Polisi Privasi Xaxis

Tarikh Berkuatkuasa: September 1, 2016

Xaxis teguh berusaha untuk melindungi privasi pengguna dan memupuk keyakinan pengguna terhadap Internet dan pengiklanan digital. Kami terus menilai cara-cara inovatif untuk melindungi privasi pengguna di samping berusaha untuk menyampaikan iklan yang relevan dan pengalaman peribadi dalam talian bagi pihak pelanggan kami.

Tujuan Polisi Privasi ini adalah untuk memberi penerangan yang jelas mengenai maklumat yang mungkin akan dikumpulkan. Maklumat tersebut berkaitan dengan Perkhidmatan kami (seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 1 di bawah), termasuk aktiviti yang kami menjalani di  seluruh laman web, aplikasi dan harta digital yang lain (secara kolektif, “Laman-Laman” ), dan di laman web korporat kami, www.xaxis.com ( “Laman Web Xaxis”), yang dikendalikan oleh Xaxis, Inc.

Untuk maklumat mengenai cara pengunaan data dan cookies sebagai perniagaan kami untuk menyampaikan perkhidmatan pengiklanan digital untuk pelanggan kami, sila lihat Seksyen 1 di bawah. Untuk maklumat mengenai cara kami menggunakan data dan cookies pada Laman Web Xaxis, sila lihat Seksyen 2 di bawah.

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya, penggunaan maklumat oleh pihak yang bukan sekutu Xaxis, pelanggan kami dan pembekal perkhidmatan kami tidak diliputi oleh Polisi Privasi ini.

Perhatian perlu diberi disebabkan sifat undang-undang privasi dan peraturan yang sentiasa berubah, keperluan pengguna, dan perniagaan kami, kami boleh mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami ingin membantu anda untuk memahami amalan privasi kami. Oleh itu, kami menggalakkn anda untuk mengkaji semula Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan yang telah berlaku. Anda boleh mengenalpasti apabila Polisi Privasi ini telah dikemaskini bedasarkan “Tarikh Berkuatkuasa” di atas.

Bahagian 1: Xaxis Perkhidmatan Dasar Privasi Cookies
Perkhidmatan Xaxis

Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan kami, termasuk pengiklan dan penerbit. Perkhidmatan Xaxis ( “Perkhidmatan”) termasuk: perancangan media, jual beli; perancangan komunikasi pemasaran; analisis kempen dan penyelidikan; penempatan carian dibayar; pengoptimuman enjin carian; dan segmentasi penonton pemasaran dan pengurusan data. Pelanggan kami menggunakan Perkhidmatan kami untuk menunjukkan iklan yang paling berguna dan relevan kepada pengguna dalam talian. Untuk tujuan Polisi Privasi ini, Perkhidmatan Xaxis tidak termasuk perkhidmatan bahagian pemasaran prestasi Light Reaction Xaxis. Untuk maklumat mengenai cara Light Reaction mengumpul dan menggunakan maklumat melalui perkhidmatannya (yang tidak serupa dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat melalui Perkhidmatan atau pada Laman Web Xaxis), sila klik di sini.

Jenis Maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan Kami
Apabila anda melayan dan berinteraksi dengan Laman-Laman dan dengan iklan dikendalikan oleh pelanggan-pelanggan kami (dan, dalam beberapa kes, oleh pelanggan yang merupakan pelanggan mereka), kami mengumpul maklumat mengenai pelayaran anda, penggunaan anda dan interaksi anda melalui Perkhidmatan kami. Kami juga mengumpul maklumat yang membolehkan kami mengenal pasti pelayar dan peranti yang kami telah berinteraksi dengan sebelumnya. Maklumat tersebut dikumpul melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk jenis pelayar Internet, bahasa pelayar, dan sistem operasi yang anda gunakan, Protokol Internet peranti anda ( “IP”), pengecam unik yang terdapat pada atau berkaitan dengan peranti anda, jenis sambungan (berwayar atau Wi -Fi), rantau di mana peranti anda terletak, rangkaian yang peranti anda disambungkan, longitud / latitud peranti yang mudah alih peranti, pembawa mudah alih (jika ada), laman dan halaman yang anda datang dari sebelum ini, dan melawat selepas, melihat iklan dan maklumat yang berkaitan dengan laman dan halaman yang sedang anda lihat (iaitu, untuk memastikan kepentingan anda). Peranti termasuk komputer, telefon bimbit, tablet, e-pembaca, atau peranti digital lain yang boleh mengekalkan sambungan Internet.

Kami tidak mengumpul butiran pengguna seperti nama, alamat surat-menyurat, nombor telefon, alamat e-mel atau maklumat peribadi yang sama melalui Perkhidmatan kami.

Kami mengumpul maklumat melalui penggunaan cookies, pixels dan teknologi lain. Cookie ialah fail teks kecil yang disimpan dalam pelayar oleh laman web atau pelayan iklan yang membolehkan laman atau pelayan iklan untuk mengenali pelayar itu dan mengingati pilihan kegemaran pengguna dan maklumat lain. Pixel merupakan sebaris kod yang digunakan oleh laman web atau pihak ketiga untuk menetapkan aktiviti dalam talian ke peranti atau pelayar. Penggunaan pixel membolehkan Laman-laman dan kami untuk merekod, sebagai contoh, data bahawa seseorang pengguna telah melawat sebuah laman atau laman tertentu. Pixel boleh mengandungi maklumat tambahan daripada tempoh yang lebih awal atau interaksi, yang termasuk keminatan, demografi atau maklumat lain yang bertujuan untuk membekalkan pengguna dengan iklan dalam talian yang lebih berguna dan relevan.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Yang Dikumpul melalui Perkhidmatan Kami?
Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan kami untuk menyediakan anda dengan pengiklanan dalam talian yang paling berguna dan relevan, dan juga untuk lebih menyesuaikan jenis iklan yang anda lihat di Laman-laman (termasuk tapak web dalam persekitaran pelayar dan / atau dalam aplikasi, dan pada peranti lain dan pelayar yang kami munasabah dikaitkan dengan peranti dan / atau pelayar di mana maklumat tersebut dikumpulkan) (kami merujuk kepada pengiklanan disesuaikan berdasarkan minat pengguna sebagai “Pengiklanan Berdasarkan Minat”). Sebagai contoh, jika kami berfikir bahawa pengguna berminat dalam pakaian, Perkhidmatan kami boleh membantu pelanggan kami menyampaikan Pengiklanan Berdasarkan Minat kepada pengguna tersebut tentang jenis-jenis pakaian tertentu pakaian, seperti berikut:

Kami juga boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menghadkan bilangan kali anda melihat iklan tertentu, dan untuk tujuan lain seperti penyelidikan, laporan dan analisis untuk menyampaikan iklan yang paling berguna dan relevan dan untuk menentukan dan meningkatkan keberkesanan pengiklanan itu.

Kami juga boleh menerima maklumat daripada syarikat lain, yang dikumpul di luar Perkhidmatan untuk kegunaan yang berkaitan dengan Perkhidmatan bagi pihak pelanggan kami, juga untuk membolehkan kami untuk menyampaikan iklan yang berguna dan relevan dan untuk menentukan dan meningkatkan keberkesanan pengiklanan itu. Kami tidak mengaitkan maklumat tersebut dengan nama anda, alamat surat-menyurat, alamat e-mel atau maklumat peribadi yang serupa itu.

Kami memerlukan pelanggan kami untuk mematuhi undang-undang yang mengawal talian privasi. Kami menggalakkan anda untuk membaca polisi privasi Laman-laman yang anda lawati untuk lebih memahami isu-isu yang berkaitan dengan privasi dalam talian anda.

Pendedahan Maklumat kepada Pihak Ketiga
Kami boleh mendedahkan maklumat yang dikumpulkan mengenai anda kepada pelanggan-pelanggan kami dan pembekal perkhidmatan (lihat “Jenis Maklumat yang Dikumpulkan melalui Perkhidmatan Kami” di atas), dan maklumat yang diperoleh daripada itu. Kami tidak mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak ketiga kerana kami tidak mengumpul pengguna nama, alamat surat-menyurat, nombor telefon, alamat e-mel atau maklumat peribadi yang sama melalui Perkhidmatan kami. Tetapi, jika anda membuat keputusan untuk memberikan maklumat peribadi melalui salah satu daripada iklan atau Laman-laman pelanggan kami, maka maklumat yang diterima oleh pelanggan kami akan ditadbir oleh Polisi Privisi pelanggan kami. Pembekal Perkhidmatan kami tidak dibenarkan untuk menggunakan maklumat kami yang tidak berbentuk aggregat untuk sebarang tujuan selain daripada menyediakan perkhidmatan kepada kami atau pelanggan-pelanggan kami.

Xaxis, Inc. beroperasi dan mengekalkan platform pengurusan data proprietari yang sekutu yang dikawal oleh Xaxis, Inc., termasuk Light Reaction mengguna, untuk menyediakan perkhidmatan.

Kami juga boleh mendedahkan maklumat yang kami kumpulkan kepada pihak ketiga, termasuk pihak penguatkuasa undang-undang, apabila mempunyai kepercayaan munasabah bahawakami  diwajibkan untuk berbuat demikian oleh undang-undang, dan untuk menyiasat, mencegah, atau mengambil tindakan terhadap aktiviti-aktiviti yang dilarang disyaki atau sebenar, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penipuan dan situasi yang melibatkan ancaman kepada keselamatan fizikal seseorang.

Pendedahan Maklumat dengan Pasar Syarikat Penyelidikan
Kami mungkin mendedahkan maklumat yang dikumpulkan kami mengenai anda kepada syarikat-syarikat penyelidikan pasaran, syarikat-syarikat boleh menambah demografi, minat dan maklumat yang sama kepada maklumat yang dikumpul oleh kami. Kami mungkin mengumpul maklumat ini bersama-sama dengan maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda, untuk tujuan penyelidikan, laporan, analisis dan pengoptimuman kempen pengiklanan dalam talian.

Pilihan Pengguna

Kami mengumpul maklumat melalui Perkhidmatan kami melalui penggunaan cookies, piksel dan teknologi lain. Kami percaya bahawa penggunaan teknologi ini membolehkan kami dan pelanggan-pelanggan kami untuk membekalkan pengguna dengan pengalaman digital yang lebih berguna.
Anda boleh memilih untuk tidak menerima iklan pihak ketiga disesuaikan melalui cookies Xaxis pada pelayar yang anda gunakan dengan mengklik di bawah, di mana Xaxis cookie unik pihak ketiga anda akan digantikan dengan cookie yang bukan unik cookoie “mengeluarkan diri”. Data Iklan Bedasarkan Minat yang dipungut atau diterima sebelumnya dengan cookie unik Xaxis parti ketiga yang diganti, tidak akan digunakan untuk Pengiklanan Bedasarkan Minat pada mana-mana peranti atau penyemak imbas lain yang kami telah dikaitkan sewajarnya kepada pelayar di mana maklumat tersebut dikumpulkan:

Cookies pilih keluar kami diprogramkan untuk tamat tempoh sepuluh tahun selepas ia pada mulanya dikeluarkan. Jika anda membeli peranti baru, menaik taraf atau menukar pelayar web atau memadam kuki pilih keluar ini, anda akan perlu melaksanakan proses pilih keluar ini lagi. Untuk mengeluarkan diri dengan berkesan, pelayar anda mesti ditetapkan untuk menerima cookies pihak ketiga.

Anda juga boleh memilih untuk keluar daripada cookies Xaxis, dan dalam beberapa kes, menolak atau membuang cookies daripada kedua-dua Xaxis dan penyedia perkhidmatan yang lain, melalui kaedah berikut:

– Anda boleh melaraskan tetapan penyemak imbas anda untuk menolak atau mengeluarkan cookies, yang akan menyebabkan penghapusan Pengiklanan Berdasarkan Minat melalui cookies daripada pembekal lain sebagai tambahan kepada Xaxis. Tetapi dengan berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan ciri-ciri tertentu di Laman-laman yang anda melawati atau mengambil kesempatan penuh daripada semua tawaran-tawaran Laman-laman dan Pengiklanan Berdasarkan Minat. Anda boleh menolak atau membuang cookies dengan mengikut arahan yang disediakan dalam tetapan pelayar anda. Maklumat lanjut mengenai cookies boleh didapati di www.aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com dan http://www.aboutads.info/consumers#cookies.

– Anda boleh melaraskan tetapan awal cookies pada tahap pemilik Laman di mana anda memberi kami kebenaran anda untuk penggunaan cookie kami, setakat yang disediakan oleh tetapan cookies yang digunakan oleh pemilik Laman yang berkenaan.

– Anda boleh mematikan Pengiklanan Berdasarkan Minat melalui cookies kami, serta cookies penyedia perkhidmatan yang lain, melalui Laman-laman berikut:

Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima iklan pihak ketiga yang disesuaikan untuk anda daripada Xaxis dan pembekal perkhidmatan lain dalam persekitaran aplikasi yang mudah alih (bukan melalui cookies dalam persekitaran pelayar) dengan memilih “Mengehadkan Penjejakan Iklan” melalui tetapan peranti mudah alih anda.

Inisiatif Rangkaian Pengiklanan
Kami adalah ahli Inisiatif Rangkaian  Pengiklanan (NAI) dan mematuhi Kod Perlakuan NAI dalam pasaran di mana ini rangka kerja kawal selia sendiri digunakan dan berkuasa. Selaras dengan Kod Pelakuan, kami memerlukan pelanggan Xaxis Marketplace kami (sebelum ini Xaxis Penerbit Rangkaian dan 24/7 Access) untuk memaklumkan pengguna mengenai amalan privasi dan pengumpulan maklumat mereka melalui polisi privasi mereka dan untuk memasukkan maklumat dasar privasi mereka mengenai teknologi dan servis pengiklanan pihak ketiga, jenis-jenis data yang dikumpul melalui perkhidmatan ini, penggunaan dan pengedaran data itu, dan pautan ke pilihan keluar dari Pengiklanan Bedasarkan Minat yang bertaraf piawaian industri. Kami memantau Laman-laman pelanggan kami dari semasa ke semasa untuk menentukan sama ada Pelanggan kami secukupnya mendedahkan dan mengemaskini dasar privasi mereka.

Kami menyokong penuh usaha industri pengiklanan digital untuk meningkatkan ketelusan dalam bidang pengiklanan dan segmen kesihatan. Untuk maklumat lanjut mengenai segmen keminatan standard berdasarkan maklumat atau keminatan yang boleh digunakan oleh kami untuk tujuan Pengiklanan Berdasarkan Minat yang berkaitan dengan kesihatan, sila klik di sini.

Anda juga boleh klik di sini untuk sampai ke laman Initiatif Rangkaian Pengiklanan (Network Advertising Initiative, NAI), lokasi pusat untuk maklumat lanjut mengenai Pengiklanan Berdasarkan Minat dan pilihan yang diadakan kepada anda, dan memilih untuk tidak menerima Pengiklanan Berdasarkan Minat dari pihak ketiga melalui cookies daripada kami dan syarikat-syarikat ahli NAI.

Digital Advertising Alliance, IAB Eropah, dan Pilihan Iklan
Xaxis menyokong penggunaan ikon Pilihan Pengiklanan (AdChoices dan AppChoices) sebagai sebahagian daripada penyertaannya dalam rangka kerja kawal selia sendiri kepunyaan Digital Advertising Alliance (di Amerika Utara) dan Rangka Kerja OBA Eropah IAB (di Eropah). Iklan yang disediakan oleh organisasi yang terlibat dalam rangka kerja ini akan memaparkan ikon yang dipaparkan di bawah apabila teknologi membenarkan. Jika anda klik pada ikon yang dipaparkan pada iklan, anda akan menerima maklumat lanjut mengenai Pengiklanan Berdasarkan Minat.

Anda boleh klik di sini untuk sampai ke laman Digital Advertising Alliance, yang mempunyai maklumat tambahan mengenai Pengiklanan Berdasarkan Minat dan rangka kerja kawal selia sendiri kepunyaan Digital Advertising Alliance, dan juga mekanisme untuk memilih keluar daripada menerima pihak ketiga Pengiklanan Berdasarkan Minat pihak ketiga melalui cookies daripada ahli-ahli syarikat-syarikat ahli kami dan DAA.

European Interactive Digital Advertising Alliance
Kami adalah ahli European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) dan, berkaitan dengan keahlian kami, mematuhi Rangka Kerja IAB Eropah EU untuk Pengiklanan Kelakuan Dalam Talian dalam pasaran di mana rangka kerja kawal selia sendiri terpakai. Untuk maklumat lanjut mengenai Pengiklanan Berdasarkan Minat dan pilihan yang ada kepada anda, dan untuk memilih untuk mengeluarkan diri melalui cookies daripada semua Pengiklanan Berdasarkan Minat kepunyaan pihak ketiga daripada kami dan syarikat anggota EDAA lain yang mengambil bahagian, sila klik di sini.

Privasi Kanak-kanak
Kami amat sensitif kepada isu privasi kanak-kanak. Oleh itu, Perkhidmatan atau Laman Web Xaxis tidak dibangunkan bagi, atau ditujukan, kanak-kanak atau laman web kanak-kanak. Jika anda percaya kanak-kanak telah memberikan kami maklumat peribadi dan anda ingin untuk memadamkan maklumat tersebut, sila hubungi kami di privacy@xaxis.com.

Pemindahan Data ketika Tukar Kawalan
Sekiranya syarikat lain memperoleh semua atau sebahagian besar daripada aset perniagaan kami melalui penyatuan, penggabungan, pembelian aset, atau urusan lain, kami berhak untuk memindahkan semua maklumat (termasuk apa-apa maklumat pengguna boleh berikan melalui halaman ” hubungi kami “) yang ada pada kami atau di bawah kawalan kami kepada pihak yang memperoleh.

Keselamatan maklumat
Kami mengikuti diterima piawaian industri umum untuk melindungi daripada akses data yang tidak dibenarkan kepada, pemprosesan data yang menyalahi undang-undang, pengekalan data yang tidak dibenarkan, dan pendedahan data yang tidak dibenarkan. Piawaian ini termasuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal, elektronik dan pengurusan yang diperlukan untuk melindungi integriti data, akses data, dan kegunaan data. Kemana-mana data yang disimpan pada pelayan kami dianggap sebagai maklumat sulit. Namun begitu, anda perlu diingati bahawa walaupun usaha-usaha untuk melindungi data pada pelayan kami, tiada kaedah penghantaran melalui Internet yang dijamin selamat. Oleh itu, walaupun kami berusaha untuk melindungi data tersebut pada setiap masa, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran keselamatan berkaitan dengan apa-apa data tersebut.

Kami adalah sebuah syarikat global dan oleh itu kami boleh memindahkan data ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di luar negara anda atau benua anda. Jika perlu, kami akan membekalkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan data tersebut dilindungi.

Penyimpanan Data
Kami biasanya mengekalkan maklumat yang dikumpul oleh kami melalui Perkhidmatan kami dalam bentuk yang tidak agregat bagi tempoh tidak lebih daripada tiga belas bulan. Data ini termasuk Laman-laman web yang dilawati, kandungan dilihat, interaksi iklan, alamat IP (sila lihat subseksyen “Eropah” di bawah untuk maklumat lanjut tentang alamat IP), jenis pelayar dan tetapan bahasa.

Kami boleh mengekalkan maklumat yang dikumpul oleh kami melalui Perkhidmatan kami dalam bentuk agregat untuk tempoh yang lebih lama daripada tiga belas bulan.

 

Alamat IP
Eropah dan Prinsip Safe Harbor
Sila dimaklumkan bahawa adanya beberapa negara di mana undang-undang menganggap alamat IP sebagai data peribadi. Jika kami menjalankan perniagaan di negara-negara tersebut dan kami tahu bahawa anda berada di negara itu, kami akan menganggap alamat IP anda sebagai data peribadi.

Di negara-negara tersebut, kami meletakkan sebuah “kotak hitam” yang dikendalikan oleh pihak keitga yang bebas yang memisahkan alamat IP pengguna daripada data lain yang kami kumpulkan. Disebabkan kehadiran “kotak hitam” ini, alamat IP di negara-negara tersebut tidak menyentuh sistem Xaxis dan tidak diproses oleh Xaxis berkaitan dengan peruntukan Perkhidmatan.

Bahagian 2: Polisi Privasi Laman Web Xaxis
Cara Maklumat Digunakan dan Dikongsi pada Laman Web Xaxis

Kami menghormati privasi pengguna Laman Web Xaxis, dan menyedari bahawa apabila anda memilih untuk membekalkan maklumat mengenai anda kepada kami, anda mempercayai kami untuk bertindak secara bertanggungjawab dengan maklumat tersebut. Polisi Privasi ini mengandungi maklumat penting tentang bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda yang dikumpul melalui Laman Web Xaxis.

Apakah Maklumat yang dikumpul oleh kami?
Apabila anda menggunakan Laman Web Xaxis, kami mungkin mengumpul maklumat berikut:
– Maklumat (yang mungkin termasuk maklumat peribadi seperti nama, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon) yang diberikan oleh anda apabila anda menyerahkan CV anda atau permohonan kerja kepada kami atau meminta maklumat daripada kami
– Alamat IP dan / atau cookie ID

Jika anda memberikan kami maklumat melalui pautan kami “Hubungi / Hubungi Kami” di Laman Web Xaxis, kami boleh menyimpan rekod maklumat yang anda berikan, termasuk alamat e-mel anda dan apa-apa maklumat peribadi lain yang anda berikan, hanya untuk tujuan bertindak balas kepada pertanyaan atau dengan persetujuan anda, untuk menyediakan anda dengan bahan yang berkaitan dan dengan komunikasi pemasaran mengenai produk dan perkhidmatan kami anda. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi seperti kepada pembekal pihak tiga perkhidmatan automasi pemasaran hanya untuk tujuan itu; pembekal perkhidmatan tersebut tidak dibenarkan untuk menggunakan maklumat ini untuk sebarang tujuan selain daripada menyediakan perkhidmatan kepada kami.

Bagaimanakah Kami Menggunakan Maklumat yang Kami Kumpul pada Laman Web Xaxis?
Kami akan menggunakan maklumat ini dalam cara berikut:
– Untuk membekalkan anda dengan maklumat yang diminta oleh anda;
– Untuk membalas pertanyaan tertentu yang dibangkitkan anda mengenai Xaxis, perniagaannya, perkhidmatan ia menyediakan kepada pelanggan dan mana-mana syarikat kumpulan;
– Untuk meningkatkan kandungan, kelajuan, dan keselamatan Laman Web Xaxis; dan / atau
– Memproses dan mempertimbangkan CV anda dan / atau permohonan kerja.

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan apa-apa maklumat yang diminta oleh kami. Tetapi, jika anda tidak membekalkan kami dengan maklumat tersebut, kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan mana-mana barangan dan / atau perkhidmatan yang bergantung kepada pengumpulan maklumat itu.

Adakah kami akan memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga?
Kami boleh menghantar maklumat anda (termasuk maklumat peribadi anda) kepada affiliate GroupM, pembekal perkhidmatan dan pihak ketiga yang lain, yang mungkin dari bidang kuasa lain, untuk membantu kami memproses maklumat tersebut untuk tujuan yang dinyatakan di dalam Seksyen 2 Dasar Privasi ini . Di samping itu, sekiranya syarikat lain memperoleh semua atau sebahagian besar daripada aset perniagaan kami melalui penyatuan, penggabungan, pembelian, atau urusan lain, kami berhak untuk memindahkan maklumat anda (termasuk maklumat peribadi anda) kepada pihak yang memperoleh.

Kami juga boleh mendedahkan maklumat anda (termasuk maklumat peribadi anda) kepada pihak ketiga, termasuk penguatkuasaan undang-undang, apabila kita percaya dengan wajar kami dituntut untuk berbuat demikian oleh undang-undang, dan untuk menyiasat, mencegah, atau mengambil tindakan terhadap aktiviti-aktiviti yang  menyalahi undang-undang atau aktiviti-aktiviti yang sebaliknya dilarang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penipuan dan situasi yang melibatkan ancaman   kepada keselamatan fizikal seseorang.

Bagaimanakah Kami Menggunakan Maklumat Anda untuk Pengiklanan?
Kami hanya akan menyediakan anda dengan maklumat pemasaran yang anda minta.

Di Manakah akan Kami Menghantar Maklumat?
Kami adalah sebuah syarikat global dan oleh itu kami mungkin memindahkan maklumat anda ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di luar negara anda atau benua anda. Jika perlu, kami akan membekalkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan maklumat anda dilindungi.

Bagaimana Lama Adakah Kami Menyimpan Maklumat Anda?
Kami akan menyimpan maklumat anda dalam tempoh yang munasabah bagi tujuan yang dinyatakan di atas, biasanya untuk antara 12 hingga 18 bulan dari tarikh penerimaan.

Pautan ke Laman Lain
Pautan dari Laman kami sendiri kepada Laman lain tidak bermaksud bahawa kami menyokong laman itu. Kami tidak mengawal Laman-laman web yang dipautkan, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau polisi privasi mereka. Oleh itu, anda perlu berhati-hati mengkaji semula dasar privasi yang dikenakan kepada mana-mana Laman-laman yang anda akses dari laman web kami.

Penggunaan Cookies dalam Laman Web Xaxis
Cookie ialah satu fail teks kecil yang disimpan dalam pelayar dengan laman web atau iklan pelayan yang membolehkan laman web atau pelayan iklan tersebut untuk mengenali pelayar itu dan mengingati pilihan utama pengguna dan maklumat lain. (Untuk maklumat lanjut mengenai cookies, sila lihat Bahagian 1 di atas.) Kami menggunakan cookies pada Laman Web Xaxis untuk memperbaiki kandungan, kelajuan, dan keselamatan Laman Web Xaxis, dan untuk membolehkan anda untuk berkongsi halaman dengan rangkaian sosial.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cookies khusus Xaxis menggunakan pada Laman Web Xaxis, sila klik di sini.

Urusan Cookies
Untuk maklumat mengenai cara untuk mengeluarkan diri daripada, atau mengurus, cookies Xaxis, dan / atau cookies dari kedua-duanya Xaxis dan pembekal perkhidmatan lain, sila lihat subseksyen “Pilihan Pengguna”  dalam Seksyen 1 di atas.

Laman-laman Golongan Pihak Ketiga
Laman web kami mengandungi pautan ke Laman-laman pihak ketiga. Laman-laman tersebut mungkin mengguna  cookies dan mengumpul maklumat peribadi anda selaras dengan dasar privasi mereka sendiri. Polisi Privasi ini tidak terpakai kepada Laman pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab untuk Laman-laman pihak ketiga atau dasar atau amalan mereka.

Bagaimanakah Kami Melindungi Maklumat Anda?
Kami mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda yang didedahkan kepada kami disimpan selamat, tepat dan terkini dan disimpan hanya selama yang diperlu untuk tujuan ia digunakan.

Kanak-kanak
Laman Web Xaxis tidak bertujuan atau direka untuk menarik kanak-kanak. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak dengan sengaja. Jika anda adalah seorang kanak-kanak dan ingin bertanya soalan atau menggunakan laman web ini dalam apa jua cara yang memerlukan anda untuk menyerahkan maklumat peribadi anda, sila mendapatkan ibu bapa atau penjaga anda untuk berbuat demikian bagi pihak anda.

Bahagian 3: Hubungi Kami
Bagaimana untuk Dapatkan Salinan Maklumat Anda

Anda berhak untuk mendapat tahu apa maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dan mendapat pembetulan kepada apa-apa ketidaktepatan di dalam maklumat peribadi anda. Untuk tujuan ini, sila hubungi Legal Department di butiran yang diberikan dalam perenggan di bawah.

Bagaimana Menghubungi Kami sekiranya Maklumat atau Keminatan Anda Bertukar
Jika maklumat peribadi anda atau keminatan anda berubah, jika anda tidak mahu kami menghantar maklumat yang telah diminta atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai cara kami menggunakan maklumat peribadi anda, sila maklumkan kepada kami dengan menghubungi Legal Department. Anda juga boleh menghubungi kami melalui kaedah berikut:

– Melalui e-mel di privacy@xaxis.com;

Section 2: Xaxis Web Site

How Information is Used and Shared on the Xaxis Web Site

We respect the privacy of users of the Xaxis Web Site, and recognize that when you choose to provide us with information about yourself, you trust us to act in a responsible manner with that information. This section contains important information about how we use your personal information collected via the Xaxis Web Site.

 

What Information Do We Collect?

When you use the Xaxis Web Site, we may gather the following information:

  • Information (which may include personal information such as name, address, email address, and telephone number) provided by you when you submit your CV or a job application to us or request information from us
  • IP address and/or cookie ID

If you provide us information through our “Contact/Contact Us” link on the Xaxis Web Site, we may keep a record of the information you provide, including your email address and any other personal information you provide, solely for the purposes of responding to your inquiry or providing you with relevant material and, where you have consented, with marketing communications about our products and services. We may disclose such personal information to third party marketing automation service providers solely for those purposes; those service providers are not permitted to use this information for any purpose other than providing services to us.

 

How Do We Use the Information We Collect on the Xaxis Web Site?

We will use this information in the following ways:

  • To provide you with information that you have requested;
  • To respond to specific queries you may raise regarding Xaxis, its business, the services it provides to clients and any of its group companies;
  • To improve the content, speed, and security of the Xaxis Web Site; and/or
  • To process and consider your CV and/or job application.

 

Do We Pass Your Information to Third Parties?

We may send your information (including your personal information) to our affiliate GroupM, service providers and other third parties to help us process that information for the purposes set out in this Section 2 of this Privacy Policy. In addition, in the event that another company acquires all or substantially all of the assets of our business through a consolidation, merger, purchase, or other transaction, we reserve the right to transfer your information (including your personal information) to the acquiring party.

We also may disclose your information (including your personal information) to third parties, including law enforcement, when we reasonably believe we are required to do so by law, and in order to investigate, prevent, or take action regarding suspected or actual unlawful or otherwise prohibited activities, including, but not limited to, fraud and situations involving potential threats to the physical safety of any person.

 

How Do We Use Your Information for Marketing?

We will only provide you with marketing information that you have requested.

 

Where Do We Send Your Information?

We are a global company and therefore we may transfer your information to countries around the world, including countries outside your country or your continent. We will, where necessary, put in place appropriate safeguards to ensure your information is protected.

 

How Long Do We Keep Your Information?

We will keep your information for a reasonable period for the purposes set out above, usually for between 12 to 18 months from the date of receipt.

 

Linking to Other Sites

The Xaxis Web Site links to third-party Sites. A link from any of our own Sites to another Site does not imply our endorsement of that Site. We do not control the Sites to which we link and are not responsible for their content or their privacy policies or practices. These Sites may use cookies, pixels, and other technology, and collect your personal information in accordance with their own privacy policies. Therefore, you should carefully review the privacy policies that apply to any Sites you access from our Site.

 

Use of Cookies on the Xaxis Web Site

A cookie is a small text file that is stored in a browser by a website or ad server which allows that website or ad server to recognize that browser and remember user preferences and other information. (For more information on cookies, please see Section 1 above.) We use cookies on the Xaxis Web Site to improve the content, speed, and security of the Xaxis Web Site, and to allow you to share pages with social networks.

For more information about the specific cookies Xaxis uses on the Xaxis Web Site, please click here.

 

Managing Cookies

For information on how to opt out from, or manage, Xaxis cookies, and/or cookies from both Xaxis and other service providers, please see the “User Choice” subsection in Section 1 above.

 

How Do We Protect Your Information?

We take appropriate measures to ensure that your personal information disclosed to us is kept secure, accurate and up to date and kept only for so long as is necessary for the purposes for which it is used.

 

Children

The Xaxis Web Site is not intended or designed to attract children. We do not knowingly collect personal information from children. If you are a child and wish to ask a question or use this site in any way which requires you to submit your personal information, please get your parent or guardian to do so on your behalf.

Section 3: State and Country-Specific Information; Contacting Us

California

Pursuant to Section 1798.83 of the California Civil Code, residents of California can obtain certain information about the types of personal information that companies with whom they have an established business relationship have shared with third parties for direct marketing purposes during the preceding calendar year. To request a list of companies, if any, to which Xaxis has provided personal information for its own marketing purposes, please contact us via the email alias or address stated in “Questions or Comments about this Privacy Policy” below. Please allow 30 days for a response.

California law requires us to disclose how we respond to browser “Do Not Track” signals or other choice mechanisms relating to Interest-Based Advertising. We have not yet developed a response to browser “Do Not Track” signals, and do not change any of our data collection practices when we receive such signals. We will continue to evaluate potential responses to “Do Not Track” signals in light of industry developments or legal changes.

We are committed to honoring your privacy choices. For more information on opting-out of Interest-Based Advertising, please see the “User Choice” subsection of Section 1 above.

 

Information Received from Market Research Companies in the Netherlands

If you have provided consent to market research companies in the Netherlands to disclose your panel data to Xaxis, then, based on the scope of such consent: we may receive demographic (such as age, gender, education, income, and household status (e.g., number of children)), interest, and similar information, and panel IDs, from such companies; and we may use this information only for purposes of research and analysis, campaign optimization, advertising customization, and reporting on the effectiveness of online advertising campaigns.

 

How to Obtain a Copy of Your Information

You are entitled to know what personal information we hold about you and to have any inaccuracies in your personal information corrected. For these purposes, please contact us at privacy@xaxis.com.

 

How to Contact Us if Your Information or Preferences Change

If your personal information or your preferences change, if you don’t want us to send you the information you have requested or if you have any queries about how we use your personal information, please let us know by contacting us at privacy@xaxis.com.