Įsigaliojimo data: 2018 m. gegužės 25 d.

Xaxis“ privatumo pranešimas

„Xaxis“ yra tvirtai įsipareigojusi apsaugoti vartotojų privatumą ir skatinti vartotojų pasitikėjimą internetine bei skaitmenine reklama. Mes nuolat vertiname naujoviškus v privatumo apsaugos būdus ir siekiame teikti tinkamą reklamą bei individualizuotą internetinę patirtį savo klientams.

Kas pateikiama šiame privatumo pranešime?

Šiame privatumo pareiškime apibūdinama informacija, kurią „Xaxis“ renka iš interneto svetainių, taikomųjų programų bei kitų skaitmeninių priemonių (toliau jas visas bendrai vadiname „Svetainėmis“) ir „Xaxis“ bendrovės interneto svetainėje www.xaxis.com (toliau – „Xaxis interneto svetainė“). Paaiškiname, kaip naudojame šią informaciją „Paslaugoms“ savo klientams teikti. Taip pat paaiškiname, kaip galite tvarkyti savo privatumo pasirinkimus ir naudotis savo teisėmis dėl tam tikrų duomenų apie jus, kuriuos surinko ir naudoja „Xaxis“.

 

Kas mes?

„Xaxis“ yra bendrovė, kuri visame pasaulyje veikia kaip „GroupM“ žiniasklaidos investicijų grupės dalis. Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje (per „Xaxis EMEA“ padalinį) juridinis asmuo, atsakingas už duomenis, kuriuos renka „Xaxis“, yra „GroupM UK Digital Ltd.“. Už EEE ir Šveicarijos ribų atsakingas juridinis asmuo yra „Xaxis, LLC“. Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šiame privatumo pranešime neapimamas su mumis susijusių ne „Xaxis“ įmonių, mūsų klientų, paslaugų teikėjų ir kitų trečiųjų šalių naudojimasis informacija.

Jei turite kokių nors klausimų, žr. šio privatumo pranešimo pabaigoje esantį skyrių „Susisiekite su mumis“.

Atkreipkite dėmesį, kad šis pranešimas apie privatumą buvo išverstas iš anglų į kelias skirtingas kalbas. Kilus bet kokiems konfliktams ar neatitikimams tarp šio privatumo pranešimo versijų skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

1 SKYRIUS. „XAXIS“ PASLAUGOS

„Xaxis“ paslaugos

„Xaxis“ savo su reklama susijusių paslaugų („Paslaugos“) tiesiogiai vartotojams neteikia. Vietoje to mūsų klientai yra verslo įmonės, įskaitant reklamos teikėjus ir agentūras. Mūsų klientai apima kitas „GroupM“ ir „WPP“ grupių įmones, kurios savo ruožtu teikia su reklamavimu susijusias paslaugas savo pačių klientams.

Mūsų klientai sau patiems ir (arba) savo klientams naudoja mūsų Paslaugas, kad padėtų jiems suprasti reklamą, kurią klientai pateikia internete (pvz., kokiose svetainėse ji buvo pateikta, kas ją matė ir ar kas nors į ją reagavo), ir kad pagerintų tos reklamos efektyvumą, o mes taip pat padedame jiems pabandyti pateikti reklamą vartotojams, kurie yra labiau linkę domėtis jų produktais ir paslaugomis.

Kai padedame klientams pasirinkti auditorijas savo reklamai pateikti, naudojame tam tikrą demografinę informaciją (amžių, lytį, išsilavinimą, pajamas bei šeiminę padėtį (pvz., vaikų skaičių)), geografinius duomenis, informaciją apie pomėgius, užsiėmimus ir panašią informaciją (toliau – „Informacija apie vartotoją“). Toliau paaiškiname, kur ši informacija gaunama. Tokio tipo reklamą vadiname „reklama pagal pomėgius“.

Pavyzdžiui, jei manome, kad vartotojas domisi mobiliųjų telefonų variantais, mūsų Paslaugos gali padėti mūsų klientams pateikti tam vartotojui pagal pomėgius pritaikytus skelbimus apie tam tikro tipo mobiliojo telefono produktą ar paslaugą, kaip aprašyta toliau.

Informacijos, kurią renkame ir naudojame teikdami savo Paslaugas, rūšys

Kai peržiūrite ir reaguojate į Svetaines ir skelbimus, kuriuose naudojamos mūsų Paslaugos, mūsų Paslaugos yra skirtos rinkti ir (arba) naudoti informaciją apie tai, kokius tinklalapius asmenys aplanko ir apie jų sąveiką su Svetainėmis bei su mūsų klientų skelbimais. Taip pat renkame informaciją, identifikuojančią mūsų klientų reklamą peržiūrėjusių asmenų naršykles ir įrenginius. Ši informacija apima toliau nurodytas duomenų kategorijas.

Techniniai identifikatoriai

Jie gali būti naudojami asmens naršyklei, reklamavimo mobiliuosiuose įrenginiuose aplinkai ir (arba) įrenginiui identifikuoti bei paprastai apima:

 • slapukų ID;
 • reklamavimo mobiliuosiuose įrenginiuose ID (pvz., IDFA ir „Google“ reklamavimo ID);
 • mūsų filialo „[m]PLATFORM“ tarpinio serverio identifikatorių „[mP]ID“ anksčiau nurodytiems ID.

Papildoma techninė informacija

 • Interneto protokolo adresas („IP adresas“) ir duomenys, gauti iš IP adreso, pavyzdžiui, netikslūs geografinės padėties duomenys, nurodantys įrenginio šalį, regioną, miestą ir (arba) pašto kodą
 • Interneto naršyklės tipas, naršyklės kalba ir operacinė sistema
 • Ryšio tipas (laidinis arba belaidis), tinklas, prie kurio įrenginys prijungtas, ir mobiliojo ryšio operatorius (jei yra)
 • (Mobiliojo) įrenginio ilguma ir platuma

Šiame privatumo pranešime „įrenginys“ apima kompiuterius, išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, el. skaitytuvus ir kitus skaitmeninius įrenginius, galinčius palaikyti interneto ryšį, o „mobilusis įrenginys“ apima išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius.

Informacija apie veiklą internete

„Xaxis“ renka toliau aprašytą informaciją apie jūsų naršymo internete veiklą, kad nustatytų, kokių tipų veikla, paslaugos ir produktai jums bei kitiems vartotojams gali būti įdomūs ir kokia jūsų bei kitų vartotojų sąveika su tam tikrais skelbimais. Tokia informacija apima:

 • įrašus apie peržiūrėtų Svetainių ir puslapių tipus (t. y. siekiant nustatyti pomėgius);
 • Svetainę / puslapį, iš kurio atėjote prieš ir apsilankėte po skelbimo peržiūros;
 • veiklos internete datą ir laiką;
 • apsilankymų Svetainėje dažnumą;
 • paieškos terminus, vartojamus Svetainėje;
 • sąveiką su skelbimu (pvz., ar vartotojas paspaudžia ant skelbimo).

Iš trečiųjų šalių gauta Informacija apie vartotoją

Mes taip pat gauname internete ir neprisijungus trečiųjų šalių surinktą Informaciją apie vartotoją, įskaitant demografinę informaciją ir informaciją apie pomėgius, skirtą naudoti mūsų Paslaugoms. Trečiosios šalys apima mūsų klientus ir atidžiai atrinktus paslaugų teikėjus.  Kai gauname Informaciją apie vartotoją, surinktą neprisijungus, ši informacija mums teikiama per paslaugų teikėją kartu su slapukų ID, reklamavimo ID arba panašiu vartotojo ID, kuris mums, klientui ar paslaugų teikėjui identifikuoja vartotoją, bet mes negauname vartotojų vardų bei pavardžių, pašto adresų, telefonų numerių, el. pašto adresų ar panašių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkretų asmenį, susietą su šiais ID.

Kaip renkame informaciją teikdami savo Paslaugas

Mes renkame informaciją ir gauname informaciją savo klientams apie asmenis, kai lankotės mūsų klientų, kuriems „Xaxis“ teikia paslaugas, ar trečiųjų šalių leidėjų (pvz., naujienų svetainių) interneto priemonėse. Tam mes naudojame slapukus, reklamavimo ID, pikselius ir kitas technologijas. Toliau pateikiami keleto šių terminų paaiškinimai.

Slapukas yra mažas raidinis ir skaitinis tekstinis failas, kurį naršyklėje saugo interneto svetainė ar trečiosios šalies skelbimų serveris arba kita trečioji šalis, leidžianti tai interneto svetainei ar trečiajai šaliai atpažinti tą naršyklę ir prisiminti Informaciją apie vartotoją bei kitą informaciją. „Xaxis“ naudoja trečiosios šalies, savo filialo „[m]PLATFORM“, taikomus slapukus, kurie vadinasi „Mookie“ ir veikia mookie1.com domene. „Mookie“ slapukai yra nuolatiniai slapukai, kuriuose yra unikalių atsitiktinai sugeneruotų verčių, leidžiančių mūsų Paslaugoms atskirti naršykles bei įrenginius, ir kurie yra susieti su Informacija apie vartotoją ir kita informacija. „Mookie“ slapukai kartu su šia susieta informacija naudojami teikiant mūsų Paslaugas, ypač teikiant reklamą pagal pomėgius.
Reklamavimo ID yra raidinis ir skaitinis identifikatorius, kurį suteikia platforma ar operacinė sistema (pvz., „Apple iOS“ arba „Google Android“) ir kuris leidžia taikomųjų programų kūrėjams ir trečiosioms šalims pripažinti konkretų įrenginį taikomosios programos aplinkoje. Jis susijęs su Informacija apie vartotoją bei kita informacija ir kartu su šia susieta informacija naudojamas teikiant mūsų Paslaugas, ypač te.
Pikselis yra kodo, kurį Svetainė arba trečioji šalis naudoja, kad priskirtų veiklą internete įrenginiui arba naršyklei, ar konkrečiau, taikomam slapukui arba reklamavimo ID, eilutė. Naudodami pikselį galime, pavyzdžiui, užregistruoti, kad įrenginys ar naršyklė apsilankė tam tikroje Svetainėje ar puslapyje.

 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma informacija apie „Mookie“ slapukus, kurie visi yra „nuolatiniai“ slapukai (tai reiškia, kad jie saugomi tol, kol jų galiojimas baigiasi arba juos panaikina / pašalina vartotojas), susieti su mookie1.com domenu.

Slapuko pavadinimas Slapuko elgesio gebėjimas Slapuke laikoma informacija Galiojimo laikas (dienos)
Suasmeninimas (kliento duomenų) Suasmeninimas ir optimizavimas (kliento duomenų) Ataskaitų teikimas ir priskyrimas
id Taip Taip Taip Unikalus serijos numeris 395 dienos
mdata Taip Ne Ne Unikalus serijos numeris, kūrimo laiko žyma, slapuko versija 395 dienos
syncdata_<PARTNER> Taip Ne Ne Unikalus serijos numeris, kūrimo laiko žyma, duomenų partnerio lankytojo ID 10 dienų

 

Kaip mes naudojame šią informaciją

„Xaxis“ apdoroja informaciją, kurią ji renka ir gauna siekdama klientams teikti Paslaugas, kurias mes paaiškinome anksčiau, taip pat administraciniais, saugumo ir atitikties tikslais. Konkrečiai mes vykdome toliau nurodytą veiklą.

 

Skelbimų parinkimas, pateikimas, ataskaitų teikimas

Mes analizuojame informaciją, surinktą, kai kliento reklama teikiama naudojantis mūsų Paslaugomis, ir informaciją, gautą iš mūsų partnerių. Šią informaciją mes sisteminame į ID rinkinius (kuriuos vadiname segmentais) pagal įvairius anksčiau paaiškintus Informacijos apie vartotoją komponentus. Pavyzdžiui, galime turėti ID, kurie lankosi sporto Svetainėse, segmentų. Tada mūsų klientai gali pasinaudoti mūsų Paslaugomis, kad naudodami šiuos segmentus sau arba savo klientams teiktų savo klientams reklamą pagal pomėgius per mūsų partnerius ir paslaugų teikėjus. Šios reklamos gali būti pristatomos kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir kituose įrenginiuose.

 

Mes taip pat galime integruoti (ir naudoti tais pačiais tikslais) Informaciją apie vartotoją, gautą iš kitų atidžiai atrinktų bendrovių (įskaitant Svetainių savininkus, duomenų teikėjus ir duomenų rinkėjus).

 

Mes taip pat naudojame savo filialo „[m]PLATFORM“ vidinį identifikatorių, vadinamą „[mP]ID“. „[mP]ID“ naudojame norėdami susieti informaciją, susijusią su naršyklėmis, aplinkomis ir (arba) įrenginiais, kurie, kaip mes arba „[m]PLATFORM“ pagrįstai manome, priklauso tam pačiam vartotojui. Tai padeda mums pristatyti naudingesnę ir aktualesnę reklamą konkrečiam vartotojui, nepriklausomai nuo naršyklės, aplinkos ar įrenginio.

 

Personalizavimas

Kad galėtume teikti savo klientams pritaikytas personalizavimo Paslaugas, mes:

 • renkame informaciją apie kiekvieno kliento Svetaines (įskaitant interneto svetaines, programėles ir kitas skaitmenines priemones), kaip aprašyta anksčiau poskyryje „Kaip renkame informaciją teikdami savo Paslaugas“;
 • šią informaciją pasiekiame arba saugome įrenginiuose (naudodami slapukų ID ir reklamavimo ID, jei taikytina); ir
 • analizuojame surinktą informaciją, kartais kartu su kita iš kliento gauta informacija, ir sisteminame ją į ID segmentus pagal įvairią Informaciją apie vartotoją.

 

Tada mūsų klientai gali naudoti šiuos segmentus siekdami patys arba savo klientų vardu pristatyti reklamas pagal pomėgius vartotojams jų kompiuteriuose, telefonuose ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose (tai atliekama įvairiomis priemonėmis).

 

Kai teikiame šias klientui pritaikytas personalizavimo paslaugas, segmentai, kuriuos sukuriame vienam klientui, yra logiškai atskirti nuo kitų klientų segmentų ir duomenų. Tokiu būdu surinkti duomenys ir sukurti segmentai gali būti naudojami tik tam konkrečiam klientui.

 

Matavimas

Mes apdorojame Informaciją apie vartotoją, kad pateiktume skelbimus bei išmatuotume šių skelbimų pristatymą, sužinotume, kokie veiksniai reklamos teikėjams padaro reklamavimą sėkmingą ar nesėkmingą, ir generuotume ataskaitas, padedančias suprasti ir pagerinti Paslaugų naudojimo bei reklamavimo efektyvumą.

Informacijos laikymas ir prieiga

Kad galėtume teikti savo Paslaugas, mes laikome „Mookie“ slapukus asmenų, kuriems pristatėme reklamą, naršyklėje (-se), o tada atpažįstame „Mookie“ slapukus, kai ta (tos) naršyklė (-ės) naudojama (-os) pasiekti mūsų klientų ir leidėjų, su kuriais dirbame, interneto svetainėms. Svetainės, kuriose mes paliekame ir (arba) skaitome ar bandome palikti ir (arba) skaityti „Mookie“ slapukus, turėtų jus informuoti apie trečiųjų šalių slapukų (ypač „Mookie“ slapukų, kai to reikalaujama pagal įstatymus) naudojimą tose Svetainėse. Duomenų informacijos santraukose, kurias gauname iš savo partnerių dėl skaitmeninės reklamos pristatymo mobiliųjų taikomųjų programų aplinkose, taip pat gauname reklamavimo ID, susietus su vartotojų mobiliųjų įrenginių platformomis / operacinėmis sistemomis, ir atpažįstame šiuos reklamavimo ID.

 

Renkamą ir gaunamą informaciją naudojame reklamai pagal pomėgius teikti, pavyzdžiui, toliau nurodytiems veiksmams atlikti.

 

 • Duomenų derinimas prie ne interneto šaltinių – kaip nurodyta anksčiau skyriuje „Iš trečiųjų šalių gauta Informacija apie vartotoją”.
  • Iš kitų bendrovių, įskaitant mūsų klientus, partnerius ir paslaugų teikėjus, mes gauname ne internete teikiamą Informaciją apie vartotoją, įskaitant demografinę informaciją ir informaciją apie pomėgius, kuri yra renkama už Paslaugų teikimo ribų ir pateikiama mums naudoti teikiant mūsų Paslaugas. Tuos duomenis renkančios bendrovės yra atsakingos už duomenų surinkimą tinkamai ir teisėtai bei už leidimą dalytis šia informacija su mumis mūsų tikslais.
  • Kai gauname ne internete teikiamą Informaciją apie vartotoją, ši informacija mums teikiama per paslaugų teikėją kartu su slapuko ID, reklamavimo ID ar panašiu vartotojo ID, identifikuojančiu užsakovą ar vartotoją klientui ar paslaugų teikėjui.
  • Mes negauname vardų bei pavardžių, pašto adresų, telefonų numerių, el. pašto adresų ar panašių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkretų asmenį, susietą su mūsų gaunamais ID.

 

 • Įrenginių susiejimas – mes naudojame savo filialo „[m]PLATFORM“ vidinį „[mP]ID“ identifikatorių siekdami susieti informaciją, susijusią su naršyklėmis, aplinkomis ir (arba) įrenginiais, kurie, kaip „[m]PLATFORM“ arba mes pagrįstai manome, priklauso tam pačiam vartotojui, kad galėtume teikti naudingesnę ir tinkamesnę reklamą, nepriklausomai nuo naršyklės, aplinkos, ar įrenginio.

 

 • Tikslūs duomenys apie geografinę vietovę – kai turime reikiamas teises tai padaryti, galime gauti ir (arba) naudoti duomenis apie tikslią vartotojo geografinę vietovę savo Paslaugų teikimo tikslais. Kai renkame tokio tipo duomenis, jie pateikiami duomenų informacijos santraukoje, kurią gauname iš savo partnerių dėl skaitmeninės reklamos pristatymo.

 

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

„Xaxis“ dalijasi mūsų apie jus surenkama informacija (žr. „Informacijos, kurią renkame teikdami savo Paslaugas, rūšys“ anksčiau) ir iš jos išvesta informacija, su savo klientais, susijusiomis įmonėmis ir paslaugų teikėjais, kurie teikia paslaugas ir atlieka funkcijas mums ir (arba) mūsų klientams, pavyzdžiui, su bendrovėmis, kurios yra atsakingos už faktinį reklamos pagal pomėgius pristatymą, įskaitant paklausos platformas, reklamos tinklus, reklamos mainus ir skelbimų serverius. Teikdami savo Paslaugas nerenkame vartotojų vardų bei pavardžių, pašto adresų, telefonų numerių, el. pašto adresų ar panašių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkretų asmenį. Tačiau, jei nuspręsite pateikti duomenis, kurie leistų identifikuoti konkretų asmenį, per vieną iš mūsų klientų skelbimų ar Svetainių, tada ši informacija bus gauta to kliento ir jai bus taikoma to kliento privatumo politika. Mūsų paslaugų teikėjams paprastai neleidžiama naudoti neapibendrintos informacijos, kurią jiems atskleidžiame, jokiais tikslais, išskyrus paslaugų teikimą mums ar mūsų klientams.

Jei pagrįstai manysime, kad pagal įstatymą ar teisinį procesą privalome atskleisti informaciją trečiajai šaliai (įskaitant teisėsaugą), mes tai padarysime. Be to, mes galime atskleisti informaciją trečiajai šaliai (įskaitant auditorių ar kitą paslaugų teikėją).

Mūsų filialas „[m]PLATFORM“ valdo ir laiko nuosavą duomenų valdymo platformą, kurią mes ir kiti filialai galime naudoti norėdami teikti paslaugas. Informacija, kurią mes atskleidžiame „[m]PLATFORM“, „mPlatform“ ir kitos tokios susijusios įmonės gali naudoti ne tik norėdamos teikti paslaugas mums bei mūsų klientams, bet ir norėdamos teikti paslaugas toms susijusioms įmonėms bei jų atitinkamiems klientams.

Atsisakymas / teisė atšaukti sutikimą

„Xaxis“ reklamavimo pagal pomėgius galite atsisakyti naudodami keletą mechanizmų.

Galite pasirinkti negauti individualizuotų trečiųjų šalių skelbimų per „Mookie“ suasmeninimo slapukus savo naudojamoje naršyklėje spustelėję žemiau. Jei tai padarysite, jūsų trečiųjų šalių „Mookie“ suasmeninimo slapukas bus pakeistas „atsisakymo“ slapuku, ir bet kokie reklamavimo pagal pomėgius duomenys, susieti su pakeistu trečiosios šalies „Mookie“ suasmeninimo slapuku, nebus naudojami reklamai pagal pomėgius jokiame įrenginyje ar naršyklėje, kurį pagrįstai susiejome su naršykle, kurioje informacija buvo surinkta. Be to, jei turėsime faktinės informacijos apie tai, kad kitas įrenginys ar naršyklė yra susietas su naršykle, kurioje atsisakėte, tame kitame įrenginyje ar naršyklėje taip pat bus nutrauktas reklamos pagal pomėgius per „Xaxis“ gavimas.

Mūsų atsisakymo slapukai užprogramuoti taip, kad jų galiojimas baigtųsi praėjus dešimčiai metų nuo jų išleidimo. Jei nusipirksite naują įrenginį, atnaujinsite ar pakeisite interneto naršykles arba panaikinsite šį atsisakymo slapuką, turėsite dar kartą atlikti atsisakymo procesą. Kad atsisakymo procesas veiktų, jūsų naršyklė turi būti nustatyta taip, kad priimtų trečiųjų šalių slapukus.

Naršyklės aplinkoje taip pat galite atsisakyti arba pašalinti slapukus iš „Xaxis“ ir kitų paslaugų teikėjų toliau nurodytais būdais.

 • Pakoreguodami savo naršyklės nustatymus, kad atsisakytumėte arba pašalintumėte slapukus. Taip būtų nutraukiamas reklamavimas pagal pomėgius naudojant slapukus iš „Xaxis“ ir kitų teikėjų. Tačiau tai padarę galite nebeturėti galimybės naudotis tam tikromis funkcijomis tam tikrose interneto svetainėse, kuriose apsilankote, arba gauti visapusiškos naudos iš visų svetainių pasiūlymų ir reklamos pagal pomėgius. Slapukų galite atsisakyti arba juos pašalinti, vykdydami savo naršyklės nustatymuose pateiktus nurodymus. Daugiau informacijos apie slapukus pateikiama adresaisaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com ir http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Pakoreguodami slapukų nustatymus interneto svetainės savininko lygiu, kai suteikėte mums sutikimą dėl mūsų slapukų naudojimo. Slapukų nustatymų parinktys gali skirtis priklausomai nuo svetainės savininko. Atsisakydami reklamavimo pagal pomėgius naudojant „Mookie“ suasmeninimo slapukus, taip pat kitų paslaugų teikėjų suasmeninimo slapukus, šiose Svetainėse:

Mobiliųjų taikomųjų programų aplinkoje reklamavimo pagal pomėgius tik iš „Xaxis“ arba iš „Xaxis“ ir kitų paslaugų teikėjų galite atsisakyti toliau nurodytais būdais.

 • Nueidami į savo įrenginio privatumo nustatymus ir pasirinkdami „Apriboti skelbimų stebėjimą“ savo įrenginio nustatymuose. Dėl to bus pašalintas reklamavimas pagal pomėgius per taikomą reklamavimo ID iš „Xaxis“ ir kitų teikėjų kartu su „Xaxis“.
 • Atsisakydami reklamavimo pagal pomėgius per taikomą reklamavimo ID iš „Xaxis“ ir (arba) kitų teikėjų per „AppChoices“ mobiliąją programėlę. Atkreipkite dėmesį, kad norint, jog „AppChoices“ programėlė veiktų tinkamai, nereikia pasirinkti įrenginio nustatymo „Apriboti skelbimų stebėjimą“. Reklamavimo pagal pomėgius duomenys, anksčiau surinkti ar gauti kartu su pakeistu reklamavimo ID, nebus naudojami per „Xaxis“ reklamai pagal pomėgius kituose įrenginiuose ar naršyklėse, kuriuos pagrįstai susiejome su mobiliosios programėlės aplinka, kurioje informacija buvo surinkta. Be to, jei turėsime faktinės informacijos apie tai, kad kita naršyklė ar įrenginys yra susietas su mobiliosios taikomosios programos aplinka, kurioje atsisakyta, tam kitam įrenginiui ar naršyklei taip pat nebus leidžiama gauti reklamos pagal pomėgius per „Xaxis“. Papildomos informacijos apie „AppChoices“ programėlę rasite adresu http://youradchoices.com/appchoices.

Papildoma informacija apie vartotojo pasirinkimą taikomųjų programų aplinkose pateikiama adresu www.networkadvertising.org/mobile-choice.

 

Narystė

Tinklo reklamos iniciatyva

Mes esame Tinklo reklamos iniciatyvos (NAI) narė ir laikomės NAI elgesio kodeksų tose rinkose, kuriose taikomos ir galioja šios savireguliavimo sistemos. Pagal elgesio kodeksus reikalaujame, kad mūsų „Xaxis Marketplace“ (anksčiau „Xaxis Publisher Network“ ir „24/7 Access“) klientai informuotų vartotojus apie savo privatumo bei informacijos rinkimo praktiką savo privatumo politikoje ir į savo privatumo politiką įtrauktų informaciją apie naudojimąsi trečiųjų šalių reklamos technologijomis bei paslaugomis savo Svetainėse, duomenų, surinktų teikiant šias paslaugas, tipą, šių duomenų naudojimą bei platinimą ir nuorodą į pramonės standartinį atsisakymą gauti reklamą pagal pomėgius. Mes periodiškai stebime savo klientų Svetaines, kad nustatytume, ar jos tinkamai atskleidžia ir atnaujina savo privatumo pareiškimus.

Mes visiškai palaikome skaitmeninės reklamos pramonės pastangas didinti skaidrumą reklamos pagal pomėgius ir sveikatos segmentų srityje. Jei norite gauti daugiau informacijos apie standartinius su sveikata susijusia informacija ar interesais pagrįstus pomėgių segmentus, kuriuos galime naudoti reklamavimo pagal pomėgius tikslais, spustelėkite čia.

 

Taip pat galite spustelėti čia, norėdami patekti į Tinklo reklamos iniciatyvos svetainę, pagrindinę informacijos apie reklamą pagal pomėgius bei jums siūlomus pasirinkimus vietą, ir atsisakyti gauti trečiųjų šalių reklamą pagal pomėgius per slapukus iš mūsų bei NAI įmonių narių.

Skaitmeninės reklamos aljansas, Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas ir Kanados skaitmeninės reklamos aljansas

Mes esame Skaitmeninės reklamos aljanso (DAA), Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljanso (EDAA) bei Kanados skaitmeninės reklamos aljanso (DAAC) narė ir dėl narystės šiuose aljansuose atitinkamai laikomės DAA savireguliavimo principų, „IAB Europe“ ES sistemos dėl vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos ir DAAC Kanados savireguliavimo principų dėl vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos tose rinkose, kuriose taikoma savireguliavimo sistema.

 

Papildomas pranešimas

„Xaxis“ palaiko reklamos pasirinkimo piktogramų („AdChoices“ ir, kai galima, „AppChoices“) diegimą laikydamasi DAA savireguliavimo sistemos (Jungtinėse Amerikos Valstijose) „IAB Europe“ OBA sistemos dėl vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos (Europoje) ir DAAC Kanados savireguliavimo principų dėl vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos (Kanadoje). Po skelbimais, kuriuos teikia organizacijos, dalyvaujančios šiose sistemose, piktogramos pateikiamos, kai tai yra technologiškai įmanoma. Spustelėjus piktogramą, pateikiama informacija apie reklamavimą pagal pomėgius.

Galite spustelėti čia, norėdami patekti į DAA svetainę, kurioje yra papildomos informacijos apie reklamą pagal pomėgius bei DAA savireguliavimo sistemą ir mechanizmą, pagal kurį atsisakoma gauti trečiųjų šalių reklamą pagal pomėgius, teikiamą naudojant mūsų ir kitų DAA įmonių narių slapukus.

 

Vaikų privatumas

Nei Paslaugos, nei „Xaxis“ interneto svetainė nėra sukurtos vaikams arba nukreiptos į juos (kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose) arba į Svetaines, kurios visų pirma skirtos vaikams. Mes sąmoningai nerenkame informacijos iš vaikų (apibrėžtų pagal taikytinos šalies amžiaus reikalavimus). Jei manote, kad vaikas pateikė mums asmens duomenis ir norėtumėte, kad informacija būtų pašalinta, susisiekite su mumis .

 

Duomenų perdavimas įsigijimo metu

Jei kita bendrovė įsigyja visą arba iš esmės visą mūsų verslo turtą per konsolidavimą, susijungimą, turto įsigijimą, įmonės reorganizavimą ar kitą sandorį, mes pasiliekame teisę perduoti visą informaciją (įskaitant bet kokią informaciją, kurią vartotojas galėjo pateikti per mūsų „Xaxis“ interneto svetainės puslapį „Kontaktai“ / „Susisiekite su mumis“), kurią turime ar valdome, įsigyjančiajai šaliai.

Informacijos saugumas ir duomenų perdavimas visame pasaulyje

Mes laikomės visuotinai priimtų internetinės reklamos pramonės standartų, kad apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie duomenų, neteisėto jų tvarkymo, neleistino jų saugojimo ir neteisėto atskleidimo. Šie standartai apima būtiną fizinę, elektroninę ir valdymo veiklą, reikalingą duomenų vientisumui, prieigai ir naudojimui apsaugoti. Tačiau turėkite omenyje, kad nepaisant šių pastangų apsaugoti duomenis mūsų serveriuose, negarantuojamas nei vieno duomenų perdavimo internetu būdo saugumas.

„Xaxis“ Paslaugos yra naudojamos visame pasaulyje, todėl mes galime perduoti duomenis į viso pasaulio šalis, įskaitant šalis, esančias už jūsų šalies ribų. Prireikus imsimės atitinkamų apsaugos priemonių, kad tieduomenys būtų apsaugoti. Kai perduodame asmens duomenis iš EEE ar Šveicarijos į susijusią įmonę už EEE ar Šveicarijos ribų,, su gavėju susitariame dėl standartinių („modelinių“) sutarties sąlygų, kad užtikrintume tinkamą duomenų apsaugos lygį.  Kai perduodame asmens duomenis iš EEE ar Šveicarijos nesusijusiam subjektui (pvz., paslaugų teikėjui, kuris mums teikia paslaugas) už EEE ar Šveicarijos ribų, susitariame dėl standartinių („modelinių“) sutarties sąlygų arba užtikriname, kad perdavimas būtų atliekamas pagal kitą patvirtintą mechanizmą, pavyzdžiui, paslaugų teikėjas turi turėti sertifikatą pagal ES-JAV privatumo skydo sistemą.

Duomenų saugojimas

Mes laikome informaciją, kurią renkame teikdami savo Paslaugas, neapibendrinta forma ne ilgesnį nei 13 mėnesių laikotarpį. Šie duomenys apima aplankytas Svetaines, peržiūrėtą turinį, sąveikas su skelbimais, IP adresus, naršyklės tipą ir kalbos nustatymus. Šią informaciją mes laikome 13 mėnesių laikotarpį, kad mūsų klientai galėtų atlikti metų analizę. Pavyzdžiui, mažmenininkas gali norėti palyginti savo internetinės reklamos efektyvumą per einamųjų metų Kalėdas su ankstesnių metų efektyvumu. Dėl 13 mėnesių saugojimo laikotarpio klientas gali atlikti tokį palyginimą.

Mes laikome informaciją, kurią renkame teikdami savo Paslaugas, apibendrinta forma ilgiau nei 13 mėnesių laikotarpį.

2 SKYRIUS. „XAXIS“ INTERNETO SVETAINĖ

Kaip „Xaxis“ interneto svetainėje naudojama informacija ir kaip ja dalijamasi

Mes gerbiame „Xaxis“ interneto svetainės vartotojų privatumą ir pripažįstame, kad kai pasirenkate pateikti mums informaciją apie save, jūs tikite, kad su ta informacija elgsimės atsakingai. Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip mes naudojame „Xaxis“ interneto svetainėje surinktą informaciją ir kaip galite tvarkyti savo privatumo pasirinkimus be naudotis savo teisėmis, susijusiomis su tam tikrais jūsų duomenimis, kurie yra surinkti per „Xaxis“ interneto svetainę.

Kokią informaciją mes renkame ir naudojame?

Kai naudojate „Xaxis“ interneto svetainę, galime rinkti ir naudoti šią informaciją:

 • informaciją (kuri gali apimti tokius asmens duomenis, kaip vardas bei pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris), kurią pateikiate mums siųsdami savo CV ar darbo paraišką arba prašydami iš mūsų informacijos; ir (arba)
 • techninius identifikatorius, kurie gali būti naudojami asmens naršyklei, reklamavimo mobiliuosiuose įrenginiuose aplinkai ir (arba) įrenginiui identifikuoti, įskaitant IP adresą ir (arba) slapukų ID.

 

Jei pateikiate mums informaciją mūsų „Xaxis“ interneto svetainės puslapyje „Kontaktai“ / „Susisiekite su mumis“, mes galime laikyti jūsų suteiktos informacijos, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir bet kokią kitą jūsų pateiktą asmeninę informaciją, įrašą tik tam, kad atsakytume į jūsų užklausą arba pateiktume jums atitinkamą medžiagą ir, jei sutikote, rinkodaros pranešimus apie mūsų produktus bei paslaugas. Mes galime atskleisti šią asmeninę informaciją trečiųjų šalių rinkodaros automatizavimo paslaugų teikėjams tik tais tikslais; šie paslaugų teikėjai negali naudoti šios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus siekdami teikti mums paslaugas.

Kaip mes naudojame „Xaxis“ interneto svetainėje surinktą informaciją ?

„Xaxis“ šią informaciją naudoja šiais būdais:

 • siekdama pateikti jums jūsų prašomą informaciją;
 • siekdama atsakyti į konkrečias užklausas, kurias galite kelti dėl „Xaxis“, jos verslo, paslaugų, kurias ji teikia klientams, įskaitant jos grupės įmones;
 • siekdama pagerinti „Xaxis“ interneto svetainės turinį, greitį bei saugumą; ir (arba)
 • siekdama apdoroti ir apsvarstyti jūsų CV ir (arba) darbo paraišką.

 

Ar mes perduodame jūsų informaciją trečiosioms šalims?

Mes galime nusiųsti jūsų informaciją (įskaitant jūsų asmens duomenis) savo filialui „GroupM“, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, kad jie padėtų mums apdoroti tą informaciją šio privatumo pranešimo 2 skyriuje nurodytais tikslais. Be to, jei kita bendrovė įsigyja visą arba iš esmės visą mūsų verslo turtą konsolidavimo, susijungimo, pirkimo ar kito sandorio metu, mes pasiliekame teisę perduoti jūsų informaciją (įskaitant jūsų asmens duomenis) įsigyjančiajai šaliai.

Mes taip pat galime atskleisti jūsų informaciją (įskaitant jūsų asmens duomenis) trečiosioms šalims, įskaitant teisėsaugą, kai pagrįstai manome, jog privalome tai padaryti pagal įstatymus, ir siekdami ištirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų dėl įtariamų arba faktinių neteisėtų ar kitaip draudžiamų veikų, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimu ir situacijomis, susijusiomis su galimomis grėsmėmis bet kurio asmens fiziniam saugumui.

Kaip mes naudojame jūsų informaciją rinkodarai?

Mes teiksime jums tik jūsų paprašytą rinkodaros informaciją.

Kur mes siunčiame jūsų informaciją?

Mes esame pasaulinė bendrovė, todėl galime perduoti jūsų informaciją (įskaitant jūsų asmens duomenis) į visas pasaulio šalis, įskaitant šalis, esančias už jūsų šalies ribų. Prireikus imsimės atitinkamų apsaugos priemonių, kad ta informacija būtų apsaugota. Kai perduodame asmens duomenis iš EEE ar Šveicarijos į susijusią įmonę už EEE ar Šveicarijos ribų, su gavėju susitariame dėl standartinių („modelinių“) sutarties sąlygų, kad užtikrintume tinkamą duomenų apsaugos lygį.  Kai perduodame asmens duomenis iš EEE ar Šveicarijos nesusijusiam subjektui (pvz., paslaugų teikėjui, teikiančiam paslaugas mūsų vardu) už EEE ar Šveicarijos ribų, susitariame dėl standartinių („modelinių“) sutarties sąlygų arba užtikriname, kad perdavimas būtų atliekamas pagal kitą patvirtintą mechanizmą, pavyzdžiui, paslaugų teikėjas turi turėti sertifikatą pagal ES-JAV privatumo skydo sistemą.

Kaip mes laikome ir apsaugome jūsų informaciją?

Mes laikysime jūsų informaciją, kurią surinksime „Xaxis“ interneto svetainėje, pagrįstą laikotarpį anksčiau šiame 2 skyriuje nurodytais tikslais. Mes laikomės visuotinai pripažintų internetinės reklamos pramonės standartų, kad užtikrintume, jog jūsų mums atskleidžiami asmeniniai duomenys būtų saugūs, tikslūs, atnaujinami ir laikomi tik tiek, kiek to reikia tikslams, kuriems jie naudojami.  Šie standartai apima būtiną fizinę, elektroninę ir valdymo veiklą, reikalingą duomenų vientisumui, prieigai ir naudojimui apsaugoti. Tačiau turėkite omenyje, kad nepaisant šių pastangų apsaugoti duomenis mūsų serveriuose, negarantuojamas nei vieno duomenų perdavimo internetu būdo saugumas.

Nuorodos į kitas svetaines

„Xaxis“ interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių Svetaines. Nuorodos iš bet kurios iš mūsų Svetainių į kitą Svetainę nereiškia mūsų pritarimo tai Svetainei. Mes nekontroliuojame Svetainių, į kurias pateikiame nuorodas, ir neatsakome už jų turinį ar jų privatumo politiką arba praktiką. Šios svetainės gali naudoti slapukus, pikselius bei kitas technologijas ir rinkti jūsų informaciją pagal savo privatumo politiką. Todėl turėtumėte atidžiai perskaityti privatumo politiką, taikomą bet kurioms Svetainėms, į kurias patenkate iš mūsų Svetainės.

Slapukų naudojimas „Xaxis“ interneto svetainėje

Slapukas yra mažas raidinis ir skaitinis tekstinis failas, kurį naršyklėje saugo interneto svetainė ar trečiosios šalies skelbimų serveris arba kita trečioji šalis, leidžianti tai interneto svetainei ar trečiajai šaliai atpažinti tą naršyklę ir prisiminti Informaciją apie vartotoją bei kitą informaciją. (Daugiau informacijos apie slapukus rasite anksčiau pateiktame 1 skyriuje.) „Xaxis“ interneto svetainėje naudojame slapukus, siekdami pagerinti „Xaxis“ interneto svetainės turinį, greitį bei saugumą ir leisti jums bendrinti puslapius socialiniuose tinkluose.

Slapukų valdymas

Informacijos apie tai, kaip atsisakyti arba tvarkyti „Xaxis“ slapukus ir (arba) slapukus iš „Xaxis“ bei kitų paslaugų teikėjų, rasite 1 skyriaus poskyryje „Atsisakymas / teisė atšaukti sutikimą“.

 

Vaikai

„Xaxis“ svetainė nėra skirta ar sukurta vaikams (kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose) pritraukti. Mes sąmoningai nerenkame informacijos iš vaikų (apibrėžtų pagal taikytinos šalies amžiaus reikalavimus). Jei esate vaikas ir norite užduoti klausimą ar naudotis šia svetaine bet kokiu būdu, dėl kurio jums reikia pateikti savo asmens duomenis, kreipkitės į savo tėvą (motiną) ar globėją, kad jis (ji) tai padarytų jūsų vardu.

3 SKYRIUS. INFORMACIJA KONKREČIOMS VALSTIJOMS IR ŠALIMS; SUSISIEKIMAS SU MUMIS

EEE ir Šveicarija

Teisiniai informacijos tvarkymo pagrindai

Mes renkame, naudojame, bendriname ir (arba) perduodame asmens duomenis EEE ir Šveicarijos ribose tik tada, kai turime teisėtą pagrindą tai daryti, o tai paprastai reiškia vartotojo sutikimą ar mūsų teisėtus interesus.

Tais atvejais, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus, reklamą pagal pomėgius teiksime tik asmenims, kurie suteikė sutikimą šiai veiklai.

Tiek, kiek remsimės jūsų sutikimu, kurį mums galima suteikti tiesiogiai arba per trečiąją šalį, naudoti jūsų informaciją tam tikrais būdais, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis to sutikimo apimtimi.

Mes, kaip duomenų valdytoja, ketiname remtis sutikimu kaip teisėtu pagrindu visiems „Tikslams“ pagal „IAB Europe“ Skaidrumo ir sutikimo sistemą, išskyrus „Matavimą“ (kurio Tikslas apima matavimą, analizę ir ataskaitų teikimą atsižvelgiant į taikytinus asmens duomenis). Dėl tokio Tikslo, kai apdorojame duomenis siekdami išmatuoti reklamos pristatymą ar analizuoti jos efektyvumą, turime teisėtą interesą suprasti, kad mūsų tiekėjai pristatė reklamą, dėl kurios pristatymo jie sudarė sutartį. Be to, manome, kad reklamuojantys klientai turi teisėtą interesą suprasti, ar jų reklama yra pristatyta, ar ji yra efektyvi. Manome, kad ši veikla yra internetinės reklamos pagrindas, bet dėl jos nepriimami jokie sprendimai, kurie paveiktų individualius asmenis.

Jei esate Europos Sąjungoje, turite teisę prieštarauti bet kokiam tokiam tvarkymui. Jei norite prieštarauti, spustelėkite  .

 

Žmonių EEE ir Šveicarijoje teisės

Asmenys EEE ir Šveicarijoje turi daug teisių, susijusių su jų asmeniniais duomenimis, įskaitant prieigos prie savo informacijos teisę. Kaip tokie vartotojai daugeliu atvejų, kai tvarkome jūsų asmens duomenis, taip pat galite turėti teisę apriboti būdus, kuriais mes naudojame tuos asmens duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai apdorojame jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba remdamiesi savo teisėtais interesais, jūs taip pat turite teisę prieštarauti dėl mūsų atliekamo jūsų asmeninių duomenų tvarkymo  ir galite pareikalauti, kad panaikintume jūsų asmens duomenis .  Jūs taip pat turite teisę gauti savo asmeninių duomenų kopiją lengvai prieinama forma  ir tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite  .  Mes neišsaugome ir neįrašome jūsų faktinės naršymo veiklos istorijos kartu su „Mookie“ slapuko ID ar reklamavimo mobiliuosiuose įrenginiuose ID. Vietoje to mes naudojame „apibendrinamo balų skaičiavimo“ metodiką, pagal kurią jūsų naršomos Svetainės skirstomos į kategorijas, o tada šių kategorijų deriniai naudojami segmentams kurti ir reklamai pagal pomėgius pristatyti. Todėl mes techniškai negalime pasiūlyti jums galimybės keisti atskirus duomenų elementus, dėl kurių paskiriami segmentai, nes jų nesaugome.  Jei manote, kad mes laikome arba panaudojome netikslius duomenų apie jus elementus,, atkreipkite dėmesį, kad turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis .

Jei turite klausimų apie bet kurią iš šių teisių, susisiekite su mumis. Taip pat turėtumėte susisiekti su mumis, jei pasikeitė jūsų asmeniniai duomenys ar prioritetai, jei nenorite, kad mes siųstume jums anksčiau jūsų paprašytą informaciją, arba jei turite klausimų apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis.

Neapribojant jokių kitų teisių, kurias galite turėti, taip pat turite teisę pateikti skundą prieš mus priežiūros institucijai ES valstybėje narėje, kurioje esate įsikūrę arba kurioje mes esame įsikūrę.  Spustelėkite čianorėdami rasti vietinę priežiūros instituciją.

Informacija, gautarinkos tyrimų bendrovių Nyderlanduose

Jei suteikėte sutikimą Nyderlandų rinkos tyrimų bendrovėms atskleisti jūsų panelinius duomenis „Xaxis“, remdamiesi tokio sutikimo apimtimi, iš tokių bendrovių galime gauti Informaciją apie vartotoją bei kitą informaciją, įskaitant panelinius ID, ir galime naudoti šią informaciją tik tyrimų bei analizės, kampanijos optimizavimo, reklamos individualizavimo ir ataskaitų apie internetinių reklamos kampanijų efektyvumą teikimo tikslais.

Kalifornija

Pagal Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skyrių Kalifornijos gyventojai gali gauti tam tikrą informaciją apie „asmeninės informacijos“ rūšis, kuriomis įmonės, su kuriomis jie turi verslo ryšių, per praėjusius kalendorinius metus pasidalijo su trečiosiomis šalimis tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami paprašyti įmonių, kurioms „Xaxis“ suteikė asmeninę informaciją savo rinkodaros tikslais, sąrašo, jei toks yra, parašykite mums el. paštu adresu privacy@xaxis.com arba paštu adresu Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Legal Department. Prašome palaukti atsakymo iki 30 dienų.

Pagal Kalifornijos įstatymus turime atskleisti, kaip mes reaguojame į naršyklės signalus „Nestebėti“ ar kitus pasirinkimo mechanizmus, susijusius su reklamavimu pagal pomėgius. Mes dar nesukūrėme atsakymo į naršyklės signalus „Nestebėti“ ir nekeičiame jokios savo duomenų rinkimo praktikos, kai gauname tokius signalus. Mes ir toliau vertinsime potencialius atsakus į signalus „Nestebėti“ vystantis pramonei ar vykstant teisiniams pokyčiams.

Mes esame pasiryžę gerbti jūsų privatumo pasirinkimus. Jei norite gauti daugiau informacijos apie reklamos pagal pomėgius atsisakymą, žr. anksčiau pateiktą 1 skyriaus poskyrį „Atsisakymas / teisė atšaukti sutikimą“.

Šio privatumo pranešimo pakeitimai

Atkreipkite dėmesį, kad dėl privatumo įstatymų bei reglamentų, skaitmeninių technologijų ir mūsų verslo besikeičiančio pobūdžio mes galime laikas nuo laiko keisti šį privatumo pranešimą. Periodiškai peržiūrėkite šį privatumo pranešimą, kad sužinotumėte apie bet kokius pakeitimus, kurie galėjo būti atlikti (puslapio viršuje atnaujinsime įsigaliojimo datą, kad žinotumėte, kada pakeitimai buvo atlikti).

Apie mus

Išskyrus tada, kai veikia pagal kliento arba trečiosios šalies nurodymus, „Xaxis“ yra duomenų valdytoja, atsakinga už jūsų asmens duomenis (remiantis tuo, kaip šis terminas ar panašus terminas apibrėžiamas pagal taikytinus įstatymus), kai vyksta jūsų sąveika su mūsų Paslaugomis.

 

Susisiekite su mumis

Europa („Xaxis EMEA“, „GroupM UK Digital Ltd.“ padalinys)

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Kitos pasaulio šalys („Xaxis, LLC“)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA