Trer i kraft: 25. mai 2018

Xaxis Personvernerklæring

Xaxis er fast bestemt på å beskytte brukernes personvern og utvikle tillit hos brukerne på internett, og innen digital markedsføring. Vi evaluerer kontinuerlig metoder for å beskytte brukernes personvern, samtidig som vi streber mot å levere relevante annonser og kundeopplevelser online på vegne av våre klienter.

Hva finnes i denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen Xaxis innhenter fra nettsider, applikasjoner og andre digitale eiendommer (vi refererer til alle disse som “nettsteder“), og på Xaxis sin bedriftsnettside, www.xaxis.com Xaxis nettside”). Vi forklarer hvordan vi bruker denne informasjonen for å yte “tjenester” til våre kunder. Vi forklarer også hvordan du kan administrere dine valg for personvern, og utøve dine rettigheter i forhold til bestemt informasjon om deg som er innhentet og brukt av Xaxis.

Hvem er vi?

Xaxis er en bedrift som opererer globalt, som en del av GroupM mediainvesterings-gruppen. Innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS“) og Sveits, er GroupM UK Digital Ltd, gjennom sin Xaxis EMEA-divisjon, den enheten som er ansvarlig for data som Xaxis innhenter. Utenfor EØS og Sveits er Xaxis, LLC, den juridisk ansvarlige enheten. Bortsett fra når det motsatte gjøres uttrykkelig klart, så er bruken av informasjon av våre ikke-Xaxis-sammarbeidspartnere, våre klienter, våre tjenesteytere og andre tredjeparter ikke dekket av denne personvernerklæringen.

Hvis du har spørsmål, vennligst les “Kontakt oss”-seksjonen nederst på denne personvernerklæringen.

Vennligst vær klar over at denne personvernerklæringen er oversatt fra engelsk, til en rekke ulike språk. Dersom det er noen konflikter eller uoverenstemmelser mellom de forskjellige språkversjonene av denne personvernerklæringen skal den engelske gjelde.

 

SEKSJON 1: XAXIS TJENESTER

Xaxis tjenester

Xaxis leverer ikke sine markedsføringsrelaterte tjenester (“tjenester“) direkte til forbrukere. Isteden er våre klienter bedriftsvirksomheter, inkludert annonsører og byråer. Våre klienter inkluderer andre selskaper i GroupM og WPP-gruppen, som i neste omgang utfører markedsførings-relaterte tjenester for sine egne klienter.

Våre klienter bruker våre tjenester, på egne vegne og/eller på vegne av sine egne klienter, for å hjelpe dem til å forstå markedsføringen som klienten leverer online (f.eks. hvilke nettsteder den ble levert til, hvem så den og hvorvidt noen samhandlet med den) og for å bedre effektiviteten til den markedsføringen. Vi hjelper dem også med å forsøke å levere markedsføring til forbrukere som sannsynligvis er mer interessert i deres produkter og tjenester.

Når vi hjelper klienter med å velge målgrupper å levere markedsføringen deres til, bruker vi bestemt demografisk informasjon (slik som alder, kjønn, utdannelse, inntekt og husholdningsstatus (f.eks. antall barn)), geografi, interesser, aktiviteter, og lignende informasjon (“Brukerinformasjon“). Vi forklarer nedenfor hvor denne informasjonen kommer fra. Vi kaller denne typen markedsføring “interessebasert annonsering“.

For eksempel, hvis vi tror at en bruker er interessert i utvalget av mobiltelefoner, da kan våre tjenester hjelpe våre klienter til å levere interessebasert annonsering til den brukeren om et bestemt mobiltelefonprodukt eller tjeneste, på følgende måte:

Typer av informasjon vi innhenter og bruker gjennom leveringen av våre tjenester

Når du ser på og samhandler med nettsider og med markedsføring hvor våre tjenester er benyttet, er våre tjenester designet for å innhente og/eller bruke informasjon om hvilke type nettside som enkeltpersoner besøker og om samhandling de har med nettsidene og med annonsene til våre klienter. Vi innhenter også informasjon som identifiserer nettleseren og enheten til personen som har sett på vår klients markedsføring. Denne informasjonen inkluderer følgende datakategorier:

Tekniske identifikatorer

Disse kan bli brukt til å identifisere en enkelt nettleser, et mobilt annonsemiljø og/eller enhet, og vil typisk inkludere:

 • Informasjonskapsel-ID-er
 • Mobilannonse-ID-er (f.eks. IDFA-er og Google Advertising ID-er)
 • Vår tilknyttede [m]PLATFORMs “[mP]ID” proxy-identifikator for ID-ene over

Ytterligere teknisk informasjon

 • Internett-protokolladresser (“IP-adresser“) og data innhentet fra en IP-adresse, slik som ikke-presise geolokasjonsdata som indikerer land, region, by og/eller postnummeret til en enhet
 • Type internettleser, nettleserens språk og operativsystem
 • Tilkoblingstype (fastlinje eller Wi-Fi), nettverk som enheten er koblet til, og mobiloperatør (hvis tilgjengelig)
 • Lengedegrad/breddegrad til en (mobil) enhet.

For denne personvernerklæringen gjelder det at “enhet” inkluderer datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett-datamaskiner, elektroniske lesebrett og andre digitale enheter som er i stand til å opprettholde en internettforbindelse, og “mobile enheter” inkluderer smarttelefoner og nettbrett-datamaskiner.

Informasjon om online-aktivitet

Xaxis innhenter informasjonen forklart nedenfor, om din online nettsurfing for å fastslå hvilke typer aktiviteter, tjenester og produkter du og andre brukere kan være interessert i, og hvordan du og andre brukere samhandler med enkelte annonser. Denne informasjonen inkluderer:

 • Registrering av typene nettsteder og sider det blir sett på (dvs. for å fastslå interesser)
 • Nettsted/side du kom fra før, og besøker etterpå, at du har sett en annonse
 • Dato og tidspunkt for online aktivitet
 • Hyppighet av besøk til en nettside
 • Søkeord brukt på en nettside
 • Samhandling med markedsføring (f.eks. hvorvidt en bruker klikker på en annonse)

Brukerinformasjon mottatt fra en tredjepart

Vi mottar også både online og offline brukerinformasjon innhentet av tredjeparter, inkludert demografisk informasjon og interesseinformasjon til bruk i våre tjenester. Tredjeparter inkluderer våre klienter og nøye utvalgte tjenesteytere. Når vi mottar offline brukerinformasjon, leveres denne informasjonen til oss via en tjenesteleverandør i forbindelse med en informasjonskapsel-ID, annonse-ID eller lignende bruker-ID som identifiserer en forbruker for oss, klienten eller tjenesteyteren, men vi mottar ikke brukeres navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse eller lignende informasjon som ville gjøre det mulig å identifisere en enkeltperson i forbindelse med disse ID-ene.

Hvordan vi innhenter informasjon gjennom våre tjenester

Vi innhenter informasjon, og mottar informasjon, på vegne av våre klienter, om enkeltpersoner når du besøker online-eiendommene til våre klienter som Xaxis leverer tjenester til, eller tredjeparts utgivere (for eksempel nyhetssider). For å gjøre dette, bruker vi informasjonskapsler, annonse-ID-er, piksler og andre teknologier. Her er noen forklaringer på disse begrepene:

Informasjonskapsel er en liten alfanumerisk tekstfil som lagres i en nettleser av en nettside eller av en tredjeparts annonse-server eller annen tredjepart, som lar den nettsiden eller tredjeparten gjenkjenne den nettleseren og huske brukerinformasjon og annen informasjon. Xaxis benytter tredjeparts målrettede informasjonskapsler fra sitt tilknyttede selskap, [m]PLATFORM, som kalles “Mookie” og som opererer på mookie1.com-domenet. Mookie informasjonskapsler er vedvarende informasjonskapsler som inneholder bestemte, tilfeldig-genererte verdier som gjør det mulig for våre tjenester å skjelne mellom nettlesere og enheter, og som er assosiert med brukerinformasjon og annen informasjon. Mookie informasjonskapsler, sammen med denne assosierte informasjonen, brukes i leveringen av våre tjenester, og spesielt for interessebaserte markedsføringsaktiviteter.
Markedsførings-ID er en alfanumerisk identifikator gjort tilgjengelig av en plattform eller et operativsystem (slik som Apple iOS eller Google Android) som tillater applikasjons-utviklere og tredjeparter å gjenkjenne en bestemt enhet i et applikasjons-miljø. Den blir assosiert med brukerinformasjon og annen informasjon, og, sammen med denne assosierte informasjonen blir den brukt i ytelsen av våre tjenester, spesielt innen interessebaserte markedsføringsaktiviteter.
Piksel er en kodelinje som brukes av et nettsted eller tredjepart for å tildele online-aktiviteter til en enhet eller en nettleser, eller mer nøyaktig til den gjeldende informasjonskapselen eller annonse-ID-en. Bruken av piksler lar oss registrere, for eksempel, at en enhet eller en nettleser har besøkt et bestemt nettsted eller nettside.

 

Følgende tabell gir informasjon om Mookie-informasjonskapselene, som alle er “vedvarende” informasjonskapsler (det betyr at de lagres til de utløper eller blir slettet/fjernet av brukeren) tilknyttet mookie1.com-domenet:

Navn på informasjonskapsel Atferdsevne til informasjonskapsel Informasjon oppbevart i informasjonskapsel Utløp (dager)
Målretting (klientdata) Målretting og optimalisering (brukerdata) Rapportering og attribusjon
id Y Y Y Unikt serienummer 395 dager
mdata Y N N Unikt serienummer, opprettelses-tidsstempel, informasjonskapsel-versjon 395 dager
syncdata_<PARTNER> Y N N {Unikt serienummer, opprettelses-tidsstempel, datapartners besøks-id/ 10 dager

 

Hvordan vi bruker denne informasjonen

Xaxis behandler informasjonen de innhenter og mottar med den hensikt å levere tjenester til klienter slik vi har forklart ovenfor, så vel som for administrative, sikkerhetsmessige og pålagte årsaker. Vi utfører spesielt følgende aktiviteter:

 

Annonse-utvelgelse, levering og rapportering

Vi analyserer informasjonen som innhentes når en klients annonsering leveres ved å bruke våre tjenester og informasjon mottatt fra våre partnere. Vi organiser denne informasjonen i samlinger av ID-er (som vi kaller segmenter), basert på ulike komponenter av brukerinformasjon, som vi har forklart ovenfor. For eksempel kan vi ha segmenter med ID-er som besøker sports-nettsteder. Våre klienter kan da benytte våre tjenester til å brukedisse segmentene til å levere interessebasert annonsering på sine vegne eller på vegne av deres klienter, ved å bruke våre partnere og tjenesteleverandører. Denne markedsføringen kan bli levert gjennom datamaskiner, smarttelefoner, og andre enheter.

 

Vi kan også integrere (og bruke til samme formål) brukerinformasjon mottatt fra andre nøye utvalgte selskaper (inkludert nettsted-eiere, dataleverandører og datainnsamlere).

 

Vi benytter også interne identifikatorer til vårt tilknyttede selskap, [m]PLATFORM, kalt “[mP]ID”. Vi bruker [mP]ID-ene til å assosiere informasjon relatert til nettlesere, miljøer og/eller enheter som vi, eller [m]PLATFORM, rimeligvis tror tilhører samme bruker. Dette hjelper oss til å gi nyttigere og mer relevante annonser til en spesifikk bruker, uavhengig av nettleseren, miljøet eller enheten.

 

Personlig tilrettelegging

For å yte våre klient-spesifikke tjenester for personlig tilrettelegging gjør vi følgende:

 • samler informasjon på hver klients nettsteder (dette inkluderer nettsteder, app-er og andre digitale eiendommer) – som beskrevet ovenfor i “Hvordan vi innhenter informasjon gjennom våre tjenester”;
 • går inn på eller lagrer denne informasjonen på enheter (via informasjonskapsel-ID-er og annonse-ID-er, etter som hva som er aktuelt); og
 • analyserer den innhentede informasjonen, noen ganger med annen informasjon mottatt fra klienten, og organiserer den i segmenter med ID-er, basert på forskjellig brukerinformasjon.

 

Våre klienter kan så benytte disse segmentene til å levere, på egne vegne eller på vegne av sine klienter, interessebasert annonsering til brukere på sine datamaskiner, telefoner og andre mobile enheter (dette gjøres gjennom en rekke metoder).

 

Når vi yter denne klientspesifikke personlige tilretteleggingen er det segmentet som vi bygger opp for en klient, logisk segregert fra segmentene og dataen til andre klienter. Datainnhenting på denne måten, og segmentene som lages, kan kun brukes på vegne av den spesifikke klienten.

 

Målinger

Vi behandler brukerinformasjon for å levere annonser og måle leveringen av disse annonsene, for å forstå hvilke faktorer som gjør at annonsene er vellykkede eller ikke for annonsørene, og for å generere rapporter for å forstå og forbedre bruken av tjenestene og effektiviteten av annonsene.

Lagring og tilgang til informasjonen

For å yte tjenestene våre lagrer vi Mookie informasjonskapsler på nettleseren(e) til enkeltpersoner som vi har levert annonser til, og så gjenkjenner Mookie informasjonskapslene når den nettleseren(e) er brukt til å få tilgang til nettsidene til våre klienter og utgivere som vi jobber med. På nettsider som vi plasserer på og/eller leser, eller forsøker å plassere på og/eller lese, skal Mookie informasjonskapslene fortelle deg om bruken av tredjeparts informasjonskapsler (og, konkret om,Mookie informasjonskapsler spesielt, når det er påkrevd i henhold til loven), på de sidene. I data-feedenevi mottar fra våre partnere i forbindelse med leveringen av digital annonsering på mobile applikasjonsmiljøer mottar vi også annonserings-ID-er assosiert med plattformen/operativsystemet til brukeres mobile enhet, og gjenkjenner disse annonse-ID-ene.

 

Vi bruker informasjonen innhentet og mottatt til interessebasert annonsering, slik som:

 

 • Matche data med offline kilder – som indikert over, under “Brukerinformasjon mottatt fra tredjeparter”.
  • Vi mottar offline brukerinformasjon, inkludert demografisk informasjon og interesseinformasjon, fra andre selskaper, inkludert våre klienter, partnere og tjenesteleverandører, som er innhentet utenfortjenestene og som er gitt til oss for bruk i våre tjenester. Det er ansvaret til de selskapene som innhenter denne informasjonen å gjøre det på en korrekt og lovlig måte, og gi tillatelse til å dele den informasjonen med oss til våre formål.
  • Når vi mottar offline brukerinformasjon er denne informasjonen gitt til oss via en tjenesteleverandør i forbindelse med en cookie-ID, annonse-ID eller lignende bruker-ID som identifiserer en kunde eller kunder med klienten eller tjenesteleverandøren.
  • Vi mottar ikke noen navn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller lignende data som lar oss identifisere en bestemt enkeltperson i forbindelse med ID-ene vi mottar.

 

 • Koble enheter – vi benytter den interne [mP]ID-identifikatoren til vårt tilknyttede selskap, [m]PLATFORM for å koble sammen informasjon relatert til nettlesere, miljøer, og/eller enheter som [m]PLATFORM eller vi rimeligvis tror tilhører samme bruker, for å hjelpe til å levere nyttigere og mer relevant annonsering, uavhengig av nettleser, miljø eller enhet.

 

 • Nøyaktige geografiske lokaliseringsdata – når vi har de nødvendige rettighetene til å gjøre det, kan vi motta og/eller bruke en brukers presise geografiske lokaliseringsdata i forbindelse med våre tjenester. Når vi innhenter denne type data er det levert i data-feeden vi mottar fra våre partnere i forbindelse med leveringen av digital annonsering.

 

Formidling av informasjon til tredjeparter

Xaxis deler informasjon vi innhenter om deg (se “Typer informasjon vi innhenter gjennom våre tjenester” over), og informasjon utledet fra det, til våre klienter, tilknyttede selskaper, og tjenesteleverandører som utfører tjenester og funksjoner på våre vegne og/eller på vegne av våre klienter, slik som selskaper som er ansvarlig for den faktiske leveringen av interessebasert annonsering – inkludert plattformer på etterspørselsiden, annonse-nettverk, annonse-børser og annonse-servere. Vi innhenter ikke brukernavn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller lignende informasjon som ville sette oss i stand til å identifisere bestemte personer gjennom våre tjenester. Imidlertid, hvis du bestemmer deg for å oppgi data som vil gjøre det mulig å identifisere en enkeltperson via en av våre klienters annonser eller nettsteder, da vil den informasjonen bli mottatt av den klienten og den vil være underlagt den klientens retningslinjer for personvern. Våre tjenesteleverandører har generelt ikke tillatelse til å bruke ikke-aggregert informasjon vi oppgir til dem til noen andre formål enn å yte tjenester til oss og våre klienter.

Hvis vi rimeligvis tror vi er pålagt ved lov eller rettsavgjørelser å oppgi informasjon til en tredjepart (inkludert rettshåndhevende myndighet), da vil vi gjøre det. I tillegg kan vi oppgi informasjon til en tredjepart (inkludert en revisor eller tjenesteleverandør).

Vår tilknyttede [m]PLATFORM driver og vedlikeholder en proprietær datahåndterings-plattform som vi og andre tilknyttede selskaper bruker for å levere tjenester. Informasjonen vi oppgir til [m]PLATFORM kan bli brukt av mPlatform og andre slike tilknyttede selskaper, ikke bare for å yte tjenester til oss og våre klienter, men også for å yte tjenester til de tilknyttede selskapene og deres respektive klienter.

Meldeav/Retten til å trekke tilbake samtykke

Du kan melde deg av Xaxis sin interessebaserte markedsføring på flere forskjellige måter.

Du kan velge å ikke motta tilpasset tredjeparts markedsføring via Mookie målrettede informasjonskapsler på nettleseren du bruker, ved å klikke nedenfor. Hvis du gjør det, vil din tredjeparts Mookie målrettede informasjonskapsel bli erstattet av en “avmeld”-informasjonskapsel, og all interessebasert markedsføringsdata koblet til den erstattede tredjeparts Mookie målrettede informasjonskapselen vil ikke bli brukt til interessebasert markedsføring på noen enhet eller nettleser som vi rimeligvis har koblet til den nettleseren der informasjonen ble innhentet. I tillegg, hvis vi har faktisk kunnskap om at en annen enhet eller nettleser er koblet til avmeld-nettleseren, da vil den andre enheten eller nettleseren også bli valgt bort fra å motta interessebasert annonsering via Xaxis.

 

AVMELDING

Våre avmeld-informasjonskapsler er programmert til å utløpe ti år etter at de først ble utstedt. Hvis du kjøper en ny enhet, oppgraderer eller bytter nettleser, eller sletter denne avmeld-informasjonskapselen, må du utføre avmeld-prosessen på nytt. For at avmeld-prosessen skal virke, må nettleseren din være stilt inn på å godta tredjeparts informasjonskapsler.

I nettlesermiljøer kan du også nekte eller fjerne informasjonskapsler både fra Xaxis og andre tjenesteleverandører via følgende metoder:

 • Justering av dine innstillinger i nettleseren til å avvise eller fjerne informasjonskapsler, vil resultere i fjerning av interessebasert annonsering via informasjonskapsler fra Xaxis og fra andre leverandører. Ved å gjøre det, kan det imidlertid være at du ikke kan bruke enkelte funksjoner på enkelte nettsteder du besøker eller få full utnyttelse av alle nettsidenes tilbud og interessebasert markedsføring. Du kan avvise eller fjerne informasjonskapsler ved å følge anvisningene i innstillingene til nettleseren din. Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com og http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Å justere innstillinger for informasjonskapsler på det samme nivået til nettstedseieren hvor du ga oss dittsamtykke til vår bruk av informasjonskapsler; alternativer for innstillinger for informasjonskapsler kan variere med nettstedeier. Avmeld interessebasert annonsering via Mookie målrettede informasjonskapsler, så vel som målrettede informasjonskapsler fra andre tjenesteleverandører, på følgende nettsteder:

I mobile app-miljøer kan du melde deg av interessebasert annonsering fra kun Xaxis eller fra både Xaxis og andre tjenesteleverandører på følgende måter:

 • Gå til personverninnstillingene på enheten din og velg “Begrens annonse-sporing” via innstillingene i enheten din. Det vil resultere i fjerning av interessebasert annonsering via den gjeldende markedsførings-ID-en fra Xaxis og fra andre leverandører i tillegg til Xaxis.
 • Avmeld interessebasert markedsføring via den gjeldende markedsførings-ID-en fra Xaxis og/eller andre leverandører via AppChoices-appen. Vennligst vær klar over at for at AppChoices-appen skal fungere korrekt, må din”Begrens annonse-sporing”-innstillingen på enheten ikke være valgt. Interessebaserte markedsføringsdata som er innhentet tidligere eller mottatt i forbindelse med den erstattede markedsførings-ID-en vil ikke bli brukt via Xaxis til interessebasert annonsering på noe annen enhet eller nettleser som vi har rimeligvis koblet til det mobile app-miljøet der informasjonen ble innhentet. I tillegg, hvis vi har faktisk kunnskap om at en annen enhet eller nettleser er koblet til det mobile app-miljøet som er avmeldt interessebasert annonsering, så vil den andre enheten eller nettleseren også bli avmeldt interessebasert annonsering via Xaxis. Ytterligere informasjon angående AppChoices-appen er tilgjengelig på http://youradchoices.com/appchoices.

 

Ytterligere informasjon angående brukervalg i applikasjonsmiljøer er tilgjengelig på www.networkadvertising.org/mobile-choices.

Medlemskap

Initiativ innen nettverksannonsering

Vi er medlemmer av Network Advertising Initiative (NAI) og følger NAIs retningslinjer i de markedene der dette selvregulerende rammeverket gjelder og har trådt i kraft. I henhold til etiske retningslinjer krever vi at klientene til vår Xaxis Marketplace (tidligere Xaxis Publisher Network og 24/7 Access) informerer sine brukere om sitt personvern og praksis for informasjonsinnhenting via sine retningslinjer for personvern, og å inkludere informasjon om bruk av tredjeparts markedsføringsteknologi og tjenester i personvernerklæringen på sine nettsteder, samt type datainnhenting som gjøres gjennom disse tjenestene, bruken og formidlingen av dataene, og kobling til en mulighet for å velge vekk interessebasert markedsføring som er i henhold til bransjestandard. Vi overvåker periodisk nettstedene til våre klienter for å fastslå om de på tilstrekkelig vis kunngjør og oppdaterer sine personvernerklæringer.

Vi støtter fullt ut den digitale bransjens arbeid med å øke åpenheten omkring interessebasert annonsering og helsesegmenter. For mer informasjon om standard interesse-segmenter basert på helserelatert informasjon eller interesser som vi kan bruke til interessebaserte markedsføringsformål, vennligst klikk her.

 

Du kan også klikke her  for å nå Network Advertising Initiatives nettsted, et sentralt sted for informasjon om interessebasert annonsering, og de valgene som er tilgjengelige for deg, og for å melde deg av å motta tredjeparts interessebaserte markedsføring via informasjonskapsler fra oss og NAI-medlemsbedrifter.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance, og Digital Advertising Alliance of Canada

Vi er medlemmer av Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), og Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) og i forbindelse med disse medlemskapene følger vi henholdsvisDAA selvregulerende prinsipper, IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising, og DAAC’s canadiske selvregulerende prinsipper for atferds-markedsføring, i de markedene der de aktuelle selvregulerende prinsippene gjelder.

 

Uthevet merknad

Xaxis utsettelse av annonsevalg-ikoner (AdChoices og, når det er tilgjengelig, AppChoices) som en del av sin deltagelse i DAAs selvregulerende rammeverk (i USA), IAB Europe OBA rammeverk for online atferds-markedsføring (i Europa), og DAACs canadiske selvregulerende prinsipper for online atferds-markedsføring (i Canada). Annonser som er levert av organisasjoner som deltar i disse rammeverkene vil vise ikonet vist nedenfor når det er teknisk mulig. Ved å klikke på ikonet får du informasjon om interessebasert annonsering.

Du kan klikke her for å nå DAAs nettsted, som har ytterligere informasjon om interessebasert annonsering og DAAs selvregulerende rammeverk, så vel som en mekanisme for å melde deg av å motta tredjeparts interessebaserte markedsføring via informasjonskapsler fra oss og andre medlemsbedrifter hos DAA.

 

Barns personvern

Verken tjenestene eller Xaxis sin nettside er utviklet for, eller rettet mot, barn (som definert av gjeldende lov) eller mot nettsteder primært rettet mot barn. Vi innhenter ikke, så langt vi kjenner til, informasjon fra barn (definert i henhold til alders- kravene for det gjeldende landet). Dersom du tror et barn har sendt oss personlig informasjon og du ønsker at informasjonen skal fjernes, vennligst kontakt oss .

 

Overføring avdata i tilfelle et oppkjøp

I tilfelle et annet selskap overtar hele eller betydelige deler av eiendommen til vår virksomhet gjennom en konsolidering, sammenslåing, verdioppkjøp, bedrifts-reorganisering eller annen transaksjon, forbeholder vi oss retten til å overføre all informasjon (inkludert enhver informasjon en bruker kan ha gitt oss gjennom vår “kontakt”/”kontakt oss”-siden på Xaxis sitt nettstedsom er i vår besittelse eller under vår kontroll, til den oppkjøpende parten.

Informasjon-sikkerhet og global dataoverføring

Vi følger generelt aksepterte standarder i den nettbaserte markedsføringsindustrien for å beskytte mot uautorisert tilgang til, ulovlig behandling av, uautorisert lagring av og uautorisert formidling av data. Disse standardene inkluderer å foreta nødvendige fysiske, elektroniske og administrative aktiviteter påkrevd for å beskytte dataintegritet, tilgang og bruk. Imidlertid bør du huske på, at til tross for disse tiltakene for å beskytte data på våre servere, er ingen metode for overføring over internett garantert sikker.

Xaxis sine tjenester brukes globalt, og derfor kan det være at vi overfører data til land omkring i verden, inkludert land utenfor ditt eget. Vi vil, når nødvendig, ta i bruk nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre at denne informasjonen er beskyttet. Når vi overfører personlig informasjon fra EØS eller Sveits til et tilknyttet selskap utenfor EØS eller Sveits inngår vi standard (“modell”) -kontrakt,med mottakeren for å sikre passende databeskyttelse. Når vi overfører personlig informasjon fra EØS eller Sveits til et ikke-tilknyttet selskap (slik som en tjenesteleverandør som utfører tjenester på våre vegne) utenfor EØS eller Sveits inngår vi enten standard (“modell”) -kontrakt og vilkår, eller sikrer at overføringen følger en annen gyldig mekanisme, slik som at tjenesteleverandøren er sertifisert av EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket.

Data-oppbevaring

Vi beholder informasjonen vi innhenter gjennom våre tjenester i ikke-aggregert form i en periode på ikke mer enn 13 måneder. Disse dataene inkluderer besøkte nettsteder, innhold som er sett på, samhandling med annonser, IP-adresser, nettlesertype og språkinnstillinger. Vi beholder denne informasjonen i 13-måneders-perioden for å gjøre våre klienter i stand til å utføre analyser år for år. For eksempel kan en forhandler ønske å sammenligne effektiviteten i sin annonseaktivitet i julen inneværende år mot effektiviteten i foregående år. En 13-måneders lagringsperiode setter klienten i stand til å utføre en slik sammenligning.

Vi beholder informasjonen vi innhenter gjennom våre tjenester i en aggregert form i en periode på ikke mer enn 13 måneder.

 

SEKSJON 2: XAXIS SITT NETTSTED

Hvordan informasjon blir brukt og delt på nettstedet til Xaxis

Vi respekterer personvernet til brukerne av Xaxis sitt nettsted, og anerkjenner at når du velger å sende oss informasjon om deg selv, stoler du på at vi opptrer på en ansvarlig måte med den informasjonen. Denne seksjonen inneholder viktig informasjon om hvordan vi bruker informasjon innhentet via Xaxis sitt nettsted og hvordan du kan administrere dine personvernvalg og utøve dine rettigheter i forhold til bestemte data om deg som er blitt innhentet via Xaxis sitt nettsted.

Hvilken informasjon innhenter og bruker vi?

Når du bruker Xaxis sitt nettsted kan vi innhente og bruke følgende informasjon:

 • Informasjon (som kan inneholde personlig informasjon, slik som navn, adresser, e-postadresse og telefonnummer) gitt av deg når du sender inn din CV eller jobbsøknad til oss, eller ber om informasjon fra oss; og/eller
 • Tekniske identifikatorer som kan brukes til å identifisere enkeltpersons nettleser, mobile annonsemiljø og/eller enhet, som kan inneholde IP-adresse og/eller cookie-ID-er.

 

Hvis du gir oss informasjon gjennom vår “Kontakt”/”Kontakt oss”-side på Xaxis sitt nettsted kan vi beholde registrering av informasjonen du oppgir, inkludert din e-postadresse og annen personlig informasjon du oppgir, kun med den hensikt å svare på din forespørsel eller gi deg relevant materiale og, når du har tillatt det, med markedsføringskommunikasjon om våre produkter og tjenester. Vi kan oppgi denne personlige informasjonen til tredjeparts leverandør av markedsføring-automatiseringstjenester kun til dette formålet; de tjenesteleverandørene har ikke tillatelse til å benytte denne informasjonen til noe annet enn å levere tjenester til oss.

Hvordan bruker vi informasjonen vi innhenter på Xaxis sitt nettsted?

Xaxis bruker denne informasjonen på følgende måte:

 • For å gi deg informasjonen du har bedt om;
 • For å svare på konkrete spørsmål du måtte komme med angående Xaxis, deres virksomhet, tjenestene de yter til klienter, inkludert selskaper i gruppen.
 • For å bedre innholdet, hastigheten og sikkerheten til Xaxis sitt nettsted; og/eller
 • Behandle og vurdere din CV og/eller jobbsøknad.

 

Gir vi din informasjon videre til tredjeparter?

Vi kan sende din informasjon (inkludert din personlige informasjon) til våre tilknyttede selskaper i GroupM, tjenesteleverandører og andre tredjeparter som hjelper oss med å behandle den informasjonen, slik det er beskrevet i Seksjon 2 i denne personvernerklæringen. I tillegg, i tilfelle et annet selskap overtar hele, eller en vesentlig del, av vår eiendom gjennom konsolidering, sammenslåing, oppkjøp eller andre transaksjoner, forbeholder vi oss retten til å overføre din informasjon (inkludert din personlige informasjon) til den overtagende part.

Vi kan også oppgi din informasjon (inkludert din personlige informasjon) til tredjeparter, inkludert lovhåndhevende myndigheter, når vi rimeligvis tror vi er pålagt å gjøre det i henhold til loven, og for å etterforske, hindre, eller reagere ovenfor mistenkelig eller faktisk ulovlig eller på annen måte forbudte aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, svindel og situasjoner som involverer potensiell trussel mot den fysiske sikkerheten til en person.

Hvordan bruker vi din informasjon til markedsføring?

Vi vil kun gi deg markedsinformasjon som du har bedt om.

Hvor sender vi informasjonen din?

Vi er et globalt selskap, derfor kan vi overføre din informasjon (inkludert dine personlige data) til land over hele verden, inkludert utenfor ditt hjemland. Vi vil, når det er nødvendig, sørge for passende sikkerhetsregler for å sikre at din informasjon er beskyttet. Når vi overfører personlig informasjon fra EØS eller Sveits til et tilknyttet selskap utenfor EØS eller Sveits vil vi inngå standard (“modell”) -kontrakter med mottakeren for å sikre et passende nivå av databeskyttelse. Når vi overfører personlig informasjon fra EØS eller Sveits til en ikke-tilknyttet enhet (slik som en tjenesteleverandør som utfører tjenester på vegne av oss) utenfor EØS og Sveits inngår vi enten en standard (“modell”) -kontrakt, eller sikrer at overføringen følger andre sikre mekanismer, slik som at tjenesteleverandøren har blitt sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket.

Hvordan beholder vi og beskytter din informasjon?

Vi vil beholde din informasjon som vi innhenter på Xaxis sitt nettsted i en rimelig periode for de hensiktene som er beskrevet ovenfor i Seksjon 2. Vi følger generelt godtatte standarder for online markedsføring, for å sikre at din personlige informasjon som er gitt til oss blir oppbevart sikkert, korrekt og blir holdt oppdatert, og beholdes kun så lenge som det er nødvendig for de formål den benyttes til. Disse standardene inkluderer å foreta nødvendige fysiske, elektroniske og administrative aktiviteter påkrevd for å beskytte dataintegritet, tilgang og bruk. Imidlertid bør du huske på, at til tross for disse tiltakene for å beskytte data på våre servere, er ingen metode for overføring over internett garantert sikker.

Koblinger til andre nettsteder

Xaxis sitt nettsted kobles til tredjeparts nettsteder. En kobling fra vårt eget nettsted til et annet nettsted betyr ikke at vi godkjenner det nettstedet. Vi kontrollerer ikke nettsteder som vi kobler til, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller for personvernreglene eller praksisen deres. Disse nettstedene kan bruke informasjonskapsler, piksler og annen teknologi, og innhente din informasjon i henhold til sine egne personvernregler. Derfor bør du lese personvernreglene nøye, noe som gjelder på ethvert nettsted som du går inn på fra vårt nettsted.

Bruk av informasjonskapsler på Xaxis sitt nettsted

En informasjonskapsel er en liten alfanumerisk tekstfil som lagres i en nettleser av en nettside eller av en tredjeparts annonseserver eller annen tredjepart, som lar den nettsiden eller tredjeparten gjenkjenne den enkelte nettleseren og huske brukerinformasjonen og annen informasjon. (For mer informasjon om informasjonskapsler, vennligst les Seksjon 1 ovenfor.) Vi benytter informasjonskapsler på Xaxis sitt nettsted for å forbedre innholdet, hastigheten og sikkerheten til Xaxis sitt nettsted, og la deg dele sider med sosiale nettverk.

Administrere informasjonskapsler

For informasjon om hvordan du kan melde deg av, eller administrere informasjonskapsler fra Xaxis og/eller informasjonskapsler fra både Xaxis og andre tjenesteleverandører, vennligst les “Avmeld/rett til å trekke tilbake samtykke”-underseksjonen i Seksjon 1 ovenfor.

Barn

Xaxis sitt nettsted er ikke beregnet på, eller designet for å tiltrekke seg, barn (definert i henhold til gjeldende lov). Vi innhenter ikke, så langt vi vet, personlig informasjon fra barn (definert i henhold til alderskravene for det gjeldende landet). Hvis du er et barn og ønsker å stille et spørsmål eller bruke denne nettsiden på noen måte som krever at du sender inn din personlige informasjon, vennligst få din forelder eller foresatt til å gjøre det på dine vegne.

SEKSJON 3: STAT- OG LANDSPESIFIKK INFORMASJON; KONTAKTE OSS

EØS og Sveits

Juridiske grunnlag for å behandle informasjon

Vi innhenter, bruker, deler og/eller overfører personlig informasjon til personer innen EØS og Sveits kun når vi har juridisk grunnlag til å gjøre det, noe som vanligvis krever brukersamtykke eller våre legitime interesser.

Når det kreves i henhold til loven, leverer vi kun interessebasert annonsering til enkeltpersoner som har gitt oss samtykke til den aktiviteten.

I den grad vi er avhengige av ditt samtykke, som kan gis oss direkte eller via en tredjepart, for å bruke din informasjon på bestemte måter, vil vi behandle din personlige informasjon innen omfanget av det samtykket.

I vår kapasitet som datakontrollør har vi til hensikt å støtte oss på samtykke som det juridiske grunnlaget for alle “hensikter” under IAB Europas Transparency & Consent-rammeverk, bortsett fra “målinger” (hensikter inkluderer målinger, analyser og rapportering med hensyn til den aktuelle personlige informasjonen). I forbindelse med slik hensikt, når vi behandler data for å måle leveringen av annonsering, eller analyserer effektiviteten, har vi en legitim interesse av å forstå hvorvidt våre leverandører har levert den annonsen som de har avtalt å levere. I tillegg mener vi at annonseklienter har en legitim interesse av å forstå hvorvidt eller ikke deres annonse er levert og hvorvidt den er effektiv. Vi mener disse aktivitetene er grunnleggende for annonsering online, men at de ikke resulterer i noen avgjørelse som påvirker enkeltpersoner.

Hvis du er i den europeiske union, har du rett til å nekte denne behandlingen. Hvis du ønsker å nekte, vennligst klikk  .

Rettigheter til enkeltpersoner innen EØS og Sveits

Enkeltpersoner innen EØS og Sveits har en rekke rettigheter med hensyn til deres personlige informasjon, inkludert retten til tilgang til deres informasjon. I mange tilfeller, når vi behandler den personlige informasjonen fra disse brukerne, kan du også ha rett til å begrense måten vi bruker den personlige informasjonen på.

I noen tilfeller – for eksempel, når vi behandler din personlige informasjon for å sende markedsføring eller følge opp våre legitime interesser – har du også rett til å nekte oss å behandle din personlige informasjon , og du kan også be om at vi sletter din personlige informasjon . Du har også rett til å motta en kopi av din personlige informasjon i et lett tilgjengelig format , og i noen tilfelle kan du også  . Vi innhenter og lagrer ikke din faktiske nettsurfing-historikk i forbindelse med en Mookie informasjonskapsel-ID eller en mobil annonse-ID. I stedet benytter vi en “aggregert scorings”-metode som kategoriserer nettstedene du besøker, og så bruker en kombinasjon av disse kategoriseringene til å lage segmenter og levere interessebasert annonsering. Som en følge av dette er vi ikke teknisk i stand til å tilby deg muligheten til å endre individuelle dataelementer som fører til segmentplassering, rett og slett fordi vi ikke lagrer dem. Hvis du tror at vi har lagret, eller har brukt, feilaktige personlige dataelementer om deg, vennligst vær klar over at du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt til at vi behandler informasjonen din, når som helst .

Hvis du har spørsmål om noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss. Du burde også kontakte oss hvis din personlige informasjon eller dine preferanser endres, hvis du ikke ønsker at vi skal sende deg informasjonen du tidligere ba om, eller hvis du har noen som helst spørsmål om hvordan vi bruker din personlige informasjon.

Uten at det begrenser dine andre rettigheter på noen måte, har du også rett til å sende en klage på oss til en tilsynsmyndighet i det EU-medlemslandet du bor i, eller hvor vi er basert. Klikk her for å finne din lokale tilsynsmyndighet.

Informasjon mottatt fra markedsundersøkelsesselskaper i Nederland

Hvis du har gitt godkjennelse til at markedsundersøkelsesselskaper i Nederland kan oppgi dine panel-data til Xaxis, kan vi, basert på omfanget av slik godkjennelse: motta brukerinformasjon og annen informasjon, inkludert panel-ID-er fra slike selskaper; og vi kan bruke denne informasjonen kun til undersøkelser og analyser, optimalisering av kampanjer, kundetilpassing av annonsering, og rapportering av effektiviteten til online annonsekampanjer.

California

I henhold til del 1798.83 i California Civil Code, kan innbyggere i California motta en viss informasjon om den typen “personlig informasjon” som selskaper, som de har et etablert forretningsforhold med, har delt med tredjeparter for direkte markedsføringsformål gjennom foregående kalenderår. For å be om en liste over hvilke, om noen, som Xaxis har gitt personlig informasjon til for egne markedsføringsformål, vennligst kontakt oss på e-post til privacy@xaxis.com eller per post til Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Juridisk avdeling. Vennligst gi oss 30 dager for svar.

Loven i California krever at vi oppgir hvordan vi reagerer på nettleseres “Ikke spor”-signaler, eller andre valg-mekanismer relatert til interessebasert annonsering. Vi har foreløpig ikke utviklet en reaksjon på nettleserers “Ikke spor”-signaler, og endrer ikke noe av vår data-innhenting når vi mottar slike signaler. Vi vil fortsette å evaluere potensielle reaksjoner på “Ikke spor”-signaler i lys av bransjeutviklinger eller juridiske endringer.

Vi har forpliktet oss til å ta hensyn til dine personvernvalg. For mer informasjon om å melde deg av interessebasert annonsering, vennligst les “Avmelding/rett til å trekke tilbake samtykke”-underseksjonen i Seksjon 1 ovenfor.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vennligst vær klar over at på grunn av den foranderlige naturen til personvernlover og reguleringer, digitale teknologier, og vår virksomhet, kan vi endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vennligst les denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å være klar over enhver endring som kan ha skjedd (vi vil oppdatere datoen den trer i kraft fra på toppen av siden, for å hjelpe deg til å se når endringer har blitt gjort).

Om oss

Annet enn på oppdrag fra en klient eller annen tredjepart, er Xaxis en datakontrollør som er ansvarlig for din personlige informasjon (slik dette begrepet eller lignende begreper er definert av gjeldende lov) når du benytter våre tjenester.

Kontakt oss

Europa (Xaxis EMEA, en enhet under GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Globalt (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA