Gäller från: 25 maj 2018

Xaxis integritetsmeddelande

Xaxis är starkt engagerade i att skydda användarnas integritet och främja användarnas förtroende för internet och digital reklam. Vi utvärderar kontinuerligt innovativa sätt att skydda användarens integritet samtidigt som vi försöker leverera relevant reklam och anpassade onlineupplevelser på uppdrag av våra kunder.

Vad står det i detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande beskriver informationen som Xaxis samlar in från webbplatser, program och andra digitala kanaler och (vi kallar alla dessa för “webbplatser“) och på Xaxis företagswebbplats, www.xaxis.com (“Xaxis webbplats“). Vi förklarar hur vi använder denna information för att erbjuda “Tjänster” till våra kunder. Vi förklarar även hur vi kan hantera dina integritetsval och utnyttja dina rätter när det gäller vissa av dina uppgifter som har samlats in och används av Xaxis.

 

Vilka är vi?

Xaxis är ett företag som verkar globalt som en del av GroupM mediainvesteringsgrupp. GroupM UK Digital Ltd är den juridiska enhet som ansvarar för de uppgifter Xaxis samlar in inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) och Schweiz genom Xaxis EMEA-division. Utanför EES och Schweiz är den ansvariga juridiska enheten Xaxis, LLC. Med undantag för vad som uttryckligen anges på annat håll omfattas inte användningen av information av våra icke-Xaxis-dotterbolag, våra kunder, våra tjänsteleverantörer och andra tredje parter av detta integritetsmeddelande.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter under “Kontakta oss”-avsnittet längst ned i detta integritetsmeddelande.

Vänligen notera att detta integritetsmeddelande har översatts från engelska till flera olika språk. Om det finns några skillnader eller inkonsekvenser mellan de olika språkversionerna av detta integritetsmeddelande kommer den engelska versionen att gälla.

AVSNITT 1: XAXIS TJÄNSTER

Xaxis tjänster

Xaxis erbjuder inte sina annonsrelaterade tjänster (“Tjänster“) direkt till konsumenter. Istället är våra kunder företag som annonsörer och reklambyråer. Bland våra kunder finns andra företag inom GroupM- och WPP-gruppen som i sin tur utför annonsrelaterade tjänster för sina egna kunder.

Våra kunder använder våra tjänster, för egen räkning och/eller för sina egna kunders räkning, för att hjälpa dem att förstå den annonsering som kunderna erbjuder på nätet (t. ex. vilka sidor den visades på, vem som såg den och om någon interagerade med sidan eller inte) och för att förbättra effektiviteten för den annonseringen. Vi hjälper dem även att visa annonser för de kunder som är mest intresserade av deras produkter och tjänster.

När vi hjälper kunder att välja målgrupp att visa sina annonser för använder vi viss demografisk information (t.ex. ålder, kön, utbildning, inkomst och hushållsstatus (t.ex. antal barn)), geografi, intressen, aktiviteter och liknande information (“Användarinformation“). Nedan förklarar vi var denna information kommer ifrån. Vi kallar denna typ av annonsering för “Intressebaserad annonsering“.

Om vi till exempel tror att en användare är intresserad av mobiltelefonalternativ kan våra tjänster hjälpa våra kunder att visa intressebaserad annonsering för denna användare om en viss typ av mobiltelefonprodukt eller -tjänst på följande sätt:

Typer av information som vi samlar in genom att tillhandahålla våra tjänster

När du tittar på och interagerar med webbplatser och annonser där våra tjänster används, är våra tjänster utformade för att samla in och/eller använda information om vilken typ av webbsidor enskilda personer besöker och om interaktioner som de har med webbplatser och med våra kunders annonser. Vi samlar även in information som identifierar de webbläsare och enheter som använts av de individer som har sett vår kunds annonsering. Denna information innehåller följande informationskategorier:

Tekniska identifierare

Dessa kan användas för att identifiera en individs webbläsare, mobila annonsmiljö och/eller enhet och innehåller vanligtvis:

 • Kakidentitet
 • Mobil annonsidentitet (t. ex. IDFA och Google Advertising ID:s)
 • Vår anslutna [m]PLATFORMs “[mP]ID” proxy-ID för ovanstående identiteter

 

Ytterligare teknisk information

 • Internetprotokolladress (“IP-adress“) och uppgifter som kan härledas till en IP-adress, till exempel ej exakt geolokaliseringsinformation som land, region, stad och/eller postnummer där en enhet befinner sig.
 • Typ av webbläsare, webbläsarspråk och operativsystem
 • Anslutningstyp (fast eller trådlös), nätverk som enheten är uppkopplad till och mobiloperatör (om sådan finns tillgänglig)
 • Longitud/latitud för en (mobil) enhet.

I den här sekretesspolicyn innefattar “enhet” datorer, smartphones, surfplattor, e-läsare och andra digitala enheter som kan upprätthålla en internetanslutning och “mobilenhet” innefattar smartphones och surfplattor.

Information om aktiviteter på nätet

Xaxis samlar in den information som beskrivs nedan om din surfaktivitet på nätet för att avgöra vilken typ av aktiviteter, tjänster och produkter du och andra användare kan vara intresserade av och hur du och andra användare interagerar med vissa annonser. Denna information rymmer:

 • Register för de typer av webbplatser och sidor som har setts (t. ex. för att bestämma intresset)
 • Webbplatser/sidor du kom från innan och besökte efter att du sett en annons
 • Datum och tid för aktiviteten på nätet
 • Besöksfrekvensen på en webbplats
 • Söktermer som använts på en webbplats
 • Interaktion med en annons (t. ex. om en besökare klickar på en annons)

Användarinformation som vi fått från tredje part

Vi får även användarinformation som samlats in av tredje part både på nätet och utanför, inklusive demografisk och intresseinformation för användning i våra tjänster. Tredje part inkluderar våra kunder och noga utvalda tjänsteleverantörer. När vi tar användarinformation som samlats in utanför nätet får vi denna information via en tjänsteleverantör i samband med en kakidentitet, annonseringsidentitet eller liknande användaridentitet som identifierar en konsument för oss, kunden eller tjänsteleverantören, men vi får inte användarnas namn, postadress, telefonnummer, e-postadresser eller liknande uppgifter som skulle möjliggöra identifiering av en viss person som är kopplad till dessa identiteter.

Så här samlar vi in information genom våra tjänster

Vi samlar in och tar emot information för våra kunders räkning om individer när du besöker våra kunders kanaler på nätet för vilka Xaxis erbjuder tjänster eller tredjepartsutgivare (till exempel nyhetssidor). För att kunna göra detta använder vi kakor, annons-ID, pixlar och andra tekniker. Här kommer några förklaringar till dessa termer.

Kaka är en liten alfanumerisk textfil som sparas i en webbläsare av en webbplats eller en tredjeparts annonsserver eller annan tredje part som tillåter den webbplatsen eller tredje parten att känna igen webbläsaren och komma ihåg användarinformation och annan information. Xaxis använder riktade tredjepartskakor för sin anslutna [m]PLATFORM som heter “Mookie” och verkar på domänen mookie1.com. Mookiekakor är beständiga kakor som innehåller unika slumpmässigt genererade värden som gör att våra tjänster kan särskilja webbläsare och enheter och de är kopplade till användarinformation och annan information. Mookiekakor tillsammans med denna sammankopplade information används för genomförandet av våra tjänster och särskilt när det gäller aktiviteter för intressebaserad annonsering.
Annons-ID är en alfanumerisk identifierare som görs tillgänglig via en plattform eller ett operativsystem (som Apple iOS eller Google Android) och som gör det möjligt för utvecklare och tredje parter att känna igen en viss enhet i en applikationsmiljö. Den är sammankopplad med användarinformation och annan information och tillsammans med denna information används den för genomförandet av våra tjänster och särskilt när det gäller intressebaserade annonsaktiviteter.
Pixlar är en kod som används av en webbplats eller tredje part för att tilldela onlineaktiviteter till en enhet eller webbläsare, eller mer specifikt till en lämplig kaka eller annonserings-ID. Användning av pixlar gör det möjligt för oss att till exempel registrera att en enhet eller webbläsare har besökt en viss webbplats eller sida.

 

Den följande tabellen ger information om Mookiekakor som är beständiga kakor (vilket innebär att de sparas tills de slutar gälla eller raderas/tas bort av en användare) kopplad till mookie1.com-domänen.

Kaknamn Uppträdandekapacitet för kaka Information som är lagrad i kakan Utgångsdatum (dagar)
Målgruppsinriktning (kunduppgifter) Målgruppsinriktning och optimering (användaruppgifter) Rapportering och tillskrivning
id J J J Unikt serienummer 395 dagar
mdata J N N Unikt serienummer, tidsstämpel för skapandet, kakversion 395 dagar
syncdata_<PARTNER> J N N Unikt serienummer, tidsstämpel för skapande, datapartners besöks-ID 10 dagar

 

Så här använder vi denna information

Xaxis bearbetar den information vi samlar in och tar emot i syfte att erbjuda tjänsterna till kunder vilket vi har förklarat ovan, samt även för administrativa, säkerhets- och efterlevnadssyften. Vi genomför specifikt följande aktiviteter.

 

Annonsurval, leverans, rapportering

Vi analyserar den insamlade informationen när kundens annons är levererad med hjälp av våra tjänster och när vi har tagit emot information från våra partners. Vi organiserar denna information i id-samlingar (som vi kallar segment) baserat på olika komponenter i användarinformationen som vi förklarat ovan. Vi kan till exempel ha id-segment som besöker sportsidor. Våra kunder kan sedan använda våra tjänster för att använda dessa segment för att leverera intressebaserad annonsering för sin egen räkning eller för sina kunders räkning med hjälp av våra partners och tjänsteleverantörer. Denna annonsering kan visas på datorer, smartphones och andra enheter.

 

Vi kan även integrera (och använda för samma syften) användarinformation som vi inhämtat från andra noggrant utvalda företag (inklusive ägare till webbplatser, informationsleverantörer och informationsinsamlare).

Vi använder även vår interna identifierare som tillhör vår anslutna [m]PLATFORM som heter “[mP]ID”. Vi använder [mP]ID för att sammankoppla information relaterat till webbläsare, miljöer och/eller enheter som vi, eller [m]PLATFORM, har anledning att tro tillhör samma användare. Det här hjälper oss att erbjuda mer användbara och relevanta annonser för en specifik användare, oavsett webbläsare, miljö eller enhet.

Anpassning

För att kunna erbjuda våra kundspecifika anpassningstjänster

 • samlar vi in information om varje kunds platser (här ingår webbplatser, appar och andra digitala kanaler) – som beskrivs ovan i “Så här samlar vi in information via våra tjänster”
 • får vi tillgång till eller sparar denna information på enheter (via kakidentiteter och annonsidentiteter)
 • analyserar vi den insamlade informationen, ibland tillsammans med annan information som vi fått från kunden och organiserar den i segment med identiteter baserat på användarinformationen.

 

Våra kunder kan sedan använda dessa segment för att, för egen räkning eller för sina kunders räkning, visa intressebaserad annonsering för användare på deras datorer, telefoner och andra mobila enheter (på en mängd olika sätt).

 

Där vi erbjuder denna kundspecifika anpassning skiljs de segment som vi bygger för en kund logiskt från segment och information från andra kunder. Information som samlats in på detta sätt, och de segment som skapas, kan bara användas för den specifika kundens räkning.

 

Mätning

Vi bearbetar användarinformation för att visa annonser och mäta hur dessa annonser har fungerat för att lära oss vilka faktorer som gör annonseringen framgångsrik eller misslyckad för annonsörer och för att generera rapporter för att förstå och förbättra användningen av tjänster och annonseffektiviteten.

 

Lagring och åtkomst till informationen

För att kunna erbjuda våra tjänster lagrar vi Mookiekakor i den individens webbläsare som vi har visat annonser för och sedan känner vi igen Mookiekakor när den webbläsaren används för att få åtkomst till webbplatser som tillhör de kunder och utgivare vi arbetar med. På webbplatser som vi släpper och/eller läser, eller försöker släppa och/eller läsa, berättar Mookiekakor om användningen av kakor från tredje part (och, i synnerhet, Mookiekakor specifikt där så krävs enligt lag), på dessa webbplatser. I informationsflödena som vi får från våra partners när vi visar digital reklam i mobila applikationsmiljöer får vi också annons-ID som är kopplade till användarnas mobila enheter/operativsystem och känner igen dessa annons-ID .

Vi använder den information som samlats in och tagits emot för intressebaserad annonsering som exempelvis för:

 

 • Jämföra information med källor utanför nätet som anges ovan under “Användarinformation som tagits emot från tredje part”:
  • Vi tar emot användarinformation utanför nätet, inklusive demografi och intresseinformation, från andra företag som kunder, partners och tjänsteleverantörer, som samlas in utanför tjänsterna och som vi får för att använda i våra tjänster. Ansvaret vilar på de företag som samlar in den informationen att göra det på ett lämpligt och lagenligt sätt och att tillåta att den informationen delas med oss för våra ändamål.
  • När vi tar emot användarinformation utanför nätet får vi denna information via en tjänsteleverantör i samband med ett kak-ID, annonserings-ID eller liknande användar-ID som identifierar en kund eller konsument till kunden eller tjänsteleverantören.
  • Vi får inga namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser eller liknande uppgifter som skulle möjliggöra identifiering av en viss person som är kopplad till de identiteter vi får.

 

 • Länkande enheter – vi använder vår interna [mP]ID-identifierare som tillhör vår anslutna [m]PLATFORM för att tilldela information gällande webbläsare, miljö och/eller enheter som [m]PLATFORM eller som vi rimligen kan anta tillhör samma användare för att hjälpa till att visa mer användbar och relevant reklam oavsett webbläsare, miljö eller enhet.

 

 • Exakt geografisk platsinformation – när vi har de nödvändiga tillstånden att göra så kan vi ta emot och/eller använda en användares exakta geografiska platsinformation tillsammans med våra tjänster. När vi samlar in denna typ av information levereras den i informationsflödet vi får från våra partners i samband med leverans av digital reklam.

 

Lämna information till tredje part

Xaxis delar information som vi samlar in om dig (se “Informationstyper som vi samlar in via våra tjänster” ovan) och information som härrör från den, till våra kunder, dotterbolag och tjänsteleverantörer som utför tjänster och funktioner på våra vägnar och/eller på uppdrag av våra kunder, till exempel företag som ansvarar för den faktiska leveransen av intressebaserad annonsering – inklusive plattformar för efterfrågesidan, annonsnätverk, reklamutbyte och annonsservrar. Vi samlar inte in användares namn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller liknande uppgifter som skulle göra det möjligt att identifiera en viss individ via våra tjänster. Men om du bestämmer dig för att lämna uppgifter som skulle möjliggöra identifiering av en viss person via en av våra kunders annonser eller webbplatser kommer den informationen att tas emot av den kunden och omfattas av den kundens integritetspolicy. Våra tjänsteleverantörer får i allmänhet inte använda information som inte samlats in och som vi lämnar dem för andra ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss eller våra kunder.

Om vi har skäl att tro att vi enligt lag eller juridisk process är skyldiga att lämna ut information till tredje part (som brottsbekämpande myndigheter) kommer vi att göra det. Dessutom kan vi lämna ut information till tredje part (som till exempel en revisor eller annan tjänsteleverantör).

Vår anslutna [m]PLATFORM driver och underhåller en datahanteringsplattform som vi och andra dotterbolag kan använda för att tillhandahålla tjänster. Informationen som vi lämnar till [m]PLATFORM kan användas av mPlatform och liknande andra dotterbolag inte bara för att tillhandahålla tjänster till oss och våra kunder utan också för att tillhandahålla tjänster till dessa dotterbolag och deras respektive kunder.

Välj bort-rätten/Dra tillbaka medgivande

Du kan välja bort Xaxis intressebaserade annonsering på flera sätt.

Du kan välja att inte få anpassade annonser från tredje part via Mookies riktade kakor på den webbläsare du använder genom att klicka nedan. Om du gör det kommer din tredjeparts riktade Mookie-kaka att ersättas med en välj bort-kaka och ingen av den intressebaserade annonsinformation som är kopplad till den riktade Mookie-kakan från tredje part kommer att användas för intressebaserad annonsering på någon enhet eller webbläsare som vi rimligen har länkat till webbläsaren där information samlades in. Om vi dessutom har verklig kunskap om att en annan enhet eller webbläsare är länkad till den bortvalda webbläsaren kommer den andra enheten eller webbläsaren också att vara bortvald från att ta emot intressebaserad annonsering via Xaxis.

Våra välj bort-kakor är programmerade att utgå tio år efter att de utfärdades. Om du köper en ny enhet, uppgraderar eller byter webbläsare eller raderar denna välj bort-kaka måste du utföra välj bort-processen igen. För att välj bort-processen ska fungera måste din webbläsare ställas in på att acceptera tredjepartskakor.

I webbläsarmiljön kan du även vägra eller radera kakor från både Xaxis och andra tjänsteleverantörer med följande metoder.

 • Ändring av webbläsarinställningar till att vägra eller radera kakor, vilket skulle resultera i eliminering av intressebaserad annonsering via kakor från Xaxis och från andra leverantörer . Men genom att göra det kan du kanske inte använda vissa funktioner på vissa webbplatser som du besöker eller till fullo utnyttja alla webbplatserbjudanden och intressebaserad annonsering. Du kan vägra eller ta bort kakor genom att följa anvisningarna som lämnas i din webbläsares inställningar. Ytterligare information om kakor finns på aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com och http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Justering av kakinställningarna på webbplatsens ägarnivå där du gav oss ditt samtycke till vår kakanvändning; alternativen för kakinställningar kan variera beroende på webbplatsens ägare. Att välja bort intressebaserad annonsering via riktade Mookiekakor liksom andra tjänsteleverantörers riktade kakor på följande webbplatser:

I mobilappsmiljö kan du välja bort intressebaserad annonsering från bara Xaxis eller från både Xaxis och andra tjänsteleverantörer på följande sätt.

 • Gå till sekretessinställningar på din enhet och välj “Begränsa annonsspårning” via din enhets inställningar, vilket leder till att intressebaserad annonsering elimineras via gällande annons-ID från Xaxis och från andra leverantörer förutom Xaxis.
 • Välja bort intressebasering via gällande annons-ID från Xaxis och andra leverantörer via AppChoices-appen. Tänk på att för att AppChoices-appen ska fungera korrekt får din enhetsinställning “Begränsad annonsspårning” inte vara vald. Intressebaserad annonsinformation som tidigare samlats in eller tagits emot tillsammans med ett utbytt annons-ID kommer inte att används av Xaxis för intressebaserad annonsering på någon annan enhet eller webbläsare som vi kan tänkas ha länkat till mobilappsmiljön där informationen samlades in. Om vi dessutom har verklig kunskap om att en annan enhet eller webbläsare är länkad till den bortvalda mobilappsmiljön kommer den andra enheten eller webbläsaren också att bli bortvald från att ta emot intressebaserad annonsering från Xaxis. Ytterligare information om Appchoices-appen finns på http://youradchoices.com/appchoices.

Ytterligare information gällande användarval i appmiljö finns på www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Medlemskap

 

Network Advertising Initiative

Vi är medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) och följer NAI:s uppföranderegler på de marknader där dessa självreglerande ramverk gäller och är i kraft. I enlighet med uppförandereglerna kräver vi att våra Xaxis Marketplace-kunder (tidigare Xaxis Publisher Network och 24/7 Access) förmår informera användarna om sina integritets- och insamlingsmetoder i sin sekretesspolicy och att inkludera information om användningen av tredjeparts annonsteknik och -tjänster på sina webbplatser, de informationstyper som samlas in via dessa tjänster, användningen och distributionen av denna information och en branschstandarlänk för att välja bort intressebaserad annonsering i sin integritetspolicy. Vi övervakar med jämna mellanrum våra kunders webbplatser för att avgöra om de beskriver och uppdaterar sina integritetsmeddelanden på ett korrekt sätt.

Vi stödjer till fullo den digitala reklambranschens insatser för att öka insynen inom området för intressebaserad annonsering och hälsosegment. Mer information om de vanligaste intressesegmenten baserat på hälsorelaterad information eller intressen som vi kan använda för intressebaserade annonssystem får du genom att klicka här.

Du kan även klicka här för att komma till webbplatsen för Network Advertising Initiative, en central plats för information om intressebaserad annonsering och de alternativ du har och för att välja bort att få intressebaserad annonsering via kakor från tredje part från oss och andra medlemsföretag inom NAI.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance och Digital Advertising Alliance of Canada

Vi är medlemmar i Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) och Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) och förutom dessa medlemskap följer vi DAA:s självreglerande principer, IAB Europe och EU:s ramverk för beteendeannonsering på nätet och DAAC:s kanadensiska självreglerande principer för beteendeannonsering på nätet på de marknader där de gällande självreglerande ramverken ska följas.

 

Förbättrat meddelande

Xaxis stödjer utplacering av ikonerna Advertising Option (AdChoices och, där det är tillgängligt, AppChoices) som en del av sitt deltagande i DAA:s självreglerande ramverk (i USA), AB Europe OBA:s ramverk för beteendeannonsering på nätet (i Europa) och DAAC:s kanadensiska självreglerande principer för beteendeannonsering på nätet (i Kanada). Annonser som levereras av organisationer som deltar i dessa ramverk kommer att visa ikonen som syns nedan när det är tekniskt möjligt. Genom att klicka på ikonen får du information om intressebaserad annonsering.

Du kan klicka här för att komma till DAA:s webbsida som har ytterligare information om intressebaserad annonsering och DAA:s självreglerande ramverk. Där finns även en möjlighet att välja bort att få intressebaserad annonsering från tredje part via kakor från oss och andra medlemsföretag i DAA.

 

Integritetspolicy för barn

Varken tjänsterna eller Xaxis webbplats är utvecklad för, eller riktad till, barn (så som de definieras enligt gällande lag) eller till webbplatser som primärt riktar sig till barn. Vi samlar inte medvetet in information från barn (som definierats enligt ålderskraven för det aktuella landet). Om du tror att ett barn har gett personuppgifter till oss och du vill ta bort den informationen ber vi dig kontakta oss .

 

Överföring av information vid ett möjligt uppköp av företaget

Om ett annat företag förvärvar alla eller en väsentlig del av alla tillgångar i vår verksamhet genom konsolidering, sammanslagning, köp av tillgångar, omorganisation av företaget eller annan transaktion, förbehåller vi oss rätten att överföra all information (inklusive information som en användare kan ha tillhandahållit via vår “Kontakt”/”Kontakta oss”-sida på Xaxis webbplats) som vi äger eller som står under vår kontroll till den förvärvande parten.

Informationssäkerhet och globala dataöverföringar

Vi följer allmänt accepterade regler för nätannonseringsbranschen för att skydda oss mot obehörig åtkomst till, olaglig bearbetning av, obehörig lagring och obehörig utlämning av information. Dessa standarder omfattar att genomföra nödvändiga fysiska, elektroniska och ledningsmässiga aktiviteter som krävs för att skydda dataintegriteten, åtkomsten och användningen. Men tänk på att trots dessa ansträngningar för att skydda data på våra servrar är ingen överföringsmetod via internet garanterat säker.

Xaxis tjänster används globalt och därför kan vi överföra data till länder i hela världen inklusive länder utanför ditt land. Vi kommer där det är nödvändigt installera lämpliga skyddsåtgärder för att garantera att denna data är skyddad. När vi överför personuppgifter från EES eller Schweiz till ett dotterbolag utanför EES eller Schweiz går vi in i en standardavtalsklausul (“modell”) med mottagaren för att garantera en lämplig dataskyddsnivå. När vi överför personuppgifter från EES eller Schweiz till en icke-anslutet företag (till exempel en tjänsteleverantör som utför tjänster på vår vägnar) utanför EES eller Schweiz, ansluter vi oss antingen till standardklausuler (“modell”) och villkor eller säkerställer att överföringen är i enlighet med ett annat giltig sätt, till exempel att tjänsteleverantören är certifierad enligt EU-USA Privacy Shield-ramverket.

Datalagring

Vi behåller den information vi samlar in via våra tjänster i en icke sammanställd form under en period av högst 13 månader. Dessa uppgifter inkluderar besökta platser, vilket innehåll som besökts, annonsinteraktioner, IP-adresser, webbläsartyp och språkinställningar. Vi behåller denna information under 13-månadersperioden för att våra kunder ska kunna göra årliga analyser. En återförsäljare kan till exempel vilja jämföra effekten av sin nätannonsering inför julen det aktuella året med effekten året innan. Genom att behålla informationen under en sådan 13-månadersperiod kan kunden göra en sådan jämförelse.

Vi behåller information som vi samlar in via våra tjänster i en sammanställd form under längre tid än 13 månader.

 

AVSNITT 2: XAXIS WEBBPLATS

Så här används och delas informationen på Xaxis webbplats

Vi respekterar integriteten för användarna av Xaxis webbplats och godkänner att när du väljer att ge oss information om dig själv litar du på att vi hanterar den informationen på ett ansvarsfullt sätt. Det här avsnittet innehåller viktig information om hur vi använder information som samlats in via Xaxis webbplats och hur du kan hantera dina sekretessval och utöva dina rättigheter i förhållande till viss information om dig som samlas in via Xaxis webbplats.

Vilken information samlar vi in och använder?

När du använder Xaxis webbplats kan vi samla in och använda följande information:

 • Information (som kan innehålla personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar när du skickar ditt CV eller en arbetsansökan till oss eller begär information från oss och/eller,
 • Tekniska identifierare som kan användas för att identifiera en individs webbläsare, mobil annonsmiljö och/eller enhet, vilket kan inkludera IP-adress och/eller kak-id.

 

Om du ger oss information via vår “Kontakt”/”Kontakta oss”-sida på Xaxis webbplats kan vi behålla den informationen inklusive din e-postadress och andra personuppgifter du lämnar, enbart med syfte att besvara din förfrågan eller ge dig relevant material och, när du har medgett det, skicka marknadskommunikation till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan lämna ut dessa personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer för marknadsautomatisering enbart för dessa syften. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda denna information för något annat syfte än att leverera tjänster till oss.

Så här använder vi den information vi samlar in på Xaxis webbplats.

Xaxis använder denna information på följande sätt.

 • För att förse dig med information du har begärt
 • För att besvara specifika förfrågningar du ställer om Xaxis, vår verksamhet, de tjänster vi erbjuder våra kunder och koncernens företag
 • För att förbättra innehållet, hastigheten och säkerheten på Xaxis webbplats och/eller
 • För att bearbeta och bedöma din CV och/eller jobbansökan.

 

Skickar vi din information vidare till tredje part?

Vi kan skicka din information (inklusive dina personuppgifter) till vårt dotterbolag GroupM, tjänsteleverantörer och andra tredje parter för att hjälpa oss bearbeta den informationen för de syften som anges i detta avsnitt 2 i detta integritetsmeddelande. Om ett annat företag förvärvar alla eller väsentliga delar av tillgångarna i vår verksamhet genom konsolidering, sammanslagning, köp eller annan transaktion, förbehåller vi oss dessutom rätten att överföra all information (inklusive dina personuppgifter) till den förvärvande parten.

Vi kan även lämna ut din information (inklusive dina personuppgifter) till tredje part, inklusive brottsbekämpande myndigheter, när vi rimligen tror att vi är skyldiga att göra det enligt lag och för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder gällande misstänkta eller faktiska olagliga eller ömsesidigt förbjudna aktiviteter, inklusive men inte begränsat till bedrägerier och situationer som innebär potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet.

Så här använder vi din information för marknadsföring.

Vi kommer enbart skicka dig marknadsinformation som du har begärt.

Vart skickar vi din information?

Vi är ett globalt företag och därför kan vi överföra din information (inklusive dina personuppgifter) till länder världen över inklusive länder utanför ditt land. Vi kommer där det är nödvändigt införa lämpliga skyddsåtgärder för att garantera att din information är skyddad. När vi överför personuppgifter från EES eller Schweiz till ett dotterbolag utanför EES eller Schweiz ingår vi i en standardkontraktsklausul (“modell”) med mottagaren för att garantera en lämplig dataskyddsnivå. När vi överför personuppgifter från EES eller Schweiz till ett annat företag (som en tjänsteleverantör som utför tjänster för vår räkning) utanför EES eller Schweiz går vi antingen in i en standardkontraktsklausul (“modell”) eller säkerställer att överföringen följer något annat giltigt sätt, som att tjänsteleverantören är certifierad enligt EU-U.S Privacy Shield-ramverket.

Hur sparar och skyddar vi din information?

Vi kommer att spara din information som vi samlat in från Xaxis webbplats under en rimlig tidsperiod för de syften som anges ovan i detta avsnitt 2. Vi följer allmänt accepterade standarder för nätannonseringsbranschen för att garantera att dina personuppgifter som du gett oss förvaras säkert, korrekt och uppdaterat och enbart sparas så länge det är nödvändigt för de syften vi använder dem för. Dessa standarder omfattar att genomföra nödvändiga fysiska, elektroniska och ledningsmässiga aktiviteter som krävs för att skydda dataintegriteten, åtkomsten och användningen. Men tänk på att trots dessa ansträngningar för att skydda data på våra servrar är ingen överföringsmetod via internet garanterat säker.

 

Länkning till andra webbplatser

Xaxis webbplats länkas till tredjeparts webbplatser. En länk från någon av våra egna webbplatser till en annan webbplats innebär inte att vi går i god för den webbplatsen. Vi kontrollerar inte de webbsidor vi länkar till och vi är inte ansvariga för deras innehåll eller deras sekretesspolicys eller aktiviteter. Dessa webbplatser kan använda kakor, pixlar och annan teknik och samla in din information enligt deras egna sekretesspolicys. Därför ska du noggrant läsa igenom den sekretesspolicy som gäller alla webbplatser du når från vår webbplats.

Användning av kakor på Xaxis webbplats

En kaka är en liten alfanumerisk textfil som lagras i en webbläsare av en webbplats eller tredjeparts annonsserver eller någon annan tredje part som gör att den webbplatsen eller tredje parten kan känna igen den webbläsaren och minnas användarinformation och annan information. (mer information om kakor finns i avsnitt 1 ovan.) Vi använder kakor på Xaxis webbplats för att förbättra innehållet, hastigheten och säkerheten för Xaxis webbplats och för att låta dig dela sidor på sociala nätverk.

Hantera kakor

Mer information om hur du väljer bort eller hanterar Xaxis kakor och/eller kakor från båda Xaxis och andra tjänsteleverantörer hittar du under “Välj bort/rätten att dra tillbaka medgivande” i avsnitt 1 ovan.

Barn

Xaxis webbplats är inte avsedd att eller utformad för att locka barn (enligt definitionen i gällande lag). Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn (som definierats enligt ålderskraven för det aktuella landet). Om du är ett barn och vill ställa en fråga eller använda denna webbplats på något sätt som kräver att du skickar in dina uppgifter ska du be din förälder eller vårdnadshavare att göra det för din räkning.

AVSNITT 3: LANDSSPECIFIK INFORMATION: KONTAKTA OSS

EES och Schweiz

Lagliga grunder för att bearbeta information

Vi samlar bara in, använder, delar och/eller överför personuppgifter för individer i EES och Schweiz när vi har laglig grund för att göra det, vilket vanligtvis innebär medgivande av användaren eller våra giltiga intressen.

Där så krävs enligt gällande lag levererar vi bara intressebaserad annonsering för individer som har gett sitt medgivande för detta.

I den utsträckning vi förlitar oss på ditt medgivande, som vi kan ha fått antingen direkt till oss eller via en tredje part, till att använda din information på vissa sätt bearbetar vi dina personuppgifter inom det medgivandets ramar.

Inom vår kapacitet som en datakontrollant tänker vi förlita oss på ett medgivande som en laglig grund för alla “Syften” enligt IAB:s europeiska öppenhets- och samtyckesramverk annat än “Åtgärder” (vars syfte omfattar åtgärder, analyser och rapportering med respekt för aktuella personuppgifter). I samband med detta syfte har vi ett berättigat intresse, när vi bearbetar data för att mäta leverans av reklam eller analysera dess effekt, av att förstå att våra leverantörer har levererat den annonsering som de är kontrakterade att göra. Dessutom anser vi att annonskunder har ett giltigt intresse av att första om deras annonsering visats eller inte och om den var effektiv. Vi anser att dessa aktiviteter är fundamentala för nätannonsering men resulterar inte i några beslut som påverkar individer.

Om du är inom EU har du rätt att protestera mot någon all denna bearbetning. Om du vill protestera ska du klicka  .

Rättigheter för individer inom EES och Schweiz

Individer i EES och Schweiz har ett antal rättigheter när det gäller deras personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till sin information. För dessa användare finns även rätten att begränsa eller förhindra hur vi använder dessa personuppgifter i många fall när vi bearbetar personuppgifter.

Under vissa förhållanden – till exempel när vi bearbetar dina personuppgifter i direktreklamsyfte eller enligt våra giltiga intressen – har du även rätt att protestera mot vår bearbetning av dina personuppgifter  och du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter . Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett lättillgängligt format  och under vissa förhållanden kan du även  . Vi sparar inte eller lagrar din verkliga webbläsarhistorik som hör till ett Mookie-kaka-ID eller ett mobilannons-ID. Istället använder vi metoden “sammanställd värdering” som kategoriserar de webbplatser du besöker och sedan använder vi kombinationer av dessa kategoriseringar för att skapa segment och leverera intressebaserad annonsering. Som en konsekvens av detta kan vi inte tekniskt erbjuda möjligheten för dig att ändra individuella informationselement som leder till segmenttilldelning då vi helt enkelt inte sparar dem. Om du tycker att vi innehar eller har använt felaktiga personuppgifter om dig ska du komma ihåg att du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande för vår bearbetning av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du bör även kontakta oss om dina personuppgifter eller önskemål ändras, om du inte vill att vi ska skicka den information du tidigare har begärt eller om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter.

Utan att begränsa några andra rättigheter du kan ha har du även rätt att väcka ett klagomål mot oss hos en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där du är baserad eller där vi är baserade. Klicka här för att hitta din lokala tillsynsmyndighet.

Information som vi fått från marknadsundersökningsföretagi Nederländerna

Om du har lämnat medgivande till marknadsundersökningsföretag i Nederländerna att lämna dina undersökningsuppgifter till Xaxis kan vi, baserat på omfattningen av ett sådant medgivande, ta emot användarinformation och annan information, inklusive undersökningsuppgifter, från sådana företag och vi får bara använda den informationen för forskning och analys, kampanjoptimering, anpassning av annonsering och rapportering om effekten av nätannonskampanjer.

Kalifornien

I enlighet med sektion 1798.83 i California Civil Code kan boende i Kalifornien få viss information om de typer av “personuppgifter ” som företag med vilka de har ett etablerat affärsförhållande har delat med tredje part för direktmarknadsföring under föregående kalenderår. Om du vill begära en lista över företag som Xaxis har lämnat personuppgifter till för egna marknadsföringsändamål ber vi dig kontakta oss via e-post på privacy@xaxis.com eller via post på Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Legal department. Vi svarar inom 30 dagar.

Kaliforniska lagar kräver att vi avslöjar hur vi svarar på “Spåra inte”-signaler i webbläsare eller något annat valsätt gällande intressebaserad annonsering. Vi har ännu inte utvecklat ett svar på “Spåra inte”-signaler i webbläsare och ändrar inte någon av våra informationsinsamlingssätt när vi tar emot sådana signaler. Vi kommer att fortsätta utvärdera möjliga svar på “Spåra inte”-signaler mot bakgrund av branschutvecklingar eller lagändringar.

Vi är fast beslutna att följa dina integritetsval. Mer information om hur du väljer bort intressebaserad annonsering hittar du under “Välj bort/Rätten att dra tillbaka medgivande” i avsnitt 1 ovan.

 

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Vänligen notera att på grund av förändringar av integritetslagar och regler, digitala tekniker och vår bransch kan vi stundtals modifiera detta integritetsmeddelande. Läs igenom detta integritetsmeddelande regelbundet för att vara medveten om ändringar som kan ha uppstått (vi kommer att uppdatera giltighetsdatum högst upp på sidan för att du ska se när ändringarna har gjorts).

Om oss

Förutom när vi agerar på uppdrag av en kund eller annan tredje part är Xaxis en datakontrollör som ansvarar för dina personuppgifter (så som denna term eller liknande termer definieras av gällande lag) när du interagerar med våra tjänster.

Kontakta oss

Europa Xaxis EMEA, en division inom GroupM UK digital Ltd.

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Worldwide (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA