na osnovi različnih komponent informacij o uporabniku, pojasnjenih zgoraj. Imamo lahko na primer segment ID, ki obiskujejo športne strani. Naše stranke lahko nato uporabijo naše storitve, tako da s pomočjo teh segmentov izvedejo oglaševanje na osnovi interesov v lastnem imenu ali v imenu svojih strank, pri čemer uporabijo naše partnerje in ponudnike storitev. Oglaševanje se lahko izvaja preko računalnikov, pametnih telefonov in drugih naprav.

 

Vključimo (in uporabimo za iste namene) lahko tudi informacije o uporabniku, ki jih pridobimo od drugih skrbno izbranih podjetij (vključno z lastniki spletnih mest, ponudniki podatkov in združevalniki podatkov).

 

Uporabljamo tudi notranje identifikatorje podružnice [m]PLATFORM, ki se imenujejo “[mP]ID”. [mP]ID uporabljamo za povezavo informacij v zvezi z brskalniki, okolji in/ali napravami, za katere mi ali družba [m]PLATFORM razumno verjamemo, da pripadajo istemu uporabniku. To nam pomaga zagotoviti bolj koristno in ustrezno oglaševanje za specifičnega uporabnika, ne glede na brskalnik, okolje ali napravo.

 

Personalizacija

Za zagotavljanje storitev personalizacije, specifične za stranko, izvajamo naslednje dejavnosti:

 • zbiramo informacije o spletnih mestih vsake stranke (to vključuje spletna mesta, aplikacije in druge digitalne vsebine), kot je opisano v razdelku “Kako zbiramo informacije preko naših storitev”;
 • dostopamo do informacij ali jih shranjujemo na napravah (prek ID piškotkov in oglaševalskih ID, če je ustrezno); in
 • analiziramo zbrane podatke, včasih z drugimi informacijami, ki jih prejmemo od stranke, in jih razporedimo v segmente ID na osnovi različnih informacij o uporabniku.

 

Naše stranke lahko nato s pomočjo teh segmentov v lastnem imenu ali v imenu svojih strank pošljejo oglase na osnovi interesov uporabnikom na njihove računalnike, telefone in druge mobilne naprave (na različne načine).

 

Kadar zagotavljamo personalizacijo, specifično za stranko, so segmenti, ki jih zgradimo za eno stranko, logično ločeni od segmentov in podatkov drugih strank. Podatki, ki se zberejo na ta način, in oblikovani segmenti se lahko uporabijo samo v imenu specifične stranke.

 

Merjenje

Informacije o uporabniku obdelujemo za izvajanje oglaševanja in merjenje izvajanja teh oglaševanj, s čimer ugotovimo, kateri dejavniki vplivajo na uspešnost ali neuspešnost oglaševanja za oglaševalce, in da ustvarimo poročila za razumevanje in izboljšanje uporabe storitev in učinkovitosti oglaševanja.

 

Shranjevanje informacij in dostop do njih

Da lahko zagotavljamo svoje storitve, piškotke Mookie hranimo v brskalnikih posameznikov, za katere smo izvedli oglaševanje, in nato prepoznamo piškotke Mookie, ko se ta brskalnik uporabi za dostop do spletnih mest naših strank in oglaševalcev, s katerimi sodelujemo. Spletna mesta, na katerih nastavljamo in/ali beremo ali želimo nastaviti in/ali brati piškotke Mookie, vas morajo obvestiti o uporabi piškotkov tretjih strani, še posebej o piškotkih Mookie, če tako določa zakonodaja v zadevni državi. V virih podatkov, ki jih prejmemo od partnerjev v zvezi z zagotavljanjem digitalnega oglaševanja v okoljih mobilnih aplikacij, prejemamo tudi oglaševalske ID, povezane s platformo/operacijskim sistemom mobilne naprave uporabnika, in te oglaševalske ID tudi prepoznavamo.

 

Zbrane in prejete informacije za oglaševanje na osnovi interesov uporabljamo na naslednje načine:

 

 • Ujemanje med podatki in nespletnimi viri – kakor je navedeno zgoraj pod “Informacije o uporabniku, prejete od tretjih strani”:
  • Prejemamo nespletne informacije o uporabniku, vključno z demografskimi podatki in informacijami o interesih, od drugih podjetij, vključno z našimi strankami, partnerji in ponudniki storitev, ki se zbirajo zunaj storitev in se nam zagotovijo za izvajanje naših storitev. Podjetja, ki zbirajo te podatke, so odgovorna, da podatke zbirajo na ustrezen in zakonit način in da dovolijo deljenje informacij z nami za naše namene.
  • Ko prejemamo nespletne informacije o uporabniku, nam te informacije posreduje ponudnik storitev, skupaj z ID piškotka, oglaševalsko ID ali podobno ID uporabnika, ki odjemalca ali potrošnika identificira stranki ali ponudniku storitev.
  • Ne prejemamo imen, poštnih naslovov, telefonskih številk, naslovov elektronske pošte ali podobnih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo specifičnega posameznika, povezanega z ID, ki jih prejmemo.

 

 • Povezovanje naprav – uporabljamo interni identifikator [mP]ID naše podružnice [m]PLATFORM, s pomočjo katerega povezujemo informacije v zvezi z brskalniki, okolji in/ali napravami, za katere [m]PLATFORM ali mi razumno menimo, da pripadajo istemu uporabniku, z namenom, da bi zagotovili bolj koristno in ustrezno oglaševanje, neodvisno od brskalnika, okolja ali naprave.

 

 • Natančni podatki o geografski lokaciji – če imamo potrebne pravice, lahko prejemamo in/ali uporabljamo natančne podatke o geografski lokaciji uporabnika v zvezi z našimi storitvami. Če zbiramo tovrstne podatke, so ti podatki vključeni v vir podatkov, ki ga prejmemo od svojih partnerjev v zvezi z zagotavljanjem digitalnega oglaševanja.

 

Razkrivanje informacij tretjim stranem

Družba Xaxis informacije, ki jih zberemo o vas (glej “Vrste informacij, ki jih zbiramo z zagotavljanjem svojih storitev” zgoraj), in informacije, ki iz njih izhajajo, deli s svojimi strankami, podružnicami in ponudniki storitev, ki izvajajo storitve in funkcije v našem imenu ali v imenu naših strank, kot so podjetja, odgovorna za dejansko izvajanje oglaševanja na osnovi interesov – vključno s platformami na strani povpraševanja, oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi borzami in oglaševalskimi strežniki. Ne zbiramo imen, poštnih naslovov, telefonskih številk, naslovov elektronske pošte ali podobnih podatkov uporabnikov, ki bi omogočali identifikacijo specifičnega posameznika preko naših storitev. Če pa se odločite posredovati podatke, ki bi omogočali identifikacijo specifičnega posameznika, preko oglasov ali spletnih mest enega naših oglaševalcev, potem bo te podatke prejela ta stranka in bodo predmet politike o zasebnosti te stranke. Naši ponudniki storitev v splošnem ne smejo uporabljati posameznih informacij, ki jim jih razkrijemo, za kakršne koli namene razen za zagotavljanje storitev našim strankam.

Če razumno menimo, da nas zakonodaja ali pravni postopek zavezujeta, da moramo informacije razkriti tretji strani (vključno z organi pregona), bomo to tudi storili. Poleg tega lahko informacije razkrijemo tretji strani (vključno z revizorjem ali drugim ponudnikom storitev).

Naša podružnica [m]PLATFORM upravlja in vzdržuje lastninsko platformo za upravljanje s podatki, ki jo lahko uporabljamo mi in druge podružnice za zagotavljanje storitev. Informacije, ki jih razkrijemo [m]PLATFORM, lahko uporabljajo mPlatform in druge podobne podružnice ne le za zagotavljanje storitev nam in našim strankam, ampak tudi za zagotavljanje storitev tem podružnicam in njihovim strankam.

Zavrnitev/pravica do umika soglasja

Oglaševanje na osnovi interesov družbe Xaxis lahko zavrnete na več načinov.

Če kliknete spodaj, lahko izberete možnost, da ne želite več prejemati prilagojenih oglasov tretjih strani s pomočjo ciljno usmerjenih piškotkov Mookie v brskalniku, ki ga uporabljate. Če se odločite za to, bo vaš ciljno usmerjen piškotek Mookie zamenjan z “zavrnitvenim” piškotkom in noben podatek o oglaševanju na osnovi interesov, povezan z zamenjanim ciljno usmerjenim piškotkom Mookie tretje strani se ne bo uporabljal za oglaševanje na osnovi interesov na kateri koli napravi ali v katerem koli brskalniku, ki smo ga razumno povezali z brskalnikom, preko katerega so bili podatki zbrani. Če imamo dejanske informacije, da je z brskalnikom, na katerem je bila podana zavrnitev, povezana kakšna druga naprava ali brskalnik, bo tudi ta naprava ali brskalnik izvzet iz prejemanja oglaševanja na osnovi interesov družbe Xaxis.

Naši zavrnitveni piškotki so programirani tako, da potečejo deset let po izdaji. Če kupite novo napravo, nadgradite ali spremenite brskalnik ali izbrišete ta zavrnitveni piškotek, boste morali postopek zavrnitve izvesti še enkrat. Za uspešno izvedbo postopka zavrnitve mora biti vaš brskalnik nastavljen za sprejemanje piškotkov tretjih strani.

V brskalnikih lahko na spodaj navedene načine prav tako zavrnete ali odstranite piškotke tako družbe Xaxis kot tudi drugih ponudnikov storitev:

 • Nastavitve brskalnika spremenite tako, da bo zavrnil ali odstranil piškotke, kar bi pomenilo prekinitev oglaševanja na osnovi interesov s pomočjo piškotkov družbe Xaxis ali drugih ponudnikov storitev. Če se za to odločite, morda na nekaterih spletnih mestih, ki jih obiščete, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij ali v celoti izkoristiti ponudbe spletnih mest in oglaševanja na osnovi interesov. Piškotke lahko zavrnete ali odstranite v skladu z navodili v nastavitvah brskalnika. Nadaljnje informacije o piškotkih so na voljo na spletnih mestih aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com in http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Prilagodite lahko nastavitve piškotkov na ravni lastnika spletnega mesta, kjer ste nam dali svoje soglasje za uporabo piškotkov. Možnosti glede nastavitev piškotkov se lahko med lastniki spletnih strani razlikujejo. Zavrnitev oglaševanja na osnovi interesov s pomočjo ciljno usmerjenih piškotkov Mookie kot tudi ciljno usmerjenih piškotkov drugih ponudnikov storitev na naslednjih spletnih mestih:

V okoljih mobilnih aplikacij lahko na spodaj navedene načine zavrnete oglaševanje na osnovi interesov samo družbe Xaxis ali tako družbe Xaxis kot tudi drugih ponudnikov storitev:

 • V nastavitvah zasebnosti na svoji napravi izberete “Limit Ad Tracking” (“omejitev sledenja za namene oglaševanja”), kar bo pomenilo prekinitev oglaševanja na osnovi interesov preko ustrezne oglaševalske ID s strani družbe Xaxis in drugih ponudnikov poleg družbe Xaxis.
 • Zavrnitev oglaševanja na osnovi interesov s pomočjo ustrezne oglaševalske ID s strani družbe Xaxis in/ali drugih ponudnikov preko aplikacije AppChoices. Upoštevajte, da za pravilno delovanje aplikacije AppChoices v nastavitvah naprave ne sme biti izbrana možnost omejevanja sledenja za namene oglaševanja. Podatkov o oglaševanju na osnovi interesov, ki smo jih prej zbrali ali prejeli v zvezi z zamenjano oglaševalsko ID, družba Xaxis ne bo uporabila za oglaševanje na osnovi interesov na nobeni drugi napravi ali brskalniku, ki smo ga razumno povezali z okoljem mobilne aplikacije, v katerem so bili podatki zbrani. Če imamo dejanske informacije, da je z okoljem mobilne aplikacije, v katerem je bila podana zavrnitev, povezana druga naprava ali brskalnik, potem bo tudi za to napravo ali brskalnik veljala zavrnitev oglaševanja na osnovi interesov družbe Xaxis. Dodatne informacije v zvezi z aplikacijo AppChoices so na voljo na: http://youradchoices.com/appchoices.

Dodatne informacije v zvezi z uporabniškimi izbirami v okoljih aplikacij so na voljo na: }www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Članstva

Network Advertising Initiative

Smo član Network Advertising Initiative (NAI) in spoštujemo kodeks ravnanja NAI na tistih trgih, kjer ti samoregulativni okviri veljajo in se uporabljajo. V skladu s kodeksom ravnanja zahtevamo, da naše stranke Xaxis Marketplace (s prejšnjim imenom “Xaxis Publisher Netowork” in “24/7 Access”) v politikah o zasebnosti uporabnike obvestijo o svojih praksah na področju zasebnosti in zbiranja informacij. Prav tako zahtevamo, da v politike o zasebnosti vključijo informacije o uporabi oglaševalskih tehnologij tretjih strani na svojih spletnih mestih, o vrstah podatkov, ki se zbirajo s pomočjo teh storitev, o uporabi in širjenju teh podatkov ter da vključijo zavrnitev oglaševanja na osnovi interesov, ki je standardna za sektor. Redno spremljamo spletna mesta svojih strank, da preverimo, ali ustrezno objavljajo in posodabljajo svoje izjave o zasebnosti.

Popolnoma podpiramo prizadevanja sektorja digitalnega oglaševanja za povečanje preglednosti na področjih oglaševanja na osnovi interesov in zdravja. Za več informacij o standardnih segmentih interesov na osnovi podatkov ali interesov v zvezi z zdravjem, ki jih morda uporabljamo za oglaševanje na osnovi interesov, kliknite tukaj.

 

Če kliknete tukaj, boste obiskali spletno stran Network Advertising Initiative, ki predstavlja glavno vozlišče za informacije o oglaševanju na osnovi interesov, o izbirah, ki jih imate na voljo, in o tem, kako lahko zavrnete oglaševanje na osnovi interesov tretjih strani preko piškotkov od nas in drugih družb v okviru NAI.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance, in Digital Advertising Alliance of Canada

Smo člani združenj Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) in Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). V povezavi s temi članstvi spoštujemo Samoureditvena načela DAA, Okvir IAB Europe EU za spletno vedenjsko oglaševanje in kanadska samoureditvena načela za spletno vedenjsko oglaševanje DAAC, in sicer na trgih, kjer ustrezni samoureditveni okviri veljajo.

 

Dodatno obvestilo

Xaxis podpira uporabo ikon Advertising Option (AdChoices, in kjer je to ustrezno, AppChoices) kot del sodelovanja v Samoureditvenem okviru DAA (v ZDA), Okviru IAB Europe EU za spletno vedenjsko oglaševanje (v Evropi) in kanadskih samoureditvenih načelih za spletno vedenjsko oglaševanje DAAC (v Kanadi). Oglasi organizacij, ki sodelujejo v teh okvirih, bodo imeli prikazano spodnjo ikono, če je to tehnološko izvedljivo. S klikom na ikono si lahko preberete več informacij o oglaševanju na osnovi interesov.

Za dostop do spletne strani DAA kliknite tukaj. Na njej boste našli dodatne informacije o oglaševanju na osnovi interesov, o samoureditvenem okviru DAA in o načinu za zavrnitev prejemanja oglaševanja na osnovi interesov tretjih strani preko piškotkov od nas in drugih družb članic DAA.

 

Zasebnost otrok

Niti storitve niti spletno mesto družbe Xaxis niso razviti za otroke ali namenjeni njim (kakor jih opredeljuje veljavna zakonodaja) ali za spletna mesta, primarno namenjena otrokom. Zavestno ne zbiramo informacij o otrocih (kar se določi v skladu s starostnimi zahtevami za zadevno državo). Če menite, da nam je otrok posredoval osebne podatke, in želite, da se podatki izbrišejo, stopite v stik z nami .

 

Prenos podatkov v primeru prevzema

Če druga družba prevzame vsa ali praktično vsa sredstva naše družbe preko konsolidacije, združitve, nakupa sredstev, preoblikovanja družbe ali druge transakcije, si pridržujemo pravico, da posredujemo vse informacije (vključno z informacijami, ki jih je uporabnik morda posredoval preko strani “Stik”/”Stopite v stik z nami” na spletnem mestu Xaxis), ki so v naši lasti in pod našim nadzorom, prevzemni strani.

Varnost informacijin globalni prenosi podatkov

Spoštujemo splošno sprejete standarde sektorja spletnega oglaševanja za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov, njihovo nezakonito obdelavo, nepooblaščeno hrambo in nepooblaščeno razkrivanje podatkov. Ti standardi vključujejo izvajanje fizičnih in elektronskih dejavnosti ter dejavnosti upravljanja za zaščito integritete, dostopa do podatkov in njihove uporabe. Upoštevajte, da kljub našim prizadevanjem za zaščito podatkov na naših strežnikih za nobeno metodo prenosa preko spleta ni mogoče jamčiti, da je popolnoma varna.

Storitve družbe Xaxis se uporabljajo na globalni ravni, zato bomo podatke morda prenesli v druge države po svetu, vključno z državami zunaj vaše države. Kjer je to potrebno, bomo uvedli primerna varovala, s katerimi bomo poskrbeli, da bodo ti podatki zavarovani. Pri prenosu osebnih podatkov iz EGS ali Švice v podružnico zunaj EGS ali Švice uporabljamo standardne pogodbene klavzule s prejemniki, da zagotovimo primerno raven varstva podatkov. Pri prenosu osebnih podatkov iz EGS ali Švice neodvisnemu izvajalcu (na primer, ponudniku storitev, ki izvaja storitve v našem imenu) zunaj EGS ali Švice sklenemo standardne pogodbene klavzule in pogoje ali zagotovimo, da je prenos v skladu z drugim veljavnim mehanizmom, kot je certifikat ponudnika storitev v okviru zasebnostnega ščita EU–ZDA.

Hramba podatkov

Informacije, ki jih zbiramo s pomočjo svojih storitev, hranimo v nezdruženi obliki, in sicer za obdobje največ 13 mesecev. Ti podatki vključujejo obiskana mesta, ogledano vsebino, interakcije z oglasi, naslove IP, vrsto brskalnika in jezikovne nastavitve. Informacije hranimo 13 mesecev zato, da lahko naše stranke izvajajo letne analize. Na primer, prodajalec si morda želi primerjati učinkovitost dejavnosti spletnega oglaševanja v času božica v trenutnem in v preteklem letu. 13-mesečno obdobje hrambe stranki omogoča, da izvede takšno primerjavo.

Informacije, ki jih zberemo s pomočjo svojih storitev, hranimo v združeni obliki več kot 13 mesecev.

RAZDELEK 2: SPLETNO MESTO DRUŽBE XAXIS

Kako se informacije uporabljajo in delijo na spletnem mestu družbe Xaxis

Spoštujemo zasebnost uporabnikov spletnega mesta družbe Xaxis in zavedamo se, da če se odločite, da nam posredujete informacije o sebi, nam zaupate, da bomo s temi informacijami ravnali odgovorno. V tem razdelku so navedene pomembne informacije o tem, kako uporabljamo informacije, zbrane preko spletnega mesta družbe Xaxis, kako lahko upravljate z izbirami glede svoje zasebnosti in kako lahko uveljavljate svoje pravice v zvezi z določenimi podatki o vas, ki se zbirajo na spletnem mestu družbe Xaxis.

Katere informacije zbiramo in uporabljamo?

Ko uporabljate spletno mesto družbe Xaxis, lahko zbiramo in uporabljamo naslednje informacije:

 • informacije (ki lahko vključujejo osebne podatke, kot so ime, naslov, naslov elektronske pošte in telefonska številka), ki jih zagotovite ob vlogi življenjepisa ali prošnje za delo ali ko od nas zahtevate informacije;
 • tehnične identifikatorje, ki se lahko uporabijo za identifikacijo posameznikovega brskalnika, okolja mobilnega oglaševanja in/ali naprave, kar lahko vključuje naslov IP in/ali ID piškotka.

 

Če nam zagotovite informacije preko strani “Stik”/”Stopite v stik z nami” na spletnem mestu družbe Xaxis, lahko zabeležimo informacije, ki jih zagotovite, izključno za namene odgovarjanja na vaša vprašanja ali za namene zagotavljanja relevantnega materiala, in če ste za to dali soglasje, tržnih sporočil o naših izdelkih in storitvah. Te osebne podatke lahko razkrijemo neodvisnim ponudnikom storitev avtomatizacije trženja izključno za te namene in ti ponudniki storitev teh informacij ne smejo uporabljati za nobene druge namene razen za zagotavljanje storitev nam.

Kako uporabljamo informacije, ki jih zberemo na spletnem mestu družbe Xaxis?

Družba Xaxis informacije uporablja na naslednje načine:

 • za zagotavljanje informacij, ki ste jih zahtevali;
 • za odgovarjanje na specifična vprašanja, ki jih morda imate v zvezi z družbo Xaxis, njenim poslovanjem in storitvami, ki jih zagotavlja strankam, vključno z družbami v okviru skupine;
 • za izboljšanje vsebine, hitrosti in varnosti spletnega mesta Xaxis;
 • za obdelavo in presojo vašega življenjepisa in/ali prošnje za delo.

 

Kako vaše informacije posredujemo tretjim stranem?

Vaše informacije (vključno z vašimi osebnimi podatki) lahko pošljemo naši podružnici GroupM, ponudnikom storitev in drugim tretjim stranem, ki nam pomagajo obdelovati te podatke za namene, določene v Razdelku 2 tega obvestila o zasebnosti. Če druga družba prevzame vsa ali praktično vsa sredstva naše družbe preko konsolidacije, združitve, nakupa ali druge transakcije, si pridržujemo pravico, da posredujemo vaše informacije (vključno z vašimi osebnimi podatki) prevzemni strani.

Prav tako lahko vaše informacije (vključno z vašimi osebnimi podatki) razkrijemo tretjim stranem, vključno z organi pregona, če razumno menimo, da od nas tako zahteva zakonodaja, in da bi preiskali ali preprečili domnevne ali dejanske nezakonite ali drugače prepovedane dejavnosti ali ukrepali v zvezi z njimi, kar med drugim vključuje goljufije in situacije, kjer se lahko pojavijo grožnje glede fizične varnosti katere koli osebe.

Kako vaše informacije uporabljamo za trženje?

Zagotovili vam bomo samo informacije o trženju, ki ste jih zahtevali.

Kam pošljemo vaše informacije?

Smo globalna družba, zato lahko vaše informacije (vključno z vašimi osebnimi podatki) prenesemo v države povsod po svetu, vključno z državami zunaj vaše države. Če je to potrebno, bomo zagotovili ustrezna varovala, da zagotovimo varstvo vaših informacij. Pri prenosu osebnih podatkov iz EGS ali Švice v podružnico zunaj EGS ali Švice uporabljamo standardne pogodbene klavzule s prejemniki, da zagotovimo primerno raven varstva podatkov. Pri prenosu osebnih podatkov iz EGS ali Švice neodvisnemu izvajalcu (na primer ponudniku storitev, ki izvaja storitve v našem imenu) zunaj EGS ali Švice sklenemo standardne pogodbene klavzule ali zagotovimo, da je prenos v skladu z drugim veljavnim mehanizmom, kot je certifikat ponudnika storitev v okviru zasebnostnega ščita EU–ZDA.

Kako hranimo in varujemo vaše informacije

Vaše informacije, ki jih zberemo na spletnem mestu družbe Xaxis, bomo hranili razumno obdobje za namene, določene zgoraj v Razdelku 2. Spoštujemo splošno sprejete standarde sektorja spletnega oglaševanja za zagotavljanje, da so podatki, ki nam jih posredujete, varni, natančni, posodobljeni in shranjeni tako dolgo, kot je treba za namene, za katere se uporabljajo. Ti standardi vključujejo izvajanje fizičnih in elektronskih dejavnosti ter dejavnosti upravljanja za zaščito integritete, dostopa do podatkov in njihove uporabe. Upoštevajte, da kljub našim prizadevanjem za zaščito podatkov na naših strežnikih za nobeno metodo prenosa preko spleta ni mogoče jamčiti, da je popolnoma varna.

Povezave do spletnih mest neodvisnih izvajalcev

Spletno mesto družbe Xaxis vsebuje povezave do spletnih mest tretjih strani. Povezava s katere koli od naših strani do katere koli druge strani ne pomeni odobravanja te strani. Nad stranmi, do katerih vodijo naše povezave, nimamo nadzora in nismo odgovorni za njihovo vsebino ali njihove politike zasebnosti oziroma prakse glede zasebnosti. Te strani lahko uporabljajo piškotke, slikovne pike ali drugo tehnologijo in zbirajo podatke v skladu z lastnimi politikami zasebnosti. Zato predlagamo, da natančno preberete politike zasebnosti v veljavi na straneh, ki jih obiščete z našega spletnega mesta.

Uporaba piškotkov na spletnem mestu družbe Xaxis

Piškotek je majhna alfanumerična besedilna datoteka, ki jo v brskalnik shrani spletno mesto, oglaševalski strežnik tretje strani ali druga tretja stran in ki spletnemu mestu ali tretji strani omogoča, da prepozna brskalnik ter si zapomni informacije o uporabniku in druge informacije. (Za več informacij glej Razdelek 1 zgoraj.) Piškotke uporabljamo za izboljšanje vsebine, hitrosti in varnosti spletnega mesta Xaxis ter da vam omogočimo deljenje strani na družbenih omrežjih.

Upravljanje s piškotki

Informacije o tem, kako lahko zavrnete ali upravljate s piškotki družbe Xaxis in/ali s piškotki tako družbe Xaxis kot tudi drugih ponudnikov storitev, lahko najdete v podrazdelku “Zavrnitev/pravica do umika soglasja” v Razdelku 1 zgoraj.

Otroci

Spletno mesto družbe Xaxis ni namenjeno ali zasnovano z namenom privabljanja otrok (kakor opredeljuje veljavna zakonodaja). Zavestno ne zbiramo osebnih podatkov o otrocih (kar se določi v skladu s starostnimi zahtevami za zadevno državo). Če ste otrok in želite zastaviti vprašanje ali spletno mesto uporabljati na kakršen koli način, ki od vas zahteva vnos vaših osebnih podatkov, naj to v vašem imenu stori eden od staršev ali skrbnik.

 

RAZDELEK 3: INFORMACIJE, SPECIFIČNE ZA POSAMEZNE DRŽAVE; STIKI

EGS in Švica

Pravne podlage za obdelavo podatkov

Osebne podatke posameznikov v EGS in Švici zbiramo, uporabljamo, delimo in/ali prenašamo samo, če nam to omogoča pravna podlaga, kar običajno vključuje soglasje uporabnika ali naše legitimne interese.

Če tako zahteva veljavna zakonodaja, oglaševanje na osnovi interesov zagotavljamo samo posameznikom, ki so nam dali soglasje za to dejavnost.

Če je potrebno soglasje, ki ga lahko daste neposredno nam ali preko tretje strani, za uporabo vaših informacij na določen način, bomo vaše osebne podatke obdelovali v okviru tega soglasja.

V funkciji upravljavca podatkov se nameravamo zanašati na soglasje kot pravno podlago za vse “namene”, kar zadeva okvir preglednosti in soglasja IAB Europe, razen za “merjenje” (katerega namen vključuje merjenje, analizo in poročanje v zvezi z zadevnimi osebnimi podatki). V zvezi s tem namenom imamo pri obdelavi podatkov za merjenje zagotavljanja oglaševanja ali analizo učinkovitosti legitimen interes razumeti, ali so naši dobavitelji zagotovili oglaševanje, za katerega je bilo podano naročilo. Poleg tega menimo, da imajo stranke oglaševalci legitimen interes razumeti, ali se njihovo oglaševanje ustrezno zagotovi in ali je učinkovito. Menimo, da so te dejavnosti ključnega pomena za spletno oglaševanje in da ne vodijo do odločitev, ki vplivajo na posameznike.

Če ste v Evropski uniji, imate pravico nasprotovati takšni obliki obdelave. Če želite nasprotovati, kliknite  .

Pravice posameznikov v EGS in Švici

Posamezniki v EGS in Švici imajo več pravic v zvezi s svojimi osebnimi podatki, vključno s pravico do dostopa do svojih podatkov. Za te uporabnike v številnih primerih, ko obdelujemo vaše osebne podatke, morda velja tudi, da imate pravico omejiti načine, kako te osebne podatke uporabljamo.

V določenih okoliščinah – na primer, če obdelujemo vaše osebne podatke za usmerjanje trženja ali v skladu z našimi legitimnimi interesi – imate tudi pravico do nasprotovanja obdelavi svojih osebnih podatkov z naše strani , prav tako pa lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo . Imate tudi pravico do kopije svojih osebnih podatkov v enostavno dostopnem formatu  in v določenih okoliščinah lahko  . Vaše dejanske zgodovine brskanja v zvezi z ID piškotka Mookie ali ID mobilnega oglaševanja ne beležimo in ne shranjujemo. Namesto tega uporabljamo metodo “združenega ocenjevanja”, v okviru katere se kategorizirajo obiskane strani in nato uporabijo kombinacije teh kategorizacij za oblikovanje segmentov in zagotavljanje oglaševanja na osnovi interesov. Zato je tehnično nemogoče, da bi vam zagotovili možnost za spreminjanje posameznih podatkov, zaradi katerih je prišlo do pripisa segmenta, preprosto zato, ker jih ne shranjujemo. Če menite, da imamo ali da smo uporabili nenatančne podatke o vas, upoštevajte, da imate pravico, da kadar koli umaknete soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov .

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s katero od teh pravic, stopite v stik z nami. Prav tako vas prosimo, da stopite v stik z nami, če se vaši osebni podatki ali preference spremenijo, če ne želite, da vam pošiljamo informacije, ki ste jih predhodno zahtevali, ali če imate kakršna koli vprašanja o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke.

Ne da bi omejevali kakršne koli druge pravice, ki jih morda imate, imate pravico tudi do vloge pritožbe proti nam pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri živite ali v kateri imamo mi sedež. Kliknite tukaj za informacije o svojem lokalnem nadzornem organu.

Informacije, prejete od družb za raziskave trga na Nizozemskem

Če ste dali soglasje družbam za raziskave trga na Nizozemskem za razkrivanje svojih panelnih podatkov družbi Xaxis, potem lahko na osnovi obsega takšnega soglasja prejmemo informacije o uporabniku in druge informacije, vključno z ID panela, od teh družb in te informacije lahko uporabljamo samo za namene raziskav in analiz, optimizacije kampanj, prilagajanja oglaševanja in poročanja o učinkovitosti kampanj spletnega oglaševanja.

Kalifornija

V skladu z Razdelkom 1798.83 kalifornijskega civilnega zakonika lahko prebivalci Kalifornije pridobijo določene informacije o vrstah “osebnih podatkov”, ki so jih družbe, s katerimi imajo vzpostavljen poslovni odnos, delile s tretjimi stranmi za namene neposrednega oglaševanja v obdobju preteklega koledarskega leta. Če želite zahtevati seznam družb, če ta obstaja, ki jim je družba Xaxis zagotovila osebne podatke za lastne namene trženja, stopite v stik z nami po elektronski pošti na naslovu privacy@xaxis.com ali po pošti na naslovu Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Legal Department. Upoštevajte, da vam bomo odgovor zagotovili v 30 dneh.

Kalifornijska zakonodaja zahteva, da razkrijemo, kako se odzivamo na signal “ne sledi” v brskalniku ali druge izbirne mehanizme v zvezi z oglaševanjem na osnovi interesov. Za zdaj še nismo razvili odgovora na signal “ne sledi” v brskalniku in ne spremenimo nobene prakse zbiranja podatkov, če tak signal prejmemo. Še naprej bomo preučevali morebitne odzive na signale “ne sledi” v skladu z razvojem sektorja ali spremembami zakonodaje.

Zavezani smo k spoštovanju vaših odločitev glede zasebnosti. Za več informacij glede zavračanja oglaševanja na osnovi interesov preberite podrazdelek “Zavračanje/pravica do umika soglasja” v Razdelku 1 zgoraj.

Spremembe tega obvestila o zasebnosti

Upoštevajte, da se zakonodaja in pravila na področju zasebnosti spreminjajo, enako pa velja tudi za digitalno tehnologijo in naše poslovanje, zato se lahko to obvestilo o zasebnosti od časa do časa spremeni. Prosimo, da to obvestilo o zasebnosti redno spremljate, zato da boste zasledili morebitne spremembe (datum začetka veljave na vrhu strani bomo posodabljali, da boste vedeli, kdaj je do spremembe prišlo).

O nas

Razen kadar deluje po navodilih stranke ali tretje strani, je družba Xaxis upravljavec podatkov, odgovoren za vaše osebne podatke (kakor je ta ali podoben pojem opredeljen v veljavni zakonodaji), ko uporabljate naše storitve.

Stopite v stik

Evropa (Xaxis EMEA, oddelek družbe GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

PRAVNI ODDELEK: Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, ZK

Drugod po svetu (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

PRAVNI ODDELEK: Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, ZDA