Datum účinnosti: 25. května 2018

Oznámení o ochraně osobních údajů ve společnosti Xaxis

Společnost Xaxis se pevně zavázala chránit osobních údaje uživatelů a podporovat důvěru uživatelů v internet a digitální reklamu. Neustále vyhodnocujeme inovativní způsoby ochrany osobních údajů uživatelů a současně usilujeme o poskytování relevantních reklamních a uživatelských online zkušeností pro naše klienty.

Co je toho Oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje informace, které společnost Xaxis shromažďuje z webových stránek, aplikací a jiných digitálních vlastností (všechny souhrnně dále jen „Stránky“) a na firemních webových stránkách společnosti Xaxis, www.xaxis.com („Webové stránky Xaxis“). Vysvětlujeme, jak tyto informace používáme k poskytování „Služeb“ našim klientům. Vysvětlujeme také, jak můžete spravovat vaše volby v oblasti ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva ve vztahu k určitým údajům o vás,které společnost Xaxis shromažďuje a používá.

 

Kdo jsme?

Xaxis je podnik, který působí globálně jako součást mediální investiční skupiny GroupM. V Evropském hospodářském prostoru („EEA“) a ve Švýcarsku prostřednictvím divize Xaxis EMEA, je právnickou osobou odpovědnou za údaje, které společnost Xaxis shromažďuje, společnost GroupM UK Digital Ltd. a ve Švýcarsku je odpovědnou právnickou osobou společnost Xaxis, LLC. Není-li výslovně uvedeno jinak, použití těchto informací našimi partnery, kteří nejsou společností společnosti Xaxis, našimi klienty, poskytovateli služeb a dalšími třetími osobami, není předmětem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy, viz kapitolu „Kontaktujte nás“ v dolní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo přeloženo z angličtiny do několika různých jazyků. Pokud se objeví nějaký rozpor nebo nesrovnalosti mezi různými jazykovými verzemi tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, je rozhodující anglická verze.

 

KAPITOLA 1: SLUŽBY SPOLEČNOSTI XAXIS

Služby společnosti XAXIS

Společnost Xaxis neposkytuje své služby související s reklamou („Služby“) přímo spotřebitelům. Našimi klienty jsou naopak obchodní společnosti, včetně inzerentů a agentur. Mezi naše klienty patří jiné společnosti skupiny GroupM a WPP, které naopak zajišťujíslužby týkající se reklamy svýmvlastním klientům.

Naši zákazníci využívají naše Služby vlastním jménem a/nebo jménem svých klientů, aby jim pomohli pochopit reklamu, kterou klienti doručují online (např. na jaké stránky byla doručena, kdo je viděl a zda na ni někdo reagoval), a zlepšit efektivitu této reklamy, a dále jim pomáháme vyzkoušet  poskytování reklamy spotřebitelům, u nichž je větší pravděpodobnost zájmu o jejich výrobky a služby.

Když pomáháme klientům vybírat skupiny, kterým se bude reklama doručovat, používáme určité demografické informace (např. věk, pohlaví, vzdělání, příjem a stav domácnosti (např. počet dětí)), geografickou polohu, zájmy, aktivity a podobné informace („Informace o uživateli“). Níže je vysvětleno, odkud tyto informace pocházejí. Tento typ reklamy nazýváme „Reklama založená na zájmech“.

Pokud se například domníváme, že uživatel má zájem o možnosti mobilního telefonu, pak naše Služby mohou našim klientům pomoci poskytovat tomuto uživateli Reklamy založené na zájmech o konkrétním typu produktu nebo služby mobilního telefonu, a to následujícím způsobem:

Typy informací, které shromažďujeme a využíváme prostřednictvím poskytování našich Služeb

Při si prohlížíte Webové stránky a reklamy, na kterých jsou naše Služby využívány, a reagujete na ně, jsou naše Služby navrženy tak, aby shromažďovaly a/nebo používaly informace o typu webových stránek, které osoby navštěvují, a o interakcích, které mají s Webovými stránkami a reklamami našich klientů. Shromažďujeme také informace, které identifikují prohlížeče a zařízení osob, které si prohlédly inzerci našich klientů. Tyto informace zahrnují následující kategorie dat:

Technické identifikátory

Ty se mohou používat k identifikaci prohlížeče, mobilního reklamního prostředí a/nebo zařízení dané osoby a obvykle zahrnují:

 • Identifikační čísla souborů cookie
 • Identifikační čísla mobilní reklamy (např. identifikační čísla IDFA a Google Advertising)
 • Proxy identifikátor naší dceřiné společnosti [m]PLATFORM „[mP]ID“ pro výše uvedená identifikační čísla

Další technické informace

 • Adresu IP („ IP adresa“) a data odvozená z IP adresy, jako jsou údaje o přibližné geografické lokaci, které označují zemi, region, město a/nebo poštovní směrovací číslo zařízení.
 • Typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče a operační systém
 • Typ připojení (kabelové nebo Wi-Fi), síť, ke které je zařízení připojeno, a mobilní operátor (pokud je k dispozici)
 • Zeměpisnou délku/šířku mobilního zařízení

Pro účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů zahrnuje termín „zařízení“ počítače, chytré telefony, tabletové počítače, e-čtečky a další digitální zařízení schopná udržovat internetové připojení, a termín „mobilní zařízení“ zahrnuje chytré telefony a tabletové počítače.

Informace o online aktivitě

Společnost Xaxis shromažďuje níže popsané informace o vaší aktivitě online prohlížeče, aby zjistila, o jaké typy aktivit, služeb a produktů byste mohli mít vy a ostatní uživatelé zájem, a jak vy a ostatní uživatelé reagujete na určité reklamy. Tyto informace zahrnují:

 • Záznamy o typech prohlížených Webových stránek a stránek (např. aby se zjistily zájmy)
 • Webovou stránku/stránky, ze kterých jste přišli, a které jste navštívili po prohlížení reklamy
 • Datum a čas online aktivity
 • Četnost návštěv na Webové stránce
 • Vyhledávané termíny použité na Webové stránce
 • Interakci s reklamou (např. zda uživatel na reklamu klikne)

Informace o uživatelích získávané od třetích stran

Získáváme rovněž uživatelské informace shromážděné třetími stranami online i offline, včetně demografických informací a informací o zájmech pro použití v našich Službách. Mezi třetí strany patří naši zákazníci a pečlivě vybraní poskytovatelé služeb.  Když obdržíme informace o uživateli offline, jsou nám tyto informace poskytovány prostřednictvím poskytovatele služeb ve spojení s identifikačním číslem souboru cookie, reklamy nebo podobným identifikačním číslem uživatele, ​​které pro nás, klienta nebo poskytovatele služeb identifikuje spotřebitele, ale neobdržíme jméno, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo podobné údaje uživatelů, které by umožnily pomocí těchto identifikátorů identifikaci konkrétní osoby.

Jak shromažďujeme informace prostřednictvím našich Služeb

Při vašich návštěvách online prostředků našich klientů, kterým společnost Xaxis poskytuje služby, nebo vydavatelů třetích stran (například zpravodajské weby), shromažďujeme informace a přijímáme informace o osobách jménem našich klientů. Za tímto účelem používáme soubory cookie, reklamní ID, pixely a další technologie. Níže uvádíme vysvětlení těchto pojmů:

Soubor cookie je malý alfanumerický textový soubor, který je v prohlížeči uložen webovou stránkou nebo reklamním serverem třetí strany nebo jinou třetí stranou, který této webové stránce nebo třetí straně umožňuje rozpoznat daný prohlížeč a zapamatovat si Informace o uživateli a další informace. Společnost Xaxis využívá cílené soubory cookie třetích stran  své přidružené společnosti [m]PLATFORM , které jsou pojmenován „mookie“ a fungují na doméně mookie1.com. Soubory cookie označované jako „mookie“ jsou trvalé soubory cookie, které obsahují jedinečné náhodně generované hodnoty, které umožňují našim Službám rozlišovat prohlížeče a zařízení, a  jsou  přidruženy k Informacím o uživateli a dalším informacím. Tyto soubory se spolu s těmito souvisejícími informacemi využívají při poskytování našich Služeb, a zejména aktivit zaměřených na Inzerci založenou na zájmech.
Identifikační číslo inzerce je alfanumerický identifikátor zpřístupněný platformou nebo operačním systémem (např. Apple iOS nebo Google Android), který vývojářům aplikací a třetím stranám umožňuje rozpoznat v aplikačním prostředí konkrétní zařízení. Je spojeno s informacemi o uživateli a dalšími informacemi a spolu s těmito souvisejícími informacemi se používá při plnění našich Služeb a zejména aktivit zaměřených na Inzerci založenou na zájmech.
Pixel je řádek kódu, který používá Webová stránka nebo třetí strana k přiřazení online aktivit k zařízení nebo prohlížeči, nebo přesněji k příslušnému souboru cookie nebo ID inzerce. Použití pixelu nám umožňuje například zaznamenat, že zařízení nebo prohlížeč navštívil určitou Webovou stránku nebo stránky.

 

Následující tabulka obsahuje informace o souborech cookie „mookie“, které jsou „trvalými“ soubory cookie (což znamená, že jsou uloženy, dokud nevyprší jejich platnost, či nebudou smazány/odstraněny uživatelem) namapované na doménu mookie1.com:

Název souboru cookie Možné chování souboru cookie Informace uchovávané souborem cookie Datum vypršení platnosti
Cílení (data klientů) Cílení a optimalizace (data uživatelů) Reporting a přiřazování
id Ano Ano Ano Jedinečné sériové číslo 395 dnů
mdata Ano Ne Ne Jedinečné sériové číslo, vytvoření časové značky, verze souboru cookie 395 dnů
syncdata_<PARTNER> Ano Ne Ne Jedinečné sériové číslo, vytvoření časové značky, identifikační číslo návštěvníka datového partnera 10 dnů

 

Jak  s těmito informacemi nakládáme

Společnost Xaxis informace, které shromažďuje a získává, zpracovává za účelem poskytování Služeb zákazníkům, což jsme vysvětlili výše, stejně jako z důvodů administrativních, bezpečnostních a za účelem dodržování předpisů. Konkrétně provádíme následující činnosti:

 

Výběr reklam, dodání, reporting

Analyzujeme shromážděné informace v případě, kdy je zákazníkova reklama dodávána prostřednictvím našich Služeb, analyzujeme informace, které obdržíme od našich partnerů. Tyto to informace řadíme do tzv. souborů ID (které nazýváme segmenty), a to na základě různých složek Informací o uživateli, jak jsme vysvětlili výše. Můžeme mít k dispozici například segmenty ID, které navštěvují sportovní Webové stránky. Naši zákazníci pak mohounašich Služeb využívat k tomu, aby používali tyto segmenty k dodávání Reklamy založené na zájmech svým jménem nebo jménem svých klientů, a to využitím našich partnerů a poskytovatelů služeb. Tato reklama může být dodávána prostřednictvím počítačů, chytrých telefonů či jiných zařízení.

 

Můžeme rovněž zakomponovat (a použít ke stejným účelům) Informace o uživateli získané od jiných pečlivě vybraných společností (včetně majitelů Webových stránek, poskytovatelů dat a agregátorů dat).

 

Používáme  rovněž interní identifikátornaší přidružené společnosti [m]PLATFORM, nazývaný „[mP]ID“. Toto [mP]ID používáme ke spojování informací týkajících se vyhledávačů, prostředí a/nebo zařízení, u kterých se my nebo společnost [m]PLATFORM důvodně domníváme, že náležejí stejnému uživateli. To nám pomáhá poskytovat užitečnější a relevantnější reklamu pro konkrétního uživatele, bez ohledu na vyhledávač, prostředí nebo zařízení.

 

Personalizace

Abychom mohli poskytovat naše personalizační Služby dle konkrétního zákazníka:

 • shromažďujeme informace na každé zákazníkově Webové adrese (to zahrnuje internetové stránky, aplikace a jiné digitální obsahy), jak je popsáno výše v části „Jak shromažďujeme informace pomocí našich služeb“;
 • přistupujeme k těmto informacím nebo je uchováváme na zařízeních (prostřednictvím ID cookie nebo případně ID reklam) a
 • analyzujeme shromážděné informace, občas s dalšími informacemi získanými od klienta, a organizujeme je do segmentů ID, a to na základě různých Informací o uživatelích.

 

Naši klienti pak tyto segmenty mohou použít k doručování Inzerce založené na zájmu svým uživatelům, a to svým jménem nebo jménem svých klientů, na jejich počítače, telefony a jiná mobilní zařízení (prostřednictvím různých prostředků).

 

Jestliže dodáváme tuto personalizaci specifickou pro daného klienta, jsou segmenty, které vytváříme pro jednoho klienta, logicky odděleny od segmentů a dat jiných klientů. Data shromážděná tímto způsobem a vytvořené segmenty mohou být použity výhradně jménem daného konkrétního klienta.

 

Měření

Uživatelské informace zpracováváme proto, abychom doručovali reklamu, a abychom měřili doručování této reklamy. Takto zjistíme, díky který faktorům je reklama pro inzerenty úspěšná či neúspěšná, a vytvoříme zprávy, které nám umožňují pochopit a dále zlepšovat využívání Služeb a účinnost reklamy.

 

Uchovávání informací a přístup k nim

Abychom mohli poskytovat naše Služby, uchováváme tzv. soubory cookie „mookie ve vyhledávačích osob, kterým jsme doručili reklamu, a následně soubory cookie „mookie“ rozpoznáme v okamžiku, kdy je vyhledávač (vyhledávače) použit(y) k přístupu na webové stránky našich klientů a vydavatelů, se kterými spolupracujeme. Na Webových stránkách, na kterých se ocitáme nebo které si pročítáme nebo na které se pokoušíme dostat nebo si je přečíst, by vás měly soubory cookie „mookie“ informovat o používání souborů cookie třetích stran (a zejména, je-li to vyžadováno podle právních předpisů, konkrétně o souborech cookie „mookie)  na těchto Webových stránkách. V datových feedech, které získáváme od našich partnerů v souvislosti s doručováním digitální reklamy v prostředích mobilních aplikací, získáváme rovněž reklamní ID spojená s platformami/operačními systémy mobilních zařízení uživatelů a tyto reklamní ID rozeznáváme.

 

Shromážděné a získané informace používáme k Inzerci založené na zájmech, jako je:

 

 • Přiřazování dat k offline zdrojům, jak je uvedeno výše v části „Informace o uživatelích získané od třetích stran“:
  • Offline Informace o uživatelích, včetně demografických údajů a informací o zájmech, získáváme od jiných společností, včetně našich klientů, partnerů a poskytovatelů služeb, které jsou shromažďovány mimo Služby, a které jsou nám poskytovány k užívání v rámci našich Služeb. Společnosti, které shromažďují tyto údaje, poté nesou odpovědnost za to, aby tak činily přiměřenou a zákonnou cestou, a aby povolily sdílení těchto informací s námi k našim účelům.
  • Jestliže obdržíme offline Informace o uživatelích, tyto informace jsou nám poskytovány prostřednictvím poskytovatele služeb v souladu s ID souborů cookie, reklamním ID nebo podobným uživatelským ID, které klientovi či poskytovateli služeb identifikuje zákazníka nebo spotřebitele.
  • Nezískáváme žádná jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo podobné údaje, které by umožnily identifikovat konkrétní osobu spojenou s ID, které obdržíme.

 

 • Propojovací zařízení – interní [mP]ID identifikátor naší přidružené společnosti [m]PLATFORM používáme k přiřazování informací spojených s vyhledávači, prostředími a/nebo zařízeními, u kterých se my nebo společnost [m]PLATFORM přiměřeně domníváme, že náležejí ke stejnému uživateli, což nám pomáhá poskytovat užitečnější a relevantnější reklamu, bez ohledu na vyhledávač, prostředí či zařízení.

 

 • Přesné údaje o geografické poloze – disponujeme-li za tímto účelem nezbytnými právy, můžeme v souvislosti s našimi Službami získávat a/nebo používat přesné údaje o geografické poloze uživatele. Jestliže tento druh údajů shromažďujeme, je poskytován v datovém feedu, který získáváme od našich partnerů v souvislosti s doručováním digitální reklamy.

 

Zpřístupňování informací třetím stranám

Informace, které o vás společnost Xaxis shromažďuje (viz výše „Typ informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb“) a které jsou z nich odvozovány, sdílíme s našimi klienty, přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb, kteří realizují služby a funkce našim jménem a/nebo jménem našich klientů, jako jsou společnosti, které jsou odpovědné za skutečné doručování Inzerce založené na zájmu – včetně poptávkových platforem, reklamních sítí, platforem výměny inzerce a reklamních serverů. Neshromažďujeme jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo podobné údaje uživatelů, které by umožnily prostřednictvím našich Služeb identifikovat konkrétní osobu. Pokud se však rozhodnete poskytnout údaje, které by umožnily identifikaci konkrétní osoby prostřednictvím reklam nebo Webových stránek některého z našich klientů, pak tyto informace klient obdrží a budou se řídit Zásady ochrany osobních údajů platnými u daného klienta. Našim poskytovatelům služeb není obvykle povoleno používat neagregované informace, které jim poskytujeme, k jinému účelu, než je poskytování služeb nám nebo našim klientům.

Jsme-li přiměřeně přesvědčeni, že nám zákony nebo právní předpisy ukládají zpřístupnit nějakou informaci třetí straně (včetně orgánů činných v trestním řízení), pak tak učiníme. Kromě toho můžeme informace zpřístupnit třetí straně (včetně auditorů nebo jiných poskytovatelů služeb).

Naše přidružená společnost [m]PLATFORM provozuje a spravuje soukromou platformu pro správu dat, kterou můžeme my a další přidružené společnosti používat za účelem poskytování služeb. Informace, které společnosti [m]PLATFORM zpřístupníme, smí společnost mPlatform a jiné přidružené společnosti používat nejen k poskytování služeb nám a našim klientům, ale také poskytovatelům služeb těchto přidružených společností a jejich vlastním klientům.

Odhlášení odběru / Právo odvolat souhlas

Odhlásit odběr Inzerce na základě zájmů společnosti Xaxis můžete několika způsoby.

Kliknutím níže si můžete zvolit, že nechcete, aby vám byla zasílána na míru upravená inzerce třetích stran prostřednictvím cílených souborů cookie „mookie v prohlížeči, který používáte. Pokud tak učiníte, vaše cílené soubory cookie „mookie“ třetích stran budou nahrazeny soubory cookie pro odhlášení a veškeré údaje o Inzerci založené na zájmu spojené s nahrazenými  cílenými soubory cookie „mookie“ třetích stran nebudou používány pro Inzerci založenou na zájmech na žádném zařízení nebo prohlížeči, které jsme přiměřeně propojili s prohlížečem, kde byly informace shromažďovány Pokud je nám rovněž známo, že je s odhlášeným prohlížečem spojeno jiné zařízení nebo prohlížeč, budou toto zařízení nebo prohlížeč rovněž ohlášeny z odběru Inzerce založené na zájmech od společnosti Xaxis.

Naše odhlašovací (opt-out) soubory cookie jsou naprogramovány tak, aby vypršely deset let poté, co byly původně vydány. Pokud si koupíte nové zařízení, upgradujete nebo změníte webové prohlížeče nebo vymažete tento odhlašovací soubor cookie, budete muset proces odhlášení provést znovu. Aby proces odhlášení mohl fungovat, musí být váš prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie třetích stran.

V prostředích prohlížeče můžete také odmítnout nebo odstranit soubory cookie společnosti Xaxis a dalších poskytovatelů služeb následujícími způsoby:

 • Úpravou nastavení prohlížeče, aby odmítal nebo odebíral soubory cookie, což by vedlo k odstranění odstranění Inzerce založené na zájmech prostřednictvím souborů cookie od společnosti Xaxis a dalších poskytovatelů. Nicméně tím možná nebudete moci používat určité funkce na určitých webových stránkách, které navštěvujete, nebo nebudete moci plně využívat všechny nabídky webových stránek a Inzerce založené na zájmech. Soubory cookie můžete odmítnout nebo odebrat podle pokynů uvedených v nastavení prohlížeče. Další informace o souborech cookie jsou k dispozici na stránce aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com a http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Úpravou nastavení souborů cookie na úrovni majitele webových stránek, na které jste nám poskytli souhlas s použitím našeho souboru cookie; možnosti nastavení souborů cookie se mohou lišit podle vlastníka webové stránky. Odmítnutím Inzerce založené na zájmu prostřednictvím  cílení souborů cookie „mookie a cílených souborů cookie jiných poskytovatelů služeb na následujících Webových stránkách:

V prostředích mobilních aplikací se můžete z odběru Inzerce založené na zájmech odhlásit pouze od společnosti Xaxis nebo od společnosti Xaxis i dalších poskytovatelů služeb následujícími způsoby:

 • Přejdete na nastavení ochrany osobních údajů ve vašem zařízení a zvolíte možnost „Omezit sledování reklam“ prostřednictvím nastavení vašeho zařízení, což vede k odstranění Inzerce založené na zájmech pomocí příslušného reklamního ID od společnosti Xaxis  a dalších poskytovatelů kromě společnosti Xaxis .
 • Odmítnutím Inzerce založené na zájmech pomocí příslušného ID reklamy společnosti Xaxis a/nebo jiných poskytovatelů prostřednictvím aplikace AppChoices. Vezměte prosím na vědomí, že pro správné fungování aplikace AppChoices  nesmí ve vašem zařízení nastaveno  „Omezit sledování reklamy“. Údaje o Inzerci založené na zájmech, které byly dříve shromážděny nebo obdrženy v souvislosti s nahrazeným reklamním ID, nebudou společností Xaxis používány pro Inzerci založenou na zájmech v žádném jiném zařízení nebo prohlížeči, který jsme přiměřeně propojili s prostředím mobilní aplikace, kde byly informace shromážděny. Kromě toho, pokud skutečné víme, že je jiné zařízení nebo prohlížeč propojen s odhlášeným prostředím mobilní aplikace, bude toto jiné zařízení nebo prohlížeč také odhlášen z přijímání Inzerce založené na zájmech prostřednictvím společnosti Xaxis. Další informace týkající se aplikace AppChoices jsou k dispozici na adrese   http://youradchoices.com/appchoices.

 

Další informace týkající se volby uživatele v aplikačních prostředích jsou k dispozici na adrese  www.networkadvertising.org/mobile-choices.

 

Členství

Iniciativa pro síťovou reklamu

Jsme členem iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) a dodržujeme Kodexy chování NAI na těch trzích, kde se tyto samoregulační rámce uplatňují a jsou v platnosti. V souladu s Kodexy chování požadujeme, aby naši klienti Xaxis Marketplace (dříve Xaxis Publisher Network a 24/7 Access) informovali uživatele o své praxi v oblasti ochrany osobních údajů a shromažďování údajů prostřednictvím svých Zásad ochrany osobních údajů, a aby do svých Zásad ochrany osobních údajů zahrnuli informace o používání reklamních technologií a služeb třetích stran na svých Webových stránkách, typy údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto služeb, používání a šíření těchto údajů a odkaz na standardní možnost odhlášení se z Inzerce založené na zájmech. Pravidelně sledujeme Webové stránky našich klientů, abychom zjistili, zda svá prohlášení o ochraně osobních údajů adekvátně zveřejňují a aktualizují.

Plně podporujeme úsilí v oblasti digitální reklamy zaměřené na zvýšení transparentnosti v oblasti Inzerce založené na zájmech a zdravotních segmentů. Chcete-li získat další informace o standardních segmentech zájmu založených na zdravotních informacích nebo zájmech, které můžeme používat pro účely Inzerce založené na zájmech, klikněte zde.

 

Můžete také kliknout sem, abyste se dostali na stránku Iniciativy pro síťovou reklamu, což je centrální umístění informací o Inzerci založené na zájmech a volbách, které máte k dispozici, a odhlásit se od přijímání Inzerce založené na zájmech třetí strany prostřednictvím souborů cookie od nás a členských společností NAI.

Digital Advertising Alliance, European Interactive Digital Advertising Alliance a Digital Advertising Alliance of Canada

Jsme členem Aliance digitální reklamy (DAA), Evropské aliance interaktivní digitální reklamy (EDAA) a Aliance digitální reklamy Kanady (DAAC) a v souvislosti s tímto členstvím dodržujeme  samoregulační principy DAA, Rámec EU IAB Europe pro online behaviorální reklamu a  Kanadské samoregulační zásady organizace DAAC pro online behaviorální reklamu, respektive na trzích, kde platí příslušný rámec samoregulace.

 

Rozšířené oznámení

Společnost Xaxis podporuje využívání ikon reklamních možností (služby AdChoices, a pokud jsou k dispozici, AppChoices) v rámci své účasti v samoregulačním rámci DAA (v USA), Rámec EU IAB Europe pro online behaviorální reklamu (v Eropě) a Kanadské samoregulační zásady DAAC pro online behaviorální reklamu (v Kanadě). Inzeráty, které poskytují organizace, které se účastní těchto rámců, zobrazují, pokud je to technologicky možné, ikonu zobrazenou níže. Kliknutím na ikonu získáte Informace o inzerci založené na zájmech.

Chcete-li se dostat na webové stránky DAA, můžete kliknout sem . Tyto stránky obsahují další informace o Inzerci založené na zájmech a samoregulačním rámci DAA, stejně jako mechanismus, kterým se lze odhlásit z přijímání Inzerce třetí strany založené na zájmech prostřednictvím souborů cookie od nás a jiných členských společností DAA.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Služby  ani Webová stránka společnosti Xaxis nejsou vyvinuty ani zaměřeny na, děti (podle definice příslušných právních předpisů) nebo na Webových stránkách zaměřených především na děti. Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí (určených podle věkových požadavků příslušné země). Pokud si myslíte, že nám dítě poskytlo osobní údaje a chtěli byste, aby byly tyto údaje odstraněny, kontaktujte nás

 

Převod údajů v případě akvizice

V případě, že všechna aktiva našeho podniku nebo jejich podstatnou část získá prostřednictvím konsolidace, sloučení, nákupu majetku, reorganizace podniku nebo jiné transakce jiná společnost, vyhrazujeme si právo převést veškeré informace (včetně jakýchkoli informací, které mohl uživatel poskytnout prostřednictvím stránky „Kontakt“/„Kontaktujte nás“ na webových stránkách společnosti Xaxis) , které vlastníme nebo máme pod kontrolou, příjemci.

Zabezpečení informací a globální přenosy

Abychom údaje chránili před neoprávněným přístupem, neoprávněným zpracováním, neoprávněným uchováváním a neoprávněným zveřejňováním, dodržujeme obecně uznávané oborové normy pro online reklamu. Mezi tyto normy patří provádění nezbytných fyzických, elektronických a řídících činností, které jsou nezbytné k ochraně integrity dat, přístupu a používání. Mějte však na paměti, že navzdory těmto snahám o ochranu dat na našich serverech žádný způsob přenosu přes internet není považován za zaručeně bezpečný.

Služby společnosti Xaxis se používají globálně ,  a proto můžeme přenášet data do zemí po celém světě, včetně zemí mimo vaši zemi. Budeme-li to nutné, zavedeme vhodná ochranná opatření, která zajistí, aby byly tyto údaje chráněny.   Když převádíme osobní údaje z EHP nebo Švýcarska přidružené společnosti mimo EHP nebo Švýcarska, uzavíráme s příjemci standardní („vzorová“) smluvní ustanovení, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů.  Při převodu osobních údajů z EHP nebo Švýcarska na nepřidružený subjekt (např. poskytovatele služeb, který provádí služby v našem zastoupení) mimo EHP nebo Švýcarsko, uzavíráme standardní („vzorová“) smluvní ustanovení a podmínky, nebo zajistíme, aby byl převod v souladu s jiným platným mechanismem, např. aby byl poskytovatel služeb certifikován podle Rámce štítu ochrany osobních údajů mezi EU a USA

Uchovávání údajů

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, uchováváme v neagregované podobě po dobu nejvýše 13 měsíců. Tyto údaje zahrnují navštívené Webové stránky, zobrazené obsahy, interakce s reklamami, adresy IP, typy prohlížeče a nastavení jazyka. Tyto informace uchováváme po dobu 13 měsíců, abychom našim klientům umožnili provádět meziroční analýzy. Prodejce může například chtít porovnat účinnost svých reklamních aktivit na internetu na Vánoce za aktuální rok a efektivnost v předchozím roce. Uchovávání po dobu 13 měsíců umožňuje klientovi provést srovnání.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, uchováváme po dobu delší než 13 měsíců v agregované podobě.

KAPITOLA 2: WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI XAXIS

}Jak se na Webových stránkách Xaxis informace používají a sdílejí

Respektujeme soukromí uživatelů Webových stránek Xaxis a uvědomujeme si, že když se rozhodnete nám poskytnout informace o sobě, věříte nám, že s těmito informacemi jednáme zodpovědně. Tato kapitola obsahuje důležité informace o tom, jak využíváme informace shromážděné prostřednictvím Webových stránek Xaxis a jak můžete spravovat vaše volby ochrany osobních údajů a uplatnit vaše práva ve vztahu k určitým údajům o vás, které jsou shromažďovány prostřednictvím Webových stránek Xaxis.

Jaké informace shromažďujeme a používáme?

Když používáte Webové stránky Xaxis, můžeme shromažďovat a používat následující informace:

 • Informace (které mohou obsahovat osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo), které jste nám poskytli při předložení svého životopisu nebo žádosti o zaměstnání, nebo o informace od nás; a/nebo
 • Technické identifikátory, které lze použít k identifikaci prohlížeče, mobilního reklamního prostředí a/nebo zařízení fyzické osoby, které mohou obsahovat adresu IP a/nebo ID cookie.

 

Pokud nám poskytnete informace prostřednictvím stránky „Kontakt“/„Kontaktujte nás“ na Webové stránce Xaxis, můžeme zaznamenávat informace, které poskytnete, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které poskytnete, pouze pro účely reagování na vaše dotazy nebo abychom vám poskytli relevantní materiály, a pokud jste poskytli svůj souhlas, marketingová sdělení o našich produktech a službách. Tyto osobní údaje můžeme zpřístupnit poskytovatelům služeb automatizace marketingu výhradně pro tyto účely. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat tyto informace k jiným účelům než k poskytování služeb naší společnosti.

Jak používáme informace, které shromažďujeme na Webových stránkách Xaxis?

Společnost Xaxis tyto informace používá následujícími způsoby:

 • k poskytování požadovaných informací,
 • k odpovídání na vaše konkrétní dotazy ohledně společnosti Xaxis, jejího podnikání, služeb, které poskytuje klientům, včetně dalších společností z její skupiny,
 • ke zlepšování obsahu, rychlosti a zabezpečení Webových stránek Xaxis nebo
 • ke zpracování vašeho životopisu nebo žádosti o zaměstnání.

 

Předáváme vaše údaje třetím stranám?

Vaše údaje (včetně vašich osobních údajů) můžeme zasílat naší přidružené společnosti GroupM, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které nám pomáhají tyto informace zpracovávat pro účely uvedené v této kapitole 2 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Navíc v případě, že získá veškerá aktiva nebo podstatnou část majetku našeho podniku jiná společnost prostřednictvím konsolidace, sloučení, koupě nebo jiné transakce, vyhrazujeme si právo převést vaše informace (včetně vašich osobních údajů) na nabyvatele.

Vaše osobní údaje (včetně osobních údajů) můžeme rovněž zpřístupnit třetím stranám, včetně orgánů činných v trestním řízení, pokud se důvodně domníváme, že to vyžaduje zákon, a s cílem prověřit, zabránit nebo podniknout kroky týkající se podezřelých nebo skutečných protiprávních nebo jinak zakázaných činností, včetně, ale nikoliv výlučně, podvodů a situací s potenciálními ohroženími fyzické bezpečnosti jakékoli osoby.

 

Jak používáme vaše informace pro marketing?

Budeme vám poskytovat pouze marketingové informace, o které jste požádali.

Kam vaše údaje zasíláme?

Jsme globální společnost, a proto můžeme vaše údaje převádět (včetně vašich osobních údajů) do zemí po celém světě, včetně zemí mimo vaši zemi. Budeme-li to nutné, zavedeme vhodná ochranná opatření, která zajistí ochranu vašich údajů. Při převodu osobních údajů z EHP nebo Švýcarska na přidruženou společnost mimo EHP nebo Švýcarsko uzavíráme s příjemcem standardní („vzorová“) smluvní ustanovení, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů.  Při převodu osobních údajů z EHP nebo Švýcarska na nepřidruženou společnost (například poskytovatele služeb, který provádí služby v našem zastoupení) mimo EHP nebo Švýcarskou zavíráme standardní („vzorová“) smluvní ustanovení, nebo zajistíme, aby byl převod podle jiného platného mechanismu, např. aby byl poskytovatel služby certifikován podle rámce Štítu ochrany osobních údajů mezi EU a USA.

Jak uchováváme a chráníme vaše informace?

Vaše informace, které shromažďujeme na Webových stránkách společnosti Xaxis, budeme uchovávat po přiměřenou dobu pro účely uvedené výše v této kapitole 2. Dodržujeme obecně uznávané standardy online reklamy, abychom zajistili, že vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, budou zachovány v bezpečí, správné a aktuální, a uchovány pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, pro které jsou používány.  Mezi tyto normy patří provádění nezbytných fyzických, elektronických a řídících činností, které jsou nezbytné k ochraně integrity dat, přístupu a používání. Mějte však na paměti, že navzdory těmto snahám o ochranu dat na našich serverech žádný způsob přenosu přes internet není považován za zaručeně bezpečný.

Propojení s jinými webovými stránkami

Webové stránky Xaxis odkazují na weby třetích stran. Odkaz z některé z našich Webových stránek na jinou Webovou stránku neznamená, že bychom s danou Webovou stránkou souhlasili. Nemáme kontrolu nad Webovými stránkami, na které odkazujeme, a nenese zodpovědnost za jejich obsah ani za jejich zásady nebo postupy ochrany osobních údajů. Tyto Webové stránky mohou používat soubory cookie, pixely a další technologie a shromažďovat vaše informace v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Proto byste měli pečlivě zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na jakékoli Webové stránky, na které máte přístup z našich Webových stránek.

Používání souborů cookie na Webových stránkách Xaxis

Soubor cookie je malý alfanumerický textový soubor, který je uložen v prohlížeči webovým serverem nebo reklamním serverem třetí strany nebo jinou třetí stranou, která umožňuje tomuto webu nebo třetí straně rozpoznat tento prohlížeč a zapamatovat si Informace o uživateli a další informace. (Další informace o souborech cookie naleznete v kapitole 1 výše.) Na Webových stránkách Xaxis používáme soubory cookie ke zlepšení obsahu, rychlosti a zabezpečení Webových stránek Xaxis a umožnění sdílení stránek se sociálními sítěmi.

Správa souborů cookie

Informace o tom, jak se odhlásit z přijímání nebo jak spravovat soubory cookie od společnosti Xaxis a/nebo soubory cookie od společnosti Xaxis a jiných poskytovatelů služeb, naleznete v odstavci „Odhlášení/Právo odvolat souhlas“ v kapitole 1 výše.

Děti

Webová stránka Xaxis není určena ani určena k tomu, aby poutala pozornost dětí (jak jsou definovány platnými zákony). Osobní údaje od dětí (určené podle věkových požadavků pro příslušnou zemi) vědomě nesbíráme. Pokud jste dítě a chcete položit nějakou otázku nebo použít tuto stránku jakýmkoli způsobem, který vyžaduje, abyste předložili své osobní údaje, obraťte se prosím na svého rodiče nebo opatrovníka, aby tak učinil ve vašem zastoupení.

KAPITOLA 3: INFORMACE SPECIFICKÉ PRO URČITÝ STÁT NEBO ZEMI; KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

EHP A ŠVÝCARSKO

Právní základy zpracování údajů

Shromažďujeme, používáme, sdílíme a/nebo převádíme osobní údaje fyzických osob v EHP a Švýcarsku  pouze tehdy, máme-li k tomu právní základ, který obvykle zahrnuje souhlas uživatele nebo naše oprávněné zájmy.

Pokud to vyžaduje příslušné právo, poskytujeme pouze Inzerci založenou na zájmech fyzickým osobám, které pro danou činnost poskytly souhlas.

V rozsahu, v němž se spoléháme na váš souhlas, který může být poskytnut buď přímo nám, nebo prostřednictvím třetí stranyabychom vaše informace používali určitými způsoby, vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rámci tohoto souhlasu.

V naší funkci správce údajů máme zájem spoléhat na souhlas jako na zákonný základ pro všechny „Účely“  podle Evropského rámce IAB pro transparentnost a souhlas  jiné než „Měření“ (jehož účelem je měření, analýza a vykazování s ohledem na příslušné osobní údaje). V souvislosti s tímto Účelem, když zpracováváme údaje pro měření doručení inzerce nebo pro analýzu její účinnosti, máme oprávněný zájem na pochopení toho, že naši dodavatelé doručili reklamu, kterou se zavázali doručit. Navíc se domníváme, že klienti inzertních služeb mají oprávněný zájem pochopit, zda je jejich reklama doručena a zda je účinná. Domníváme se, že tyto aktivity jsou pro online inzerci zásadní, ale nevedou k žádnému rozhodnutí, které by mohlo mít na osoby vliv.

Pokud jste v Evropské unii, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Chcete-li vznést námitku, klikněte

Práva osob v EHP a Švýcarsku

Osoby v EHP a ve Švýcarsku mají řadu práv, pokud jde o jejich osobní údaje, včetně práva na přístup k jejich údajům. U těchto uživatelů v mnoha případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, můžete také mít právo omezit nebo omezit způsoby, jakými tyto osobní údaje používáme.

Za určitých okolností – například když zpracováváme vaše osobní údaje pro účely marketingu nebo v souladu s našimi oprávněnými zájmy – máte také právo  namítat proti zpracování vašich osobních údajů naší společností   a můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů .  Máte také právo  získat kopii vašich osobních údajů ve snadno přístupném formátu   a za určitých okolností nás můžete  .  Neuchováváme historii vaší skutečné aktivity procházení ve spojení s ID souborů cookie „mookie“  nebo mobilním ID reklamy. Místo toho používáme metodu „agregovaného vyhodnocování“, která kategorizuje Webové stránky, které procházíte, a poté používáme kombinace těchto kategorizací pro vytvoření segmentů a poskytování Inzerce založené na zájmech. V důsledku toho technicky nemůžeme nabídnout schopnost měnit jednotlivé prvky dat, které vedou k přidělení segmentů, pouze proto, že je neuchováváme.  Pokud si myslíte, že vlastníme nebo používáme nepřesné osobní údaje o vás,, uvědomte si, že máte právo kdykoli svůj souhlas s zpracováním vašich osobních údajů odvolat.

Máte-li dotazy týkající se těchto práv, kontaktujte nás. Měli byste nás také kontaktovat, pokud se vaše osobní údaje nebo preference změní, pokud nechcete, abychom vám zasílali informace, které jste předtím požadovali, nebo máte-li nějaké dotazy ohledně používání vašich osobních údajů.

Aniž by byla jakkoli omezena dalších práva, která můžete mít, máte také právo podat proti nám stížnost u dozorového orgánu v členském státě EU, ve kterém sídlíte nebo v němž sídlí naše společnost.  Místní dozorový orgán najdete kliknutím sem.

 

 

Informace získávané od společností pro průzkum trhu v Nizozemsku

Pokud jste poskytli souhlas společnosti pro výzkum trhu v Nizozemsku, aby zveřejnila vaše panelové údaje společnosti Xaxis, pak na základě rozsahu tohoto souhlasu: můžeme od těchto společností získávat Informace o uživateli a další informace, včetně ID panelů, a tyto informace můžeme používat pouze pro účely výzkumu a analýzy, optimalizace kampaní, přizpůsobení reklam a podávání zpráv o účinnosti online reklamních kampaní.

Kalifornie

Podle článku 1798.83 kalifornského občanského zákoníku mohou obyvatelé Kalifornie získat určité informace o typech  „osobních údajů “, které společnosti, s nimiž mají založen obchodní vztah, sdílely s třetími stranami pro účely přímého marketingu v předchozím kalendářním roce. Chcete-li požádat o seznam společností, pokud existují, kterým společnost Xaxis poskytla osobní informace pro vlastní marketingové účely,  kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese privacy@xaxis.com nebo poštou na adrese Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Legal Department (Právní oddělení). Na odpověď máme 30 dnů.

Kalifornské zákony vyžadují, abychom zveřejnili, jak reagujeme na signály prohlížeče „Nesledovat“ nebo jiné mechanismy výběru týkající se Inzerce založené na zájmech. Dosud jsme nevytvořili odpověď na signály prohlížeče „Nesledovat“ a žádné z našich postupů shromažďování dat, když takové signály dostaneme, neměníme. Budeme i nadále vyhodnocovat potenciální reakce na signály „Nesledovat“ s ohledem na vývoj v odvětví nebo právní změny.

Vaši volbu, pokud jde o ochranu osobních údajů, budeme samozřejmě respektovat. Další informace o zrušení Inzerce založené na zájmech naleznete v odstavci „Odhlášení/Právo odvolat souhlas“ v kapitole 1 výše.

Změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu měnící se povahy zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů, digitálních technologií a našeho podnikání můžeme toto Oznámení o ochraně osobních údajů měnit. Do tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nahlížejte pravidelně, abyste se seznámili s případnými změnami (podle aktualizovaného kalendářního data nahoře na stránce poznáte, kdy byly změny provedeny).

 

 

O nás

S výjimkou případů, kdy jedná podle pokynů zákazníka nebo jiné třetí strany, je společnost Xaxis při vašich interakcích s našimi Službami správcem údajů (podle definice tohoto nebo podobného termínu v platných právních předpisech) zodpovědným za vaše osobní údaje.

Kontaktujte nás

Europe (Xaxis EMEA, divize GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, Londýn, WC1R 4HQ, Spojené království

Worldwide (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA