Ingangsdatum: 25 mei 2018

Privacyverklaring Xaxis

Xaxis vindt het belangrijk om de privacy van gebruikers te beschermen en hun vertrouwen in online en digitaal adverteren te versterken. We onderzoeken doorlopend innovatieve manieren om de privacy van gebruikers te beschermen, terwijl we tegelijkertijd namens onze cliënten kijken naar relevante advertenties en op maat gemaakte online ervaringen.

Wat staat er in deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring beschrijft welke informatie Xaxis verzamelt van websites, applicaties en andere digitale producten (deze noemen we ‘locaties‘), en op de bedrijfswebsite van Xaxis, www.xaxis.com (‘website van Xaxis‘). We leggen uit hoe we deze informatie gebruiken om ‘diensten’ te verlenen aan onze klanten. We leggen ook uit hoe u uw privacykeuzes kunt beheren en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot bepaalde gegevens die Xaxis over u verzameld en gebruikt.

 

Wie zijn wij?

Het bedrijf Xaxis is wereldwijd actief als onderdeel van de GroupM-media-investeringsgroep. De rechtspersoon die in de Europese Economische Ruimte (‘EER‘) en Zwitserland, via de EMEA-afdeling van Xaxis, verantwoordelijk is voor de gegevens die Xaxis verzamelt, is GroupM UK Digital Ltd. Buiten de EER en Zwitserland is Xaxis, LLC de verantwoordelijke rechtspersoon. Met uitzondering van hetgeen dat uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, valt het gebruik van informatie door niet aan Xaxis gelieerde bedrijven, onze cliënten, onze dienstverleners en andere derden niet onder deze privacyverklaring.

Heeft u nog vragen? Bekijk dan het hoofdstuk ‘Neem contact met ons op’ onderaan deze privacyverklaring.

Let op: deze privacyverklaring is vanuit het Engels naar meerdere talen vertaald. Als er sprake is van tegenstrijdigheden of inconsistenties in de verschillende taalversies van deze privacyverklaring, dan prevaleert de Engelstalige versie.

 

HOOFDSTUK 1: DIENSTEN VAN XAXIS

Diensten van Xaxis

Xaxis levert zijn advertentiegerelateerde diensten (‘diensten‘) niet rechtstreeks aan consumenten. Onze cliënten zijn bedrijven, waaronder adverteerders en bureaus. Tot onze cliënten behoren onder meer andere bedrijven uit de GroupM- en WPP-groep, die op hun beurt weer advertentie-gerelateerde diensten leveren aan hun eigen cliënten.

Onze cliënten gebruiken onze diensten, namens henzelf en/of namens hun eigen cliënten, om hen te helpen meer inzicht te krijgen in de advertenties die cliënten online leveren (bijv. op welke websites ze vertoond zijn, wie ze gezien heeft en of iemand erop geklikt heeft) en om de effectiviteit van die advertenties te verbeteren. Ook helpen we ze met ervoor zorgen dat advertenties worden vertoond aan consumenten die waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in hun producten en diensten.

We helpen cliënten bij het selecteren van publiek voor hun advertenties, we gebruiken bepaalde demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en status van het huishouden (bijv. het aantal kinderen)), geografie, interesses, activiteiten en gelijksoortige informatie (‘gebruikersinformatie‘). Hieronder leggen we uit waar deze informatie vandaan komt. Wij noemen deze vorm van reclame ‘op interesses gebaseerde advertenties‘.

Als we bijvoorbeeld denken dat een gebruiker geïnteresseerd is in opties voor mobiele telefoons, dan kunnen onze diensten onze cliënten helpen om op interesses gebaseerde advertenties van een bepaald type mobiele telefoon of dienst aan die gebruiker te tonen. Dat kan op de volgende manieren:

Soorten gegevens die we verzamelen en gebruiken via onze dienstverlening

Als u locaties bezoekt waar onze diensten gebruikt worden en klikt op advertenties, dan zijn onze diensten erop ingericht om gegevens te verzamelen en/of te gebruiken over het soort webpagina dat mensen bekijken en de interactie die ze op de locaties en met de advertenties van onze klanten hebben. We verzamelen ook gegevens met betrekking tot de browsers en apparaten die mensen gebruiken om de advertenties van onze cliënten te bekijken. Deze informatie bevat de volgende soorten gegevens:

Technische identificatiemiddelen

Deze kunnen worden gebruikt om iemands browser, mobiele advertentie-omgeving en/of apparaat te identificeren en omvatten meestal:

 • Cookie-ID’s
 • Mobiele advertentie-ID’s (bijv. IDFA’s en Google Advertising-ID’s)
 • Ons gelieerde [m]PLATFORM’s ‘[mP]ID’ proxy-identificatiemiddel voor de bovenstaande ID’s

 

Aanvullende technische informatie

 • Internet protocol adres (‘IP-adres‘) en gegevens die worden afgeleid van een IP-adres, zoals niet-exacte geolocatiegegevens die een indicatie geven van land, regio, stad en/of postcode van een apparaat
 • Soort internetbrowser, browsertaal en besturingssysteem
 • Soort verbinding (bedraad of draadloos), netwerk waarmee het apparaat is verbonden en mobiele provider (indien beschikbaar)
 • Lengtegraad/breedtegraad van een (mobiel) apparaat.

In deze privacyverklaring heeft het begrip ‘apparaat‘ betrekking op computers, smartphones, tablets, e-readers en andere digitale apparaten waarmee een internetverbinding tot stand kan worden gebracht. ‘Mobiele apparaten‘ heeft betrekking op smartphones en tablets.

Gegevens over online activiteit

Xaxis verzamelt de hierboven genoemde gegevens over uw online browsingactiviteiten om te bepalen in welk soort activiteiten, diensten en producten u en andere gebruikers mogelijk geïnteresseerd zijn en hoe u en andere gebruikers omgaan met bepaalde advertenties. Deze gegevens omvatten:

 • Registraties van de soorten websites en pagina’s die bekeken worden (om interesses vast te leggen)
 • Website/pagina waar u vandaan kwam toen u een advertentie bekeek en die u daarna bezocht hebt.
 • Datum en tijd van online activiteit
 • Frequentie van bezoeken aan een website
 • Zoektermen die op een website worden gebruikt
 • Interactie met een advertentie (bijv. als een gebruiker op een advertentie klikt)

Gebruikersinformatie die ontvangen wordt van derden

We ontvangen door derden verzamelde gebruikersgegevens zowel online als offline. Dit betreft onder meer gegevens over demografie en interesses, die we kunnen gebruiken in onze diensten. De derden zijn onder meer onze cliënten en zorgvuldig geselecteerde dienstverleners.  Als we offline gebruikersgegevens ontvangen, dan worden deze gegevens door een dienstverlener aan ons verstrekt in combinatie met een cookie-ID, advertentie-ID of een gelijksoortig gebruikers-ID. Hiermee kan een klant door ons, de cliënt of dienstverlener worden geïdentificeerd. Wij ontvangen geen namen, postadressen, telefoonnummers en e-mailadressen of andere gegevens van gebruikers, waarmee iemand achter deze ID’s zou kunnen worden geïdentificeerd.

 

Hoe we informatie verzamelen via onze diensten

Namens onze cliënten verzamelen en ontvangen we informatie over mensen. Dit gebeurt als u de online producten van onze cliënten bezoekt, waarbij Xaxis verantwoordelijk is voor diensten of andere uitgevers (bijv. nieuwswebsites). Om dit te doen, gebruiken we cookies, advertentie-ID’s, pixels en andere technologieën. Hieronder staat uitleg van deze termen:

Cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat door een website of een advertentieserver van derden of een andere derde partij wordt opgeslagen in een browser. Hiermee kan die website of derde partij die browser herkennen en gebruikersgegevens en andere informatie onthouden. Xaxis gebruikt targeting-cookies van het gelieerde [m]PLATFORM. Deze worden ‘Mookie’ genoemd en zijn actief op het domein mookie1.com. Mookie-cookies zijn permanente cookies die unieke, willekeurig gegenereerde waarden bevatten, waarmee onze diensten onderscheid kunnen maken tussen browsers en apparaten. Deze waarden zijn gekoppeld aan gebruikersgegevens en andere informatie. Mookie-cookies en deze bijbehorende informatie worden gebruikt om onze diensten uit te voeren, met name voor de activiteiten rondom op interesses gebaseerde advertenties.
Advertentie-ID is een alfanumeriek identificatiemiddel dat beschikbaar is gesteld door een platform of besturingssysteem (zoals Apple iOS of Google Android), waarmee applicatieontwikkelaars en derden een specifiek apparaat in een applicatie-omgeving kunnen herkennen. Het is gekoppeld aan gebruikersgegevens en andere informatie en wordt samen met deze bijbehorende informatie gebruikt voor de uitvoering van onze diensten, in het bijzonder op interesses gebaseerde advertenties.
Pixel is een regel code die door een locatie of derde partij gebruikt wordt om online activiteiten toe te schrijven aan een apparaat of browser, of specifieker aan het toepasselijke cookie of advertentie-ID. Door het gebruik van een pixel kunnen wij bijvoorbeeld registreren dat een apparaat of browser een specifieke locatie of pagina bezocht heeft.

 

Het volgende overzicht geeft informatie over de Mookie-cookies. Dit zijn allemaal ‘permanente’ cookies (wat wil zeggen dat ze worden opgeslagen tot ze verlopen of gewist/verwijderd zijn door een gebruiker), opgenomen in het domein mookie1.com:

Naam cookie Gedrag cookie Informatie in het cookie Verval (dagen)
Targeting (cliëntgegevens) Targeting en optimalisatie (gebruikersgegevens) Rapporteren en toewijzing
ID J J J Uniek serienummer 395 dagen
mdata J N N Uniek serienummer, tijdstempel aanmaak, cookie-versie 395 dagen
syncdata_<PARTNER> J N N Uniek serienummer, tijdstempel aanmaak, bezoekers-ID gegevenspartner 10 dagen

 

Hoe we deze gegevens gebruiken

Xaxis verwerkt de informatie die het bedrijf verzamelt en verwerkt om de bovenstaande diensten aan cliënten te kunnen leveren, maar ook voor administratie, beveiliging en naleving. We voeren specifiek de volgende activiteiten uit:

 

Advertentieselectie, levering, rapporteren

We analyseren de gegevens die verzameld worden zodra de advertenties van de cliënt geleverd worden via onze diensten en de gegevens die we ontvangen van onze partners. We categoriseren deze gegevens in collecties met ID’s (die we segmenten noemen), op basis van verschillende onderdelen van de gebruikersgegevens die we hierboven benoemd hebben. We kunnen bijvoorbeeld segmenten hebben van ID’s die sportwebsites bezoeken. Onze cliënten kunnen onze diensten gebruiken om namens henzelf of namens hun cliënten op interesses gebaseerde advertenties uit te serveren. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van onze partners en dienstverleners. Deze advertenties kunnen geleverd worden op computers, smartphones en andere apparaten.

 

We kunnen ook gebruikersinformatie integreren (en voor hetzelfde doel gebruiken) die we verkregen hebben via zorgvuldig geselecteerde bedrijven (waaronder locatie-eigenaars, gegevensleveranciers en gegevensaggregatoren).

 

We gebruiken ook het interne identificatiemiddel van ons gelieerde [m]PLATFORM, genaamd ‘[mP]ID’. We gebruiken het [mP]ID om informatie over browsers, omgevingen en/of apparaten waarvan wij, of [m]PLATFORM, redelijkerwijs geloven dat ze van dezelfde gebruiker zijn. Hierdoor kunnen we een specifieke gebruiker voorzien van nuttigere en relevantere advertenties, ongeacht de browser, omgeving of het apparaat.

 

Personalisatie

Om onze cliëntspecifieke personalisatiediensten te kunnen leveren:

 • verzamelen we gegevens op de locaties van cliënten (inclusief websites, apps en andere digitale producten) – zoals hierboven beschreven in ‘Hoe we gegevens verzamelen via onze diensten’;
 • krijgen we toegang tot deze gegevens en bewaren we ze op apparaten (via cookie-ID’s, indien van toepassing); en
 • analyseren we de verzamelde gegevens, soms met andere gegevens die we van de cliënt hebben ontvangen, en delen we deze in segmenten van ID’s in, op basis van de verschillende gebruikersgegevens.

 

Onze cliënten kunnen deze segmenten dan gebruiken om, namens henzelf of namens hun cliënten, op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden aan gebruikers op hun computers, telefoons en andere mobiele apparaten (op verschillende manieren).

 

Als we deze cliëntspecifieke personalisatie verzorgen, dan worden de segmenten die we voor één klant bouwen logisch gescheiden van de segmenten en gegevens van andere cliënten. Gegevens die op deze manier verzameld worden en de geproduceerde segmenten kunnen alleen namens die specifieke cliënt gebruikt worden.

 

Meten

We verwerken deze gebruikersgegevens om advertenties te leveren en de levering van deze advertenties te meten, om meer te weten te komen over welke factoren een advertentie succesvol of onsuccesvol maken voor adverteerders en om rapporten samen te stellen waarmee we het gebruik van de dienst en effectiviteit van advertenties kunnen begrijpen en vergroten.

Opslag van en toegang tot informatie

Om onze dienst te kunnen leveren, slaan we Mookie-cookies op in de browser(s) van personen aan wie we advertenties hebben laten zien. De Mookie-cookies weten wanneer die browser(s) weer gebruikt worden om toegang te krijgen tot de websites van onze cliënten en de uitgevers waar we mee werken. Locaties waarop we Mookies (willen) plaatsen en/of lezen moeten u meer informatie geven over het gebruik van cookies van derden (en, in het bijzonder, Mookie-cookies,voor zover wettelijk verplicht), op deze locaties. In de datafeeds die we van onze partners ontvangen in verband met de levering van digitale advertenties in mobiele applicatie-omgevingen ontvangen we ook advertentie-ID’s die gekoppeld zijn aan de mobiele apparaten/besturingssystemen van gebruikers. Deze advertentie-ID’s worden dan herkend.

 

We gebruiken de verzamelde en ontvangen gegevens voor op interesses gebaseerde advertenties, zoals:

 

 • Combineren van gegevens met offline bronnen – zoals aangegeven onder ‘Gebruikersgegevens ontvangen van derden’ hierboven:
  • We ontvangen offline gebruikersgegevens, waaronder informatie over demografie en interesses, van andere bedrijven, waaronder onze cliënten, partners en dienstverleners. Deze gegevens worden verzameld buiten de diensten om en worden aan ons geleverd om te gebruiken in onze diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven die de gegevens verzamelen om dit op een passende en legale wijze te doen en om toestemming te hebben voor het delen van deze gegevens met ons, waarbij wij ze gebruiken voor onze doelen.
  • Als we offline gebruikersgegevens ontvangen, dan worden deze gegevens via een dienstverlener met een cookie-ID, advertentie-ID of gelijksoortig gebruikers-ID geleverd. Hiermee kan de cliënt of dienstverlener de klant of consument herkennen.
  • We ontvangen geen namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of gelijksoortige gegevens waarmee we een specifiek persoon zouden kunnen identificeren.

 

 • Apparaatkoppeling – we gebruiken het interne [mP]ID-identificatiemiddel van ons gelieerde [m]PLATFORM om informatie met betrekking tot browsers, omgevingen en/of apparaten te combineren, waarvan [m]PLATFORM of wij redelijkerwijs geloven dat ze toebehoren aan dezelfde gebruiker. Hierdoor kunnen we nuttigere en relevantere advertenties aanbieden, ongeacht de browser, omgeving of het apparaat.

 

 • Exacte geografische locatiegegevens – als we de rechten hebben die nodig zijn om dit te doen, dan kunnen we de exacte geografische locatie van een gebruiker in relatie tot onze diensten ontvangen en/of gebruiken. Als we dit soort gegevens verzamelen, dan zijn ze opgenomen in de datafeed die we in het kader van de levering van digitale advertenties ontvangen van onze partners.

 

Vrijgave van informatie aan derden

Xaxis deelt informatie die we over u verzamelen (zie ‘Soorten gegevens die we via onze diensten verzamelen’ hierboven) en daarvan afgeleide informatie met onze cliënten, dochterbedrijven en dienstverleners die diensten en activiteiten namens ons en/of onze cliënten uitvoeren, zoals bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke levering van op interesses gebaseerde advertenties – waaronder platforms aan de vraagzijde, advertentienetwerken, advertentie-uitwisselingen en advertentieservers. We verzamelen via onze diensten geen gebruikersnamen, postadressen, telefoonnummers en e-mailadressen of gelijksoortige gegevens waarmee iemand specifiek geïdentificeerd zou kunnen worden. Als u echter besluit om gegevens aan te leveren waarmee iemand via de advertenties of locaties van een van onze cliënten zou kunnen worden geïdentificeerd, dan worden die gegevens ontvangen door die cliënt en vallen deze onder het privacybeleid van die cliënt. Het is onze dienstverleners over het algemeen niet toegestaan om niet-geaggregeerde gegevens die we aan hen verstrekken te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten aan ons of onze cliënten.

Als we redelijkerwijs geloven dat we wettelijk of juridisch verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een derde partij (inclusief wetshandhaving), dan zullen we dit doen. Daarnaast kunnen we informatie vrijgeven aan een derde partij (waaronder een controleur of andere dienstverlener).

Ons gelieerde [m]PLATFORM exploiteert en onderhoudt een gepatenteerd platform voor gegevensbeheer, dat wij en andere dochterbedrijven kunnen gebruiken om diensten te verlenen. De informatie die we vrijgeven aan [m]PLATFORM kan door mPlatform en dus ook door andere dochterbedrijven gebruikt worden om diensten aan ons en onze cliënten te leveren, maar ook om diensten te leveren aan die dochterbedrijven en hun cliënten.

Opt-out/Recht om toestemming in te trekken

U kunt u op verschillende manieren afmelden van op interesses gebaseerde advertenties van Xaxis

U kunt ervoor kiezen om geen advertenties op maat te ontvangen via Mookie targeting-cookies in de browser door op de onderstaande link te klikken. Als u dit doet, dan wordt uw Mookie targeting-cookie vervangen door een ‘opt-out’-cookie eneventuele gegevens over op interesse gebaseerde advertenties die gekoppeld zijn aan het vervangen Mookie targeting-cookie worden niet meer gebruikt voor op interesses gebaseerde advertenties op een apparaat of in een browser die we hebben kunnen koppelen aan de browser waarin de gegevens waren verzameld. Als we daarnaast weten dat een ander apparaat of een andere browser gekoppeld is aan de browser waarop voor opt-out is gekozen, dan wordt dat apparaat of die browser ook uitgeschreven voor op interesses gebaseerde advertenties via Xaxis.

Onze opt-out-cookies verlopen tien jaar na de eerste uitgifte automatisch. Als u een nieuw apparaat koopt, de browser bijwerkt of overstapt naar een andere browser of deze opt-out-cookie verwijdert, dan moet u dit proces weer opnieuw doorlopen. Het opt-out-proces werkt alleen als uw browser cookies van derden accepteert.

U kunt in browseromgevingen ook op een van de volgende manieren cookies van Xaxis en andere dienstverleners weigeren of verwijderen:

 • Uw browserinstellingen aanpassen, zodat u cookies weigert of verwijdert. Dit zou moeten leiden tot eliminatie van op interesses gebaseerde advertenties via cookies van Xaxis en andere dienstverleners. Als u dit doet, dan kan het zijn dat u bepaalde functies van websites die u bezoekt niet kunt gebruiken of niet volledig kunt profiteren van alle aanbiedingen en op interesses gebaseerde advertenties. U kunt cookies weigeren of verwijderen door de aanwijzingen in uw browserinstellingen op te volgen. Meer informatie over cookies is beschikbaar via aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com en http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • De cookie-instellingen aanpassen op het niveau van de website-eigenaar waar u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van onze cookies; optie voor cookie-instellingen kan per website-eigenaar verschillen. Uitschrijven van op interesses gebaseerde advertenties via Mookie targeting-cookies en de targeting-cookies van andere dienstverleners, op de volgende locaties:

U kunt u in mobiele omgevingen uitschrijven van op interesses gebaseerde advertenties van alleen Xaxis of van zowel Xaxis als andere dienstverleners. Dit kan op de volgende manieren:

 • Ga naar de privacy-instelling op uw apparaat en selecteer ‘Beperk reclametracking’ via uw apparaatinstellingen. Hierdoor worden de op interesses gebaseerde advertenties via het toepasselijke advertentie-ID van Xaxis en andere dienstverleners naast Xaxis niet meer weergegeven.
 • Uitschrijven voor op interesses gebaseerde advertenties via de toepasselijke advertentie-ID van Xaxis en/of andere dienstverleners via de AppChoices-app. Let op: de AppChoices-app werkt alleen goed als uw apparaat niet is ingesteld op ‘Beperk reclametracking’. Gegevens over op interesses gebaseerde advertenties die eerder zijn verzameld of ontvangen en gerelateerd aan het vervangen advertentie-ID zullen niet meer via Xaxis gebruikt worden voor op interesses gebaseerde advertenties op een ander apparaat of in een andere browser die we hebben gekoppeld aan de mobiele app-omgeving waarin de informatie werd verzameld. Als we daarnaast weten dat een ander apparaat of een andere browser gekoppeld is aan de mobiele app-omgeving waarop voor opt-out is gekozen, dan wordt dat apparaat of die browser ook uitgeschreven voor op interesses gebaseerde advertenties via Xaxis. Meer informatie over de AppChoices-app is verkrijgbaar via http://youradchoices.com/appchoices.

 

Meer informatie over gebruikerskeuze in applicatie-omgevingen is verkrijgbaar via www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Lidmaatschappen

Network Advertising Initiative

Wij zijn lid van het Network Advertising Initiative (NAI) en houden ons aan de gedragscode van NAI in de markten waarin zelfregulering wordt gebezigd. Overeenkomstig de gedragscodes, verlangen wij van cliënten van onze Xaxis Marketplace (eerder het Xaxis Publisher Network en 24/7 Access) dat zij gebruikers via hun privacybeleid informeren over privacy en het verzamelen van gegevens. Zij dienen in hun privacybeleid ook informatie op te nemen over het gebruik van advertentietechnologie en diensten van derden op hun websites, de soorten gegevens die via deze diensten verzameld worden, het gebruik en de verdeling van die gegevens en een link naar een standaard formulier waarmee gebruikers zich kunnen afmelden van op interesses gebaseerde advertenties. Wij controleren de websites van onze cliënten periodiek om te zien of zij hun privacyverklaringen op de juiste manier weergeven en bijwerken.

Wij ondersteunen de inspanningen van de digitale advertentiebranche met betrekking tot het verbeteren van transparantie op het gebied van op interesses gebaseerde advertentie en gezondheidssegmenten. Voor meer informatie over standaard interessesegmenten voor gezondheidsgerelateerde informatie of interesses die we kunnen gebruiken voor op interesses gebaseerde advertenties kunt u hier klikken.

 

U kunt ook hier klikken om de website van het Network Advertising Initiative te bezoeken. Dit is een centrale plek voor meer informatie over op interesses gebaseerde

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance en Digital Advertising Alliance of Canada

Wij zijn lid van de Digital Advertising Alliance (DAA), de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), en de Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) en houden ons als lid aan de zelfregulerende principes van DAA, het Europese Framework for Online Behavioural Advertising van IAB Europe en de Canadese zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties van DAAC, respectievelijk, in markten waar zelfregulatie van toepassing is.

 

Verbeterde melding

Xaxis ondersteunt de inzet van pictogrammen voor advertentie-opties (AdChoices en – waar beschikbaar, AppChoices) als onderdeel van zijn deelname in het zelfregulerende kader van DAA (in de Verenigde Staten), het OBA Framework for Online Behavioral Advertising van IAB Europe (in Europa) en de Canadese zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties van DAAC (in Canada). Advertenties die geleverd worden door organisaties die deelnemen aan deze kaders geven, als dit technologisch mogelijk is, het onderstaande pictogram weer. Als u op dit pictogram klikt, dan krijgt u meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties.

Klik hier om naar de website van de DAA te gaan. Daar vindt u meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties en het zelfregulerende kader van de DAA. Ook kunt u zich hier afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties via cookies van ons en andere leden van DAA.

 

Privacy van kinderen

De diensten en website van Xaxis zijn niet ontwikkeld voor of gericht op kinderen (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving) of verkrijgbaar op locaties die primair gericht zijn op kinderen. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen (bepaald volgens de leeftijdsgrenzen voor het toepasselijke land). Als u denkt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt en u wilt dat wij deze gegevens verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen .

 

Overdracht van gegevens in het geval van een overname

Als een ander bedrijf een aanzienlijk deel van of al onze activa verkrijgt via een consolidatie, fusie, overname van activa, reorganisatie of andere transactie, dan behouden we ons het recht voor om alle gegevens (inclusief gegevens die een gebruiker via onze contactpagina op de website van Xaxis verstrekt heeft) in ons bezit of beheer over te dragen aan de aankopende partij.

Informatiebeveiliging en globale gegevensoverdrachten

Wij volgen de algemeen geaccepteerde standaarden in de online advertentie-branche als het gaat om bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofde verwerking, ongeoorloofd bewaren en ongeoorloofde vrijgave van gegevens. Deze standaarden vragen om het ondernemen van de noodzakelijke fysieke, elektronische en beheeractiviteiten om de integriteit en het gebruik van en de toegang tot gegevens te beschermen. Denk eraan: ondanks deze inspanningen om de gegevens op onze servers te beschermen, is geen enkele overdrachtsmethode via internet gegarandeerd veilig.

De diensten van Xaxis worden wereldwijd gebruikt en daarom kan het voorkomen dat we gegevens overdragen naar andere landen, ook landen waarin u niet woont. Wij zullen, waar nodig, zorgen voor passende maatregelen om deze gegevens te beschermen. Als we persoonsgegevens van de EER of Zwitserland overdragen aan een dochterbedrijf buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we een standaard (‘model’) contractclausule met de ontvanger aan, om te zorgen voor een passend gegevensbeschermingsniveau.  Als we persoonsgegevens van de EER of Zwitserland overdragen aan een niet aan ons gelieerd bedrijf (zoals een dienstverlener die namens ons diensten uitvoert) buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we daarmee een standaard (‘model’) contractclausule aan of zorgen we ervoor dat de overdracht geschiedt in navolging van een ander geldig mechanisme, bijvoorbeeld dat de dienstverlener gecertificeerd is volgens het EU-VS Privacy Shield Framework.

 

Gegevensretentie

We bewaren de gegevens die we via onze diensten verzamelen maximaal 13 maanden in niet-geaggregeerde vorm. Deze gegevens omvatten bezochte locaties, bekeken content, klikken op advertenties, IP-adressen, browsertype en taalinstellingen. We bewaren deze gegevens gedurende 13 maanden, zodat onze cliënten jaar-op-jaaranalyses kunnen uitvoeren. Een winkelier kan bijvoorbeeld de effectiviteit van het online adverteren tijdens de kerstdagen dit jaar willen vergelijken met de effectiviteit vorig jaar. Een bewaarperiode van 13 maanden maakt een dergelijke vergelijking mogelijk.

We bewaren de gegevens die we via onze diensten in geaggregeerde vorm verzamelen gedurende een periode langer dan 13 maanden.

HOOFDSTUK 2: WEBSITE VAN XAXIS

Hoe informatie op de website van Xaxis wordt gebruikt en gedeeld

We respecteren de privacy van gebruikers van de website van Xaxis en erkennen dat als u ervoor kiest om informatie over uzelf met ons te delen, dat u erop vertrouwt dat wij hier op verantwoorde wijze mee omgaan. Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over hoe we informatie die via de website van Xaxis verzameld wordt gebruiken en hoe u uw privacykeuzes kunt beheren. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk hoe u uw rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die via de website van Xaxis over u verzameld zijn kunt uitoefenen.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als u de website van Xaxis gebruikt, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen en gebruiken:

 • Informatie (inclusief persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u aan ons doorgeeft als u uw cv of een sollicitatiebrief indient of informatie bij ons aanvraagt; en/of
 • Technische identificatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om iemands browser, mobiele advertentie-omgeving en/of apparaat te identificeren en die een IP-adres en/of cookie-ID’s kunnen bevatten.

 

Als u via de contactpagina op de website van Xaxis informatie aan ons verstrekt, dan kunnen we deze gegevens, inclusief uw e-mailadres en andere persoonsgegevens die u verstrekt, opslaan om te reageren op uw vraag en u te voorzien van relevant materiaal. Als u hiermee ingestemd hebt, dan kunnen we u ook marketingcommunicatie over onze producten en diensten sturen. We kunnen deze persoonsgegevens voor dit doel ook verstrekken aan een andere marketing automation-dienstverlener; deze dienstverleners mogen deze gegevens alleen gebruiken om diensten aan ons te leveren.

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen via de website van Xaxis?

Xaxis gebruikt deze gegevens op de volgende manieren:

 • Om u te voorzien van de informatie waarom u hebt gevraagd;
 • Om te reageren op specifieke vragen die u hebt over Xaxis, het bedrijf, de diensten die het aan cliënten levert, waaronder groepsbedrijven;
 • Om de inhoud, snelheid en beveiliging van de website van Xaxis te verbeteren; en/of
 • Uw cv en/of sollicitatie te verwerken en te overwegen.

 

Geven we uw gegevens door aan derden?

We kunnen uw gegevens (waaronder uw persoonsgegevens) doorgeven aan onze partner GroupM, dienstverleners en andere partijen die ons helpen bij het verwerken van de gegevens voor het in hoofdstuk 2 van deze privacyverklaring aangegeven doel. Mocht een ander bedrijf alle of een groot deel van onze bedrijfsactiva overnemen middels een consolidatie, fusie, aankoop of andere transactie, dan behouden we ons het recht voor om uw gegevens (inclusief uw persoonsgegevens) over te dragen aan de aankopende partij.

We kunnen uw gegevens (inclusief uw persoonsgegevens) ook doorgeven aan derden, waaronder wetshandhaving, als we redelijkerwijs geloven dat we wettelijk verplicht zijn dit te doen en om vermoedelijke of daadwerkelijke illegale of anderszins verboden activiteiten te onderzoeken, voorkomen of hierin actie te ondernemen. Dit is inclusief maar niet beperkt tot fraude en situaties waarin sprake is van mogelijke bedreiging van de fysieke veiligheid van een persoon.

Hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing?

Wij verstrekken u alleen de marketinginformatie waarom u hebt gevraagd.

Waar sturen we uw informatie naartoe?

Wij zijn een globaal bedrijf en kunnen uw informatie (inclusief uw persoonsgegevens) versturen naar landen in de hele wereld, ook landen waarin u niet gevestigd bent. Wij zullen waar nodig zorgen voor passende maatregelen om uw informatie te beschermen. Als we persoonsgegevens van de EER of Zwitserland overdragen aan een dochterbedrijf buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we een standaard (‘model’) contractclausule met de ontvanger aan, om te zorgen voor een passend gegevensbeschermingsniveau.  Als we persoonsgegevens van de EER of Zwitserland overdragen aan een niet aan ons gelieerd bedrijf (zoals een dienstverlener die namens ons diensten uitvoert) buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we daarmee een standaard (‘model’) contractclausule aan of zorgen we ervoor dat de overdracht geschiedt in navolging van een ander geldig mechanisme, bijvoorbeeld dat de dienstverlener gecertificeerd is volgens het EU-VS Privacy Shield Framework.

Hoe we uw gegevens bewaren en beschermen

We bewaren de gegevens die we via de website van Xaxis verzamelen gedurende een periode die redelijk is ten opzichte van de doelen die hierboven in hoofdstuk 2 zijn aangegeven. We volgen de algemeen geaccepteerde richtlijnen in de online advertentie-branche om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd veilig, nauwkeurig en actueel zijn en dat deze alleen bewaard worden zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze gebruikt zijn.  Deze standaarden vragen om het ondernemen van de noodzakelijke fysieke, elektronische en beheeractiviteiten om de integriteit en het gebruik van en de toegang tot gegevens te beschermen. Denk eraan: ondanks deze inspanningen om de gegevens op onze servers te beschermen, is geen enkele overdrachtsmethode via internet gegarandeerd veilig.

Koppeling naar andere websites

De website van Xaxis bevat koppelingen naar websites van derden. Een koppeling van een van onze eigen websites naar een andere website impliceert geen goedkeuring van die website. Wij hebben geen controle over de websites waar wij naar linken en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid of de privacymaatregelen van die websites. Deze websites kunnen cookies, pixels en andere technologieën gebruiken en uw gegevens verzamelen overeenkomstig hun eigen privacybeleid. Lees daarom zorgvuldig het privacybeleid dat van toepassing is op websites die u via onze website bezoekt.

Gebruik van cookies op de website van Xaxis

Een cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat door een website of een advertentieserver van derden of een andere derde partij wordt opgeslagen in een browser. Hiermee kan die website of derde partij die browser herkennen en gebruikersgegevens en andere informatie onthouden. (Meer informatie over cookies leest u in hoofdstuk 1 hierboven.) Wij gebruiken cookies op de website van Xaxis om de inhoud, snelheid en beveiliging van de website te verbeteren en om u in staat te stellen de pagina’s te delen met sociale netwerken.

Cookies beheren

Voor informatie over het verwijderen of beheren van Xaxis-cookies en/of cookies van Xaxis en andere dienstverleners leest u ‘Opt-out/recht op intrekken van toestemming’ in hoofdstuk 1 hierboven.

 

Kinderen

De website van Xaxis is niet bedoeld voor of ontworpen om kinderen (volgens de definitie in toepasselijke wetgeving) aan te trekken. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen (overeenkomstig de leeftijdsgrens voor het betreffende land). Als u een kind bent en een vraag wilt stellen of deze website te gebruiken op een manier waarvoor u persoonsgegevens moet doorgeven, laat uw ouder of voogd dit dan namens u doen.

HOOFDSTUK 3: STAAT- EN LANDSPECIFIEKE INFORMATIE; NEEM CONTACT MET ONS OP

EER en Zwitserland

Juridische grondslagen voor informatieverwerking

Wij verzamelen, gebruiken, delen en/of versturen persoonsgegevens van mensen in de EER en Zwitserland alleen als we hiervoor een juridische basis hebben, die meestal bestaat uit toestemming van de gebruiker of onze rechtmatige belangen.

Als de wet hierom vraagt, dan leveren we alleen op interesses gebaseerde advertenties aan mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Voor zover we uw toestemming nodig hebben, die rechtstreeks aan ons kan worden verstrekt, of via een derde partij, om uw gegevens op bepaalde manieren te verwerken, verwerken we uw persoonsgegevens binnen de reikwijdte van die toestemming.

In onze hoedanigheid als verantwoordelijke willen we uitgaan van toestemming als juridische grondslag voor alle ‘doelen’ volgens het Transparency & Consent Framework van IAB Europe , naast ‘Meting’ (waarbij het doel meten en analyseren van en rapporteren over de toepasselijke persoonsgegevens is). Als we gegevens verwerken in het kader van zo’n doel, dan hebben we een rechtmatig belang in het meten van de levering van advertenties of het analyseren van de effectiviteit ervan, omdat we zo inzicht kunnen krijgen in of onze leveranciers de advertenties waarvoor zij gecontracteerd zijn ook geleverd hebben. Daarnaast geloven we dat advertentiecliënten een rechtmatig belang hebben in het hebben van inzicht in of hun advertentie wel of niet geleverd en effectief is. We geloven dat deze activiteiten aan de basis liggen van online adverteren, maar niet leiden tot beslissingen die invloed hebben op personen.

Als u zich in de Europese Unie bevindt, dan hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze manieren van verwerking. Als u bezwaar wilt aantekenen, klikt u  .

Rechten van personen in de EER en Zwitserland

Mensen in de EER en Zwitserland hebben een aantal rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage in hun gegevens. Deze gebruikers hebben in veel gevallen ook het recht om de manier waarop we de persoonsgegevens gebruiken te beperken.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing of in navolging van ons rechtmatige belang, hebt u ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons  en u kunt ook vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen .  U hebt ook een recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een eenvoudig toegankelijk formaat  en in bepaalde situaties kunt u ons ook  .  Uw daadwerkelijke browsingactiviteit wordt door ons niet bewaard of opgeslagen in combinatie met een Mookie-cookie-ID of een mobiele advertentie-ID. In plaats daarvan gebruiken we een ‘geaggregeerde score’-methode, waarbij de website die u bezoekt in een categorie wordt ingedeeld en waarbij combinaties van die categorieën vervolgens worden gebruikt om segmenten te maken waarmee op interesses gebaseerde advertenties worden geleverd. Als gevolg daarvan zijn we technisch niet in staat om individuele elementen van de gegevens die hebben geleid tot de segmenttoewijzing aan te passen, omdat we die simpelweg niet bewaren.  Als u denkt dat we onjuiste persoonsgegevens van u hebben of hebben gebruikt, dan heeft u het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken .

Neem contact met ons op voor vragen over deze rechten. Neem ook contact met ons op als uw persoonsgegevens of voorkeuren wijzigen, als u niet wilt dat we u de informatie sturen die u eerder hebt aangevraagd, of als u vragen heeft over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Onverminderd eventuele andere rechten die u hebt, hebt u ook het recht een klacht tegen ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waarin u of wij gevestigd zijn.  Klik hier om uw lokale toezichthoudende autoriteit te vinden.

Informatie ontvangen van marktonderzoeksbureaus in Nederland

Als u marktonderzoeksbureaus in Nederland toestemming hebt gegeven om uw panelgegevens door te geven aan Xaxis, dan kunnen we, afhankelijk van de reikwijdte van die toestemming, gebruikersgegevens en andere gegevens – waaronder panel-ID’s – ontvangen van dergelijke bedrijven. We kunnen die gegevens gebruiken voor onderzoek en analyse, campagneoptimalisatie, advertenties op maat en rapportages over de effectiviteit van online advertentiecampagnes.

Californië

In navolging van hoofdstuk 1798.83 van het burgerlijk wetboek van Californië kunnen inwoners van Californië bepaalde informatie over de soorten ‘persoonsgegevens’ die bedrijven met wie ze een zakelijke relatie hebben in het voorgaande kalenderjaar gedeeld hebben met derden voor direct marketing. Om een lijst aan te vragen met de bedrijven, als die er zijn, aan wie Xaxis voor eigen marketingdoeleinden persoonsgegevens verstrekt heeft, neemt u contact met ons op via e-mail op privacy@xaxis.com of per post via Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, VS, Attn: Legal Department. Wij reageren binnen 30 dagen.

De wet van Californië vereist van ons dat we aangeven hoe we reageren op de ‘Niet volgen’-signalen van de browser of andere keuzemechanismes die te maken hebben met op interesses gebaseerde advertenties. We hebben nog geen reactie ontwikkeld op ‘Niet volgen’-signalen van de browser en veranderen onze methode van gegevensverzameling niet op het moment dat we dergelijke signalen ontvangen. We zullen in het kader van ontwikkelingen in de branche of juridische wijzigingen doorgaan met het evalueren van mogelijke reacties op ‘Niet volgen’-signalen.

Wij willen uw privacykeuzes respecteren. Voor meer informatie over het afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties leest u het deel ‘Opt-out/recht om toestemming in te trekken’ onder hoofdstuk 1 hierboven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Let op: privacywet- en regelgeving, digitale technologieën en ons bedrijf zijn altijd in beweging. Daarom kunnen we deze privacyverklaring af en toe aanpassen. Lees deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen (we zullen de ingangsdatum bovenaan de pagina steeds aanpassen, zodat u weet wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd).

Over ons

Als Xaxis niet werkt op aanwijzing van een cliënt of andere derde partij, dan is het een gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens (zoals deze of een gelijksoortige term in de toepasselijke wetgeving beschreven wordt) als u interacteert met onze diensten.

 

Neem contact met ons op

Europe (Xaxis EMEA, een afdeling van GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

JURIDISCH – Xaxis, 26 Red Lion Square, Londen, WC1R 4HQ, UK

Wereldwijd (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

JURIDISCH – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, VS